V Nedeľu Dobrého pastiera 8. mája pápež František pri poludňajšom požehnaní povzbudil veriacich k vytrvalej modlitbe ruženca za …

V Nedeľu Dobrého pastiera 8. mája pápež František pri poludňajšom požehnaní povzbudil veriacich k vytrvalej modlitbe ruženca za mier pre Ukrajinu i ďalšie oblasti sveta. Vyzval modliť sa za predstaviteľov národov, „aby nestratili zmysel pre ľud, ktorý chce pokoj a vie, že zbrane ho nikdy neprinášajú.“ Pamätal aj na Deň matiek a v súvislosti so Svetovým dňom modlitby za povolania pozval všetkých uvedomovať si prijatý krst a vyprosovať nové povolania pre Cirkev.

Veriacim zhromaždeným na Námestí sv. Petra sa Svätý Otec prihovoril ako zvyčajne z okna Apoštolského paláca. Úvodné biblické zamyslenie sústredil na tri slová: počúvať, poznať a nasledovať. Vychádzal pri tom z Ježišových slov v Evanjeliu podľa Jána: „Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou“ (Jn 10,27).

Pápež František okrem iného poukázal na rozšírený jav náhlivosti a neschopnosti počúvať, keď sa hneď skáče druhému do reči. Nazval to „zlom našej doby“ a pripomenul, že kresťan je človekom počúvania, povolaným žiť s Božím slovom. Všetkých pozval položiť si otázku:

„Pýtajme sa dnes sami seba, či sme deťmi počúvania, či si nájdeme čas na Božie slovo, či venujeme priestor a pozornosť svojim bratom a sestrám. Či vieme načúvať tak, aby sa ten druhý mohol vyjadriť až do konca, bez toho, aby sme ho prerušili. Kto počúva druhých, vie počúvať aj Pána, a naopak.“

Po spoločnej modlitbe „Raduj sa, Nebies kráľovná“ a udelení požehnania vyslovil Svätý Otec niekoľko výziev a duchovných povzbudení. Najprv pripomenul novú peruánsku blahoslavenú:

„Včera bola v San Ramóne v Peru blahorečená Mária Augustína Rivas Lópezová, známa ako Aguchita, rehoľníčka z Kongregácie Našej Panej od lásky Dobrého Pastiera, ktorá bola v roku 1990 zavraždená z nenávisti k viere.

Táto hrdinská misionárka, hoci vedela, že riskuje svoj život, zostala stále nablízku chudobným, najmä domorodým a roľníckym ženám a vydávala svedectvo o evanjeliu spravodlivosti a pokoja. Nech jej príklad inšpiruje všetkých k vernej a odvážnej službe Kristovi. Zatlieskajme novej blahoslavenej!“

V Nedeľu Dobrého pastiera pápež František veriacim pripomenul rozvíjanie krstného povolania, ktoré sa týka každého bez výnimky. Zároveň povzbudil k vyprosovaniu nových povolaní pre Cirkev:

„Dnes slávime Svetový deň modlitieb za povolania na tému „Povolaní budovať ľudskú rodinu“. Kresťanské komunity na všetkých kontinentoch vyprosujú od Pána dar povolaní ku kňazstvu, k zasvätenému životu, k misionárskej službe a k manželstvu.

V tento deň sa všetci ako pokrstení cítime povolaní nasledovať Ježiša, povedať mu áno, pripodobňovať sa mu, aby sme objavili radosť z darovania života, zo služby evanjeliu s radosťou a nadšením.

V tejto súvislosti chcem vyjadriť svoje blahoprianie novokňazom Rímskej diecézy, ktorí boli dnes ráno vysvätení v Bazilike sv. Jána v Lateráne.“

V mariánskom mesiaci máj pápež na diaľku pozdravil pútnikov v Pompejach pri Neapole a Panne Márii adresoval prosbu za mier pre Ukrajinu i ďalšie oblasti:

„Práve v túto hodinu sú mnohí veriaci zhromaždení okolo cteného obrazu Panny Márie v Pompejskej svätyni, aby sa na ňu obrátili s prosebnou modlitbou, ktorá vyšla zo srdca bl. Bartola Longa.

Duchovne kľačiac pred Pannou Máriou zverujem jej vrúcnu túžbu po mieri prítomnú u mnohých národov, ktoré v rôznych častiach sveta trpia nezmyselnou vojnovou katastrofou. Svätej Panne predkladám zvlášť utrpenie a slzy ukrajinského ľudu.

Tvárou v tvár vojnovému šialenstvu sa, prosím, naďalej modlime každý deň ruženec za mier. A modlime sa za predstaviteľov krajín, aby nestratili „zmysel pre ľud“, ktorý chce pokoj a vie, že zbrane ho nikdy neprinášajú.“

Svätý Otec sa modlil aj za obete sobotňajšej tragédie v Havane, kde výbuch plynového zásobníka zničil budovu hotela, 22 ľudí zahynulo a vyše 60 bolo zranených:

„Modlime sa aj za obete výbuchu, ku ktorému došlo vo veľkom hoteli v kubánskom hlavnom meste, Havane. Nech ich zmŕtvychvstalý Kristus vovedie do Otcovho domu a nech dá útechu ich rodinám.“

Na záver pápež z okna pozdravil miestnych Rimanov i pútnikov z Talianska a iných krajín. Menovite spomenul skupiny z USA, Poľska a Francúzska. Pozdravil tiež členov duchovnej rodiny okolo rehole pasionistov, ktorá oslavuje jubileum 300. výročia svojho založenia. Osobitný pozdrav venoval skupine ukrajinských utečencov a ich hostiteľským rodinám z okolia Perugie. Pozdravil aj vedúcich Komunity Sant’Egidio z Latinskej Ameriky, ktorí prišli s vlajkami.

Svätý Otec nezabudol ani na sviatok matiek, spojený s druhou májovou nedeľou:

„Dnes v mnohých krajinách oslavujeme Deň matiek. S láskou pamätáme na naše mamy – potlesk matkám! – aj na tie, ktoré tu už s nami nie sú, ale žijú v našich srdciach. Pre všetky matky je tu naša modlitba, naša láska, naše žičenie.“

Pred rozlúčkou pápež František ako zvyčajne všetkých požiadal: „Prosím, nezabudnite sa za mňa modliť.“

Autor správy, foto a správu publikovala TK KBS on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

Pápež: Liturgický život musí viesť k jednote, nie k rozdeleniu

Po máj 9 , 2022
„Rýdzi liturgický život, najmä Eucharistia, nás vždy pobáda k láske, ktorá je predovšetkým otvorenosťou a pozornosťou voči druhým“. Okrem toho „liturgický život a jeho štúdium musia viesť k väčšej cirkevnej jednote, a nie k rozdeleniu“. Aj tieto myšlienky zazneli v príhovore pápeža Františka adresovanom delegácii Pápežského liturgického inštitútu sv. Anzelma […]

Čitatelia, ktorí si prečítali tento článok si prečítali aj tieto