4. deň deviatnika: V SLUŽBE MLADÝM

4. deň deviatnika: V SLUŽBE MLADÝM
Zo Svätého písma
„Zvolal Dvanástich a začal ich posielať po dvoch. Dal im moc nad nečistými duchmi a prikázal im, aby si okrem palice nebrali na cestu nič: ani chlieb, ani kapsu, ani peniaze do opaska, ale aby sa obuli do sandálov a neobliekali si dvoje šiat. A povedal im: „Keď kdekoľvek vojdete do domu, ostaňte tam, kým odtiaľ nepôjdete ďalej. Ale keby vás na niektorom mieste neprijali, ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.“ Oni išli a hlásali, že treba robiť pokánie. Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali.“ (Mk 6, 7-13)

Horlivý v službe Pánovi
Novokňaz – salezián Titus Zeman začína svoju pastoračnú prácu v Saleziánskom dome na Miletičovej ulici v Bratislave. Pôsobí tu ako kaplán a vychovávateľ mladých. Dodnes naňho spomínajú bývalí chovanci a bývalí oratoriáni ako na „druhého“ otca, ako na duchovného otca a ako na animátora speváckeho a divadelného krúžku, ktorý bol hlboko nábožný, a ktorý vždy prichádzal s úsmevom na tvári. Rozdával optimizmus a nadšenie. Druhým miestom pastorácie dona Titusa bolo Biskupské gymnázium v Trnave. Tam učil chémiu a s láskou vychovával mladých. Bývalí študenti spomínajú naňho ako na zbožného saleziána a vynikajúceho profesora, ktorý rozumel mládeži.

Modlitba
Všemohúci Bože, ty chceš spasiť všetkých ľudí a priviesť ich k poznaniu pravdy; prosíme ťa, pozri na svoju veľkú žatvu a pošli do nej robotníkov, aby hlásali evanjelium všetkému stvoreniu; zhromažďuj svoj ľud slovom života a oživuj ho silou sviatostí, aby kráčal po ceste spásy a lásky. Skrze Krista, nášho Pána.

Meditácia
Mladí sú nádejou Cirkvi a sveta… Don Bosco pre nich žil, pracoval a namáhal sa až do posledného dychu. Odovzdával im vieru a lásku a vychovával z nich statočných občanov a dobrých kresťanov. Ba ešte viac, aj svätých… Svet aj dnes potrebuje kňazov a vychovávateľov, ktorí rozumejú mládeži a ktorí sú schopní mladých sprevádzať na ceste spásy a svätosti.

Autor správy, foto a správu publikoval saleziani.sk on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

LIEČIVÉ SLOVO ✨ V tomto novom roku Vám budeme prinášať liečivé slová na témy, ktoré nám v predošlom roku 2021 zanechal Svätý Ot...

Ne jan 2 , 2022
LIEČIVÉ SLOVO ✨ V tomto novom roku Vám budeme prinášať liečivé slová na témy, ktoré nám v predošlom roku 2021 zanechal Svätý Otec, keď navštívil Slovensko. #abuba #bratislavskaarcidieceza Autor správy, foto a správu publikoval Bratislavská arcidiecéza on Facebook Zdroj Read More

Čitatelia, ktorí si prečítali tento článok si prečítali aj tieto

Bleskové správy