Na laickom fóre v Madride rokovali aj Slováci o zastúpení žien v Cirkvi

V Madride sa konalo študijné zhromaždenie Európskeho laického fóra, na ktorom bolo zastúpených 12 európskych krajín. Hlavnou témou stretnutia bola téma daru každodenného života kresťana s prepojením na najaktuálnejšiu tému súčasnej Cirkvi – synodálne kráčanie. Za Slovensko sa na fóre zúčastnili Renáta Ocilková a Pavol Kossey.

Dva hlavné príspevky predniesli španielska profesorka a biblistka Elisa Estavez Lopez a írsky kňaz a akademický učiteľ Michael Conway. Štyridsiatidvaja účastníci pracovali aj v pracovných skupinách, v ktorých zdieľali svoje synodálne skúsenosti a svoje pohľady na diskutované témy.

„Na záver stretnutia mali byť prijaté dva dokumenty, jeden o každodennom živote veriaceho kresťana a druhý, ktorý bol kompiláciou zozbieraných synodálnych podnetov z jednotlivých krajín. Kým prvý dokument bol bez vážnych problémov akceptovaný, pri druhom sa ukázali odlišné pohľady niektorých delegácií.

Dokument týkajúci sa synodality mal zahŕňať aj tak citlivé témy ako je zahrnutie LGBTI ľudí či tzv. rodovú vyváženosť a rovnoprávnu participáciu žien a mužov na liturgickom živote Cirkvi. Delegácia zo Slovenska presvedčila účastníkov Európskeho laického fóra, že uvedenie skratky „LGBT+“ či termínu rodovej spravodlivosti („gender justice“) sú znakom nedostatočnej profesionality.

Miešajú ľudí s neželanou príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu s ľuďmi s psychiatrickou či urologickou diagnózou a mohlo by tiež prispieť k vnášaniu nebezpečnej gender ideológie a tak prispieť k posilneniu zmätku, ktorý v tejto oblasti panuje. Vyzdvihnutie menšiny LGBTI by nepriamo diskriminovalo iné skupiny zraniteľných ľudí, ktoré neboli explicitne uvedené.

Slovenskej delegácii sa tiež podarilo do dokumentu zapracovať zmienku o ochrane rodiny a manželstva. Z niektorých vyjadrení dokumentu akoby nepriamo vyplýval istý zápas medzi kňazmi a laikmi. Preto slovenská delegácia navrhla vyjadrenie modifikovať a uviesť, že túžime, aby boli naši biskupi a kňazi šťastní.

Túžime po otvorenej, priateľskej a priamej komunikácii medzi biskupmi, ich kňazmi a ich laikmi. Na záver Slováci navrhli zapracovať vyjadrenie, že nechceme nechať našich biskupov a kňazov samých,“ uviedol jeden zo slovenských účastníkov fóra Pavol Kossey.
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20220614020


V dňoch 9. – 12.júna 2022 sa v Madride konalo študijné zhromaždenie Európskeho laického fóra, na ktorom bolo zastúpených 12 európskych krajín. Hlavnou témou stretnutia bola téma daru každodenného života kresťana s prepojením na tému súčasnej Cirkvi – synodálne kráčanie. Za S…

Autor správy, foto a správu publikovala TK KBS on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

Doktorát z kánonického práva obhájil v Ríme Slavomír Engel z Košickej arcidiecézy - Vatican News

Ut jún 14 , 2022
Doktorát z kánonického práva dnes úspešne obhájil na Pápežskej Lateránskej univerzite v Ríme kňaz Košickej arcidiecézy Slavomír Engel. Blahoželáme! Doktorát z kánonického práva dnes, v utorok 14. júna, úspešne obhájil na Pápežskej Lateránskej univerzite v Ríme kňaz Košickej arcidiecézy Slavomír … Autor správy, foto a správu publikoval Vatican News on […]

Čitatelia, ktorí si prečítali tento článok si prečítali aj tieto