V Cirkvi na Slovensku sa začala diecézna fáza synody (aktualizované)

Diecézna fáza synodálneho procesu sa začala tretiu októbrovú nedeľu aj na Slovensku (17. októbra 2021).

Novosťou súčasnej synody je jej zameranie na samotný zmysel synodálnosti Cirkvi, ako aj jej rozfázovanie do troch štádií: odštartuje na úrovni diecéz, bude pokračovať v rámci väčších regiónov a vyvrcholí v roku 2023 stretnutím biskupov v Ríme. Úvodná fáza, ktorá potrvá do apríla 2022, spočíva v zapojení všetkých veriacich na úrovni diecéz a eparchií.

Diecézna fáza dvojročného synodálneho procesu sa v Trnavskej arcidiecéze začala oficiálne svätou omšou v nedeľu 17. októbra 2021. Počas nej trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch oznámil veriacim v katedrále, že do služby diecézneho koordinátora Synody o synodalite 2021 – 2023 menoval kancelára arcibiskupskej kúrie, vsdp. Dušana Kolenčíka, ktorý bude mať za úlohu vytvorenie a vedenie diecézneho koordinačného tímu. Členovia tohto tímu budú pomáhať pri koordinovaní synodálnych stretnutí na úrovni farností a rôznych iných cirkevných spoločenstiev. Táto pomoc by mala zintenzívniť zapojenie sa všetkých pokrstených členov Cirkvi, aby si naplno uvedomovali, k akej misii ich pozval náš Majster Ježiš Kristus.

Hlavným celebrantom svätej omše v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa pri otvorení synody s témou „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia“ bol trnavský arcibiskup Ján Orosch. V nedeľu 17. októbra začatá diecézna fáza synody bude do apríla budúceho roka prebiehať na úrovni miestnych cirkví, potom postúpi na kontinentálnu úroveň a nakoniec vyvrcholí v októbri 2023 v Ríme, kde zasadnú biskupi z celého sveta, aby spolu diskutovali o záveroch synody na diecéznej a kontinentálnej úrovni.

Vo svojom príhovore arcibiskup Ján Orosch citoval slová Svätého Otca Františka, ktoré povedal v príhovore na úvod synody v sobotu 9. októbra v Ríme. Pápež František zdôraznil, „že synoda nie je parlament, synoda nie je prieskum názorov, synoda je cirkevný moment a hlavným aktérom synody je Duch Svätý. Ak tam nie je Duch, nebude to synoda. (…) Prežívajme túto synodu v duchu modlitby, ktorou Ježiš vrúcne prosil Otca za svojich učeníkov: «Aby všetci boli jedno» (Jn 17,21). K tomuto sme povolaní: k jednote, k spoločenstvu, k bratstvu, ktoré sa rodí z vedomia, že nás objíma tá istá Božia láska. Všetci bez rozdielu, a osobitne my, pastieri, tak ako napísal svätý Cyprián: «Musíme udržiavať a pevne vyžadovať túto jednotu, predovšetkým my biskupi, ktorí predsedáme Cirkvi, aby sme dali dôkaz, že aj samotný biskupský zbor je jeden a nerozdelený» (De Ecclesiae Catholicae unitate, 5). V jedinom Božom ľude teda kráčame spoločne, aby sme zakúsili Cirkev, ktorá prijíma a žije dar jednoty a otvára sa hlasu Ducha“. Trnavský arcibiskup Ján Orosch pozval veriacich, aby sa v tomto duchu aktívne zapojili do synody a ukázali tak aj svoju spoluzodpovednosť za Cirkev, pretože Cirkev nie sú iba biskupi a kňazi, ale celé spoločenstvo pokrstených.


BRATISLAVA/TRNAVA 22. októbra 2021 – Diecézna fáza synodálneho procesu sa začala tretiu októbrovú nedeľu aj na Slovensku (17. októbra 2021).

Autor správy, foto a správu publikovala Trnavská arcidiecéza on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

Saleziánky na generálnej kapitule privítali ako hosťa pápeža Františka - Vatican News

Pi okt 22 , 2021
„Buďte ženami nádeje“, vnímavými na situácie chudoby v multikultúrnom sociálnom kontexte, a zároveň ostražitými na pokušenie svetskosti, lebo „diabol vchádza cez vrecká“, povzbudil pápež rehoľníčky zídené na generálnej kapitule. Svätý Otec František v piatok 22. októbra dopoludnia bez predchádzajúcej publicity navštívil v Ríme generálny dom saleziánok – Inštitútu dcér Márie […]

Čitatelia, ktorí si prečítali tento článok si prečítali aj tieto