Bohoslužby v Katedrále sv. Jána KrstiteľaTrnavská arcidiecézaTrnavská arcidiecéza on Facebook

Pozrite si časy svätých omší a oznamy katedrálneho Chrámu sv. Jána Krstiteľa na 21. týždeň v Cezročnom období (od 23. do 29. augusta 2021):

Pondelok 23. augusta – Sv. Ruženy Limskej, panny (ľubovoľná spomienka)
– modlitba posv. ruženca pred návštevou Svätého Otca Františka na Slovensku o 6:50 h
– sv. omša o 7:30 h

Utorok 24. augusta – SV. BARTOLOMEJA, APOŠTOLA (sviatok)
– modlitba posv. ruženca pred návštevou Svätého Otca Františka na Slovensku o 6:50 h
– sv. omša o 7:30 h

Streda 25. augusta – Streda 21. týždňa v Cezročnom období (féria)
– modlitba posv. ruženca pred návštevou Svätého Otca Františka na Slovensku o 6:50 h
– sv. omša o 7:30 h

Štvrtok 26. augusta – Štvrtok 21. týždňa v Cezročnom období (féria)
– modlitba posv. ruženca pred návštevou Svätého Otca Františka na Slovensku o 6:50 h
– sv. omša o 7:30 h

Piatok 27. augusta – Sv. Moniky (spomienka)
– modlitba posv. ruženca pred návštevou Svätého Otca Františka na Slovensku o 6:50 h
– sv. omša o 7:30 h

Sobota 28. augusta – Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)
– modlitba posv. ruženca pred návštevou Svätého Otca Františka na Slovensku o 6:50 h
– sv. omša o 7:30 h

Nedeľa 29. augusta – DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (slávnosť)
– modlitba posv. ruženca pred návštevou Svätého Otca Františka na Slovensku o 6:50 h
– sv. omša o 7:30 h
– sv. omša o 9:30 h
– sv. omša o 11:30 h

KATEDRÁLNE OZNAMY:

1. Slovensko sa od 17. mája 2021 riadi aktualizovaným COVID automatom. Opatrenia sú postavené na regionálnom systéme. Podmienky sa líšia v závislosti od epidemiologickej situácie v danom okrese. Trnavský okres je od pondelka 28. júna 2021 zelený, preto v Katedrále sv. Jána Krstiteľa platia tieto podmienky: Sedenie v interiéri je obmedzené na 75 percent kapacity chrámu. Počet sediacich osôb na bohoslužbách v katedrále (interiér) môže byť do počtu max. 500. Počet stojacich osôb môže byť do počtu max. 50 percent kapacity chrámu.

2. S radosťou očakávame návštevu Svätého Otca Františka na Slovensku v dňoch 12. – 15. septembra 2021. Pri tejto príležitosti vás pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca, ktorou budeme vytvárať duchovnú kyticu pre Svätého Otca Františka pri príležitosti jeho návštevy na Slovensku. Duchovnú kyticu bude tvoriť 30 modlitieb posvätného ruženca od 14. augusta 2021 do 12. septembra 2021 o 6:50 h v Katedrále sv. Jána Krstiteľa. Viac informácií nájdete na plagátiku na výveske.

3. V pondelok 30. augusta 2021 na slávnosť výročia posviacky katedrálneho Chrámu sv. Jána Krstiteľa v Trnave sa uskutoční celodiecézna kňazská rekolekcia. Svätá omša bude slávená o 9:30 h. Hlavným celebrantom bude Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup. Srdečne vás pozývame.

4. V sobotu 4. septembra 2021 bude slávnostnou svätou omšou oslavovať Máriina légia 100-sté výročie jej založenia. Hlavným celebrantom bude Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup. Srdečne vás pozývame.

5. Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratil platnosť 30. júna 2021. Následne povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemiologická situácia. Všetkým ostatným biskupi pripomínajú povinnosť nábožnej účasti, samozrejme, so starostlivým dodržaním platných opatrení. Kňazi nech veriacich vedú k ďalšiemu prehlbovaniu horlivosti a k chápaniu dôležitosti spoločnej oslavy Boha na liturgických zhromaždeniach.


Trnavská arcidiecéza | Oficiálna stránka | Rímskokatolícka Cirkev

Posted in Nezaradené

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

ZVEREJNILI PODMIENKY A PRAVIDLÁ NÁVŠTEVY PÁPEŽA FRANTIŠKA NA SLOVENSKU – INFORMÁCIA Konferencia biskupov Slovenska zverejnila n...Trnavská arcidiecézaTrnavská arcidiecéza on Facebook

Pi aug 27 , 2021
ZVEREJNILI PODMIENKY A PRAVIDLÁ NÁVŠTEVY PÁPEŽA FRANTIŠKA NA SLOVENSKU – INFORMÁCIA Konferencia biskupov Slovenska zverejnila na stránke www.navstevapapeza.sk podmienky a pravidlá návštevy jednotlivých verejných podujatí s pápežom Františkom. K dispozícii sú v časti Program – Možnosti účasti. Nachádzajú sa v nej osobitné informácie pre Prešov, Košice a Šaštín. V novinke […]