Pápežova otázka v Trojičnú nedeľu: Odráža náš život Boha, v ktorého veríme?

V Nedeľu Najsvätejšej Trojice sa pápež František v príhovore z okna Apoštolského paláca zameral na tajomstvo trojjediného Boha, ktorým je láska. Obyvateľov Konga a Južného Sudánu požiadal o pochopenie odkladu apoštolskej cesty pôvodne naplánovanej na júl a vyjadril nádej, že sa neskôr predsa len uskutoční.

Námestie pred Bazilikou sv. Petra bolo hojne zaplnené veriacimi rozličných národností. V úvodnom biblickom zamyslení sa na nich pápež obrátil aj týmito slovami:

„Slávenie Najsvätejšej Trojice nie je ani tak teologickým cvičením, ako skôr revolúciou v našom spôsobe života. Boh, v ktorom každá osoba žije pre druhú v nepretržitom vzťahu, nie pre seba, nás podnecuje, aby sme žili s druhými a pre druhých. Otvorení.

Dnes si môžeme položiť otázku, či náš život odráža Boha, v ktorého veríme: Ja, ktorý vyznávam vieru v Boha Otca i Syna i Ducha Svätého, naozaj verím, že k životu potrebujem druhých, že sa potrebujem druhým rozdávať, že potrebujem druhým slúžiť? Potvrdzujem to slovami, alebo svojím životom?“

Blahoslavené alžbetínky – vzor pre kresťanov prenasledovaných dnes

Po udelení požehnania Svätý Otec pozval prítomných k potlesku na počesť desiatich sestier alžbetínok, blahorečených v sobotu 11. júna v Poľsku: „Včera boli v poľskom Vroclave blahorečené mučeníčky sestra Paschalis Jahnová a deväť spolusestier z Kongregácie sestier svätej Alžbety, zabité na konci Druhej svetovej vojny v prostredí nepriateľskom voči kresťanskej viere.

Týchto desať rehoľníčok, hoci si boli vedomé nebezpečenstva, ktoré im hrozilo, zostali po boku starých a chorých ľudí, o ktorých sa starali. Nech ich príklad vernosti Kristovi pomôže nám všetkým, najmä prenasledovaným kresťanom v rôznych častiach sveta, aby sme odvážne vydávali svedectvo o evanjeliu. Zatlieskajme novým blahoslaveným!“

Nádej na cestu do Afriky v neskoršom termíne

Ďalej pápež František s vyjadrením zármutku poprosil obyvateľov Konga a Južného Sudánu o pochopenie jeho rozhodnutia odložiť zo zdravotných dôvodov apoštolskú cestu do ich krajín. Poprosil ich o odpustenie a pozval k modlitbe, aby sa cesta čím skôr mohla uskutočniť:

„Chcel by som sa obrátiť na ľud a verejných predstaviteľov Konžskej demokratickej republiky a Južného Sudánu. Milovaní, s veľkou ľútosťou som musel kvôli problémom s nohou odložiť svoju návštevu vašich krajín, plánovanú na prvé dni júla. Je mi naozaj veľmi ľúto, že som musel odložiť túto cestu, na ktorej mi veľmi záleží. Ospravedlňujem sa za to. Modlime sa spolu, aby som s pomocou Boha a lekárskej starostlivosti mohol čo najskôr prísť medzi vás. Majme nádej!“

Rozhodnutie odložiť cestu na radu lekárov vzhľadom na liečbu pápežovho kolena oznámila Svätá stolica v piatok 10. júna, tri týždne pred plánovaným termínom.

Deň boja proti detskej práci

Vo Svetový deň proti detskej práci pápež František vyzval k spoločnej angažovanosti, aby deti neboli oberané o ich základné práva nútením k práci:

„Dnes je Svetový deň proti detskej práci. Usilujme sa všetci o odstránenie tejto pohromy, aby žiadne dieťa nebolo zbavené svojich základných práv a nebolo nútené pracovať. Dramatická realita detí vykorisťovaných na prácu je výzvou doliehajúcou na nás všetkých!“

Vojna na Ukrajine: nech neochladne záujem o trpiacich

Svätý Otec opäť venoval pozornosť aj vojne na Ukrajine, ktorá trvá už 109 dní. Vyzval neochabovať v solidarite s trpiacimi a v úsilí o mier, aby v nás plynutie času nevyvolalo pasívne privyknutie si na vojnu: „V mojom srdci je stále živo prítomná myšlienka na obyvateľov Ukrajiny, sužovaných vojnou. Nech ubiehajúci čas neochladí našu ľútosť a náš starostlivý záujem o týchto utrápených ľudí. Prosím, nenavyknime si na túto tragickú skutočnosť! Majme ju vždy v srdci. Modlime sa a bojujme za mier.“

Vatican News TK KBS


V Nedeľu Najsvätejšej Trojice 12. júna sa pápež František v príhovore z okna Apoštolského paláca zameral na tajomstvo trojjediného Boha, ktorým je láska. Obyvateľov Konga a Južného Sudánu požiadal o pochopenie odkladu apoštolskej cesty pôvodne naplánovanej na júl a vyjadril n….

Autor správy, foto a správu publikovala TK KBS on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

Nedeľné zamyslenie Mons. Stanislava Zvolenského: Prežehnaním sa sústredíme na Boha

Ne jún 12 , 2022
Na Nedeľu Najsvätejšej Trojice vám prinášame zamyslenie Mons. Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa metropolitu. V dnešnú nedeľu slávnosti Najsvätejšej Trojice sa nám predkladá v istom zmysle súhrn Božieho zjavenia, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom veľkonočných tajomstiev: totiž prostredníctvom Pánovej smrti a zmŕtvychvstania, prostredníctvom jeho nanebovstúpenia a prostredníctvom zoslania Ducha Svätého. Naša ľudská […]

Čitatelia, ktorí si prečítali tento článok si prečítali aj tieto