Karpatská nadácia – Vytváraj prosperujúce východné Slovensko

Ponuka pre študentov vysokých škôl:

Zaujíma vás práca s rómskymi deťmi v marginalizovaných rómskych komunitách? Chcete získať vedomosti a osobné zručnosti priamo v teréne v komunitnom centre alebo inej organizácii, ktorá pomáha ľuďom, mamičkám a deťom v marginalizovaných rómskych komunitách?
Tak potom máme pre vás skvelú ponuku.

Karpatská nadácia ponúka vzdelávací a stážový program pre študentov vysokých škôl odboru sociálna práca, pedagogika, príbuzných odborov alebo aj strednej pedagogickej školy v období jún – august 2023 na území Prešovského, Košického a Banskobystrického samosprávneho kraja.

Stáž zahŕňa:
1. Intenzívne víkendové školenie v rozsahu 20 hodín v dňoch 9. až 11. júna zamerané na:
Špecifiká Rómov na Slovensku – história, kultúra, rómsky jazyk a iné subkultúrne aspekty života Rómov na Slovensku.
Socio-politické faktory ovplyvňujúce aktuálnu situáciu Rómov na Slovensku.
Starostlivosť v ranom detstve – aké stimuly potrebuje dieťa, aby sa optimálne rozvíjalo? Čo preto potrebujú urobiť rodičia a okolie?
Mosty z chudoby – stratégie pre profesionálov a komunity: špecializované školenie o vzorcoch správania ľudí v generačnej chudobe, ktoré vám pomôžu pochopiť a lepšie porozumieť životu v podmienkach extrémnej chudoby a sociálneho vylúčenia.
Rola tretieho sektora v demokratickej a rovnoprávnej spoločnosti – význam a dopad tretieho sektora na našu spoločnosť, so zameraním na zlepšovanie životov ľudí v marginalizovaných rómskych komunitách.

2. Prezentácia organizácií a ich činností v rámci Programu rozvoja rómskych komunít Karpatskej nadácie.

3. 10 dňová stáž v organizáciách, ktoré pracujú s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia a posilňujú kompetencie rodičov.

Ciele stáže:
posilnenie kapacít v organizáciách pracujúcich s marginalizovanou rómskou komunitou,
motivácia mladých ľudí k záujmu o prácu v sociálnej oblasti a ranej starostlivosti,
budovanie kompetencií (zručnosti, vedomosti, poznatky, vzťah, praktické skúsenosti) mladých ľudí v oblasti sociálnej práce a rannej starostlivosti, prioritne pre prácu s klientmi zo sociálne vylúčených komunít.

Kontakt: PhDr. Roman Eštočák
email: roman.estocak@karpatskanadacia.sk


Naším snom je východné Slovensko, kde jednotlivci a organizácie plne prebrali zodpovednosť za seba a svoj región, zlepšujú svet okolo seba, rešpektujú sa … Autor správy, foto a správu publikoval Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

Vypočujte si podcast: „Hudba otvára srdce, dotýka sa tej najväčšej hĺbky, ktorú máme, hovorí viac než slová“ – vysvetľuje v rozh...

Pi apr 28 , 2023
Vypočujte si podcast: „Hudba otvára srdce, dotýka sa tej najväčšej hĺbky, ktorú máme, hovorí viac než slová“ – vysvetľuje v rozhovore niekdajšia huslistka Brnenskej filharmónie, ktorá zanechala svoju sľubnú kariéru, aby sa stala sa rehoľníčkou. https://www.vaticannews.va/sk/cirkev/news/2023-04/podcast-povolanie-alzbety-stracinovej-z-huslistky-reholnicka.html Autor správy, foto a správu publikoval Vatican News on Facebook Zdroj Read More

Čitatelia, ktorí si prečítali tento článok si prečítali aj tieto