Koniec roka je príležitosťou k pohľadu do minulosti i do budúcnosti, príležitosťou k poďakovaniu. Chcem sa poďakovať všetkým da…Farnosť Svätej rodiny (BA-Petržalka II.) on Facebook

Koniec roka je príležitosťou k pohľadu do minulosti i do budúcnosti, príležitosťou k poďakovaniu.

Chcem sa poďakovať všetkým darcom, vám, ktorí ste darovali aj veľké sumy, i tým, ktorí pravidelne prispievate menšími sumami, podľa svojich možností. Pán vidí do srdca a pozná veselého darcu. Nech Vám to vynahradí! Ďakujeme všetkým, ktorí aj počas obmedzení účasti na svätej omši začali prispievať na chod farnosti aj priamo na účet. Vďaka Vašej štedrosti a solidarite farnosť neutrpela veľkú ujmu, a dokázali sme splatiť opravu strechy z minulého roka a tento rok sme dokonca ušporili a vyrovnali rozpočet. Boh Vás žehnaj!

Chcem sa poďakovať všemohúcemu a dobrému Bohu Trojici, Otcovi, Synovi i Duchu Svätému, a orodovaniu Panny Márie a našim nebeským patrónom svätému Jozefovi, svätému Jánovi Pavlovi II. a našim blahoslaveným Zdenke, Vasiľovi a Titusovi, za požehnanie a dobrotu, za všetky milosti a dobrodenia. Chcem sa poďakovať mojím spolupracovníkom: pánovi kaplánovi za jeho obetavú a pokornú službu, za jeho kreativitu a pracovitosť. Ďakujem pani kostolníčke a jej dcéram Andrei a Martine, ktorých služba bola tento rok opäť mimoriadne náročná – nielen v množstve práce a ustavičných zmenách, ale aj v kontakte s veriacimi. Od všetkých nás si tento rok vyžadoval veľa trpezlivosti. Popri obetavosti sa prejavili silnejšie aj všetky egoizmy. Pandémia je pre nás všetkých výzvou, aby sme sa učili ohľaduplnosti, trpezlivosti a solidarite. Som vďačný, že sa vo všetkom mám o koho oprieť. Tento rok mi ukázal, koľko je vo Vás aj ochoty a spolupatričnosti. Ďakujem členom ekonomickej rady, ktorí ste mi oporou v toľkých záležitostiach, ďakujem všetkým, ktorí ste sa obetavo starali a staráte o areál kostola. Zvlášť ďakujem pánovi Slabému, ktorý prevzal starosť o správu objektu kostola a fary i okolia a môžem sa naňho vo všetkom spoľahnúť. Ďakujem ale aj všetkým, ktorí mu pomáhajú, pánovi Brathovi a rodine Černých, pánovi Hurbanovi a samozrejme aj pánovi kaplánovi, ktorý je obetavý aj v tejto oblasti. Ďakujem všetkým dobrovoľníkom za obetavosť pri upratovaní kostola a pastorka, za všetku pomoc pri prevádzkovaní internetovej stránky a zabezpečení prenosov, ďakujem miništrantom, zvlášť Ondrejovi Michalikovi, ďakujem našim mimoriadnym rozdávateľom svätého prijímania, lektorom, organistom Martinovi Homolovi, Márii Hypiusovej, Milanovi Masiarikovi a Michalovi Sýkorovi, spevákom, ďakujem pani Helene Kiššovej, koordinátorke pastoračného centra, našim spoločenstvám, zvlášť Ružencovému bratstvu, našim drahým seniorom, a spoločenstvu mladých rodín (zvlášť manželom Brillovým), animátorom (Lucke Kvasniakovej za prvoprijímajúce deti, i Veronike Šotovej za obnovené eRko a organizáciu Dobrej noviny) a všetkým ostatným spoločenstvám, animátorom, redakčnej rade Hlasu Svätej rodiny, skautom, a všetkým ostatným, ktorí mnohorakým spôsobom prispievate k tomu, aby sme boli živé, solidárne spoločenstvo, v ktorom prežívame vzájomnú spolupatričnosť. Nie je možné vymenovať rozmanité skutočnosti, ktorými obohacujete život nášho cirkevného spoločenstva tu vo Svätej rodine. Som za Vás všetkých veľmi vďačný. Myslím, že sme aj v tomto krízovom roku pocítili, akým darom je pre nás naša farnosť. Samozrejme tento rok preosial zmýšľanie mnohých, oddelil plevy od pšenice. Je pre nás všetkých výzvou k zmene, k zmene zmýšľania, postojov, k obráteniu.

Tento rok sa niesol v znamení požehnania návštevy pápeža Františka na Slovensku, i v našej farnosti. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí svojou obetavosťou prispeli k dôstojnému prijatiu Svätého Otca v Petržalke v Dome Betlehem.

Tento rok nás v našej arcidiecéze a vo všetkých farnostiach čaká synodálny proces, ku ktorému nás vyzýva Svätý Otec. Počas diecéznej fázy budú prebiehať vo farnostiach (a iných spoločenstvách) stretnutia v malých skupinách, tzv. konzultačné stretnutia, pri ktorých sa každý bude môcť vyjadriť k niektorým predlo- ženým témam. Témy sa týkajú toho, ako sa nám darí či nedarí kráčať spolu a ako to vplýva na šírenie Evanjelia v našom prostredí.

Tieto stretnutia bude treba naplánovať, zorganizovať a sprevádzať. V príprave budú pomáhať tzv. koordinátori. Otec arcibiskup ma požiadal, aby som koordinoval tieto procesy v celej arcidiecéze, spolu s tímom ľudí, ktorých sme požiadali o pomoc. Vo farnostiach budú po- máhať farskí koordinátori. Pre našu farnosť som o túto službu požiadal našich farníkov PaedDr., ThDr. Ondreja Krajňáka, PhD., a jeho manželku Mgr. Andreu Krajňákovú. Verím, že aj v našej farnosti vytvoríme tím, ktorý pomôže tomu, aby sme túto výzvu Svätého Otca naplnili pre dobro nášho farského spoločenstva a že synodalita bude stále viac štýlom nášho života vo farnosti.

Pozývame už teraz všetkých vás, blízkych i vzdialených, aby ste sa zapojili a otvorili srdcia s odvahou a otvorenosťou, aby sme dali priestor Duchu Svätému. Konkrétne spôsoby a ponuky, ako sa zapojiť, budú ešte oznámené a budeme vás pozývať do takýchto stretnutí, kde sa budeme učiť navzájom počúvať, viesť rozhovory a rozlišovať, aby sme sa povzbudili v spoločnom kráčaní, aby sme zistili, čo nám prekáža kráčať spolu, čo môžeme a máme zmeniť.

Zároveň sa máme prebudiť k spolu- zodpovednosti za Cirkev, k odvahe prevziať iniciatívu v šírení Evanjelia v našom prostredí, v zapojení sa do života farnosti. Zároveň prehodnotíme, či my, kňazi a ďalší naši spolupracovníci správne vykonávame svoj úrad, čo môžeme zmeniť, aby Duch Svätý mohol lepšie pôsobiť v našom spoločenstve.

Do nového roka si prajme zrušenie lockdownu a prekonanie pandémie, ale aj odomknutie našich sŕdc, prekonanie „schém, ktoré zužujú všetko na naše ja, na naše požadovačné snahy vystačiť si sami“. Nech synodálny proces v tomto roku dá vypučať snom, vzbudí proroctvá a videnia, dá rozkvitnúť nádejam, podnieti dôveru, obviaže rany, previaže vzťahy, vzbudí úsvit nádeje, nech sa v ňom učíme jeden od druhého a vytvoríme pozitívne vnímanie, ktoré osvieti mysle, zahreje srdcia, navráti silu rukám.

o. Juraj

(Foto: J. Hurban)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

Virtuálna návšteva Betlehema pri našom kostole Svätej rodiny. Foto: J. HurbanFarnosť Svätej rodiny (BA-Petržalka II.) on Facebook

Pi dec 31 , 2021
Virtuálna návšteva Betlehema pri našom kostole Svätej rodiny. Foto: J. Hurban

Čitatelia, ktorí si prečítali tento článok si prečítali aj tieto