Hlúposť (22. nedeľa v Cezročnom období) Listy Božím domácim (pozri Mt 10, 24) Existujú – zjednodušene povedané – dva druhy hlú…

Hlúposť (22. nedeľa v Cezročnom období)

Listy Božím domácim (pozri Mt 10, 24)

Existujú – zjednodušene povedané – dva druhy hlúposti. Prvý druh vyjadruje myšlienka: „Kto sa pýta, hlúpo vyzerá., Kto sa nepýta, hlúpy ostane.“ Teda hlúposť ako nevedomosť, ako neznalosť.

Druhú hlúposť vyjadruje myšlienka: „Takmer všetci kresťania majú jeden veľký problém: vedia, čo je správne, majú to v hlave, ale podľa toho nekonajú, ich konanie neraz odporuje poznaniu.“ A o tejto hlúposti dnes chcem písať.

V evanjeliu tejto nedele Pán Ježiš vyratúva zlo, ktoré vychádza zo srdca človeka. „… znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť. Tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka“ (Mk 7, 21 – 23). Všetky príklady sú jasné okrem posledného. Hlúposť. Ako môže hlúposť poškvrňovať človeka?

Odpoveď som našiel v prvom čítaní. Mojžiš hovorí Izraelitom, za akých podmienok budú o nich hovoriť: „Skutočne múdry a rozumný je tento veľký národ“ (Dt 4, 6). Tie podmienky vyjadruje slovesami počúvaj, zachovávaj, nepridávaj, neuberaj, stráž, uskutočňuj. Ich rozumnosť sa prejaví, ak to, čo im Boh zjavil, budú žiť. V opačnom prípade sa stanú hlúpymi. Lebo len hlúpy človek robí opak toho, o čom vie, že mu osoží.

Každý hriech je hlúposť. Hlúposť daného človeka (moja i tvoja), ktorý vie, čo od neho žiada Boh, no koná naopak. Každý z nás je niekedy takýmto hlupákom. (Poznámka na okraj: podľa definície hriech je vedomé prekročenie Božích príkazov. Teda ak o niečom neviem, že je to hriech, tak som ho nemohol spáchať.)

Ako dobre, že takáto hlúposť sa dá liečiť! Ľútosť, pokánie, rozhodnutie zmeniť sa, vytrvalý zápas o dobro, o súlad medzi poznaním a konaním – to je cesta múdrosti. Celé Sväté písmo bolo napísané práve nato: „… je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo“ (2 Tim 3, 16 – 17).

„Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. Využívajte čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je Pánova vôľa“ (Ef 5, 15 – 17).

Preto sa nehádajme o to či ono, ale žime podľa Pavlových slov: „Lebo v Kristovi Ježišovi ani obriezka nič neznamená, ani neobriezka, ale viera činná skrze lásku“ (Gal 5, 6). Dosaď si za slová obriezka a neobriezka dnešné slová, pre ktoré sa ľudia hádajú (možno aj ty). A vedz, že to nemá zmysel, že je to hlúposť, ktorá neraz vyjadruje oba významy tohto slova (aj neznalosť, aj odporovanie pravde). Dôležitá je „viera činná skrze lásku“.

Kiež by aj o nás platilo: „O ich múdrosti rozprávajú národy a zhromaždený ľud ich ospevuje“ (Sir 44, 15).


Autor správy, foto a správu publikoval Žilinská diecéza on Facebook Zdroj Read More

Posted in Nezaradené

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

Registrácia | Pápež František na Slovensku

Ne sep 12 , 2021
Svätý Otec František od 12. do 15. septembra 2021 pricestuje na návštevu Slovenska. Na Slovensku navštívi Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín Autor správy, foto a správu publikoval Žilinská diecéza on Facebook Zdroj Read More