V Poľsku blahorečili 10 alžbetínok, umučených sovietskou armádou v r. 1945 – Vatican News

„Mohli by sme povedať, že prostredníctvom ich svätého života a príkladnej mučeníckej smrti chcel Pán povedať (…): „Si pre mňa milovaným ľudom, tvojou nádejou je moja vernosť, neopustil som ťa a nikdy ťa neopustím. Nič ti neberiem, lebo nehľadám nič iné než tvoju náklonnosť, tvoju oddanosť, tvoju lásku“.
Sv. Ján Pavol II. hovoril o tejto milosrdnej Božej láske …: «Posolstvu milosrdnej lásky musíme dať zaznievať s novou silou. Svet potrebuje túto lásku. Nastala hodina, aby sa Kristovo posolstvo dostalo ku všetkým: osobitne k tým, ktorých ľudskosť a dôstojnosť sa zdajú byť stratené v tajomstve neprávosti (mysterium iniquitatis). Nadišla hodina, aby posolstvo Božieho milosrdenstva vlialo do sŕdc nádej a stalo sa iskrou novej civilizácie: civilizácie lásky».


V sliezskom Vroclave v dnešnú sobotu 11. júna blahorečili skupinu desiatich mučeníčok, rehoľných sestier alžbetínok, zabitých v roku 1945 sovietskymi … Autor správy, foto a správu publikoval Vatican News on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

Ľaliová slávnosť ku cti sv. Antona Paduánskeho | Farnosť Nitra horné mesto - Biskupstvo Nitra

So jún 11 , 2022
Pozývame na slávnosť spojenú s požehnávaním ľalií na sviatok veľkého františkánskeho svätca, sv. Antona Paduánskeho. Už tento pondelok o 18:30. Nitriansky kostol sv. Petra a Pavla na Hornom meste patriaci bratom Františkánom bol preslávený ľaliovou slávnosťou, ktorá sa konala vždy v dňoch okolo sviatku sv. Antona Paduánskeho, 13. júna. Autor […]

Čitatelia, ktorí si prečítali tento článok si prečítali aj tieto