KŇAZI PREŠOVSKEJ ARCHIEPARCHIE SPOLU S ARCIBISKUPOM JÁNOM BABJAKOM SI PRIPOMENÚ USTANOVENIE SVIATOSTÍ EUCHARISTIE A KŇAZSTVA V…

KŇAZI PREŠOVSKEJ ARCHIEPARCHIE SPOLU S ARCIBISKUPOM JÁNOM BABJAKOM SI PRIPOMENÚ USTANOVENIE SVIATOSTÍ EUCHARISTIE A KŇAZSTVA

V prešovskej gréckokatolíckej Katedrále sv. Jána Krstiteľa bude 14. apríla vo Veľký štvrtok dopoludnia o 9.30 sláviť prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ archijerejskú svätú liturgiu, pri ktorej posvätí myro a na jej konci bude nasledovať obrad umývania nôh 12 kňazom.

Po dvoch rokoch, kedy boli obrady Veľkej noci slávené neverejne sa tak v prešovskej katedrále zhromaždia kňazi celej Prešovskej archieparchie, aby si tak spolu so svojím arcibiskupom pripomenuli ustanovenie Eucharistie a zároveň aj sviatosti kňazstva.

Myro, ktoré bude vladyka Ján posviacať pri svätej liturgii je vzácny olej, ktorým sa vysluhuje sväté tajomstvo myropomazania (v latinskom obrade sviatosť birmovky). Je zložené z vody, oleja, vína, aromatických olejov a 33 aromatických bylín. Veľký počet zložiek symbolizuje bohatstvo a rôznorodosť darov milostí Svätého Ducha. Po časti premenenia v liturgii arcibiskup posväcuje myro tým, že nad každou nádobou urobí znak kríža a pomodlí sa modlitbu, v ktorej prosí Boha o zoslanie darov Svätého Ducha.

Obrad umývania nôh je spomienkou na evanjeliovú udalosť, kedy Ježiš Kristus pred samotným začiatkom poslednej večere vstal od stola a začal 12 apoštolom umývať nohy. Podobne aj arcibiskup na konci svätej liturgie vyzlečie vrchnú časť biskupského rúcha a pristúpi k 12 vybraným kňazom, ktorým bude rad radom umývať nohy. Tohto roku bude umývať nohy 11 kaplánom, teda kňazom, ktorí sú najmladší spomedzi presbyterov Prešovskej archieparchie. Tým posledným kňazom, ktorý predstavuje apoštola Petra, je protosynkel (generálny vikár) Prešovskej archieparchie.

Celý tento obrad umývania nôh je pozvaním pre všetkých kňazov, ale aj veriacich, aby nažívali v bratskej jednote a láske, kde nemá byť miesta pre závisť, či túžbu po prvenstve, čo je vyjadrené aj v samotnej modlitbe, ktorú sa modlí arcibiskup po skončení umývania nôh: „Pane Ježišu Kriste, ty si sa opásal zásterou a umyl si nohy svojim svätým učeníkom a tak si im dal príklad pokory a lásky k sebe navzájom, keď si im povedal: „Ako som urobil ja vám, tak robte aj vy jeden druhému.“ Ty sám, Vládca, aj teraz príď medzi nás, svojich nedôstojných služobníkov, ktorí chcú nasledovať tvoj príklad. Pomôž nám zmyť zo seba nalepený prach našich hriechov a utri nás zásterou lásky jedného k druhému, aby sme ti mohli dobrorečiť po všetky dni nášho života a dosiahnuť milosť pred tebou.“

Prešovská archieparchia je počtom veriacich a kňazov spomedzi všetkých troch gréckokatolíckych eparchií na Slovensku najväčšia. Celkovo má 320 kňazov, z toho 18 rehoľných a taktiež má dvoch stálych diakonov. Z uvedeného počtu kňazov bolo v roku 2021 arcibiskupom a metropolitom Jánom Babjakom vysvätených päť novokňazov.

Autor správy, foto a správu publikoval Prešovská archieparchia on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

✝️ #čítamebreviár Bože, ty si poslal svojho Syna, aby za nás zomrel na kríži a vyslobodil nás z moci odvekého nepriateľa; daj,...

St apr 13 , 2022
✝️ #čítamebreviár Bože, ty si poslal svojho Syna, aby za nás zomrel na kríži a vyslobodil nás z moci odvekého nepriateľa; daj, prosíme, aby sme ako tvoji služobníci získali milosť zmŕtvychvstania. Autor správy, foto a správu publikovala TK KBS on Facebook Zdroj Read More

Čitatelia, ktorí si prečítali tento článok si prečítali aj tieto