ZÁVEREČNÝ PRACOVNÝ MÍTING MEDZINÁRODNÉHO PROJEKTU ASEB – Active Seniors Educations withouth Barriers | Novinky | Fakulta zdravot…

Medzinárodný projekt Aktívne bezbariérové vzdelávanie pre seniorov (ASEB) sa naplnil a v tomto kalendárnom roku končí. Poznačila ho pandémia koronavírusu, ktorá spôsobila jeho polročné predĺženie, no napriek tomu môžeme konštatovať, že bol úspešný a naplnil všetky svoje ciele a aktivity. Hlavní riešitelia projektu – reprezentanti Ostravskej univerzity v spolupráci so Seniorskou univerzitou vo Ferreira do Zêzere v Portugalsku (Universidade Sénior de Ferreira do Zêzere) zorganizovali v dňoch 16. – 17. mája 2023 záverečné pracovné stretnutie všetkých manažérov a vybraných odborníkov zúčastnených strán, na ktorom spoločne zhodnotili priebeh a naplnenie projektu. Medzi najvýznamnejšie výstupy projektu patrilo zostavenie metodiky práce so seniorskými zbormi, vydanie medzinárodného spevníka, vytvorenie online kurzov o kultúrnom dedičstve všetkých troch krajín a kulminačným bodom sa v septembri roku 2022 stala týždenná blended mobilita so záverečným koncertným vystúpením v Hradci Králové.

Záverečného projektového mítingu za Katolícku univerzitu v Ružomberku sa zúčastnili doc. Helena Kadučáková a Dr. Marcela Ižová (FZ KU) za manažérsku časť, odbornú sekciu reprezentovali doc. Janka Bednáriková a doc. Zuzana Zahradníková (PF KU).


16. – 17. máj 2023, Ferreira do Zêzer, Portugal Katolícka univerzita v Ružomberku je verejnou vysokou školou. Je členom Európskej asociácie univerzít. Realizuje celoživotné vzdelávanie.
Autor správy, foto a správu publikoval Katolícka univerzita v Ružomberku on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

Animátorov voľnočasových aktivít na letných táboroch | GROWNi.sk

Št jún 8 , 2023
Máš čas a chuť robiť dobro? Domka – Združenie saleziánskej mládeže hľadá šikovných animátorov na tábory pre ukrajinské deti a mladých. Ak ťa takáto ponuka zaujala, klikni a zisti viac. 👇 — Domkárky! Domkári!😊 Stále hľadáme ochotných dobrovoľníkov, ktorí chcú pomôcť na táboroch pre Ukrajincov. 🇺🇦 Vďaka tvojej pomoci a […]

Čitatelia, ktorí si prečítali tento článok si prečítali aj tieto