Pozrite si časy svätých omší a oznamy katedrálneho Chrámu sv. Jána Krstiteľa na 25. týždeň v Cezročnom období (od 20. do 26. sep…

Pozrite si časy svätých omší a oznamy katedrálneho Chrámu sv. Jána Krstiteľa na 25. týždeň v Cezročnom období (od 20. do 26. septembra 2021):

Pondelok 20. septembra – Sv. Andreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov (spomienka)
– sv. omša o 7:30 h
– sv. omša s VENI SANCTE TRNAVSKEJ UNIVERZITY o 9:30 h

Utorok 21. septembra – SV. MATÚŠA, APOŠTOLA A EVANJELISTU (sviatok)
– sv. omša o 7:30 h

Streda 22. septembra – Streda 25. týždňa v Cezročom období (féria)
– sv. omša o 7:30 h

Štvrtok 23. septembra – Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza (spomienka)
– sv. omša o 7:30 h

Piatok 24. septembra – Piatok 25. týždňa v Cezročom období (féria)
– sv. omša o 7:30 h

Sobota 25. septembra – Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka)
– modlitba posvätného ruženca o 6:50 h
– sv. omša o 7:30 h

Nedeľa 26. septembra – DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (slávnosť)
– sv. omša o 7:30 h
– sv. omša o 9:30 h
– sv. omša o 11:30 h

KATEDRÁLNE OZNAMY:

1. Slovensko sa od 10. augusta 2021 riadi aktualizovaným COVID automatom. Opatrenia sú postavené na regionálnom systéme. Podmienky sa líšia v závislosti od epidemiologickej situácie v danom okrese. Trnavský okres je od pondelka 20. septembra 2021 oranžový, preto v Katedrále sv. Jána Krstiteľa platia tieto podmienky: Sedenie v interiéri pre osoby „OTP“ je obmedzené na 25 percent kapacity chrámu. Počet sediacich osôb na bohoslužbách v katedrále (interiér) môže byť do počtu max. 500. Počet stojacich osôb môže byť do počtu max. 1000. Sedenie v interiéri pre osoby „základ“ je obmedzené na 25 percent kapacity chrámu. Počet sediacich osôb na bohoslužbách v katedrále (interiér) môže byť do počtu max. 100. Počet stojacich osôb môže byť do počtu max. 50.

2. V dnešnú nedeľu 19. septembra 2021 o 18:00 h sa v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave uskutoční benefičný koncert na podporu realizácie pamätníka nenarodeným deťom v Trnave. Na koncerte vystúpia Sima Magušinová (Martausová), Voci Allegre a žiaci zo SZUŠ Gaudia. Srdečne vás pozývame.

3. Zároveň sa na budúcu nedeľu uskutoční v kostoloch Trnavského dekanátu zbierka na realizáciu pamätníka nenarodeným deťom v Trnave.

4. V utorok 21. septembra 2021 bude vo františkánskom Kostole sv. Jakuba putovná relikvia sv. Dominika. Sprievodný program začne o 17:00 h modlitbou posvätného ruženca a bude pokračovať svätou omšou s privítaním relikvie, prednáškou a rozlúčkou. Srdečne vás pozývame.

5. Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca Františka rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na budúcu nedeľu – 26. septembra 2021 – vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní. Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť sa tak, ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali. Na budúcu nedeľu (26. septembra) teda biskupi vo všetkých kostoloch vyhlasujú zbierku na pomoc pre chudobných na Kube, a prosia vás o vašu štedrosť v duchu povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca. Už vopred vám vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!“ a ďakujeme.

6. Pre mladých ľudí (18-30), ktorí chcú prehĺbiť svoj vzťah s Bohom ponúkame kurz Samuel. Kurz ponúka každodenné meditácie a pravidelné duchovné sprevádzanie, ktoré pomáha správne rozlišovať. Trvá ¾ roka a má 9 stretnutí. Uskutoční sa v Univerzitnom pastoračnom centre (UPeCe) v Trnave. Viac informácii o kurze nájdete na plagáte alebo na webovej stránke kurzu. Prihlásiť sa môžete do 10. októbra 2021.

7. Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratil platnosť 30. júna 2021. Následne povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemiologická situácia. Všetkým ostatným biskupi pripomínajú povinnosť nábožnej účasti, samozrejme, so starostlivým dodržaním platných opatrení. Kňazi nech veriacich vedú k ďalšiemu prehlbovaniu horlivosti a k chápaniu dôležitosti spoločnej oslavy Boha na liturgických zhromaždeniach.

https://www.abu.sk/arcidieceza/bohosluzby-v-katedrale-sv-jana-krstitela/

Autor správy, foto a správu publikovala Trnavská arcidiecéza on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

Rozhovor Františka so slovenskými jezuitmi. Máme strach zo slobody

St sep 22 , 2021
MÁME STRACH ZO SLOBODY Prinášame rozhovor pápeža Františka so slovenskými jezuitmi. So Svätým Otcom sa stretli súkromne počas jeho apoštolskej cesty na Slovensku. Spoločnosť Ježišova zverejnila rozhovor na stránke jezuiti.sk. https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210921038 V plnom znení prinášame rozhovor pápeža Františka so slovenskými jezuitmi. So Svätým Otcom sa stretli súkromne počas jeho apoštolskej […]

Čitatelia, ktorí si prečítali tento článok si prečítali aj tieto

Bleskové správy