Bohoslužby v Katedrále sv. Jána KrstiteľaTrnavská arcidiecézaTrnavská arcidiecéza on Facebook

Pozrite si časy svätých omší a oznamy katedrálneho Chrámu sv. Jána Krstiteľa na 20. týždeň v Cezročnom období (od 16. do 22. augusta 2021):

Pondelok 16. augusta – Sv. Štefana Uhorského (ľubovoľná spomienka)
– modlitba posv. ruženca pred návštevou Svätého Otca Františka na Slovensku o 6:50 h
– sv. omša o 7:30 h

Utorok 17. augusta – Utorok 20. týždňa v Cezročnom období (féria)
– modlitba posv. ruženca pred návštevou Svätého Otca Františka na Slovensku o 6:50 h
– sv. omša o 7:30 h

Streda 18. augusta – Sv. Heleny (ľubovoľná spomienka)
– modlitba posv. ruženca pred návštevou Svätého Otca Františka na Slovensku o 6:50 h
– sv. omša o 7:30 h

Štvrtok 19. augusta – Sv. Jána Eudesa, kňaza (ľubovoľná spomienka)
– modlitba posv. ruženca pred návštevou Svätého Otca Františka na Slovensku o 6:50 h
– sv. omša o 7:30 h

Piatok 20. augusta – Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi (spomienka)
– modlitba posv. ruženca pred návštevou Svätého Otca Františka na Slovensku o 6:50 h
– sv. omša o 7:30 h

Sobota 21. augusta – Sv. Pia X., pápeža (spomienka)
– modlitba posv. ruženca pred návštevou Svätého Otca Františka na Slovensku o 6:50 h
– sv. omša o 7:30 h

Nedeľa 22. augusta – DVADSIATAPRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (slávnosť)
– modlitba posv. ruženca pred návštevou Svätého Otca Františka na Slovensku o 6:50 h
– sv. omša o 7:30 h
– sv. omša o 9:30 h
– sv. omša o 11:30 h

KATEDRÁLNE OZNAMY:

1. Slovensko sa od 17. mája 2021 riadi aktualizovaným COVID automatom. Opatrenia sú postavené na regionálnom systéme. Podmienky sa líšia v závislosti od epidemiologickej situácie v danom okrese. Trnavský okres je od pondelka 28. júna 2021 zelený, preto v Katedrále sv. Jána Krstiteľa platia tieto podmienky: Sedenie v interiéri je obmedzené na 75 percent kapacity chrámu. Počet sediacich osôb na bohoslužbách v katedrále (interiér) môže byť do počtu max. 500. Počet stojacich osôb môže byť do počtu max. 50 percent kapacity chrámu.

2. S radosťou očakávame návštevu Svätého Otca Františka na Slovensku v dňoch 12. – 15. septembra 2021. Pri tejto príležitosti vás pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca, ktorou budeme vytvárať duchovnú kyticu pre Svätého Otca Františka pri príležitosti jeho návštevy na Slovensku. Duchovnú kyticu bude tvoriť 30 modlitieb posvätného ruženca od 14. augusta 2021 do 12. septembra 2021 o 6:50 h v Katedrále sv. Jána Krstiteľa. Viac informácií nájdete na plagátiku na výveske.

3. Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratil platnosť 30. júna 2021. Následne povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemiologická situácia. Všetkým ostatným biskupi pripomínajú povinnosť nábožnej účasti, samozrejme, so starostlivým dodržaním platných opatrení. Kňazi nech veriacich vedú k ďalšiemu prehlbovaniu horlivosti a k chápaniu dôležitosti spoločnej oslavy Boha na liturgických zhromaždeniach.


Trnavská arcidiecéza | Oficiálna stránka | Rímskokatolícka Cirkev

Posted in Nezaradené

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

Odporúčané čítanie: Matej Gavula sa rozpráva so svojim otcom sochárom Jurajom Gavulom a rozoberajú...Galéria mesta BratislavyGaleria.Mesta.Bratislavy FB Posts

Pi aug 20 , 2021
Odporúčané čítanie: Matej Gavula sa rozpráva so svojim otcom sochárom Jurajom Gavulom a rozoberajú tri z jeho realizácií z 80. rokov v Bratislave. Na výstavu prác Juraja Gavulu vás pozývame do Mirbachovho paláca. Rozhovor – Reader 2020 / JURAJ GAVULA, MATEJ GAVULA – MAG D A magdamag.sk