BOH JE LEN JEDEN, ČLOVEK SA MUSÍ ROZHODNÚŤ, ČI BUDE KONAŤ DOBRO „Boh kladne zhodnocuje to, čo vytvára a privádza do stavu exis-…CZ ECAV Bratislava Staré Mesto on Facebook

BOH JE LEN JEDEN, ČLOVEK SA MUSÍ ROZHODNÚŤ, ČI BUDE KONAŤ DOBRO

„Boh kladne zhodnocuje to, čo vytvára a privádza do stavu exis-tencie (Gn 1,1–2,4a), požehnáva človeka, ale zároveň neváha život na zemi aj ničiť (Gn 8 ). Ústami proroka druhého Izaiáša, ktorý pôsobil v Babylone na sklonku exilnej doby, Boh o sebe dokonca vraví: Ja formujem svetlo a tvorím temnotu, pôsobím blaho a tvorím zlo. Ja som Hospodin, ktorý to všetko robí (Iz 45, 7). Tento jedinečný výrok radikálneho monoteizmu zásadne odmieta náboženské predstavy zo-roastrizmu, oficiálneho náboženstva Babylonskej ríše, kam bol Boží ľud násilne deportovaný. V tamojšom náboženskom systéme je svet i celý vesmír založený na neustálom zápase dvoch rovnako mocných božstiev, ktoré reprezentujú dobro a zlo a ovplyvňujú udalosti v celom vesmíre. Každý človek sa preto musí rozhodnúť na ktorú stranu sa pridá. Prorok však zvestuje zásadnú skutočnosť, že Boh je iba jeden a preto je zodpovedný za všetky aspekty toho, čo existuje. Predošlý verš to jednoznačne dokazuje: Ja (som) Hospodin – a inak nikto (Iz 45,6b).
Boh ako Stvoriteľ je zvrchovaným vládcom celého tohto procesu, človek teda nemá hľadať vinníka za negatívne fenomény, ktoré sú súčasťou života v tomto svete v transcendentnej oblasti a pripisovať ich démonickým, či diabolským bytostiam. Nie. Boh je iba jeden, preto sa človek musí slobodne rozhodnúť, a to aj napriek prítomnosti zla v živote, či sa rozhodne nasledovať Božiu vôľu a konať dobro, žiť v láske, pretože Boh sám je láska. V tomto výroku teda v žiadnom prípade nejde o odlišnú ontologickú kvalifikáciu spásy a skazy, svetla a temnoty, ktorou začína svoju interpretáciu zla vo svete cirkevný otec Augustín, a ktorou pokračuje neskôr vo svojej teológii Tomáš Akvinský.“ František Ábel

Prečítajte si celú kázeň na našom webe: http://www.velkykostol.sk/kazen-na-8-nedelu-po-svatej-trojici-25-7-2021/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

ZÁZNAM Z EKUMENICKÝCH SB V RÁMCI DÚHOVÉHO PRAJDU 🔸„Ježíš nevolá k novému náboženství, ale k...ECAVKonventna FB Posts

Ut júl 27 , 2021
ZÁZNAM Z EKUMENICKÝCH SB V RÁMCI DÚHOVÉHO PRAJDU 🔸„Ježíš nevolá k novému náboženství, ale k životu.“ Tento citát Dietricha Bonhoeffera si zvolila ako motto kázne založenej na texte Ján 14,1-6 Sandra Silná, farárka Cirkvi československej husitskej. Ďalej píše: „Život je projevem lásky a i na našem… More Ekumenické služby Božie, […]

Čitatelia, ktorí si prečítali tento článok si prečítali aj tieto