🎉 Prešov jasal radosťou z príchodu Svätého Otca 🎉 ✳ Ak sú nejaké významné dátumy, ktoré do histórie Gréckokatolíckej cirkvi na …

🎉 Prešov jasal radosťou z príchodu Svätého Otca 🎉

✳ Ak sú nejaké významné dátumy, ktoré do histórie Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku boli zapísané zlatými písmenami, tak utorok 14. September 2021 sa významnou mierou zaradil medzi nich. V deň sviatku Povýšenia svätého a úctyhodného Kríža bola na priestranstve pred Mestskou športovou halou v Prešove slávená archijerejská svätá liturgia, ktorej predsedal a na ktorej homíliu ohlásil najvyšší veľkňaz Katolíckej cirkvi, Svätý Otec František.

✳ Brány pre pútnikov sa otvorili presne o polnoci a niekoľko desiatok veriacich stálo v rade už pred polnocou s úmyslom získať čo najlepšie miesta, priam na dosah pápežovej ruky. Niekoľko minút pred 4. hodinou začal bohatý duchovno-kultúrny program, ktorému dominovali modlitby ako utiereň, svätý ruženec, akatist ku klokočovskej Presvätej Bohorodičke a popretkávaný bol vystúpením rôznych známych umelcov, medzi ktorými nechýbali speváčky ľudových piesní Anka Poráčová, Monika Kandráčová, ďalej speváci Ondrej Kandráč a Štefan Štec, Kapela Peter Milenky & Band, Marián Husovský a známa Prešovčanka Katarína Knechtová. Súčasťou programu bola aj prezentácia hymny stretnutia s názvom Oslávený kríž, ktorú zaspieval otec Peter Milenky za doprovodu vokálovej skupiny.

✳ Krátko pred desiatou hodinou dorazil do Prešova Svätý Otec František. V zákulisí ho chlebom a soľou privítali deti v krojoch z regiónu Šariš a manželský pár Miroslav a Zuzana Keboví. Miroslav Keba, stolár z Davidova, vyrábal vo svojej dielni pre Svätého Otca pápežský trón, analogion a ostatný mobiliár. Po privítaní nastúpil Svätý Otec do papamobilu a pomaly začal prechádzať pomedzi jednotlivé sektory. Veriaci, ktorí do posledného miesta zaplnili priestranstvo pred mestskou halou začali radostne jasať a pozdravovať Svätého Otca heslami: „Radosť srdca prezrádza, Svätý Otec prichádza“ alebo aj „Vrúcne sme Vás čakali, v Prešove sa dočkali“ či do tretice „Svätý Otče vitajte, požehnanie nám dajte!“ Svätý Otec s úsmevom na tvári sa pozdravoval s pútnikmi a udeľoval im svoje pápežské požehnanie.

✳ Po ukončení prejazdu papamobilom sa Svätý Otec obliekol do liturgického rúcha červenej farby a za spevu Vošel jesi archijereju v liturgickom sprievode pristúpil k oltáru, ktorý si uctil bozkom a odobral sa na hornoje sidališče – pápežský trón. Spolu so Svätým Otcom koncelebrovalo túto archijerejskú svätú liturgiu 5 kardinálov – J. Em. Pietro Parolin, J. Em. Leonardo Sandri, J. Em. Ayuso Guixot, J. Em. Jean Claude Hollerich a J. Em. Stanisław Dziwisz. Súčasťou koncelebrujúceho episkopátu bolo aj 21 východných a 17 západných biskupov. Okrem nich eucharistické spoločenstvo tvorilo viac ako 480 kňazov oboch katolíckych obradov a 6 diakonov.

✳ Pápež František predsedal východnej svätej liturgii, pričom jednotlivé požehnania a liturgické vstupy hovoril v latinčine, ostatné archijerejské časti viedol prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, s ktorým koncelebrovali arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, košický eparcha a vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha. Pri prestole s biskupmi koncelebrovali aj štyria kňazi – protosynkeli jednotlivých gréckokatolíckych eparchií na Slovensku Mons. Ľubomír Petrík, otec Vladimír Skyba, archimandrita Jaroslav Lajčiak a súdny synkel Prešovskej archieprachie otec Jaroslav Pasok. V úvode pápež František viedol liturgický dialóg s dvomi hlavnými diakonmi Rastislavom Vargom a Petrom Feňákom, tak ako to predpisujú rubriky svätej liturgie. Po tom čo im udelil požehnanie v latinskom jazyku sa začala archijerejská svätá liturgia. Počas spevu tropára a kondáku sviatku sa Svätý Otec presunul od pápežského stolca dopredu pred ozdobený Kristov kríž. Následne so sklonenou hlavou zatiaľ čo zbor spieval nádherný hymnus „Tvojmu krížu klaniame sa, Vládca, a tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme“ zotrval v tichej modlitbe pred krížom.

✳ Po speve apoštola a evanjelia zo sviatku nasledovala homília Svätého Otca, ktorú ohlásil v talianskom jazyku. Veriaci mali možnosť na veľkoplošných obrazovkách čítať preklad homílie.

✳ Svätý Otec nádherne vystihol podstatu sviatku a úlohu kríža v živote veriaceho človeka. Pozval prítomných na slávnosti aj všetkých, ktorí boli s ním spojení cez obrazovky či rádiá, aby vo svojom živote podobne ako apoštol Ján videli kríž a stali sa svedkom pre ostatných ľudí. „Niektorí svätí učili, že kríž je ako kniha, ktorú, treba otvoriť a čítať, aby sme ju spoznali. Knihu nestačí kúpiť, pozrieť sa na ňu a vystaviť si ju doma na peknom mieste. To isté platí pre kríž: je namaľovaný alebo vytesaný na mnohých miestach našich chrámov. Krížikov je nespočetne veľa: na krku, v dome, v aute, vo vrecku. Ale neosoží nám to, ak sa nezastavíme, nezahľadíme na Ukrižovaného a neotvoríme mu srdce, ak sa nenecháme očariť jeho ranami, otvorenými pre nás, ak sa naše srdce nenaplní dojatím a nebudeme plakať pred Bohom, ktorý je zranený z lásky k nám,“ povedal v homílii pápež František.

✳ Svätý Otec, dobre poznajúc históriu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, keď začal rozprávať o vydávaní svedectva kríža spomenul tieto slová: „Myslím na mučeníkov, ktorí v tomto národe vydávali svedectvo Kristovej lásky vo veľmi ťažkých časoch, keď všetky okolnosti radili mlčať, zostať v bezpečí, nevyznávať vieru. Ale nemohli nevydávať svedectvo. Koľko ušľachtilých ľudí trpelo a zomrelo tu na Slovensku kvôli menu Ježiš! Svedectvo naplnené z lásky k Tomu, na koho toľko hľadeli. Tak, až sa mu začali podobať, dokonca aj v smrti.“

✳ Pápežove slová sa hlboko dotýkali každého prítomného. O to viac boli povzbudením pre prítomných myšlienky pozývajúce k úcte k rodičom či starým rodičom a tým, ktorí už nie sú medzi nami: „Drahí bratia a sestry, videli ste svedkov. Zachovajte si milú spomienku na osoby, ktoré vás živili a vychovávali vo viere. Boli to skromní, jednoduchí ľudia, ktorí dali svoj život, milovali až do konca. To sú naši hrdinovia, hrdinovia každodennosti a práve ich životy menia dejiny,“ dodal v závere homílie Svätý Otec František a zožal veľký potlesk všetkých prítomných.

✳ Sväté prijímanie počas liturgie rozdávalo 230 kňazov, a každému kňazovi asistovali vždy dvaja dobrovoľníci. Jeden z nich držal žltý dáždnik, ktorým označoval miesto, kde sa podáva sväté prijímanie a druhý dobrovoľník držal v dvoch hrnčekoch lyžičky k podávaniu Eucharistie, nakoľko sväté prijímanie sa podávalo pod obojím spôsobom. Každý prijímal vždy ďalšou kovovou lyžičkou, ktoré boli zakúpené pre túto príležitosť.

✳ V závere archijerejskej svätej liturgie Svätý Otec udelil všetkým záverečné požehnanie. Potom mu poďakoval prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. „V Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku je Svätý Otec – „Peter z Ríma“, po celé storočia veľmi milovaný. Modlime sa za Vás i za Vaše apoštolské dielo, ktoré konáte po celom svete a tak posilňujete bratov a sestry vo viere. Vieme, s akou láskou sa ujímate marginalizovaných ľudí, ako ich milujete, práve preto že trpia a pripodobňujú sa samému Ježišovi Kristovi, ktorý nás vykúpil svojou smrťou na kríži a slávnym zmŕtvychvstaním. Vďaka Vám, drahý Svätý Otče, za silné slová, ktoré ste nám všetkým dnes adresovali. Vo Vašich slovách cítime aj my gréckokatolíci, že je Vám blízke a známe svedectvo vernosti Gréckokatolíckej cirkvi nástupcovi Svätého Petra, nielen v nedávnej histórii, ale aj dnes. Modlime sa za Vás, aby Vás Pán ešte dlho rokov zachoval pri kormidle Kristovej lodičky Cirkvi,“ povedal metropolita Ján Babjak a zaintonoval Svätému Otcovi na mnohaja i blahaja lita. Zbor spoločne s celým zhromaždením spievali pápežskú hymnu – V sedmobrežnom kruhu Ríma.

✳ Následne sa uskutočnilo odovzdanie darov. Svätý Otec František daroval Gréckokatolíckej cirkvi zlatú kalichovú súpravu a arcibiskup Babjak zasa daroval pápežovi kópiu klokočovskej Presvätej Bohorodičky. Okrem tohto dostal Svätý Otec aj ručne vyrezávaný drevený kríž, s ktorým požehnával už počas archijerejskej svätej liturgie a vzácny slovenský opál z najstarších opálových baní na svete, ktoré sú v blízkosti Prešova v Slanských vrchoch.

✳ V samotnom závere sa uskutočnila korunovácia ikony klokočovskej Bohorodičky. Počas toho ako zbor spieval pieseň Pod Tvoju milosť pribihajem Bohorodice, Svätý Otec pristúpil bližšie k ikone, pozdvihol nové korunky smerom k ikone a následne ich odovzdal diakonom. Tí korunky umiestnili na pripravené miesto z ľavej a pravej strany milostivej klokočovskej ikony. Svätý Otec František ešte chvíľu zostal pohrúžený do modlitby a následne sa v sprievode odobral do sakristie. Po skončení liturgie sa ešte v súkromí stretol s vladykom Milanom Chauturom a v sakrestii požehnal aj sväté ružence, ktoré boli odovzdané ako pamiatka všetkým dobrovoľníkom. V samom závere sa ešte Svätému Otcovi osobne poďakovali a odovzdali mu aj dary predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský s manželkou, europoslankyňou Miriam Lexmann a taktiež aj primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová s manželom.

✳ Celý priebeh slávnosti sprevádzala nezištná pomoc viac ako 850 dobrovoľníkov, bez ktorých by takáto udalosť bola len ťažko uskutočniteľná. Skutočne všetkým dobrovoľníkom ako aj ich hlavným koordinátorom Viktórii Žolnovej a Matúšovi Verbovi, ako aj Barbore Okruhľanskej a celej eventovej agentúre vyslovujú organizátori úprimné Pán Boh zaplať.

✳ Byzantský obrad bez krásneho viachlasného spevu by nikdy nebol tým čím je, a preto obrovská vďaka patrí aj členom Zboru sv. Cyrila a Metoda v Košiciach a Zboru bl. Pavla Petra Gojdiča z Vranova-Čemerného, ako aj zástupcom z katedrálneho zboru v Prešove a chrámového zboru v Lipanoch, ktorých starostlivo pripravovala dirigentka Lucia Lovašová v úzkej spolupráci s Máriou Šandorovou.

✳ Veľká vďaka patrí Mestu Prešov a Prešovskému samosprávnemu kraju a všetkým zložkám, ktoré pod ne spadajú, za ich pomoc pri príprave návštevy Svätého Otca v Prešove. Tiež viacerým ďalším kňazom a laikom, ktorí pracovali viac v úzadí, napr. pre médiá, ozvučenie a pod. Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove ďakuje aj jednotlivým médiám za prezentáciu návštevy pápeža v Prešove. Dôležitú úlohu zohrala aj Televízia Logos a Zemplín. Veľká vďaka patrí aj celému štábu RTVS, ktorí sa podieľali na priamom prenose svätej liturgie. Televízny prenos sa vysielal do viac ako 60 krajín sveta a o Prešove a gréckokatolíkoch zo Slovenska sa tak mohli dozvedieť milióny ľudí.

✳ V Prešove všetci prítomní zakúsili úžasne krásne, radostné, dôstojné a požehnané liturgické slávenie so Svätým Otcom. Boh ten deň požehnal aj nádherným počasím, ktoré ešte umocnilo nadšenú atmosféru tohto historického dňa a množstvom pútnikov, ktorí napriek mnohým prekážkam, ako boli registrácia či pandémia, prišli v hojnom počte a zaplnili nielen celé priestranstvo pripravené na slávenie, ale aj priľahlé plochy. A tak druhá návšteva pápeža na tomto mieste, ale prvá gréckokatolícka svätá liturgia slávená pápežom na Slovensku, sa už nezmazateľne zapísala nielen do dejín Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a Mesta Prešov, ale aj do historickej pamäte našej krajiny. Posolstvo, ktoré Svätý Otec František zanechal, je potrebné teraz s Božou pomocou spracovať a z neho žiť, pretože je veľmi silné a aktuálne.

Michal Pavlišinovič

Zdroj: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3580

Autor správy, foto a správu publikoval Prešovská archieparchia on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

🎉 Prešov jasal radosťou z príchodu Svätého Otca 🎉 ✳ Ak sú nejaké významné dátumy, ktoré do histórie Gréckokatolíckej cirkvi na ...

Po sep 20 , 2021
🎉 Prešov jasal radosťou z príchodu Svätého Otca 🎉 ✳ Ak sú nejaké významné dátumy, ktoré do histórie Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku boli zapísané zlatými písmenami, tak utorok 14. September 2021 sa významnou mierou zaradil medzi nich. V deň sviatku Povýšenia svätého a úctyhodného Kríža bola na priestranstve pred Mestskou […]

Čitatelia, ktorí si prečítali tento článok si prečítali aj tieto