Pápež na Twitteri: Sv. Cyril a Metod nám pomôžu pestovať bratstvo

Na sviatok spolupatrónov Európy, ktorý sa v univerzálnej Cirkvi slávi 14. februára, sa pápež František cez sociálnu sieť prihovoril touto myšlienkou: „Nech nám Svätí Cyril a Metod, svedkovia kresťanstva ešte zjednoteného a zapáleného horlivosťou ohlasovania, pomáhajú napredovať na ceste pestovaním nášho bratského spoločenstva v Ježišovom mene.“

Pápež František túto myšlienku zdôraznil aj pri návšteve Slovenska. Na vzor solúnskych bratov vtedy poukázal pri viacerých príležitostiach. Napríklad 13. septembra v záhrade Prezidentského paláca v Bratislave zazneli z úst pápeža tieto slová:

„Slovenské dejiny sú nezmazateľne poznačené vierou, ktorá, dúfam, pomôže prirodzeným spôsobom udržiavať úmysly a pocity bratstva. Tie môžete načerpať z veľkolepých životov svätých Cyrila a Metoda, ktorí šírili evanjelium v čase, keď boli kresťania tohto kontinentu jednotní, a aj dnes spájajú vierovyznania tohto územia. Cítili sa byť pre všetkých a hľadali spoločenstvo so všetkými: Slovanmi, Grékmi a Latincami. Pevnosť ich viery sa tak prejavovala v spontánnej otvorenosti. Je to dedičstvo, ktorého ovocie ste povolaní v tejto chvíli zbierať, aby ste boli aj v tomto čase znakom jednoty.”

„Vaša ústava spomína túžbu budovať krajinu na dedičstve svätých Cyrila a Metoda, patrónov Európy. Oni bez nútenia a nátlaku zúrodnili evanjeliom kultúru, čím podnietili blahodarné procesy. Toto je cesta: nie boj o získanie priestoru a významu, ale cesta, ktorú ukázali svätí, cesta blahoslavenstiev. Odtiaľ, z blahoslavenstiev, pramení kresťanská vízia spoločnosti.“

Vo svojom prvom verejnom príhovore pri stretnutí s ekumenickými predstaviteľmi 12. septembra v priestoroch nunciatúry Svätý Otec uviedol:

„Nech nám pomáhajú svätí Cyril a Metod, „predchodcovia ekumenizmu“, v snahe o zosúladenie rozdielností v Duchu Svätom, o jednotu, ktorá bez toho, aby bola uniformnosťou, by bola znakom a svedectvom slobody Krista, Pána, ktorý uvoľňuje putá minulosti a uzdravuje nás zo strachov a bojazlivosti.“

„Rozlišovací znak slovanských národov, ktorý by ste si spoločne mali zachovať, je kontemplatívna črta, ktorá ide nad rámec filozofických a teologických konceptualizácií, vychádzajúc zo skúsenostnej viery, ktorá vie prijať tajomstvo. Pomáhajte si pestovať túto duchovnú tradíciu, ktorú Európa tak veľmi potrebuje; zvlášť má po nej smäd cirkevný západ, aby znova našiel krásu adorácie Boha a dôležitosť nevnímať spoločenstvo viery predovšetkým na základe programovej a funkčnej efektívnosti.“

Vatican News TK KBS


Na sviatok spolupatrónov Európy, ktorý sa v univerzálnej Cirkvi slávi 14. februára, sa pápež František cez sociálnu sieť prihovoril touto myšlienkou: „Nech nám Svätí Cyril a Metod, svedkovia kresťanstva ešte zjednoteného a zapáleného horlivosťou ohlasovania, pomáhajú napredo…

Autor správy, foto a správu publikovala TK KBS on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

Rím: Slávnosť sv. Cyrila a Metoda s emeritným nunciom Mariom Giordanom - Vatican News

Ut feb 15 , 2022
„Tento pastoračný program uvedený do činnosti pred jedenástimi storočiami sv. Cyrilom a Metodom medzi slovanskými národmi sa stal vzdialeným „znamením čias“, ktoré predpovedalo novú tvár nielen pre Cirkev, ale aj pre samotnú Európu, ktorá sa vtedy formovala. Toto je dôvod, prečo svätý pápež Ján Pavol II. neváhal vyhlásiť sv. Cyrila […]

Čitatelia, ktorí si prečítali tento článok si prečítali aj tieto