Príhovor žilinského biskupa na sviatok Svätej rodiny

Príhovor žilinského biskupa – sviatok Svätej rodiny
Milovaní bratia a sestry.
V týchto dňoch sa dozvedáme, že Boh Otec tak miloval svet, že nám z lásky poslal svojho Syna, aby sa stal človekom. Toto je dôvod našej vianočnej radosti: sme milovaní, sme vyhľadávaní, Pán nás hľadá, aby nás našiel, aby nás ešte viac miloval. Toto je dôvod radosti: vedieť, že sme boli milovaní bez akejkoľvek zásluhy, že nás Boh vždy predchádza v láske, v láske takej konkrétnej, že sa stala telom a prišla prebývať medzi nás, v tom Dieťati, ktoré vidíme v jasličkách. Táto láska má meno a tvár: Ježiš je meno a tvár lásky, ktorá je základom našej radosti.

„Ježišovi rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom“, čítame v evanjeliu Nedele Svätej rodiny.

Zvyky, ktoré sa pravidelne opakujú, sú nenahraditeľnou súčasťou rodinného života. Pomáhajú nám napredovať, udržať si správny smer a rytmus a nezastať ani v čase krízy. Vianoce patria k tým popredným.

No tohtoročné Vianoce nie sú také, „ako bývalo na sviatky zvykom.“ Pre väčšinu z nás sú to sviatky bez polnočnej svätej omše, jasličkovej pobožnosti, návštevy koledníkov…

Zvlášť ale myslím na stovky rodín v našej krajine, ktoré nemôžu sláviť „ako bývalo na sviatky zvykom“, pretože počas adventu stratili niekoho blízkeho. Nečakane, predčasne… Ich strata je iná, ako tá, ktorú prežili Jozef a Mária, keď stratili dvanásťročného syna. Táto bolesť nepominie na tretí deň, potrvá ešte dlho a vianočná atmosféra ju môže svojím spôsobom prehĺbiť. Modlime sa spoločne za nich. Tým, ktorí sú vo vašej blízkosti sa prosím prihovorte, zatelefonujte im, povzbuďte ich, buďte im nablízku.

„Ježišovi rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom.“

Myslím, že to bol pre nich vzácny čas, päť-šesť dní spoločného putovania, slávenie liturgie v chráme spolu s rodinami z celej krajiny.

Drahé rodiny.

Budúci rok sa bude v Ríme konať X. svetové stretnutie rodín. V týždni od 22. do 26. júna 2022 sa pápež v Ríme stretne s delegátmi biskupských konferencií, cirkevných hnutí a rodinných združení. V tom istom čase sa budú môcť všetky rodiny na svete zúčastniť na diecéznych stretnutiach a svätej omši, ktoré je každý biskup pozvaný zorganizovať vo svojej diecéze.

Aj ja vás chcem už teraz, drahé rodiny, pozvať na takúto púť rodín. Tak ako Svätá rodina putovala do chrámu v Jeruzaleme, aj ja chcem putovať spolu s vami do niektorej zo svätýň v našej diecéze a pripojíme sa tak k svetovému stretnutiu v Ríme.

O podrobnostiach vás budeme včas informovať, no už dnes vás povzbudzujem k spoločnej príprave. Rímska diecéza pripravila katechézy, ktorých cieľom je povzbudiť diecézy, farnosti i samotné rodiny v prípravách na svetové stretnutie. Spoločnou témou je „Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti“. Katechézy sú už dostupné aj v slovenčine na stránke: svetovestretnutierodin.sk.

Vytvorte vo svojich farnostiach malé skupinky, spojte sa dve – tri rodiny, stretnite sa na hodinu, hodinu a pol a porozprávajte sa o téme katechézy. Alebo poproste svojich kňazov, aby vám pomohli zorganizovať takéto stretnutie pre viac rodín. Využite možnosti, ktoré ponúkajú moderné technológie, ak to nejde inak, stretnite sa prostredníctvom video hovoru a podobne. Na spomenutej internetovej stránke nájdete viacero zaujímavých námetov.

Po troch dňoch napokon Jozef s Máriou našli Ježiša v chráme. „Potom sa s nimi vrátil do Nazareta.“

Milé rodiny, bratia a sestry.

To isté želám každému z vás osobne: aby ste našli Ježiša, a aby spoločenstvo vašej rodiny s ním nič neprerušilo. Všetkým vám vinšujem požehnané Vianoce.
https://youtu.be/VKQEmyiek5U

Autor správy, foto a správu publikovala Žilinská diecéza on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

„Zvykli jsme si na války, přecházíme je mlčením.“ Papež František v tradičním vánočním poselství Urbi et orbi vyzval ke svornost... víra.živě on Facebook

So dec 25 , 2021
„Zvykli jsme si na války, přecházíme je mlčením.“ Papež František v tradičním vánočním poselství Urbi et orbi vyzval ke svornosti a dialogu, který je podle něj jediným prostředkem, jak vyřešit konflikty od rodinných až po ty válečné >> czch.tv/1XybW7 Autor správy, foto a správu publikoval víra.živě on Facebook Zdroj Read […]

Čitatelia, ktorí si prečítali tento článok si prečítali aj tieto