katolickespravy.sk – zo života a pre život veriacich

 • Sv. Edmund Campion Sj, sv Róbert Southwell SJ, kňazi a spol., mučeníci "Nikdy sa nevzdáme nádeje ohľadom vašej spásy." V tento...
  at 8:00 by JEZUITI.sk

  Sv. Edmund Campion Sj, sv Róbert Southwell SJ, kňazi a spol., mučeníci "Nikdy sa nevzdáme nádeje ohľadom vašej spásy." V tento deň si spomíname najmä na desať svätých mučeníkov zo Spoločnosti Ježišovej, ktorí boli v Anglicku a Walese zavraždení pre katolícku vieru v 16. a 17. storočí a ktorých Pavol VI. roku 1970 vyhlásil za svätých. Boli to Edmund Campion (zomrel 1. decembra 1581), Alexander Briant (zomrel 1.decembra 1581), Róbert Southwell (zomrel 21. februára 1595), Henrich Walpole (zomrel 7. apríla 1595), brat Mikuláš Owen (zomrel 2. marca 1606), Tomáš Garnet (zomrel 23. júna 1608), Edmund Arrowsmith (zomrel 28. augusta 1628), Henrich Morse (zomrel 1. februára 1645), Filip Evans (zomrel 22. júla 1679), Dávid Lewis (zomrel 27. augusta 1679). Spolu s nimi v tento deň oslavujeme šestnásť blahoslavených mučeníkov zo Spoločnosti Ježišovej, ktorí boli umučení za toho istého prenasledovania v rokoch 1573-1679. Z listu sv. Edmunda Campiona: A čo sa týka našej Spoločnosti, ráčte vedieť, že my ako členovia Spoločnosti Ježišovej, široko-ďaleko roztrúsení po celom svete, zaviazali sme sa všetci posvätným putom, že ochotne budeme niesť kríže, ktoré nám naložíte, a že sa nikdy nevzdáme nádeje ohľadom vašej spásy, kým bude na žive čo i len jeden jediný z nás, ktorý by mohol skúsiť váš Tyburn, ktorého by ste mohli na mučidlách zmasakrovať a ktorý by mohol zahynúť vo vašich špinavých žalároch. Takto sme sa už dávnejšie rozhodli a s Božou pomocou sme sa pustili do zápasu. Nijaká moc, nijaké útoky protivníkov nás nezlomia. Týmto spôsobom sa viera kedysi zasievala a odovzdávala a takým istým ju treba obnoviť a vrátiť jej niekdajšiu dôstojnosť. Zdroj: breviar.sk

 • A post from Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov
 • Blízkosť božieho kráľovstva (Lk 21,29-3) - Zamyslenie k dnešnému evanjeliu - Farnosť Zvolen-Západ - Dominikáni Zvolen
  at 7:34 by Rehoľa dominikánov na Slovensku

  Blízkosť božieho kráľovstva (Lk 21,29-3) 1. december, 2023 | Zamyslenie k dnešnému evanjeliu Ježiš hovorí: „Až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko Božie kráľovstvo.“ Posledné dni nám Ježiš hovorí o mnohých historických katastrofách, až kozmických kataklizmách. A je veľmi pekné, ako zameriava našu pozornosť nie na zánik, ale na to, že sa priblížilo Božie kráľovstvo. Niečo podobné urobil „neveriaci“ Tomáš, keď sa po zmŕtvychvstaní stretol so vzkrieseným Ježišom. Videl na rukách, nohách a boku Ježiša znaky umučenia a smrti a pritom vyznal v sile viery „Pán môj a Boh môj“. Naša viera nás učí napriek mnohým reálnym podobám krížov, smrti a zániku byť ľuďmi zmŕtvychvstania a nádeje, ktoré sa nepomíňajú. Pane, obnov nás vo viere a láske, keď sa denne modlíme v Otčenáši, aby prišlo tvoje kráľovstvo. Fr. Irenej, OP Lk 21,29-3 Ježiš hovorí: „Až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko Božie kráľovstvo.“ Posledné dni nám Ježiš hovorí o mnohých historických katastrofách, až kozmických kataklizmách. A je veľmi pekné, ako zameriava našu pozornosť nie na zánik, ale na to, že sa ...

 • Prof. Antonio Donato bol vymenovaný za predsedu Alfonziánskej akadémie – Redemptoristi
  at 7:00 by Redemptoristi

  Novým prezidentom Alfonziánskej akadémie sa stal P. Antonio Donato CSsR. Alfonziánska akadémia bola založená v roku 1949 redemptoristami, od januára 2023 je pápežským vyšším inštitútom morálnej teológie v rámci Lateránskej univerzity. Akademická obec Alfonziánskej akadémie s potešením oznamuje, že za nového prezidenta akadémie na obdobie rokov 2023 až 2027 bol vymenovaný Prof. Antonio Donato CSsR. P. Antonio Donato má 48 rokov a je členom Neapolskej provincie. Rehoľnú profesiu zložil v Kongregácii Najsvätejšieho...

 • Projekt priblíži myšlienky pápežov k udalosti v Grecciu, od ktorej uplynie 800 rokov
  at 21:28 by TK KBS

  Získajte Zamyslenia KBS 💟 ... Projekt bude trvať od Prvej adventnej nedele 3. decembra do 24. decembra 2023. Prináša myšlienky pápežov k udalosti v Grecciu, od ktorej tento rok 2023 uplynie presne 800 rokov. KBS pozýva do projektu Advent s KBS. Projekt bude trvať od Prvej adventnej nedele 3. decembra do 24. decembra 2023. Prináša myšlienky pápežov k jubileu 800 rokov od udalosti v Grecciu.

 • Drevená strecha na najstaršom žilinskom kostole prechádza postupnou rekonštrukciou
  at 20:21 by Žilinská diecéza

  Strecha Farského kostola sv. Štefana Kráľa, ktorý je najstarším kostolom v Žiline, prechádza postupnou rekonštrukciou. Kostol patrí Farnosti Žilina-Závodie a svojou originálnou drevenou strešnou krytinou je typický.

 • Unlimited Christian films and series
 • O OBNOVE KOSTOLA🙏⛪ O rekonštrukcii kostola v Podunajských Biskupiciach ale aj o tom čo pri oprave vložili do časovej schránky n...
  at 18:31 by Bratislavská arcidiecéza

  O OBNOVE KOSTOLA🙏⛪ O rekonštrukcii kostola v Podunajských Biskupiciach ale aj o tom čo pri oprave vložili do časovej schránky nám tento týždeň rozpráva farár Jozef Vadkerti. #abuba #bratislavskaarcidieceza #aktualneodnas

 • 29. novembra si františkánska rodina pripomenula 800. výročie schválenia Reguly sv. Františka. Pápež im poslal posolstvo... „Ne...
  at 14:44 by Vatican News

  29. novembra si františkánska rodina pripomenula 800. výročie schválenia Reguly sv. Františka. Pápež im poslal posolstvo... „Nech je toto jubileum pre každého z vás časom vnútorného znovuzrodenia, obnoveného misijného mandátu Cirkvi, ktorá vás volá, aby ste vyšli v ústrety svetu, kde mnohí bratia a sestry čakajú na útechu, lásku a starostlivosť“, píše v posolstve pápež. Viac na našej stránke.

 • Všetko naj k meninám, otec biskup Andrej 🙏 📸 Spišská diecéza
  at 14:19 by TK KBS

  Všetko naj k meninám, otec biskup Andrej 🙏 📸 Spišská diecéza

 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA GYMNÁZIU BL. BISKUPA GOJDIČA V PREŠOVE Srdečne Vás všetkých pozývame a predovšetkým deviatakov a ich ro...
  at 14:14 by Prešovská archieparchia

  DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA GYMNÁZIU BL. BISKUPA GOJDIČA V PREŠOVE Srdečne Vás všetkých pozývame a predovšetkým deviatakov a ich rodičov na tradičný Deň otvorených dverí na Gymnáziu bl. biskupa Gojdiča, ktorý sa uskutoční 14. decembra 2023 v čase 9.00-12.00 hod. Pre všetkých je pripravený zaujímavý program, zážitkové vyučovanie, florbalový turnaj a nebude chýbať ani vianočný punč. Viac informácií nájdete v priloženom plagáte a v buletíne. https://www.grkatpo.sk/?akcie&id=1512 https://www.grkatpo.sk/pub/doc/akcie/dokumenty/2023-12-14_bulletin%20.pdf Gymnázium bl. biskupa Gojdiča v Prešove Milí deviataci, vážení rodičia a výchovní poradcovia, radi Vás privítame na našom Dni otvorených dverí. Čaká Vás jedinečná atmosféra, zaujímavý program i malé prekvapenie. Tešíme na Vás!

 • RUŽENEC BIJE PULZOM ĽUDSKÉHO ŽIVOTA Tajomstvá ruženca sú plné udalostí, ktoré zažíva každý jeden z nás: očakávanie, trápenie, ra...
  at 14:09 by Rehoľa dominikánov na Slovensku

  RUŽENEC BIJE PULZOM ĽUDSKÉHO ŽIVOTA Tajomstvá ruženca sú plné udalostí, ktoré zažíva každý jeden z nás: očakávanie, trápenie, radosť, bolesť, radosť, strach, odvaha, smrť, život, plač, smiech... Je to skutočne modlitba, ktorý bije pulzom ľudského života. A v tomto pulze života človek stretáva a spoznáva Tvorcu života, nášho Pána.

 • Betlehemské zvieratá | Františkáni
  at 14:04 by Františkáni - Slovensko

  Nový článok od pátra Cyrila...tentokrát o zveroch betlehemských 🙂 BETLEHEMSKÉ ZVIERATÁ Už u Justína (+165) a Origena (+ okolo r. 254) nachádzame tradície o tom, že miestom Ježišovho narodenia

 • U MINORITOV V KARLOVEJ VSI BUDE NOVÉNA K NEPOŠKVRNENÉMU POČATIU PANNY MÁRIE 🙏 Bratia minoriti pozývajú na Novénu pred slávnosťo...
  at 11:30 by Bratislavská arcidiecéza

  U MINORITOV V KARLOVEJ VSI BUDE NOVÉNA K NEPOŠKVRNENÉMU POČATIU PANNY MÁRIE 🙏 Bratia minoriti pozývajú na Novénu pred slávnosťou Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Novéna bude od 29. novembra do 7. decembra v Kostole svätého Františka v Bratislave-Karlovej Vsi. Témou novény sú myšlienky z Reguly svätého Františka z Assisi, ktorej 800. výročie slávime. Kazateľmi budú bratia zo všetkých troch rodín prvého rádu svätého Františka. Záver jubilea 800 rokov od udalosti v Greccio sprevádza dar úplnych odpustkov, všetkým veriacim, ktorí od 8. decembra 2023 (Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie) do 2. februára 2024 (Sviatok Obetovania Pána) navštívia kostol zverený františkánom kdekoľvek na svete. TK KBS Rehoľa Minoritov #abuba #bratislavskaarcidieceza

 • „Stav Svätého Otca je stabilizovaný“ – tak znie správa riaditeľa Tlačového strediska Svätej stolice Mattea Bruniho zo včerajšieh...
  at 11:04 by Vatican News

  „Stav Svätého Otca je stabilizovaný“ – tak znie správa riaditeľa Tlačového strediska Svätej stolice Mattea Bruniho zo včerajšieho večera. Ako ďalej uviedol, „pápež nemá horúčku, ale zápal dýchacích ciest spojený s dýchacími ťažkosťami pretrváva“, preto pokračuje v liečbe antibiotikami.

 • Na našej stránke nájdete viaceré pravidelné rubriky s podcastom. Rehoľná sestra Anna Mátiková, doktorandka na Pápežskom biblick...
  at 10:31 by Vatican News

  Na našej stránke nájdete viaceré pravidelné rubriky s podcastom. Rehoľná sestra Anna Mátiková, doktorandka na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme, pripravuje rubriku o biblických postavách: https://www.vaticannews.va/sk/cirkev/news/2023-10/biblicke-postavy-6-adam.html Gréckokatolícky kňaz pôsobiaci na vatikánskom Dikastériu pre východné cirkvi Marko Durlák má rubriku o sv. Jozafátovi: https://www.vaticannews.va/sk/cirkev/news/2023-11/sv-jozafat-4-mucenicka-smrt.html Páter Jozef Bartkovjak SJ pripravuje rubriku o úmysloch Apoštolátu modlitby https://www.vaticannews.va/sk/cirkev/news/2023-11/novembrovy-umysel-apostolatu-modlitby-za-sluzbu-svateho-otca.html Duchovný otec Peter Olas, doktorand z biblickej teológie, pripravuje rubriku o Apokalypse: https://www.vaticannews.va/sk/cirkev/news/2023-11/spoznavanie-janovej-apokalypsy-2-jezis-vychovava-svoju-cirkev.html

 • Tomistické školy v jubilejnom roku sv. Tomáša Akvinského – 2024
  at 10:13 by Rehoľa dominikánov na Slovensku

  Poznačte si do kalendára zopár zaujímavých akcií už na budúci rok! 📋🤓👇👇 Prvá Silvestrovská tomistická škola (29. decembra 2023 – 2. januára 2024) je už plne obsadená, kapacita nášho Kontemplatívneho centra Pustý Dvor sa naplnila. Už teraz vás však pozývame na tomistické školy v roku 2024: V Pustom Dvore 26. – 28. apríla otvoríme Jarnú tomistickú...

 • Vatican News's cover photo
  at 9:05 by Vatican News
 • Pápež: Modlime sa, aby zdravotne postihnutí ľudia boli v centre pozornosti
  at 8:03 by TK KBS

  Sú v centre našej pozornosti❓ ... Modlime sa, aby zdravotne postihnutí ľudia požívali patričnú pozornosť spoločnosti a podporu rozličných ustanovizní pri svojom zapájaní sa do aktívneho života. Potrebujeme zmeniť mentalitu a otvoriť sa pre talenty a prínos inak obdarených osôb, potrebujeme programy podporujúce ich začlenenie i ľudí s veľkým srdcom ochotných ich sprevádzať.

 • Prvou adventnou nedeľou sa začína nový cirkevný rok a adventné obdobie
  at 7:57 by TK KBS

  Chválime Boha, že nám poslal svojho Syna ❤️ ... Prvou adventnou nedeľou sa začne nový cirkevný rok a adventné obdobie. Tradične je to deň zbierky na charitu. Na jeho začiatku si v prvom rade si uvedomujeme, že opäť prežívame čas, v ktorom sa pripravujeme na druhý príchod Ježiša Krista, zároveň si pripomíname obdobie, ktoré predchádzalo narodeniu Ježiša Krista.

 • 30. november 2023 Sv. Ondreja, apoštola Ondrej sa narodil v Betsaide. Najprv bol učeníkom Jána Krstiteľa, potom nasledoval Krist...
  at 7:20 by Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov

  30. november 2023 Sv. Ondreja, apoštola Ondrej sa narodil v Betsaide. Najprv bol učeníkom Jána Krstiteľa, potom nasledoval Krista, ku ktorému priviedol aj svojho brata Petra. Spolu s Filipom predstavil Kristovi pohanov a upozornil na chlapca, ktorý mal ryby a chlieb. Podľa tradície po Turícach hlásal evanjelium v mnohých krajinách, až ho v Achájsku ukrižovali.

 • Rybári (Mt 4,18-22) - Zamyslenie k dnešnému evanjeliu - Farnosť Zvolen-Západ - Dominikáni Zvolen
  at 7:09 by Rehoľa dominikánov na Slovensku

  Rybári (Mt 4,18-22) 30. november, 2023 | Zamyslenie k dnešnému evanjeliu Povolanie Šimona a Ondreja je ako príbeh nového stvorenia. Pri opise stvorenia v Knihe Genezis sa Duch vznášal nad vodami. Dnes sa prví apoštoli vznášajú v loďke nad vodami Galilejského mora. Vtedy Božie slovo pozvalo všetko k bytiu, dnes Ježišovo slovo pozýva k nasledovaniu. Vtedy prví bratia ukončili svoj vzťah hádkou a bratovraždou, dnes každý z apoštolov položil svoj život za svojich bratov a sestry. Koľká podobnosť a zároveň nepodobnosť. Staňme sa spoločníkmi apoštolov, aby sme boli uchránení dedičstva prvých bratov. Pane, povolaj si nás ako prvých apoštolov, aby sme vedeli dávať život za bratov a sestry v Kristovi. Fr. Irenej, OP Mt 4,18-22 Povolanie Šimona a Ondreja je ako príbeh nového stvorenia. Pri opise stvorenia v Knihe Genezis sa Duch vznášal nad vodami. Dnes sa prví apoštoli vznášajú v loďke nad vodami Galilejského mora. Vtedy Božie slovo pozvalo všetko k bytiu, dnes Ježišovo slovo pozýva k nasledova...

 • Photos from Rehoľa dominikánov na Slovensku's post
 • Timeline photos
  at 7:00 by Redemptoristi

  Vyšlo decembrové číslo časopisu Slovo medzi nami, ktoré je osobitne venované rodine a manželstvu. NOVÉ ČÍSLO SLOVA MEDZI NAMI Články tohto čísla Slova medzi nami sú o tom, že Ježiš chce prísť do tvojej rodiny a naplniť ju láskou – vzájomnou láskou i láskou k Bohu. Manželov chce naplniť novou láskou k ich manželkám a manželky ešte vrúcnejšou láskou k ich manželom. Rodičov chce naplniť láskou k deťom a deti poslušnou a nezištnou láskou k svojim rodičom. Novú lásku chce vliať aj do našich vzťahov s ostatnými členmi našich rodín, ba aj medzi nás a našich priateľov, ktorí sú našou duchovnou rodinou. https://slovomedzinami.sk//kategoria/casopis-smn/ #slovomedzinami #wordamongus

 • FLORBALOVÝ TURNAJ VYHRALI MLADÍ Z BERNOLÁKOVA🏑🙏 V Badíne sa uskutočnil historicky prvý florbalový turnaj mládeže, kde súťažili ...
  at 6:30 by Bratislavská arcidiecéza

  FLORBALOVÝ TURNAJ VYHRALI MLADÍ Z BERNOLÁKOVA🏑🙏 V Badíne sa uskutočnil historicky prvý florbalový turnaj mládeže, kde súťažili víťazi z diecéznych kôl. Víťazom sa stal tím Bratislavskej arcidiecézy. Podujatie sa konalo v miestnej športovej hale a organizovala ho Rada pre mládež a univerzity KBS v spolupráci s DCM Maják zo Španej doliny. #abuba #bratislavskaarcidieceza

 • Sv. omša 30.11.2023 07:30
  at 6:17 by Františkáni - Slovensko

  Sv. omša 30.11.2023 07:30 CNE Beckov

 • List Svätého Otca Františka členom františkánskej rodiny pri príležitosti 800. výročia potvrdenia reguly (1223-2023) | Františká...
  at 21:57 by Františkáni - Slovensko

  List Svätého Otca Františka členom františkánskej rodiny pri príležitosti 800. výročia potvrdenia reguly (1223-2023) Drahí bratia a sestry, s radosťou v srdci chcem

 • Katechéza o evanjelizačnom nadšení (28): Evanjelium je pre súčasnosť
  at 20:52 by TK KBS

  Nestraťme túžbu po Bohu 💟 ... Osvojme si Ježišovu túžbu: pomáhať spolupútnikom, aby nestratili túžbu po Bohu, aby mu otvorili svoje srdce a našli jediného, ktorý dnes a vždy dáva človeku pokoj a radosť. „Mohli by sme dokonca povedať, že sa nachádzame v prvej civilizácii v dejinách, ktorá sa globálne snaží organizovať ľudskú spoločnosť bez prítomnosti Boha,“ zaznelo v katechéze počas generálnej audiencie.

 • Chvályhodné dielo ✝️ ... Vďaka Slovákom vybudovali jediné mariánske pútnické miesto v Tanzánii. Zároveň posvätili chrám.
  at 20:49 by TK KBS

  Chvályhodné dielo ✝️ ... Vďaka Slovákom vybudovali jediné mariánske pútnické miesto v Tanzánii. Zároveň posvätili chrám.

 • Atribúty Pána, Božieho mena 🙏🙏👇👇
  at 20:13 by Rehoľa dominikánov na Slovensku

  Atribúty Pána, Božieho mena 🙏🙏👇👇 ❄️ Atribúty Pána, Božieho mena ❄️ A je to tu! Začína sa mini adventný cyklus, v ktorých vás my, 8 kazatelia, prevedieme atribútami Pána. 😎 Prvú, úvodnú, kázeň si pripravil br. Vavro OP.👇 Čítaj: https://dominikani.sk/par-riadkov-o-bozom-mene/ Počúvaj: https://www.soundtier.com/dominikanska-mladez-adom/par-riadkov-o-bozom-mene alebo https://open.spotify.com/episode/69AHDP0ibqTd8CX4WcLiUX?si=81GT7eFHQDKDYP0vJrn87A

 • 🎉✨Príď s nami zažiť ZIMNÝ TÁBOR 2024 do GMC BÁRKA JUSKOVA VOĽA❤⛄️ Môžeš ho niekomu podarovať aj ako vianočný 🎁 Podrobnejšie inf...
  at 16:43 by Prešovská archieparchia

  🎉✨Príď s nami zažiť ZIMNÝ TÁBOR 2024 do GMC BÁRKA JUSKOVA VOĽA❤⛄️ Môžeš ho niekomu podarovať aj ako vianočný 🎁 Podrobnejšie informácie a link na prihlásenie nájdeš: https://www.gmcbarka.sk/eventy/zimny-tabor-2024/ ❤Čaká na Teba bohatý program, spoločenstvo, zábava i požehnaný čas v modlitbe s Ježišom Kristom :)❤ Tešíme sa na Teba! 🎉✨Príď s nami zažiť ZIMNÝ TÁBOR 2024 do GMC BÁRKA JUSKOVA VOĽA❤⛄️ Môžeš ho niekomu podarovať aj ako vianočný 🎁 Podrobnejšie informácie a link na prihlásenie nájdeš: https://www.gmcbarka.sk/eventy/zimny-tabor-2024/ ❤Čaká na Teba bohatý program, spoločenstvo, zábava i požehnaný čas v modlitbe s Ježišom Kristom :)❤ Tešíme sa na Teba!

 • Photos from Redemptoristi's post
  at 16:00 by Redemptoristi

  Dnes začína vo farnosti Brusno (okres Banská Bystrica) obnova misií pod vedením misijného tímu P. Ivana Flimela. Zverujeme farnosť a misionárov do vašich modlitieb🙏

 • Prosme Ducha Svätého, aby nás osvietil, aby sme vedeli vydávať svedectvo o našej viere a nádeji dnešnému svetu slovami a predovš...
  at 14:46 by Vatican News

  Prosme Ducha Svätého, aby nás osvietil, aby sme vedeli vydávať svedectvo o našej viere a nádeji dnešnému svetu slovami a predovšetkým svedectvom nášho života. #PápežFrantišek

 • Celebrazione nell'800 anniversario della Conferma della Regola bollata di S. Francesco 2023
  at 14:06 by Františkáni - Slovensko

  La celebrazione si terrà a Roma, nella Basilica di San Giovanni in Laterano, il 29 novembre 2023 alle ore 15.00.Come Papa Onorio III il 29 novembre 1223, pro...

 • Saletini, ďakujeme za iniciatívu 🙏 ... Každý pastier potrebuje modlitbu ✝️
  at 14:05 by TK KBS

  Saletini, ďakujeme za iniciatívu 🙏 ... Každý pastier potrebuje modlitbu ✝️

 • Ako je to s obetou?
  at 13:38 by Rehoľa dominikánov na Slovensku

  AKO JE TO S OBETOU? "Obeta je ťažká. Začína sa to v bode, že ​​je ťažké pochopiť, prečo by sme sa vôbec mali obťažovať. Ako človek, ktorý tiež bojuje s neochotou v obetavosti, som sa obrátil na dôveryhodného brata (Tomáš Akvinský), aby som si túto vec vyjasnil." 👇👇👇 Obeta je ťažká. Začína sa to v bode, že ​​je ťažké pochopiť, prečo by sme sa vôbec mali obťažovať. Ako človek, ktorý tiež bojuje s neochotou v obetavosti, som sa obrátil na dôveryhodného brata (Tomáš Akvinský), aby som si túto vec vyjasnil. „Obetu“ zvyčajne chápeme...

 • PRIPOJTE SA K MALACKEJ NOVÉNE K NEPOŠKVRNENEJ😇 Vo františkánskom kostole v Malackách sa bude každý deň od 30.11 o 18:30 konať n...
  at 11:58 by Bratislavská arcidiecéza

  PRIPOJTE SA K MALACKEJ NOVÉNE K NEPOŠKVRNENEJ😇 Vo františkánskom kostole v Malackách sa bude každý deň od 30.11 o 18:30 konať novéna k sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Srdečne vás pozývame k zapojeniu sa. #abuba #bratislavskaarcidieceza

 • Domov - Lectio divina
  at 10:08 by Žilinská diecéza

  Praktická metóda čítania Svätého písma Lectio Divina, je jednou zo základných ciest k Bohu, ktorú praktizovali kresťania už od prvých storočí.Lectio Divina je starobylá forma modlitby, ktorú odpradávna praktizovali tak rehoľné komunity, ako aj jednotlivci. Pozývame vás pripoji....

 • Zapojte sa do projektu Advent s KBS ❤️✝️ Viac: https://zamyslenia.kbs.sk/
  at 9:49 by TK KBS

  Zapojte sa do projektu Advent s KBS ❤️✝️ Viac: https://zamyslenia.kbs.sk/

 • V stredu si pripomíname osemsté výročie františkánskej reguly
  at 8:50 by TK KBS

  Už 8️⃣0️⃣0️⃣ rokov 🙏 ... Uplynulo 800 rokov od chvíle, keď pápež Honorius III. v Apoštolskom paláci sv. Jána Lateránskeho v Ríme schválil Regulu menších bratov, ktorej autorom je svätý František. V stredu 29. novembra uplynie 800 rokov od chvíle, keď pápež Honorius III. v Apoštolskom paláci svätého Jána Lateránskeho v Ríme schválil Regulu menších bratov, ktorej autorom je svätý František.

 • Bl. Bernard František De Hoyos SJ, kňaz Bol to španielsky mystik a člen Spoločnosti Ježišovej známy predovšetkým svojou horlivo...
  at 8:00 by JEZUITI.sk

  Bl. Bernard František De Hoyos SJ, kňaz Bol to španielsky mystik a člen Spoločnosti Ježišovej známy predovšetkým svojou horlivou úctou k Najsvätejšiemu Srdcu a jej neustálou propagáciou až do svojej predčasnej smrti. Narodil 21. augusta 1711 v Torrelobatóne (španielske mesto vzdialené asi 25 km od Valladolidu). Jeho otec Manuel Hoyos bol tajomníkom na radnici mesta Torrelobatón, ale jeho rodina pochádzala z rodu Hoyos. Matka Francisca Sena sa narodila v Medina del Campo. Chlapec bol pokrstený šestnásteho dňa a na želanie rodičov dostal meno Bernard. Narodil sa totiž 20. augusta, na liturgický sviatok svätého Bernarda z Clairvaux. Na návrh farára z kostola Panny Márie Torrelobatonskej, kde bol pokrstený, dostal aj meno František. Rodičia tak dieťa zverili pod ochranu svätého Františka Xaverského, ktorého drevená socha sa v tomto kostole tešila veľkej úcte. Vo veku 9 rokov prijal Bernard sviatosť birmovania v Torrelobatone. O rok neskôr odišiel študovať do jezuitskej školy v Medina del Campo a po ďalšom roku prešiel do inej jezuitskej školy, tentoraz vo Villagarcía de Campos. Tam bol tiež vo veku 14 rokov so súhlasom rodičov prijatý do jezuitského noviciátu a tesne pred svojimi 17. narodeninami zložil prvé sľuby. Nasledujúce tri roky študoval filozofiu na jezuitskej škole svätého Petra a Pavla v Medina del Campo a potom teológiu na škole svätého Ambróza vo Valladolide. Keď mal Bernard 13 rokov, jeho otec Manuel Hoyos zomrel. Vo svojom testamente okrem iného napísal: ? "Odporúčam svojim synom, aby žili v bázni Božej a podľa svojho svedomia, aby konali a správali sa podľa svojich povinností. Len tak dosiahnu veľkú útechu a predovšetkým potešenie z milosrdenstva Jeho Majestátu, ktorý ich bude viesť a osvecovať k svätej službe a vytrvať v nej až do smrti. Aby si zachovali poslušnosť, úctu a obdiv k matke, starému otcovi, strýkovi a všetkým ostatným osobám, a tak získali priazeň všetkých v tomto živote a po smrti v budúcom živote večný odpočinok." O Matke Františke čítame, že Bernarda vychovávala s osobitnou starostlivosťou a záujmom. Niekoľkokrát povedala, že mala ťažké úzkostné pochybnosti z najmenších zanedbaní, lebo nebo jej dalo najavo, že by ho pripravila o veľkého svätca. Nasledujúci úryvok nám približuje, ako sa mladému Bernardovi darilo v škole. Bol veľmi dochvíľny, poslušný, dbal na časté prijímanie sviatosti zmierenia a eucharistie, vyhýbal sa aj malým prehreškom a cvičil sa v čnostiach. O Bernardovej zbožnosti a úcte k Eucharistii svedčí aj jeho vlastný opis vnútorných zážitkov počas prvých sľubov: "Keď som začal čítať formulu sľubov, videl som v Najsvätejšej Sviatosti samého Ježiša, ktorý ma veľmi láskavo počúval ako sudca na svojom tróne. Na chvíľu som bol ako bez seba, keď som videl taký veľký Majestát. Ale nebolo to zas tak dlho na to, aby si to niekto všimol. Chvíľa prijímania bola vtedy pre Bernarda dôvodom veľkej láskyplnej úcty a úctivej lásky. Potom podľa vlastných slov počul Kristov hlas: "Od dnešného dňa sa s tebou najtesnejšie zjednocujem skrze lásku, ktorú k tebe prechovávam." Vo veku 23 rokov začal Bernard študovať štvrtý ročník teológie. Hoci ešte nedosiahol vek, ktorý by mu podľa cirkevného práva umožňoval prijať kňazské svätenie, jeho predstavení ho požiadali o dišpenz, ktorý by Bernardovi umožnil prijať túto sviatosť počas štvrtého ročníka. Po vysvätení slávil svoju prvú omšu v škole svätého Ignáca vo Valladolide. Vo veku 24 rokov, niekoľko mesiacov po kňazskej vysviacke, však nečakane ochorel na týfus a zomrel. Počas celého života Bernarda Hoyosa vládol Španielsku a španielskym dŕžavám kráľ Filip V. z rodu Bourbonovcov, ktorý bol vnukom francúzskeho kráľa Ľudovíta XIV. Vo Francúzsku sa začala šíriť úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, najmä prostredníctvom spisov svätej Margity Márie Alacoque a jej spovedníka, jezuitského svätca Claudia Colombiera. O dôležitosti zasvätenia sa Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu svätá Margita Mária Alacoque okrem iného píše: "Keď sa zasvätíme a úplne odovzdáme tomuto Srdcu hodnému lásky, aby sme ho uctievali a milovali všetkými prostriedkami a úplne sa mu odovzdali, On sa potom o nás stará a napriek búrkam nás privádza do prístavu spásy." V liste Matke Saumaise svätá Margita vyjadruje Ježišovo želanie, aby sa aj francúzsky kráľ Ľudovít XIV. zasvätil Najsvätejšiemu Srdcu: "Večný Otec chcel zadosťučinenie za útrapy a muky, ktoré milujúce Srdce Božieho Syna znášalo v domoch vládnucej elity, uprostred poníženia a urážok jeho utrpenia. Chce upevniť svoju moc na dvore nášho veľkého panovníka, ktorého chce použiť na uskutočnenie tohto zámeru". Francúzsky kráľ Ľudovít XIV. však toto zasvätenie nevykonal. Až oveľa neskôr jeden z jeho potomkov, Ľudovít XVI., zložil vo väzení sľub, že zasvätí seba, svoju rodinu a celý národ Najsvätejšiemu Srdcu. Vnuk Ľudovíta XIV., španielsky kráľ Filip V., bol však tejto úcte priaznivo naklonený. V liste z 10. marca 1727 požiadal pápeža Benedikta XIII., aby všetky jeho kráľovstvá a panstvá mali vlastnú omšu a ofícium k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Treba dodať, že Filip bol vtedy kráľom Španielska, oboch Sicílií a Jeruzalema, ale pod jeho vládu patrila aj celá španielska Amerika a Filipíny. Úcta k Ježišovmu srdcu sa stala dôležitým pilierom aj v Bernardovom duchovnom živote, najmä počas jeho teologických štúdií. Počas svojho krátkeho života Bernard zanechal stovky listov a poznámok, ktoré sú dodnes cenným duchovným dedičstvom tohto mladého jezuitu. (Zdroj: jesuit.cz)

 • 𝗔𝗗𝗢𝗣𝗧𝗨𝗝 𝗦𝗜 𝗕𝗜𝗦𝗞𝗨𝗣𝗔 Adventná modlitbová podpora biskupov Slovenska Počas tohtoročného adventného obdobia (🗓 3. - 24. december 20...
  at 7:10 by Žilinská diecéza

  𝗔𝗗𝗢𝗣𝗧𝗨𝗝 𝗦𝗜 𝗕𝗜𝗦𝗞𝗨𝗣𝗔 Adventná modlitbová podpora biskupov Slovenska Počas tohtoročného adventného obdobia (🗓 3. - 24. december 2023) vás srdečne pozývame zapojiť sa do tejto modlitbovej akcie. Jedná sa o „duchovnú adopciu“ jedného z biskupov Slovenska, čím na seba preberiete záväzok pravidelnej modlitby a prejavíte gesto spolupatričnosti. V súčasnosti na Slovensku aktívne v diecézach pôsobí 16 biskupov a apoštolský nuncius. (zdroj: www.kbs.sk) 👉 AKO SA DO TEJTO AKCIE ZAPOJIŤ? 1️⃣ zaregistrujte svoj email na stránke https://saletinirozkvet.webnode.sk/ 2️⃣ do 48 hodín vám zašleme na váš email meno prideleného biskupa a krátku modlitbu 3️⃣ každý deň počas adventného obdobia sa za biskupa pomodlite zaslanú modlitbu. Pridajte sa k nám a budeme spoločne duchovne sprevádzať a v modlitbe posilňovať našich pastierov na ceste do Betlehema, aby sme potom mohli spoločne naplnení radosťou z narodenia Spasiteľa oslavovať a chváliť Boha 🙏 V mene biskupov Slovenska Vám ďakujeme za ovocie tejto iniciatívy a prosíme Vás o ZDIEĽANIE tohto príspevku 👍

 • Photos from Rieka Života Podolínec's post
  at 7:00 by Redemptoristi

  Muži zo spoločenstva Rieka Života Podolínec spolu s P. Michalom Zamkovským prežili víkend, ktorého témou bola aj synodalita.

 • Hrdinstvo (Lk 21,12-19) 29. november, 2023 | Zamyslenie k dnešnému evanjeliu Počas pontifikátu Jána Pavla II. sa novinári často...
  at 6:56 by Rehoľa dominikánov na Slovensku

  Hrdinstvo (Lk 21,12-19) 29. november, 2023 | Zamyslenie k dnešnému evanjeliu Počas pontifikátu Jána Pavla II. sa novinári často pýtali, prečo svätorečí toľkých mužov, ženy, deti – ktorí akoby neniesli pečať hrdinstva starých svätcov, nezomreli mučeníctvom, nevynikali vzdelaním, nezaložili žiadne spoločenstvo na šírenie viery a iné? Jeho odpoveďou bolo, že hrdinstvom bude žiť kresťanské hodnoty uprostred kultúry dostatku a pohodlia. Hrdinstvom bude obhájiť nádej a lásku prameniacu z viery. Hrdinstvom bude uprostred egoizmu vedieť sa nezištne obetovať. Hrdinstvom bude veriť v zmŕtvychvstanie v malých veciach, aby keď príde čas skúšky, vedeli sme vydať svedectvo aj vo veľkých a rozhodujúcich okamihoch osobného života i života spoločnosti. Ale nájde Syn človeka vieru, keď príde? Pane, daj nám zápal obetavej lásky v malom, aby sme mohli robiť veľké veci v tvojej milosti. Fr. Irenej, OP https://farnostzvolenzapad.sk/hrdinstvo-lk-2112-19/

 • Hrdinstvo (Lk 21,12-19) - Zamyslenie k dnešnému evanjeliu - Farnosť Zvolen-Západ - Dominikáni Zvolen
  at 6:56 by Rehoľa dominikánov na Slovensku

  Hrdinstvo (Lk 21,12-19) 29. november, 2023 | Zamyslenie k dnešnému evanjeliu Počas pontifikátu Jána Pavla II. sa novinári často pýtali, prečo svätorečí toľkých mužov, ženy, deti – ktorí akoby neniesli pečať hrdinstva starých svätcov, nezomreli mučeníctvom, nevynikali vzdelaním, nezaložili žiadne spoločenstvo na šírenie viery a iné? Jeho odpoveďou bolo, že hrdinstvom bude žiť kresťanské hodnoty uprostred kultúry dostatku a pohodlia. Hrdinstvom bude obhájiť nádej a lásku prameniacu z viery. Hrdinstvom bude uprostred egoizmu vedieť sa nezištne obetovať. Hrdinstvom bude veriť v zmŕtvychvstanie v malých veciach, aby keď príde čas skúšky, vedeli sme vydať svedectvo aj vo veľkých a rozhodujúcich okamihoch osobného života i života spoločnosti. Ale nájde Syn človeka vieru, keď príde? Pane, daj nám zápal obetavej lásky v malom, aby sme mohli robiť veľké veci v tvojej milosti. Fr. Irenej, OP Lk 21,12-19 Počas pontifikátu Jána Pavla II. sa novinári často pýtali, prečo svätorečí toľkých mužov, ženy, deti – ktorí akoby neniesli pečať hrdinstva starých svätcov, nezomreli mučeníctvom, nevynikali vzdelaním, nezaložili žiadne spoločenstvo na šírenie viery a iné? J...

 • Photos from Rehoľa dominikánov na Slovensku's post
 • VYTVÁRANIE SPOMIENKY V SKUTOČNOSTI ZNAMENÁ ZVEČNENIE SKÚSENOSTI, KTORÁ NIE JE JEDNODUCHO VYVOLANÁ, ALE OŽIVENÁ🤍🙏 V jazyku Sväté...
  at 6:30 by Bratislavská arcidiecéza

  VYTVÁRANIE SPOMIENKY V SKUTOČNOSTI ZNAMENÁ ZVEČNENIE SKÚSENOSTI, KTORÁ NIE JE JEDNODUCHO VYVOLANÁ, ALE OŽIVENÁ🤍🙏 V jazyku Svätého písma téma „pamätania si“ a naopak téma „zabúdania“ nadobúdajú neodmysliteľný význam: mohli by sme povedať, že každý človek, každá udalosť, každá situácia svoje prežitie stavia na hranicu tohto dvojčlena, pretože zabúdanie sa rovná smrti oveľa horšej ako smrť samotná. Z toho vyplýva dôležitosť „pamätania si“, čiže „spomienky“ či „pamiatky“ ako neodmysliteľnej kategórie pre biblického človeka: vytváranie spomienky v skutočnosti znamená zvečnenie skúsenosti, ktorá nie je jednoducho vyvolaná, ale oživená. Mons. Stanislav Zvolenský #abuba #bratislavskaarcidieceza #zamyslenie

 • Pozývame vás
  at 20:51 by JEZUITI.sk

  Pozývame vás

 • V diecézach/eparchiách zriadili Úrady pre nahlásenie zneužívania v Cirkvi
  at 20:05 by TK KBS

  Konkrétna aktivita 🙏 ... Interaktívnu mapu s kontaktami je možné nájsť na internetovej stránke nahlaseniezneuzivania.kbs.sk. Katolícka cirkev na Slovensku zriadila v jednotlivých rímskokatolíckych diecézach a gréckokatolíckych eparchiách Úrady pre nahlásenie zneužívania v Cirkvi.

 • A post from Trnavská arcidiecéza
 • 🙏🙏🙏 Modlíme sa za Svätého Otca Františka, na odporúčanie lekárov musel zrušiť svoju cestu do Dubaja. 🙏🙏🙏
  at 18:37 by Vatican News

  🙏🙏🙏 Modlíme sa za Svätého Otca Františka, na odporúčanie lekárov musel zrušiť svoju cestu do Dubaja. 🙏🙏🙏

 • V najbližšiu nedeľu začíname adventnú prípravu na príchod Spasiteľa. Nájdime si čas aj na duchovné stíšenie a nahliadnutie do sv...
  at 18:18 by Košická arcidiecéza

  V najbližšiu nedeľu začíname adventnú prípravu na príchod Spasiteľa. Nájdime si čas aj na duchovné stíšenie a nahliadnutie do svojho srdca. Pripravme Mu v ňom príbytok. 🙏❤️ Rímskokatolícka farnosť Košice-Dóm

 • Od roku 2018 komisia eviduje 33 nahlásených prípadov zneužívania
  at 16:40 by TK KBS

  💔 ... Z tohto počtu sa 5 prípadov sexuálneho zneužívania klerikmi ukázalo ako nepravdivých, 12 zostáva otvorených a 16 prípadov je uzavretých. Po tom, ako KBS pred mesiacom zverejnila aktualizované usmernenia pre prípady sexuálneho zneužívania maloletých klerikmi, zverejňuje štatistiku prípadov zneužívania.

 • Pozývame cez advent aj do Beckova
  at 16:15 by Františkáni - Slovensko

  Pozývame cez advent aj do Beckova Tešíme sa na vás už túto nedeľu! ďakujeme za každé zdieľanie na vašom fb🤝💓

 • Biblické komenátre vo videoformáte končia
 • Odkaz Vatikánu nemeckým biskupom: nie o všetkom sa dá diskutovať
  at 14:04 by TK KBS

  Nie o všetkom sa dá diskutovať ✝️ ... V Katolíckej cirkvi existujú otázky, o ktorých nemožno diskutovať, odkázali nemeckým biskupom vo Vatikáne. Svätá stolica pripomína nemeckým biskupom, že v Katolíckej cirkvi existujú otázky, o ktorých nemožno diskutovať, hoci ich spochybnili požiadavky synodálnej cesty.

 • Trvácnosť a pomíňavosť (Lk 21,5-11) - Zamyslenie k dnešnému evanjeliu - Farnosť Zvolen-Západ - Dominikáni Zvolen
  at 14:02 by Rehoľa dominikánov na Slovensku

  Trvácnosť a pomíňavosť (Lk 21,5-11) 28. november, 2023 | Zamyslenie k dnešnému evanjeliu Ježiš naráža na krásu jeruzalemského chrámu a hovorí, že táto krása sa raz pominie podobne ako lúčny kvet. I v našom každodennom živote sú veci a udalosti, ktoré sú pekné a ktoré si ceníme. No vieme, že tu nie sú v rovnakej podobe nastálo. Uprostred tejto pomíňavosti života sú však veci, ktoré sa nestrácajú ani nekončia, ale ktoré sa premieňajú. Čo je to trvácne? Boh, ktorý je prameňom nášho života. Boh, ktorý nám dáva účasť na poznaní, dôvere, odvahe, spravodlivosti a láske. Všetkým týmto duchovným hodnotám sa však učíme skrze konkrétne historické a telesné okamihy. A tak sa spoločne vytvára tá tajomná duchovno-telesná jednota. Jedinečnosť osoby každého človeka a blízkosť osobám Trojice je to, čo trvá a premieňa sa. Pane, nie chrám, ale Božia prítomnosť v ňom dáva trvácnosť chrámu i človeku. Buď naším hosťom. Fr. Irenej, OP Lk 21,5-11 Ježiš naráža na krásu jeruzalemského chrámu a hovorí, že táto krása sa raz pominie podobne ako lúčny kvet. I v našom každodennom živote sú veci a udalosti, ktoré sú pekné a ktoré si ceníme. No vieme, že tu nie sú v rovnakej podobe nastálo. Uprostred tejto pomíňa...

 • V tomto týždni dostanú všetky domácnosti na území farnosti Poprad-mesto do schránok Farský adventný list. Nájdete v ňom adventný...
  at 14:01 by Rímskokatolícka farnosť Poprad

  V tomto týždni dostanú všetky domácnosti na území farnosti Poprad-mesto do schránok Farský adventný list. Nájdete v ňom adventný aj vianočný program, rozpis spovedania a bohoslužieb, ale napríklad aj obľúbený recept pána dekana na (nielen) vianočné šuhajdy. 😊 Veriaci, ktorí nie sú z našej farnosti, si budú môcť list vyzdvihnúť po nedeľných sv. omšiach na 1. adventnu nedeľu. Veríme, že si z bohatého programu vyberiete a srdečne vás pozývame! PS: začíname už dnes! 28.11. o 17.30h v pastoračnom centre - Lectio Divina nad evanjeliom z najbližšej - 1. adventnej nedele. 🕯

 • Gymnázium Kráľovnej pokoja srdečne pozýva žiakov 9.ročníka základných škôl na deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v utorok...
  at 13:28 by Žilinská diecéza

  Gymnázium Kráľovnej pokoja srdečne pozýva žiakov 9.ročníka základných škôl na deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v utorok 12. decembra od 9.30 hod v priestoroch našej školy. Radi Vás prevedieme priestormi našej školy a dozviete sa viac o podmienkach štúdia. Ďalšie informácie nájdete na www.sskp.sk. Základná škola Kráľovnej Pokoja KAPA

 • NAVŠTÍVTE NA VIANOČNÝCH TRHOCH AJ STÁNOK MALTÉZSKEJ POMOCI🎄🙏 Maltézska pomoc Slovensko vás srdečne pozýva navštíviť svoj charit...
  at 12:30 by Bratislavská arcidiecéza

  NAVŠTÍVTE NA VIANOČNÝCH TRHOCH AJ STÁNOK MALTÉZSKEJ POMOCI🎄🙏 Maltézska pomoc Slovensko vás srdečne pozýva navštíviť svoj charitatívny stánok na Vianočných trhoch na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Môžete si vychutnať predvianočnú atmosféru s vianočným punčom a koláčikmi za dobrovoľný príspevok, ktorým podporíte projekty Maltézskej pomoci Slovensko, ako sú rozvoz stravy pre opustených a odkázaných seniorov v Bratislave, projekty pomoci osobám s hendikepom, ľuďom bez domova a mnohé ďalšie. Dobrovoľníci Maltézskej pomoci Slovensko budú zároveň počas celého trvania vianočných trhov poskytovať teplé nápoje a občerstvenie pre ľudí v núdzi a ľudí bez domova. Bližšie informácie nájdete na webe www.orderofmalta.sk Maltézska pomoc Slovensko #abuba #bratislavskaarcidieceza #orderofmalta

 • Diecézne Svetové dni mládeže oslávili mladí s biskupmi na Slovensku
  at 12:23 by TK KBS

  Ďakujeme, že ste prijali pozvanie ❤️ ... Nestrácajte nádej a nebojte sa. V Katolíckej cirkvi sme v nedeľu slávili slávnosť Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme (Nedeľu Krista Kráľa). Pápež František v roku 2021 preložil slávenie svetového dna mládeže na tento deň.

 • Pobedim: kniha a film o jezuitovi M. Petrášovi
  at 11:14 by JEZUITI.sk

  https://jezuiti.sk/pobedim-kniha-a-film-o-jezuitovi-m-petrasovi/ V Pobedime, okr. Nové Mesto nad Váhom sa 25. novembra 2023 konala slávnostná prezentácia knihy prof. Ladislava Csontosa „Horieť a zapaľovať. Obetavý život pátra Michala Petráša SJ“ za účasti autora. Publikácia vydavateľstva Dobrá kniha je výsledkom archívneho bádania pri pr....

 • Photos from Bratislavská arcidiecéza's post
  at 9:38 by Bratislavská arcidiecéza

  V MILOSLAVOVE MALI DIVADELNÉ PREDSTAVENIE O PATRÓNKE FARNOSTI😇📷 V nedeľu 26.11 sa v Kostole Božieho Milosrdenstva v Miloslavove konalo divadelné predstavenie o svätej Alžbete Uhorskej, ktoré si pripravili deti a mladí z farnosti. Z tejto udalosti vám prinášame niekoľko fotografií. #abuba #bratislavskaarcidieceza

 • Balzam uprostred veľkého utrpenia 💟
  at 8:56 by TK KBS

  Balzam uprostred veľkého utrpenia 💟

 • A post from Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov
 • Photos from Rehoľa dominikánov na Slovensku's post
 • Zajtra o 18.00 vás v Banskej Bystrici-Radvani opäť čakajú redemptoristi a Spoločenstvo Shekinah na Poslednej strede: svätá omša,...
  at 7:00 by Redemptoristi

  Zajtra o 18.00 vás v Banskej Bystrici-Radvani opäť čakajú redemptoristi a Spoločenstvo Shekinah na Poslednej strede: svätá omša, modlitba chvál, adorácia, spoločná modlitba. Pozývame na spoločnú modlitbu a stretnutie s Ním... Vidíme sa opäť, už najbližšiu stredu! 🙌

 • Photos from Seminár Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul's post
  at 21:26 by Seminár Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul

  💙 💎 Dnes si v liturgickom kalendári pripomíname Preblahoslavenú Pannu Máriu Zázračnej medaily 💎 💙 💎 Pôvod Zázračnej medaily je v nadprirodzenom zjavení. Novicka, sestra Katarína Labouré, takto zapísala svoj duchovný zážitok: 🔹️"Bola sobota pred I. adventnou nedeľou. Podvečer sme meditovali v kaplnke nášho Materského domu. Zrazu ma zaujal jemný šuchot hodvábnych šiat. Vtom som pred sebou uvidela Pannu Máriu. Bola prekrásna. Zjavenie sa postupne menilo: V prvom výjave stála Panna Mária na bielej pologuli. Nohami šliapala po hlave hada. V rukách držala malú zlatú guľu, na ktorej bol vztýčený kríž. Zároveň som počula vnútorný hlas: Táto guľa predstavuje celý svet a každého človeka zvlášť." 🔹️ "Na prstoch Panny Márie sa potom objavili prstene rôznej veľkosti. Zrak mala obrátený k nebu, akoby Bohu obetovala celú zemeguľu. Potom sa obraz zmenil." 🔹️ "V druhom výjave sklopila ku mne svoj pohľad a ruky vystrela k zemi. Z prsteňov začali na zem dopadať prekrásne žiariace lúče. Spoznala som, že "krása a jas lúčov, takých nádherných, je symbolom milostí, ktoré Božia Matka rozdáva všetkým, čo o nich prosia". Niektoré drahokamy však nežiarili - "to sú milosti, o ktoré ľudia neprosia". Pochopila som, že "Panna Mária rada rozdáva milosti a je jej veľmi milé, keď ju prosíme o pomoc". Vtom sa okolo nej v oválnom ráme utvoril nápis zo zlatých písmen: "Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame." 🔹️ "A počula som: 💙 "Dajte raziť medailu podľa tohto vzoru. Osoby, ktoré ju budú nosiť, dostanú mnohé milosti. Nesmierne milosti obsiahnu tí, ktorí budú dôverovať." 🔹️ Z niektorých vzácnych kameňov nevychádzali žiadne lúče: "To sú milosti, o ktoré ľudia zabúdajú prosiť." 🔹️ "Potom sa obraz otočil a videla som druhú stranu medaily - písmeno "M" s krížom a pod ním dve srdcia - jedno korunované tŕním a druhé prebodnuté mečom." 💎 Nepoškvrnená 🤍 prichádza, aby nás chránila od zla, šliape hlavu hada. Z Paríža sa v 19. storočí šírili do celého sveta novodobé nebezpečné bludy, ktoré odvádzali ľudí od Boha. 💎 Z jej rúk žiaria lúče božích milostí, ktorými nám chce pomáhať, aby sme dosiahli spásu. Božia Matka si zvolila jednoduchý prostriedok: medailu z obyčajného kovu a dôveru svojich detí. To môže mať každý! 💎 Vtedy ešte nebola vyhlásená dogma o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie. Medaila mala k tomu pripraviť ľudské srdcia. 💎 30. júna 1832 zhotovil majster Vachette, prvých 1500 kusov týchto obyčajných medailí z lacného kovu. Dcéry kresťanskej lásky ich začali rozdávať a čoskoro nastali premnohé uzdravenia a obrátenia. Ľudia ju už od roku 1834 spontánne začali nazývať: ZÁZRAČNÁ MEDAILA. Medaila veľmi rýchlo prekročila hranice Paríža a v roku 1839 ich bolo po celom svete rozšírených viac ako 10 miliónov! 🤍 Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame ! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Zdroj: Boj o Duše

 • Všetko naj k meninám, našim vladykom 💝
  at 21:24 by TK KBS

  Všetko naj k meninám, našim vladykom 💝

 • A post from Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov
 • Photos from Bratislavská arcidiecéza's post
  at 17:46 by Bratislavská arcidiecéza

  NEDEĽA KRISTA KRÁĽA V MILOSLAVOVE😇📷 Slávnostnú svätú omšu pri príležitosti nedele Krista Kráľa v Miloslavove celebroval generálny vikár bratiskavskej arcidiecézy Mons. Daniel Ižold. Po svätej omši bolo pre veriacich pripravené agapé. #abuba #bratiskavskaarcidieceza #nedelakristakrala

 • Photos from Komisia pre mládež Prešovskej archieparchie's post
  at 16:27 by Prešovská archieparchia

  V PREŠOVE SA STRETLI MLADÍ S VLADYKOM PETROM RUSNÁKOM Archieparchiálne stretnutie mládeže s vladykom Petrom Rusnákom sa v Nedeľu Krista Kráľa konalo tento rok 26. novembra v Prešove. 👉Program pozostával z liturgie a programu v Kine Scala. Archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Peter za účasti mnohých kňazov a veriacich v Chráme povýšenia svätého kríža na Sekčove. 🎤Atmosféra bola nádherná a priam anjelská, keďže ju svojim spevom viedli pod vedením Evy Fuchsovej deti z domácej farnosti ako aj z farnosti Prešov mesto. ✝Homília vladyku podčiarkovala výnimočnosť tejto nedele aj myšlienkami v nej. V kázni zaznelo aj toto: Kristus je kráľ, ktorý zostupuje k človekovi. On sa nenecháva obsluhovať, ale práve naopak, prichádza slúžiť. To je jeho kráľovský postoj, jeho služba. Boh kraľuje v našich vzťahoch službou. A my sme členmi jeho kráľovstva práve tým, že súhlasíme s jeho zákonmi a konáme tak, ako konal on. Preto aj náš postoj má byť kráľovský, vyjadrený v láske, prostredníctvom služby. 📝Do nej sú pozvaní aj noví animátori, ktorí dostali na záver slávnosti Osvedčenia a absolventské listy.. 🎧Druhá časť programu sa konala v Kine Scala a bola pod vedením Janky Demčákovej a jej tímu: kňazov, animátorov, dobrovoľníkov. Téma stretnutia pokračovala v duchu nedele, ale bola rozvinutá o slová: Vojdi a začuj! Všetci prítomní tak mohli zažívať spoločenstvo modliacej a radostnej cirkvi. Bohatý program bol pútavý od začiatku až do konca. 🎹🎸🎻Hostí vítalo hudobné zoskupenie (kapela) s pracovným názvom „Z ničoho nič“. Samotný program začal pantomímou. Tá prepájala myšlienku budovania cirkvi na liturgickom základe. Ukázala skrytý i verejný život Ježiša Krista a aj to, ako to môžeme zažívať v liturgii. 📢Katechézu predniesol o. Marek Kolesár, ktorý v nej zdôraznil, že my máme na výber z mnohých dvier, že si máme možnosť vybrať, kam vstúpime. Povzbudil prítomných vstúpiť do dverí, kde je Kristus. ❓❤Program pokračoval zábavnou časťou, do ktorej bol zapojený vladyka Peter aj s kúriou. „Účinkujúcich“ sme tak mohli zažiť so škraboškami na očiach v programe Inkognito alebo v hľadaní farností na mape v programe Milujem svoju archieparchiu. 🖋Taktiež sa predviedli v tvorivej činnosti písania nových tropárov ako aj v hádaní duchovných piesní. Tento program doprevádzali moderátori o. Jakub Jurčišin a Daniel Dzurovčin ml. Publikum bolo počas toho rozhýbané nielen bonmotmi, ale niekoľkokrát aj ukazovačkami. 🖌Záver patril dramatickému maľovaniu obrazu spoločenstva cirkvi s mini katechézou o. Jakuba Jasíka o tom, ako je potrebné budovať a tvoriť spoločne. 🎙🎵Zaznela aj nová hymna pre stretnutia mladých na rok 2024 s názvom Nový tón. Autorkou hudby je Janka Demčáková a textu Marta Sujová. 🙌S modlitbou vladyku a s jeho požehnaním sa tohtoročné stretnutie ukončilo. Z celého srdca ďakujeme všetkým prítomným, ale aj dobrovoľníkom v akejkoľvek podobe. Veríme, že všetci, ktorí do Prešova prišli aj začuli Boží hlas, ktorý teraz budú odovzdávať aj ďalej pre budovanie Cirkvi. o. Martin Tkáč Foto: Timotej Paločko https://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3909

 • Vyjadrenie nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka k tragédii v Šali
  at 16:01 by TK KBS

  Myslíme v 🙏 ... „Za Biskupstvo Nitra vyjadrujem úprimnú sústrasť a svoju hlbokú účasť a blízkosť v modlitbe všetkým, ktorí sú touto tragédiou zasiahnutí, najmä rodičom," píše Viliam Judák. V súvislosti s tragickou rodinnou udalosťou, pri ktorej dnes v Šali prišli o život dvaja ľudia, zverejňujeme vyjadrenie nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka.

 • Narodil sa roku 1681 v Lucere. Ešte v mladosti vstúpil medzi bratov Rádu menších bratov konventuálov. Vyznačoval sa bezúhonným ž...
  at 14:46 by Františkáni - Slovensko

  Narodil sa roku 1681 v Lucere. Ešte v mladosti vstúpil medzi bratov Rádu menších bratov konventuálov. Vyznačoval sa bezúhonným životom, príkladnou prísnosťou a kňazskou horlivosťou. Ako provinciál pozdvihol v provincii disciplínu a žiadal prísnejšiu chudobu. Šíril úctu k Nepoškvrnenej Panne Márii. Horel láskou k chudobným, sirotám a väzňom. Zomrel 29. novembra 1742 a Ján Pavol II. ho roku 1986 vyhlásil za svätého. Dobrotivý Bože, ty si nám dal vo svätom Františkovi Antonovi vzor serafínskej dokonalosti a prvotriedneho hlásateľa tvojho slova; prosíme ťa, udeľ nám pre jeho zásluhy a na jeho orodovanie, aby sme boli vždy pevní vo viere a horliví v láske a tak si zaslúžili večnú odmenu. Amen.

 • V utorok 28. novembra začíname stretnutia Lectio Divina, ktoré budú počas Adventnu každý utorok o 17.30h v pastoračnom centre a ...
  at 13:56 by Rímskokatolícka farnosť Poprad

  V utorok 28. novembra začíname stretnutia Lectio Divina, ktoré budú počas Adventnu každý utorok o 17.30h v pastoračnom centre a bude ich viesť p. dekan Ondrej Borsík. Témou stretnutia bude vždy evanjelium na nasledujúcu nedeľu. Všetkých vás srdečne pozývame! 🙂 PS: doneste si Sväté písmo (Nový zákon), pero a zápisník.

 • Photos from TK KBS's post
 • KNIHA XI. MESIACA: Svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu – O pravej úcte k Panne Márii (IV) "Mariánska úcta je krátkou cesto...
  at 13:28 by Rehoľa dominikánov na Slovensku

  KNIHA XI. MESIACA: Svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu – O pravej úcte k Panne Márii (IV) "Mariánska úcta je krátkou cestou ako nájsť Ježiša Krista, na nej sa nedá zablúdiť a kráča sa ňou radostnejšie, ľahšie, teda i rýchlejšie než inými cestami. Viac sa urazí za krátky čas poddanosti Márii a závislosti od nej, ako za celé roky vlastnej vôle a spoliehania na seba." Nie každému je úcta k Panne Márii prirodzene blízka. Mnohí ju považujú za voľnočasovú aktivitu pre “jednoduchších ľudí” (a najmä pre ženy…), ktorí nemajú čo robiť. Ale čítali ste knihu "O pravej úcte k Panne Márii"? Spôsob, akým ju predstavuje sv. Ľudovít z Montfortu, je na zamyslenie aj pre tých najväčších vzdelancov. Večný a najvznešenejší Boh si vybral lono stvorenia, aby sa stal človekom. Keď si On vybral Máriu, aká úcta jej patrí od nás? "Konečne Ten, ktorý je, ráčil prísť k tomu, čo nie je a učiniť, aby to, čo nie je, stalo sa bohom v Tom, ktorý je. Urobil to dokonale, úplne sa dal a podrobil pokornej Panne Márii, neprestanúc byť v čase Tým, ktorý je v celej večnosti. Práve tak my skrze Máriu hoci nie sme nič, môžeme sa stať podobnými Bohu milosťou a slávou, ak sa jej dáme tak dokonale a úplne, aby sme boli nič sami sebe a všetko v nej, bez obavy, že zablúdime." Sv. Ľudovít píše o pokore, s ktorou táto Panna prežila svoj život - veď je o nej v evanjeliách len pár zmienok. Napriek tomu, akej veľkej milosti sa jej dostalo, všetko je ukryté v jej hlbokom tichu a pokore. Navrhuje namiesto modlitieb a obiet na konkrétny úmysel ponúkať svoje obety, modlitby a dobré skutky priamo Panne Márii, aby ich ona predniesla svojmu Synovi a aby sa použili na taký účel, ktorý je momentálne najdôležitejší; pre toho, kto najviac potrebuje pomoc. "Mária okrášľuje tieto dobré skutky a zdobí ich svojimi zásluhami a čnosťami. Je to tak, ako keby vidiečan, chtiac si získať priazeň a náklonnosť kráľa, šiel ku kráľovnej a podal jej jablko, ktoré je celou jeho úrodou, aby ho odovzdala kráľovi. Kráľovná, ktorá prijala chudobnučký darček vidiečana, položila by jablko do veľkej a krásnej zlatej misy, a tak by ho ponúkla kráľovi. Jablko, hoci samo o sebe nedôstojné, aby bolo ponúknuté kráľovi, stalo by sa dôstojným darom pre jeho veličenstvo, pretože je predložené na zlatej mise a podáva ho kráľovi najbližšia osoba." "Pravá úcta k svätej Panne je vnútorná, t. j. vychádza z ducha a srdca, vyviera z úcty, ktorú máme k Panne Márii, zo vznešeného úsudku, ktorý sme si urobili o jej veľkosti a z lásky, ktorou ju milujeme." "Pravá mariánska úcta je svätá. Nabáda dušu, aby sa vystríhala hriechu a napodobnila čnosti svätej Panny, najmä jej hlbokú pokoru, živú vieru, oddanú poslušnosť, ustavičnú modlitbu, úplné umŕtvovanie, jej neporovnateľnú čistotu, vrúcnu lásku, hrdinskú trpezlivosť, anjelskú nehu a božskú múdrosť. To sú hlavné čnosti presvätej Panny." "Konečne, pravá zbožnosť k Panne Márii je nezištná, t.j. usmerňuje dušu, aby vôbec nehľadala seba, ale jedine Boha, v jeho svätej Matke." Ak si neviete nájsť cestu k Najsvätejšej Panne, dajte sv. Ľudovítovi šancu a prečítajte si, ako má vyzerať tá "pravá" úcta k Panne Márii: https://knihydominikani.sk/stiahnut/kniha/ludovit-maria-grignion-z-montfortu-o-pravej-ucte-k-panne-marii/ PS: Aj keď kniha "O pravej úcte k Panne Márii" bola napísaná začiatkom 18. storočia a tak niektoré použité prirovnania môžu byť súčasnému čitateľovi cudzie, predsa len je táto kniha veľmi hodnotným a odporúčaným (napr. od sv. Jána Pavla II.) dielom o mariánskej úcte.

 • Zdravotný stav Svätého Otca Františka je stabilizovaný, nemá zápal pľúc
  at 12:20 by TK KBS

  Pápežov stav je dobrý a stabilný 🙏 „Pápežov stav je dobrý a stabilný, nemá horúčku a jeho dýchanie sa očividne zlepšuje,“ uvádza Matteo Bruni, riaditeľ vatikánskej tlačového strediska, v súvislosti so zdravotným stavom pápeža.

 • Pápežský almužník kard. Konrad Krajewski sa dožíva jubilea 60 rokov
  at 8:43 by TK KBS

  Ad nultos annos 🙏 ... Slovensko navštívil viac ráz, najvýznamnejšia bola návšteva v roku 2003, kedy bol popri Pierovi Marinim vtedajším majstrom liturgických slávení liturgickým organizátorom návštevy sv. Jána Pavla II. Pápežský almužník kardinál Konrad Krajewski sa dožíva jubilea 60 rokov. Narodil sa 25. novembra 1963 v poľskom meste Łodż.

 • Anjel Pána so Svätým Otcom: Pravé kraľovanie spočíva v milosrdenstve
  at 8:41 by TK KBS

  Mária, pomáhaj nám milovať ❤️ Ježiša ... Panna Mária, Kráľovná neba i zeme, nech nám pomáha milovať Ježiša, nášho Kráľa, v jeho najmenších bratoch a sestrách. V nedeľu 26. novembra, keď Cirkev slávi Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme, Svätý Otec neprednášal modlitbu Anjel Pána ako zvyčajne z okna Apoštolského paláca, ale kvôli chorobe zostal v Dome sv. Marty.

 • Ⓜ️ZÁZRAČNÁ MEDAILA - DAR MATKY BOŽEJ z NEBA🌠 „Dajte raziť medailu podľa tohto vzoru. Osoby, ktoré ju budú nosiť, dostanú mnohé ...
  at 7:34 by Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov

  Ⓜ️ZÁZRAČNÁ MEDAILA - DAR MATKY BOŽEJ z NEBA🌠 „Dajte raziť medailu podľa tohto vzoru. Osoby, ktoré ju budú nosiť, dostanú mnohé milosti. Nesmierne milosti obsiahnu tí, ktorí budú dôverovať.“ ▪️Svätá Katarína Labouré odovzdala svetu vyššie spomenuté posolstvo o medaile Panny Márie skrze svojho spovedníka Aladela v roku 1830. Stalo sa tak po tom, čo sa osobne stretla s Pannou Máriou. ▫️A aký postoj zaujali k medaile svätí? 🔹 JÁN MÁRIA VIANNEY 👉 Keď sa tento veľký svätec dozvedel o zjavení, ihneď dal zhotoviť veľkú pozlátenú sochu Panny Márie podľa vzoru, ako sa zjavila sestre Kataríne, a postavil ju do kaplnky svojho farského chrámu. Tu zasvätil Panne Márii všetkých svojich farníkov. Na hrudi sochy dal zhotoviť strieborné srdce, do ktorého vložil napísané mená všetkých svojich farníkov. Takto ich dal do výbornej opatery, čo dokazuje krásne prekvitajúci náboženský život predtým spustlej a zanedbanej farnosti. Stala sa totiž vzorom pre svet. 🔹 MAXIMILIÁN MÁRIA KOLBE 👉 Obrovským apoštolom zázračnej medaily bol nepochybne sv. Maximilián Mária Kolbe. Dal by sa nazvať aj ,,svätcom zázračnej medaily." Spomeňme si na jeho veľké celosvetové mariánske hnutie Rytierstvo Nepoškvrnenej. Všetci jej členovia sú povinní nosiť zázračnú medailu. Je vonkajším znakom zasvätenia Nepoškvrnenej. A nielen to, ale zázračná medaila je jedným z prvých prostriedkov apoštolátu RYTIEROV NEPOŠKVRNENEJ.⚔️ Sám Kolbe o tomto prostriedku povedal: „Zázračná medaila slúži na posväcovanie iných, pretože nám pripomína, aby sme sa modlili za tých, ktorí sa k Márii neutiekajú, nepoznajú ju a rúhajú sa.“ Ďalej povedal: ,,zázračné medaily sú ako ,guľky', ,strelivo', či ,míny'; majú tajomný potenciál, schopný prelomiť zamurované srdcia, tvrdohlavé duše a zatvrdnutú vôľu pripútanú k hriechu." Preto ju nosil vždy so sebou, každému ju rozdával a umiestňoval všade; na pultoch obchodníkov, vo vlakoch, na lodiach, v čakárňach. ,,Zázračnú medailu treba rozdávať všade, kde je to možné... deťom, starým a predovšetkým mladým, aby pod Máriinou ochranou mali dostatok síl odolávať nespočetným pokušeniam a nebezpečenstvám, ktoré im dnes hrozia. Aj tým, ktorí nikdy nevstúpili do kostola, ktorí sa boja spovede, vysmievajú sa z náboženských praktík, smejú sa pravdám viery a sú ponorení v bahne nemravnosti... im všetkým je absolútne nevyhnutné ponúknuť zázračnú medailu a modliť sa k Nepoškvrnenej za ich obrátenie.“ Toľko svätý Maximilián Mária Kolbe. 🔹 MATKA TEREZA 👉 Matka Tereza z Kalkaty bola taktiež podporovateľkou zázračnej medaily. Neustále držala v rukách okrem ruženca aj zázračné medaily. Nosila ich pri sebe vždy niekoľko a každému ich rozdávala. Bežným pohľadom bolo sledovať Matku Terezu, ako rozdáva chudobným plnú hrsť takýchto medailí. Málokedy niekto odišiel bez toho, aby im vtisla do rúk zázračné medaily. Pri svojej poslednej návšteve Bronxu v New Yorku (jún 1997), keď už sedela na invalidnom vozíku; necelé tri mesiace pred smrťou, držala plný košík týchto medailí na kolenách. Jej sestry neustále dopĺňali košík, zatiaľ čo matka dávala značné množstvo každému kňazovi, ktorý ju prišiel pozdraviť po omši. Pozoruhodná bola úcta, s akou narábala s týmito medailami, a vážnosť, s akou navrhovala, aby sa používali ako nástroje na šírenie evanjeliového posolstva lásky. Sama dohliadala na ročnú distribúciu desiatok tisíc zázračných medailí. Takže na svete sú tisíce a tisíce ľudí, ktorí dostali medailu od Matky Terezy. Ⓜ️ V týchto ťažkých časoch nám Panna Mária opäť ponúka svoju medailu, aby sme ju nosili, šírili a vyprosovali skrze ňu hojné milosti uzdravenia a ochrany pre nás, náš národ i celý svet, aby drahokamy na Matkiných rukách zažiarili ešte viac a Boh nás skrze ňu obdaroval týmito milosťami! Text a obrázok pripravil: Mikuláš Mária Lipták - Rytier Nepoškvrnenej ⚔️💙

 • 08:30 PRIAMY PRENOS SV. OMŠE
  at 7:31 by Redemptoristi

  Dnešnú svätú omšu, ktorú vysiela Rádio Lumen z Katedrály sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici, celebruje P. Stanislav Marcin CSsR, ktorý pôsobí vo farnosti Banská Bystrica - Radvaň.

 • Farnosť Martin - Sever vás pozýva v piatok 1. 12. 2023 na slávnostnú sv. omšu o 18.30, pri ktorej diecézny biskup Mons. Tomáš G...
  at 7:04 by Žilinská diecéza

  Farnosť Martin - Sever vás pozýva v piatok 1. 12. 2023 na slávnostnú sv. omšu o 18.30, pri ktorej diecézny biskup Mons. Tomáš Galis požehnaná organ. Kto by potreboval, spovedať budeme od 17.30 viacerí kňazi. V sobotu 2. decembra o 17.00 vás pozývame na organový koncert, na ktorom zaznejú skladby od Johanna Sebastiana Bacha, Carla Philippa Bacha, Johannesa Brahmsa, F. Mendelssohna-Bartholdyho a organová improvizácia. Interpretom bude staviteľ organa Mgr. art. Martin Bako. Po koncerte bude sv. omša o 18,30, počas ktorej požehnáme adventné vence. Počas sv. omše bude na organe tiež hrať Mgr. art. Martin Bako.

 • Photos from Vatican News's post
  at 6:55 by Vatican News

  Podľa Ježišových kritérií sú však jeho priateľmi iní: sú to tí, ktorí mu slúžili v tých najslabších. Syn človeka je totiž úplne iný Kráľ. On chudobných nazýva „bratmi“, stotožňuje sa s hladnými, smädnými, cudzincami, chorými, väznenými a hovorí: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (v. 40). Je Kráľom citlivým na problém hladu, na potrebu domova, na chorobu a väzenie (porov. v. 35-36): všetko sú to skutočnosti, ktoré sú žiaľ, vždy veľmi aktuálne. Hladní, bezdomovci, ktorí sú často oblečení tak ako je im to možné. Oni zapĺňajú naše ulice a stretávame ich každý deň. A aj pokiaľ ide o choroby a väzenie, všetci vieme, čo znamená byť chorý, čo znamená robiť chyby a znášať následky. #pápežFrantišek

 • Photos from Rehoľa dominikánov na Slovensku's post
 • Malá cesta (Lk 21,1-4) - Zamyslenie k dnešnému evanjeliu - Farnosť Zvolen-Západ - Dominikáni Zvolen
  at 6:35 by Rehoľa dominikánov na Slovensku

  Malá cesta (Lk 21,1-4) 27. november, 2023 | Zamyslenie k dnešnému evanjeliu Terézia z Lisieux pochopila skutok chudobnej vdovy, ktorá popri bohatých ľuďoch vhodila do chrámovej pokladnice iba dve drobné mince. Ten skutok pramení z pohľadu na svoj život. Prameňom istoty bol za čias Ježiša muž, ktorý chodil zarábať peniaze. Vdova vo svojom mene ukrýva, že je bez muža a je chudobná. Mohla sa zapozerať do svojej beznádejnej životnej situácie a žalostiť nad ňou. No ona urobila niečo úplne iné. Vložila svoju dôveru a nádej v Boha. Ten ju síce nevytrhol z chudobného položenia, ale pomohol jej zo svojho života urobiť dar lásky a služby a tak dáva najavo, ako na každom záleží. Na čo Terézia hovorí, že je jedno, či stavia človek katedrály, alebo škrabe zemiaky – ak to robí z lásky. Pane, dal si nám dar života, pomáhaj nám prijímať ho s vďačnosťou a ochotou pomôcť. Fr. Irenej, OP Lk 21,1-4 Terézia z Lisieux pochopila skutok chudobnej vdovy, ktorá popri bohatých ľuďoch vhodila do chrámovej pokladnice iba dve drobné mince. Ten skutok pramení z pohľadu na svoj život. Prameňom istoty bol za čias Ježiša muž, ktorý chodil zarábať peniaze. Vdova vo svojom mene ukr...

 • Pozvanie k prežitiu Adventného obdobia v trnavskom kostole... postupne budeme informovať o jednotlivých podujatiach.
  at 17:33 by Františkáni - Slovensko

  Pozvanie k prežitiu Adventného obdobia v trnavskom kostole... postupne budeme informovať o jednotlivých podujatiach.

 • Photos from Bratislavská arcidiecéza's post
  at 16:41 by Bratislavská arcidiecéza

  ČERVENÁ STREDA V NAŠEJ ARCIDIECÉZE😇❤️ Červená streda nám pripomína utrpenie kresťanov vo svete trpiacich pre svoju vieru. V našej arcidiecéze sa do tejto iniciatívy zapojili viaceré farnosti z ktorých vám prinášame tieto fotografie. 📷Za fotografie ďakujeme Zuzane Kostkovej, Ondrejovi Dankovi a Michalovi Halenárovi z Človek a Viera - Slovensko ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi #abuba #bratislavskaarcidieceza #cervenastreda

 • Ježiš, náš Kráľ, ktorý seba nazýva Synom človeka, má svoje obľúbené sestry a bratov v tých najkrehkejších ženách a mužoch. Jeho ...
  at 16:35 by Vatican News

  Ježiš, náš Kráľ, ktorý seba nazýva Synom človeka, má svoje obľúbené sestry a bratov v tých najkrehkejších ženách a mužoch. Jeho „kráľovská sieň“ je zriadená tam, kde sú tí, ktorí trpia a potrebujú pomoc. Toto je „kráľovský dvor“ nášho Kráľa. Štýl, ktorým sa majú vyznačovať jeho priatelia, tí, ktorí majú Ježiša za Pána, je jeho vlastný štýl, a tým je: súcit, milosrdenstvo a nežnosť. Tie zušľachťujú srdce a zostupujú ako olej na rany tých, ktorých zranil život. #pápežFrantišek

 • Photos from Rehoľa dominikánov na Slovensku's post
  at 15:08 by Rehoľa dominikánov na Slovensku

  ČIERNOBIELE sOPmienky... 28. novembra tohto roku uplynie presne 88 rokov od toho, ako bol v tlači publikovaný článok o dominikánovi Mikulášovi Lexmannovi, ktorý sa 28. novembra 1935, po absolvovaní pilotnej skúšky, stal prvým kňazom-pilotom vo vtedajšom Československu. V dobovej tlači o ňom písali toto: ------------------------------------------ Prvý kňaz-pilot v Československu Traja noví piloti v Košiciach v rámci akcie „1000“ nových pilotov Dnes dopoludnia složili na tunajšom civilnom letišti pilotné skúšky traja noví piloti. Sú to prior rádu Dominikánov v Košiciach Mikuláš Lexmann, rotmajster J. Pokorný z Košíc a mladý F. Berko z Levoče... Osoba priora Lexmanna dodala skúške naozaj výnimečný ráz, lebo je to po prvý raz, čo sa mních u nás priberá k letectvu aktívne, ostatne je to zriedkavý zjav v celej Európe. Prior Lexmann má k technike živý vzťah. Už dlhý čas je majiteľom auta, ktoré si sám riadi, a jeho dnešná pilotná skúška je novým dokladom pochopenia, ktoré technické pokroky uňho našly. Zabýva sa okrem toho fotografovaním a tiež amatérske filmovanie má v jeho osobe veľkého priaznivca. Že nezabudol pritom na kult ducha, o tom najlepšie svedčí nová divadelná miestnosť Veritas pri dominikánskom kláštore, ktorá je v provom rade dielo jeho. Pilotné skúšky pozostávaly z častí praktickej a teoretickej. V praktickej skúške bol výstup do výšky 400 metrov a päť osmičkových obrátok vo výške 200 metrov s pristaním kĺzavým letom na určenom mieste. Skúška teoretická sostávala so znalosti výňatkov dopravného leteckého zákona.

 • A post from Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov
 • Fara Skýcov - Farské oznamy - Strana 1 - Created with Publitas.com
  at 11:12 by Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov

  Aktuálne farské oznamy. Rímskokatolícka cirkev Hlavná 4/116, 95185 Skycov Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov skycov@ifara.sk 037/6346214, 0948155750 faraskycov 31. nedeľa v

 • Farské oznamy na 34. nedeľu v cezročnom období - Krista Kráľa:
  at 11:01 by Farnosť Zemianske Kostoľany

  Farské oznamy na 34. nedeľu v cezročnom období - Krista Kráľa:

 • A post from Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov
 • Živé vysielanie - TV Lux
  at 8:50 by Redemptoristi

  Dnešnú sv. omšu o 10:00 v kaplnke TV LUX v Bratislave slávi P. David Horáček CSsR. Kvalitný program so zameraním na duchovné a hlboko ľudské hodnoty. Prinášame ľuďom radosť a nádej

 • 26. nedeľa v Cezročnom období 9:30 h Poprad /26.11.23/
  at 8:25 by Rímskokatolícka farnosť Poprad

  26. nedeľa v Cezročnom období 9:30 h Poprad /26.11.23/ Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie Poprad.

 • Sv. Ján Berchmans SJ, rehoľník Jezuitský scholastik, ktorého duchovným vzorom bol spolubrat jezuita Alojz Gonzága a ktorého ovp...
  at 8:00 by JEZUITI.sk

  Sv. Ján Berchmans SJ, rehoľník Jezuitský scholastik, ktorého duchovným vzorom bol spolubrat jezuita Alojz Gonzága a ktorého ovplyvnil tiež príklad anglických jezuitských mučeníkov. Pochádzal z Diestu. Ako 17-ročný vstúpil do jezuitského rádu a po dvoch rokoch ho poslali študovať do Ríma. Bol vzorom radostného svätca, ktorého úsilie o svätosť sa zakladalo na troch bodoch: na vzťahu k Božej Matke, na vzťahu k Eucharistii a na vzťahu k dôslednosti pri dodržiavaní základných i menej dôležitých pravidiel (svojho rádu), ku ktorým sa zaviazal. Zomrel vo veku 22 rokov v Ríme. Narodil sa 13. marca 1599 v meste Diest v Brabantsku, dnes v Belgicku. Mal štyroch súrodencov a ich matka Eliška vo veku 9 rokov vážne ochorela. Jej otec John bol obuvník a malý John sa snažil doma čo najviac pomáhať a veľa času trávil pri matkinej posteli. Cestou do školy a zo školy sa denne zastavoval, aby videl sviatostného Spasiteľa. Bol nadaný a mal srdce plné lásky, ktoré pestoval rôznymi obeťami a odriekaniami. Rodičia, aby podporili jeho túžby a schopnosti, zariadili, aby ho vzdelávali miestni premonštráti pod vedením otca Petra Emmericha. Hoci medzi chovancami kláštora veľmi vynikal, z finančných dôvodov musel prerušiť svoje vzdelávanie. Božia Prozreteľnosť však pre neho našla inú cestu prostredníctvom kanonika Dr. Froymonda, ktorý vzhľadom na svoj vek potreboval ošetrovateľa. Ján mu ju ochotne dal a jeho otec kanonik mu umožnil študovať latinčinu na gymnáziu v Mechline. Jezuiti ho po dvoch rokoch prevzali a po kompenzačných skúškach umožnili nadanému študentovi pokračovať vo vyššom ročníku. Ján viedol aj mariánsku spoločnosť v Mechline a mal veľmi vrúcny vzťah k Panne Márii. Pred jej sviatkami sa postil a na jej počesť zložil sľub večnej čistoty s túžbou byť hoden jej lásky. Denne sa modlil Žaltár svätého Bonaventúru, snažil sa žiť skromne a neustále myslieť na Pannu Máriu a vyhýbať sa hriechu. Hieronymove listy o pustovníkoch a kniha Život svätého Alojza mu tiež pomohli pokračovať na ceste k svätosti. To ho priviedlo k rozhodnutiu vstúpiť do Spoločnosti Ježišovej. Veľmi sa chcel uistiť, že je to Božia vôľa. Preto znásobil svoje modlitby a asketické skutky a neočakávaný dar 25 zlatých rozdelil na tri časti. Prvú dal chudobným, druhú na skrášlenie mariánskeho chrámu v Montaigui a tretiu na omšu pri oltári Panny Márie vo svojom rodisku. Potom s pevnou istotou vyhlásil, že bude jezuitom, a zveril sa svojmu duchovnému sprevádzajúcemu, že sľúbil P. Márii, že sa bude usilovať dosiahnuť svätosť, a zistil, že sa jej to páči. So súhlasom rodičov si 25. septembra 1616 v Mechline obliekol rehoľný habit a presne o dva roky neskôr zložil rehoľné sľuby. Po nich bol poslaný na ďalšie štúdium do Ríma. Ján bol vo svojom novom kruhu šíriteľom radosti a príkladom dôsledného rehoľníka s veľkou srdečnosťou. Napriek tomu často prevracal oči a žil asketicky. Rád slúžil pri stole s pokorou a láskavosťou. Miloval všetkých, ale nenávidel hriech a bol veľmi opatrný pri najmenšom nebezpečenstve hriechu. Jeho najväčšou láskou bola eucharistia a služba pri oltári. Jeho vzťah s Pannou Máriou ho dokonale pripravil na sväté prijímanie, na ktoré sa vždy začal pripravovať dlho predtým. Sám povedal, že láska k nej je pre neho najdôležitejším prostriedkom, aby pokračoval na ceste svätosti. Denne sa modlil ruženec, najmä počas častých silných bolestí hlavy. Láska ho posilňovala k modlitbe a modlitba k obete. Výsledkom bola láska k bratom. Rád sa o nich staral v chorobe, robil za nich domáce práce a sprevádzal nedeľných kazateľov po uliciach Ríma. Ospravedlňoval ich chyby a zabúdal na ich krivdy. Aj on sám prežíval obdobia bezútešnej modlitby a pochybností. Dosiahol však umenie rozoznávania svojich duchovných hnutí. P. J. Windey SJ cituje slová Jánovej modlitby: "V tvojej spoločnosti, Pane, som suchá ratolesť; neodrezávaj ma od viniča, ale z tvojho milosrdenstva nech do mňa prúdi šťava tvojej milosti" - vyznanie vyslovené s dôverným úsmevom. Ján dostal 5. augusta 1621 záchvat chrlenia krvi. Uzdravil sa z toho a na druhý deň bol vyzvaný, aby zastupoval istého lekára v učenom spore, ktorý sa nedostavil na pojednávanie do gréckeho kolégia. Ján sa tejto úlohy zhostil výborne, ale rečnícka námaha v horúcom dni v preplnenej sále bola pre jeho podlomené zdravie veľkou záťažou. Dostal zimnicu a možno aj spomínaný zápal pľúc. Strasti choroby prijímal v odovzdanosti do Božej vôle a v očakávaní pozemského konca. V nasledujúcich dňoch vyjadril radosť a potešenie z toho, že sa počas piatich rokov svojho pôsobenia v ráde vedome nedopustil hriechu. Navštívil ho generál rádu, nechal si prečítať životopis svojho obľúbeného svätca Alojza Gonzágu a ku koncu sa pustil do chválospevu. Potom bratom pripomenul ich synovskú úctu k Božej Matke a jednému z bratov predpovedal skoré stretnutie vo večnosti. Zomrel vo veku 22 rokov s krížom, ružencom a knihou rehoľných pravidiel v ruke. Boli tým najcennejším z jeho pozemského majetku. Pápež Pius IX. ho v roku 1865 blahorečil a pápež Lev XIII. ho 22. januára 1888 kanonizoval a zároveň vyhlásil za patróna miništrantov, študentov a jezuitských scholastikov. Spolu s Alojzom Gonzágom a Stanislavom Kostkom bol povýšený na patróna mládeže. (Zdroj: catholica.cz)

 • Odrobina 26 – Ježiš prichádza každý deň – otec Jozef Mihok
  at 7:00 by Redemptoristi

  Ježiš neprišiel, len keď sa narodil, keď sa vtelil, keď príde drukýkrát: prichádza neustále, každý deň - prichádza uprostred biedy: v človeku, ktoré je hladný, smädný, nahý... Nájdeme ho aj tam? Páter provinciál Jozef Mihok CSsR sa v projekte „Odrobiny - jedným Slovom“ prihovára na nedeľu Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme. Páter Jozef nám v tejto odrobine hovorí o prísľube, ktorý dal Ježiš učeníkom. A ten prísľub je taký, že tak, ako ho videli do neba odchádzať, tak sa opäť vrá...

 • Photos from Rehoľa dominikánov na Slovensku's post
 • Kristus Kráľ (Mt 25,31-46) - Zamyslenie k dnešnému evanjeliu - Farnosť Zvolen-Západ - Dominikáni Zvolen
  at 6:36 by Rehoľa dominikánov na Slovensku

  Kristus Kráľ (Mt 25,31-46) 26. november, 2023 | Zamyslenie k dnešnému evanjeliu O dva roky bude tento sviatok sláviť storočnicu. Pius XI. v roku 1925, v jubilejnom roku, nadviazal na Leva XIII., ktorý 20. storočie zasvätil Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu. Aké nadčasové poslanie skrývajú tieto udalosti? Lev XIII. hovorí, že komu patrí naše srdce, toho poznáme, milujeme a tomu slúžime. Kiež je tým, čo si slobodne vyberáme láska k Bohu a blížnym. A ako vládne Boh? Mocou kríža. On sám povedal, že až raz bude vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahne k sebe. Smrť môže zmariť mnohé ľudské úsilia. Nemôže však zmariť svetlo nádeje, túžbu po spravodlivosti, dôveru lásky, obnovu života – ukrytú v moci kríža a zmŕtvychvstaní. Táto moc je prameňom milosrdenstva, z ktorého raz budeme súdení. Kriste, pomáhaj mi voliť si lásku k tebe a blížnym, i keď sa zdá, že v tomto svete má navrch iná moc. Fr. Irenej, OP Mt 25,31-46 O dva roky bude tento sviatok sláviť storočnicu. Pius XI. v roku 1925, v jubilejnom roku, nadviazal na Leva XIII., ktorý 20. storočie zasvätil Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu. Aké nadčasové poslanie skrývajú tieto udalosti? Lev XIII. hovorí, že komu patrí naše srdce, to...

Bleskové správy