KBS prináša preklad posolstva pápeža Františka k Svetovému dňu misií

„Budete mi svedkami“ (Sk 1,8) – to je názov Posolstva pápeža Františka k Svetovému dňu misií 2022, ktorý Cirkev slávi vždy v predposlednú októbrovú nedeľu. Svätý Otec text podpísal i zverejnil vo štvrtok 6. januára, symbolicky na slávnosť Zjavenia Pána. V slovenskom preklade ho prináša na internetovej stránke Konferencia biskupov Slovenska.

„Tieto slová sú súčasťou posledného rozhovoru zmŕtvychvstalého Ježiša s jeho učeníkmi predtým než vstúpil do neba, ako sa píše v Skutkoch apoštolov: „Keď na vás zostúpi Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme“ (1,8). Zároveň sú témou Svetového dňa misií 2022, ktorý nám má každoročne pomôcť si znovu uvedomiť, že Cirkev je zo svojej povahy misijná,“ prihovára sa v posolstve Svätý Otec František.

„Tento rok nám ponúka aj príležitosť pripomenúť si niekoľko pre život a misie Cirkvi dôležitých udalostí: založenie Kongregácie de propaganda fide – dnešnej Kongregácie pre evanjelizáciu národov – pred 400 rokmi a založenie Misijného diela pre šírenie viery pred 200 rokmi. Tieto boli spolu s Misijným dielom svätého detstva a Misijným dielom sv. Petra apoštola pred 100 rokmi uznané za „pápežské“,“ dodáva pápež František a pristavuje sa pri troch výrazoch, ktoré sumarizujú tri piliere života a poslania apoštolov: „Budete mi svedkami,“ „až po samý kraj zeme“ a „dostanete silu“ Ducha Svätého.

TK KBS


„Budete mi svedkami“ (Sk 1,8) – to je názov Posolstva pápeža Františka k Svetovému dňu misií 2022, ktorý Cirkev slávi vždy v predposlednú októbrovú nedeľu. Svätý Otec text podpísal i zverejnil vo štvrtok 6. januára, symbolicky na slávnosť Zjavenia Pána. V slovenskom prekl…

Autor správy, foto a správu publikovala TK KBS on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

Noví lektori a vysluhovatelia sv. prijímania Redemptoristi on Facebook

St jún 15 , 2022
Sprevádzajme nových lektorov a vysluhovateľov sv. prijímania našimi modlitbami! V nedeľu 12. júna 2022 na Slávnosť Najsvätejšej Trojice udelil P. Václav Hypius ministérium lektorátu dvom študentom – Jánovi Kniezovi a Samuelovi Opálkovi. Ide o ďalší krok v ich príprave na rehoľný a kňazský život. Ich úlohou je čítať Božie Slovo, […]

Čitatelia, ktorí si prečítali tento článok si prečítali aj tieto