katolickespravy.sk – zo života a pre život veriacich

 • Zástupcovia Nadácie Danice Olexovej navštívili miesto, kde zahynula
  at 10:00 by TK KBS

  SPOMÍNAME NA DANICU OLEXOVÚ 🙏 Zapálili tam sviečku a v modlitbe sa spojili so všetkými, ktorí tam zahynuli a ich blízkymi. Zástupcovia Nadácie Danice Olexovej - Baboon navštívili v týchto dňoch miesto leteckého nešťastia Etiópskych airolínií, pri ktorom Danica Olexová 10. januára 2019 tragicky zahynula.

 • Zasvätení odpovedajú / Ako im rehoľa zmenila život a v akej inej reholi si vedia seba predstaviť?
  at 9:56 by Rehoľa dominikánov na Slovensku

  Ku Dňu zasväteného života 🙃👇👇👇 V ankete odpovedajú Lucián Bogucki, Monika Skalová, František Kubovič, Gabriel Hunčaga, Agnesa Jenčíková či Juraj Pigula.

 • Photos from Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov's post
  at 8:51 by Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov

  Dnešný deň, 2. 2. 2023, slávime Sviatok Obetovania Pána, ľudovo nazývanú aj Hromnice. Je to deň, kedy si pripomíname svoje vlastné, krstné obetovanie - odovzdanie, zasvätenie Pánovi a zároveň aj Deň Zasväteného života, kedy prosíme Boha, aby si aj spomedzi nás ako Dar, vybral tých, ktorí by mu osobitnými sľubmi zasvätili celý svoj život. Sviatok Obetovania Pána bol v Jeruzaleme známy už v 4. storočí a od 10. storočia sa týmto mariánskym sviatkom končilo obdobie Vianoc. Pôvod tohto sviatku súvisí so zákonom Izraelitov, podľa ktorého žena na 40. deň po narodení syna (alebo na 70. deň po narodení dcéry) bola povinná ísť do chrámu a podrobiť sa očisťovacej pobožnosti. Tento sviatok sa preto nazýval aj Očisťovanie Panny Márie. Liturgia svetla, ktorej symbolom sú hromničné sviece, sa vzťahuje na Krista – svetlo sveta. Slávnosť požehnávania sviec na Hromnice má dávnu tradíciu. Hromničná svieca, symbol dnešného sviatku, nám pripomína Kristovu obetu. Svieca slúži tým, že svieti, hoci pritom sama seba stravuje ... Je hlbokou osobnou skúsenosťou mnohých našich veriacich, že modlitba pri hromničnej svieci ( s vylúčením akejkoľvek poverčivosti ) chráni pred prírodnými živelnými pohromami a uľahčuje prechod do večnosti tým, ktorí umierajú v Božej prítomnosti ... Ľudia zapaľovali požehnané sviece a modlili sa pri nich v ťažkých situáciách, pri prírodných katastrofách, búrkach, krupobití, od čoho pochádza aj názov Hromnice. Býva tiež zvykom zapaľovať hromničnú sviecu pri umierajúcich, aby ich duša v pokoji prešla do večnosti. Používanie požehnanej sviečky pri modlitbe je pre veriacich symbolom prítomnosti Ježiša Krista. "Hromničné" sviece požehnám dnes pri večernej sv. omši.

 • APOŠTOLSKÁ CESTA SVÄTÉHO OTCA ✈️ Aký bol druhý deň Svätého Otca v Afrike? 🎥 prináša Vatican News
  at 8:02 by TK KBS

  APOŠTOLSKÁ CESTA SVÄTÉHO OTCA ✈️ Aký bol druhý deň Svätého Otca v Afrike? 🎥 prináša Vatican News

 • V dnešný deň Sviatku Obetovania Pána si pripomíname 27. svetový deň zasväteného života. 🙏🙏🙏 Modlime sa za rehoľníkov, rehoľné s...
  at 7:05 by Vatican News

  V dnešný deň Sviatku Obetovania Pána si pripomíname 27. svetový deň zasväteného života. 🙏🙏🙏 Modlime sa za rehoľníkov, rehoľné sestry a zasvätených. 🙏🙏🙏

 • Čo očakávam? (Lk 2, 22-40) - Zamyslenie k dnešnému evanjeliu - Farnosť Zvolen-Západ - Dominikáni Zvolen
  at 6:33 by Rehoľa dominikánov na Slovensku

  Čo očakávam? (Lk 2, 22-40) 2. február, 2023 | Zamyslenie k dnešnému evanjeliu Túto otázku nám dnes kladie Božie slovo. Slávime sviatok Obetovania Pána, štyridsaťdenný Ježiš je prinesený do Jeruzalemského chrámu, ako to veriacim prikazuje zákon. Dvaja starci, Simeon a Anna ho rozpoznávajú ako potechu Izraela a svetlo pre pohanov. Hoci boli starci, neprestávali očakávať, hľadieť do budúcnosti, ktorá je bohatšia a pestrejšia než minulosť. Je to postoj úplného protikladu tvrdenia, že dobre už bolo. Simeon očakáva potechu, neočakáva zdvorilostné frázy, očakáva Boha, ktorý sa postaví po jeho boku. V čom spočíva potecha kresťana? Odkiaľ berie nádej v niekedy pekelnej, prekliatej situácii? Lebo niekedy aj my kresťania sa dištancujeme od hriešnikov a pozorujeme dianie z druhej strany, ja nie som taký. Takýto postoj nie je evanjeliový, ani kresťanský. Prečo je to zlý postoj? Lebo človek v hriechu potrebuje niekoho, kto sa postaví vedľa neho, nepotrebuje toho, kto mu bude pripomínať a vymenovávať jeho skutky, stav. Simeon a Anna nás učia hľadieť do budúcnosti. Nezávisiac od toho, čo nás čaká a neminie, tak Boh chce byť po mojom boku vždy. To je nádej kresťanov, zakúšať Boha v každej situácii. Dokonca, keby tá situácia bola hraničným, úplným ponorením sa do hriechu. Boh ma miluje vždy. Až do takej miery, že je pripravený zostúpiť do pekiel. Boh ma miluje skôr, ako sa obrátim. Boh ma miluje, aj keď sa neobrátim, a vždy chce stáť pri mojom boku. „Simeon, očakával potechu Izraela.“ A v Ježišovi ju rozpoznal. Fr. Šimon OP Túto otázku nám dnes kladie Božie slovo. Slávime sviatok Obetovania Pána, štyridsaťdenný Ježiš je prinesený do Jeruzalemského chrámu, ako to veriacim prikazuje zákon. Dvaja starci, Simeon a Anna ho rozpoznávajú ako potechu Izraela a svetlo pre pohanov. Hoci boli starci, neprestával...

 • Rehoľníci si na sviatok Obetovania Pána pripomínajú svoje zasvätenie
  at 6:00 by TK KBS

  SVIATOK OBETOVANIA PÁNA🙏 Obetovanie Pána v chráme je ikonou úplného odovzdania svojho života, povedal sv. Ján Pavol II. Vo štvrtok slávime Sviatok Obetovania Pána. Je zároveň spojený s Dňom zasväteného života, kedy si Bohu zasvätené osoby – rehoľníci a rehoľníčky – pripomínajú zasvätenie svojho života Bohu.

 • MYŠLIENKA NA DEŇ - JE SVETLO 📝 Pán je svetlo národov, Pán je sláva svojho ľudu.
  at 5:58 by TK KBS

  MYŠLIENKA NA DEŇ - JE SVETLO 📝 Pán je svetlo národov, Pán je sláva svojho ľudu.

 • #maléduchovnécvičenia
  at 5:00 by JEZUITI.sk

  #maléduchovnécvičenia

 • Prijímaj kamene, vracaj datle ako palma: pápež obetiam násilia
  at 20:38 by TK KBS

  APOŠTOLSKÁ CESTA SVÄTÉHO OTCA ✈️ Prijímaj kamene, vracaj ďatle ako palma, povedal Svätý Otec. Príhovor prináša Vatican News. Prinášame plné znenie príhovoru Svätého Otca obetiam násila v Konžskej demokratickej republike.

 • APOŠTOLSKÁ CESTA SVÄTÉHO OTCA ✈️ Som s vami, nesiem vám Božie pohladenie, povedal obetiam násilia Svätý Otec. 🎥 Vatican News
  at 20:36 by TK KBS

  APOŠTOLSKÁ CESTA SVÄTÉHO OTCA ✈️ Som s vami, nesiem vám Božie pohladenie, povedal obetiam násilia Svätý Otec. 🎥 Vatican News

 • Na kontinentálne zhromaždenie Synody v Prahe pricestuje delegácia KBS
  at 20:28 by TK KBS

  SYNODA BISKUPOV 🙏 Predseda KBS povedie slovenskú delegáciu na zhromaždení Synody v Prahe #SynodPrague2023 Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS), košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober povedie slovenskú delegáciu na kontinentálnom zhromaždení Synody o synodalite.

 • This content isn't available right now
  at 19:38 by Vatican News

  Mená a tváre chudobných ľudí, ktorí boli neznámi a nebolo počuť ich hlas sa stali pre týchto pracovníkov charity svedectvom Ježišovej blízkosti, pápež poďakoval za slová svedectva aj za pohľad, ktorý „vie rozpoznať Ježiša v jeho najmenších bratoch a sestrách.“ #PápežFrantišek www.vaticannews.va/sk/papez/news/2023-02/boh-na-teba-nezabudol-pretoze-ti-poslal-ludi.html When this happens, it's usually because the owner only shared it with a small group of people, changed who can see it or it's been deleted.

 • Photos from Vatican News's post
  at 19:23 by Vatican News

  Stretnutie s charitatívnymi organizáciami 🙏🙏🙏 Boh na teba nezabudol, pretože ti poslal ľudí, ktorí sa ti neotočili chrbtom, keď išli po ceste okolo teba. #PápežFrantišek

 • Prijímaj kamene, vracaj ďatle ako palma: pápež obetiam násilia Celý text príhovoru Svätého Otca tu: https://bit.ly/akopalma
  at 18:11 by Vatican News

  Prijímaj kamene, vracaj ďatle ako palma: pápež obetiam násilia Celý text príhovoru Svätého Otca tu: https://bit.ly/akopalma

 • Photos from Vatican News's post
  at 16:37 by Vatican News

  Bratia a sestry, keď nás trápi vina a smútok, keď sa nám nedarí, vieme, kam sa pozrieť: na Ježišove rany, je pripravený odpustiť nám s láskou, ktorá je zranená a nekonečná. #PápežFrantišek Prečítajte si celú homíliu Svätého Otca: https://bit.ly/prelomitKruhNasilia

 • Chcel by som vám povedať: buďte aj vy stromami života. Buďte ako stromy, ktoré absorbujú nečistoty a vracajú kyslík. Alebo ako h...
  at 16:17 by Vatican News

  Chcel by som vám povedať: buďte aj vy stromami života. Buďte ako stromy, ktoré absorbujú nečistoty a vracajú kyslík. Alebo ako hovorí jedno príslovie: „V živote buď ako palma: prijímaj kamene, vracaj ďatle“. Toto je kresťanské proroctvo: na zlo odpovedať dobrom, na nenávisť láskou, na rozdelenie zmierením. … pápež František obetiam násilia Celý článok čítajte tu: https://bit.ly/obeteNasilia

 • Sviatok Obetovania Pána je aj Dňom zasväteného života
  at 16:10 by Rehoľa dominikánov na Slovensku

  Sviatok Obetovania Pána a Deň zasväteného života 👇👇👇 O čom je sviatok Obetovania Pána? Akými zmenami prechádzal počas dejín? Prečo je aj Dňom zasväteného života? Na štyridsiaty deň po narodení Ježiša prichádzajú Jozef a Mária do chrámu, aby splnili dva predpisy Mojžišovho zákona. Giovanni Bellini: Predstavenie Ježiša v chráme...

 • Photos from Bratislavská arcidiecéza's post
  at 15:00 by Bratislavská arcidiecéza

  DIVADLO K SVIATKU DON BOSCA NA TRNÁVKE😇🎭 Mladí zo Saleziánskeho diela na Trnávke si na sviatok zakladateľa Saleziánov, svätého Jána Bosca, pripravili divadlo s názvom "Byť svätý? Možné, nutné, ľahké." Na príprave a realizácii sa podieľalo viac ako 80 mladých a predstavenie naozaj za to stálo. 📷Za fotografie ďakujeme mediálnemu tímu Trnávky Saleziánske dielo na Trnávke #abuba #bratislavskaarcidieceza #donbosco #divadlo

 • Photos from Vatican News's post
  at 14:03 by Vatican News

  Pripravili sme pre vás stránku, kde nájdete všetko na jednom mieste, Apoštolská cesta do Konga a Južného Sudánu v prehľade: https://bit.ly/apostolskaCestaPrehlad

 • APOŠTOLSKÁ CESTA SVÄTÉHO OTCA ✈️ Veľmi som túžil po tejto chvíli, povedal vyše miliónu ľudí na omši za mier v Kinshase Svätý Ot...
  at 14:01 by TK KBS

  APOŠTOLSKÁ CESTA SVÄTÉHO OTCA ✈️ Veľmi som túžil po tejto chvíli, povedal vyše miliónu ľudí na omši za mier v Kinshase Svätý Otec. 🎥 Vatican News

 • Photos from Prešovská archieparchia's post
  at 13:53 by Prešovská archieparchia

  Ponuka štúdia na GTF PU Dovoľujeme si Vás informovať, že Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, v akademickom roku 2023/2024 ponúka štúdium v týchto študijných programoch: Bakalárske programy: Animácia voľnočasových aktivít Európske štúdiá Magisterské programy: Katolícka teológia Probačná a mediačná práca Európske štúdiá Uchádzači si podávajú prihlášku na vybraný študijný program na adresu fakulty do 31. marca 2023 . Bližšie informácie nájdete na: https://www.unipo.sk/greckokatolicka-teologicka-fakulta

 • Photos from Prešovská archieparchia's post
  at 13:12 by Prešovská archieparchia

  Vladyka Stepan Sus, zastupoval v sobotu na slávnosti 15. výročia zriadenia Prešovskej gréckokatolíckej metropolie sui iuris hlavu Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi väčšieho arcibiskupa Sviatoslava Ševčuka. Vladyka Stepan vedie pastoračné a migračné oddelenie Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi. Vladykovi Petrovi Rusnákovi odovzdal pozdravné slová vladyku Sviatoslava, ktoré vám prinášame v plnom znení: Ukrajinská gréckokatolícka cirkev Vyšší arcibiskup kyjevsko-haličský Kyjev 17. januára 2023 Preosvietenému vladykovi Petrovi Rusnákovi, apoštolskému administrátorovi sede vacante Prešovskej archieparchie Vaše Preosvietenstvo, v tomto liste chcem Vás aj všetkých veriacich Prešovskej archieparchie v mene celej Synody biskupov Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi pozdraviť pri príležitosti 15. výročia povýšenia Prešovskej eparchie na metropolitný stupeň, ktoré vykonal v blaženej pamiatke pápež Benedikt XVI. Vyprosiac u milosrdného Pána štedré dary, aby sa dôstojne oslávila táto udalosť, Vám posielam všetkým srdečné blahoželanie z kopcov šedivého Dnipra, na ktorom bol ako symbol neodlúčiteľnej jednoty našej Cirkvi postavený chrám Kristovho vzkriesenia, v čase, keď sa naša rodná zem otriasa od bombardovania, keď plač a smútok cez ťažké straty zapríčinené neľudským agresorom napĺňa naše srdcia. Nehľadiac na tieto ťažké skúšky sa Ukrajina modlí, bojuje a víťazí! Jubileum, ktoré slávite v týchto dňoch, je jedinečná udalosť, za ktorú vzdávame vďačnosť milosrdnému Bohu, že počas tohto času z Vás urobil toľkých dobrodincov. Vaše spoločné modlitby, stretnutie aj konferencia sú príležitosťami porozmýšľať, akú by ste chceli vidieť Prešovskú metropoliu, kedy budete sláviť budúce jubileum, a taktiež si spomenúť na neľahkú cestu Vašich predchodcov, ktorí sa tešia zo slávy pri nebeskom prestole nášho Pána. „A modlím sa za to, aby vaša láska čoraz viac rástla v pravom poznaní a vo všestrannom chápaní, aby ste vedeli rozoznať, čo je lepšie, a aby ste boli čistí a bez hany pre Kristov deň...“ (Flp 1, 9 – 10) Prajem Vám, aby Vás tieto slová apoštola Pavla sprevádzali počas osláv a v každodennom slúžení na Božiu slávu. V tento sviatočný deň Vám, vladyka Peter, a veriacim Vami spravovanej archieparchie vzdávam srdečnú vďaku za pomoc, modlitebnú aj sociálnu, akú dávate tým, ktorí prišli k ujme skrz vojenské udalosti na Ukrajine. To je znak Vašej zrelosti ako cirkevného spoločenstva, hlboko zakoreneného v Kristovi, i toho, čo tvoríme spolu, vyznajúc historický odkaz Rusínov – Ukrajincov, osobitne našich blažených hieromučeníkov Pavla Gojdiča a Vasiľa Hopka. Nech Vás Pán za to odmení stonásobne! Modlím sa, aby ste v budúcnosti správne využívali Božie dary, ktoré Pán posiela na jemu milú Prešovskú metropoliu. Modlite sa a pracujte, zrastajte v láske, aby tieto dary prinášali najkrajšie plody Vám aj Vašim budúcim pokoleniam. Vyprosujem všetkým Vám Božie požehnanie, ktoré chorých uzdravuje a núdznym pomáha. Nech Vás milosrdný Boh upevňuje duchovne aj fyzicky, darujúc Vám radosť, mier a lásku. S bratskou láskou v Kristu Bohu Mons. Sviatoslav Ševčuk Українська Греко-Католицька Церква Київська Архиєпархія УГКЦ

 • Pápež František: Prelomiť kruh násilia, rozbiť úklady nenávisti
  at 12:04 by TK KBS

  APOŠTOLSKÁ CESTA SVÄTÉHO OTCA ✈️ S Ježišom máme vždy možnosť prijať odpustenie, povedal František. Homíliu prináša Vatican News. Veľká radosť, hudba, piesne a tradičné tance pri omši na letisku Ndolo. Muži, ženy, deti, starí ľudia, kňazi, rehoľné sestry spolu na veľkej ploche od skorých ranných hodín alebo od pár dní predtým, aby sa dostali do prvých radov. Všetci ďakovali pápežovi Františkovi za jeh...

 • Photos from Vatican News's post
  at 11:23 by Vatican News

  Evanjelium hovorí, že im „ukázal svoje ruky a bok“ (v. 20). To znamená, že im ukazuje rany, ponúka im ich, pretože odpustenie sa rodí z rán. Rodí sa vtedy, keď prijaté rany nezanechávajú jazvy nenávisti, ale stávajú sa miestom, kde je možné vytvoriť priestor pre iných a prijať ich slabosti. Vtedy sa krehkosti stávajú príležitosťami a odpustenie sa stáva cestou pokoja. Prečítajte si celú homíliu Svätého Otca: https://bit.ly/prelomitKruhNasilia #PápežFrantišek

 • Esengo, radosť: Mám veľkú radosť z toho, že vás vidím a stretávam: veľmi som túžil po tejto chvíli, rok sme na to čakali! pápež...
  at 11:02 by Vatican News

  Esengo, radosť: Mám veľkú radosť z toho, že vás vidím a stretávam: veľmi som túžil po tejto chvíli, rok sme na to čakali! pápež František

 • Po pandémii sa zasvätení znova osobne stretnú so svojimi biskupmi
  at 10:05 by TK KBS

  SVIATOK OBETOVANIA PÁNA🙏 Rehoľníci a rehoľníčky si pred biskupmi opäť obnovia rehoľné sľuby, píše Zasvätený život. Vo štvrtok 2. februára budeme sláviť Sviatok Obetovania Pána. Ľudovo je tento deň nazývaný Hromnice. Je zároveň spojený s Dňom zasväteného života, kedy si Bohu zasvätené osoby pripomínajú zasvätenie.

 • Photos from Vatican News's post
  at 9:51 by Vatican News

  Evanjelium nám práve povedalo, že aj radosť učeníkov bola veľká vo veľkonočný večer a že táto radosť vytryskla, „keď videli Pána“ (Jn 20,20). V tejto atmosfére radosti a úžasu sa Zmŕtvychvstalý prihovára svojim. A čo im hovorí? Najmä dve slová: „Pokoj vám!“ (v. 19). #PápežFrantišek

 • A post from Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov
 • APOŠTOLSKÁ CESTA SVÄTÉHO OTCA ✈️ Privítanie Svätého Otca v Konžskej demokratickej republike. Pozrite si 🎥 Vatican News.
  at 8:48 by TK KBS

  APOŠTOLSKÁ CESTA SVÄTÉHO OTCA ✈️ Privítanie Svätého Otca v Konžskej demokratickej republike. Pozrite si 🎥 Vatican News.

 • Pápež František pricestoval do Konžskej demokratickej republiky - aktualizované
  at 8:08 by TK KBS

  APOŠTOLSKÁ CESTA SVÄTÉHO OTCA ✈️ Boh žehnaj celému konžskému národu, odkázal prvý deň návštevy Svätý Otec František. Pápež František prišiel do Konžskej demokratickej republiky a začína tak svoju 40. zahraničnú apoštolskú cestu a piatu cestu do Afriky. Pápež František dorazil do Kinshasy, kde začína svoju apoštolskú cestu do Konžskej demokratickej republiky.

 • MYŠLIENKA NA DEŇ - POČÚVAJÚ 📝 Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.
  at 7:56 by TK KBS

  MYŠLIENKA NA DEŇ - POČÚVAJÚ 📝 Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

 • Pozrite si prvé momenty pápeža v Konžskej demokratickej republike v skratke. #PápežFrantišek #KonžskáDemokratickáRepublika #Ap...
  at 7:04 by Vatican News

  Pozrite si prvé momenty pápeža v Konžskej demokratickej republike v skratke. #PápežFrantišek #KonžskáDemokratickáRepublika #ApoštolskáCesta #Afrika

 • Photos from Rieka Života Podolínec's post
  at 7:00 by Redemptoristi

  Spoločenstvo Rieka Života Podolínec ďakuje za požehnaný čas ľudových misií v Hniezdnom minulý týždeň.

 • Prorok (Mk 6, 1-6) - Zamyslenie k dnešnému evanjeliu - Farnosť Zvolen-Západ - Dominikáni Zvolen
  at 6:54 by Rehoľa dominikánov na Slovensku

  Prorok (Mk 6, 1-6) 1. február, 2023 | Zamyslenie k dnešnému evanjeliu Ježiš túžil prísť do Nazareta, odvďačiť sa rodákom za roky prežité medzi nimi. Chcel im dať to najcennejšie, prehĺbiť v nich vieru v Boha, ktorý je blízko každého človeka. Nazaretčania neprijali Ježiša, ktorý ich prevyšoval múdrosťou, zázrakmi, silou presvedčenia. „A pohoršovali sa na ňom.“ V odpovedi Ježiš hovorí o osude prorokov, ktorí nenájdu uznanie vo svojej otčine, uprostred svojich blízkych. Odchádza na iné miesto. S takýmto postojom sa aj my môžeme stretnúť, keď hovoríme o Bohu a snažíme sa žiť podľa Jeho slov. Keď mocou sviatosti krstu plníme svoje prorocké poslanie. Prorok nemôže pristáť na kompromis, lebo nie je to vec proroka, či bude vypočutý, alebo nie. Prorok nehľadá spoločné prijatie pre svoje slová. Prečo? Pretože slová, ktoré má ohlásiť, nepatria jemu, on je len vyslancom. Má vyplniť poslanie, svoju misiu. Keď svedčíme o Ježišovi, nečakajme pochvalu, ale tiež sa veľmi netrápme kritikou. Buďme si vedomí, že sme Bohom vybraní. Fr. Šimon OP Mk 6, 1-6 Ježiš túžil prísť do Nazareta, odvďačiť sa rodákom za roky prežité medzi nimi. Chcel im dať to najcennejšie, prehĺbiť v nich vieru v Boha, ktorý je blízko každého človeka. Nazaretčania neprijali Ježiša, ktorý ich prevyšoval múdrosťou, zázrakmi, silou presvedče...

 • KTO MŇA NÁJDE, NÁJDE ŽIVOT A DOSIAHNE SPÁSU U PÁNA🙏 Ak sa pýtaš, kde máš zotrvať, primkni sa ku Kristovi, lebo on je život: „Kt...
  at 6:30 by Bratislavská arcidiecéza

  KTO MŇA NÁJDE, NÁJDE ŽIVOT A DOSIAHNE SPÁSU U PÁNA🙏 Ak sa pýtaš, kde máš zotrvať, primkni sa ku Kristovi, lebo on je život: „Kto mňa nájde, nájde život a dosiahne spásu u Pána.“ (Prís 8,35) Sv. Tomáš Akvinský #abuba #bratislavskaarcidieceza #zamyslenie

 • Prvý deň pápeža Františka v Kongu
  at 5:37 by Vatican News

  „Prichádzam k vám v mene Ježiša ako pútnik zmierenia a pokoja. Veľmi som tu túžil byť a konečne prichádzam, aby som vám priniesol svoju blízkosť, náklonnosť a útechu celej Katolíckej cirkvi.“ pápež František Prvé momenty pápeža Františka v Konžskej demokratickej republike.

 • Photos from Vatican News's post
  at 4:57 by Vatican News

  „Vaša krajina je skutočne diamantom stvorenia; ale vy všetci ste nekonečne vzácnejší než akékoľvek bohatstvo, ktoré vzíde z tejto úrodnej pôdy! Som tu, aby som vás objal a pripomenul vám, že máte neoceniteľnú hodnotu, že Cirkev a pápež vo vás veria, veria vo vašu budúcnosť, ktorú máte vo svojich rukách. Odvahu, konžský brat a sestra! Povstaň, vezmi späť do svojich rúk ako čistý diamant to, kým si, svoju dôstojnosť, svoje poslanie zachovať svoj domov v harmónii a v pokoji.“ pápež František #PápežFrantišek #ApoštolskáCesta #KonžskáDemokratickáRepublika #Afrika

 • Program arcibiskupa
  at 22:04 by Trnavská arcidiecéza

  Máme pre vás aktualizovaný výber z programu trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha na 5. týždeň (od 30. januára do 5. februára 2023): Pondelok 30. januára 2023 - o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu Utorok 31. januára 2023 - o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu - o 11.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazmi - o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s kňazmi Streda 1. februára 2023 - o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu - o 10.00 h bude viesť pracovnú poradu aulistov Trnavskej arcibiskupskej kúrie - o 15.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom - o 17.00 h vybavuje dohodnuté osobné stretnutie s laikom Štvrtok 2. februára 2023 - o 17.30 h bude sláviť svätú omšu v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa spolu s rehoľnými a zasvätenými osobami pri príležitosti Dňa zasväteného života Piatok 3. februára 2023 - o 8.00 h celebruje svätú omšu pre zamestnancov v kaplnke Arcibiskupského úradu. Pri svätej omši bude udeľovať svätoblažejské požehnanie - od 10.00 h vybavuje administratívne záležitosti na sekretariáte Arcibiskupského úradu Sobota 4. februára 2023 - pastoračný program mimo Arcibiskupského úradu Nedeľa 5. februára 2023 - o 11.00 h bude sláviť svätú omšu vo farnosti Tešedíkovo, pri ktorej požehná obnovený exteriér farského kostola Na tejto webovej stránke vám prinášame aktualizovaný výber z programu trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha v týždenných intervaloch.

 • Drahí naši mladí priatelia, pozývame na "pôstnu duchovnú obnovu pre mladých". Tentoraz v priestoroch pastoračného centra v Prusk...
  at 20:18 by Františkáni - Slovensko

  Drahí naši mladí priatelia, pozývame na "pôstnu duchovnú obnovu pre mladých". Tentoraz v priestoroch pastoračného centra v Pruskom. Termín: 3.-5. marca 2023 Prihlasovanie a info: 👋 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHrlFz83XK7YijvTG1t57Il1bhGC9qWpkYVwqeRfHCWqr-lA/viewform

 • V KATEDRÁLE POKRAČUJE LECTIO DIVINA😇 V stredu 1.2.2023 o 20:00 sa bude v Katedrále svätého Martina v Bratislave konať modlitbov...
  at 20:00 by Bratislavská arcidiecéza

  V KATEDRÁLE POKRAČUJE LECTIO DIVINA😇 V stredu 1.2.2023 o 20:00 sa bude v Katedrále svätého Martina v Bratislave konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Ja som ich poslal do sveta (Jn 17,18); Mať spoluzodpovednosť za misiu (Jn 17,18-23). #abuba #bratislavskaarcidieceza #lectiodivina

 • APOŠTOLSKÁ CESTA SVÄTÉHO OTCA ✈️ Súhrn prvého dňa návštevy Svätého Otca v Afrike. 🎥Vatican News
  at 19:57 by TK KBS

  APOŠTOLSKÁ CESTA SVÄTÉHO OTCA ✈️ Súhrn prvého dňa návštevy Svätého Otca v Afrike. 🎥Vatican News

 • Pápež František vyzýva v mesiaci február k modlitbe za farnosti
  at 19:25 by TK KBS

  PRIDAJME SA K MODLITBE 🙏 Modlime sa za farnosti, aby stredobodom ich života bolo sväté prijímanie, hovorí Svätý Otec. Pápež František cez Svetovú sieť modlitby pápeža (Apoštolát modlitby) vyzýva v mesiaci február k modlitbe za farnosti. Jeho úmysel znie: „Modlime sa za farnosti, aby stredobodom ich života bolo sväté prijímanie a aby sa stávali spoločenstvami viery, bratstva a prijatia najnúdzne...

 • APOŠTOLSKÁ CESTA SVÄTÉHO OTCA ✈️ Konžská demokratická republika privítala pápeža. 📸Vatican News
  at 19:23 by TK KBS

  APOŠTOLSKÁ CESTA SVÄTÉHO OTCA ✈️ Konžská demokratická republika privítala pápeža. 📸Vatican News

 • Vo februári budú sláviť denné omše za život kňazi v Ordinariáte OS a OZ
  at 19:21 by TK KBS

  SVÄTÉ OMŠE ZA ŽIVOT ❤️ Vo februári budú sláviť denné omše za život kňazi v Ordinariáte Ozbrojených síl a OZ SR. Vo februári budú sláviť denné omše za život kňazi v Ordinariáte Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR.

 • APOŠTOLSKÁ CESTA SVÄTÉHO OTCA ✈️ Konžská demokratická republika očakáva pápeža. 🎥 Vatican News
  at 19:10 by TK KBS

  APOŠTOLSKÁ CESTA SVÄTÉHO OTCA ✈️ Konžská demokratická republika očakáva pápeža. 🎥 Vatican News

 • Photos from Vatican News's post
  at 18:09 by Vatican News

  Radosť z príchodu Svätého Otca Františka 🇨🇩🇻🇦 Prečítajte si celú správu: https://bit.ly/3Ju2Fzn #PápežFrantišek

 • AKTUÁLNE OD NÁS SO ZUZANOU KOSTKOVOU 🎉🎥 Kvôli problému aplikácii Facebook pridávame opäť tento diel Aktuálne od nás, v ktorom j...
  at 17:15 by Bratislavská arcidiecéza

  AKTUÁLNE OD NÁS SO ZUZANOU KOSTKOVOU 🎉🎥 Kvôli problému aplikácii Facebook pridávame opäť tento diel Aktuálne od nás, v ktorom je našou hosťkou fotografka Zuzana Kostková. Zuzana je členkou spoločenstva Človek a Viera - Slovensko a mimo iného nám hovorí aj o tom, ako sa dá do spoločenstva pridať. Diel si môžte aj vypočuť na našom Spotify: https://open.spotify.com/episode/73CYrGtxqvkO7KW85CbNjU... Alebo pozrieť na našom Youtube: https://youtu.be/SmzRd6_CuNE #abuba #bratislavskaarcidieceza #aktualneodnas

 • AKTUÁLNE OD NÁS SO ZUZANOU KOSTKOVOU 🎉🎥
  at 15:00 by Bratislavská arcidiecéza

  AKTUÁLNE OD NÁS SO ZUZANOU KOSTKOVOU 🎉🎥 Kvôli problému s Facebookom pridávame znova tento diel Aktuálne od nás, v ktorom je našou hosťkou fotografka Zuzana Kostková. Zuzana je členkou spoločenstva Človek a Viera - Slovensko a mimo iného nám hovorí aj o tom, ako sa dá do spoločenstva pridať. Diel si môžte aj vypočuť na našom Spotify: https://open.spotify.com/episode/73CYrGtxqvkO7KW85CbNjU... Alebo pozrieť na našom Youtube: https://youtu.be/SmzRd6_CuNE #abuba #bratislavskaarcidieceza #aktualneodnas

 • Photos from Vatican News's post
  at 14:16 by Vatican News

  Svätý Otec šťastne pristál o 14.33 h na letisku v Kinšase. 🇻🇦 🛬 🇨🇩 #PápežFrantišek

 • APOŠTOLSKÁ CESTA SVÄTÉHO OTCA ✈️ Konžská demokratická republika očakáva pápeža. 🎥 Vatican News
  at 13:46 by TK KBS

  APOŠTOLSKÁ CESTA SVÄTÉHO OTCA ✈️ Konžská demokratická republika očakáva pápeža. 🎥 Vatican News

 • Photos from Vatican News's post
  at 11:37 by Vatican News

  🙏🙏🙏 Sprevádzame 40. apoštolskú ekumenickú cestu pápeža Františka modlitbami. 🇻🇦🇸🇸🇨🇩🛫 #PápežFrantišek

 • Pápež František vymenoval nového prefekta Dikastéria pre biskupov
  at 11:23 by TK KBS

  NOVÉ MENOVANIE VO VATIKÁNE 🤝 Svätý Otec František povolal na miesto kardinála Marca Ouelleta Roberta Francisa Prevosta. Pápež František prijal rezignáciu kardinála Marca Ouelleta na funkciu prefekta Dikastéria pre biskupov a predsedu Pápežskej komisie pre Latinskú Ameriku, ktorú podal z dôvodu vekového obmedzenia, a povolal na jeho miesto monsignora Roberta Francisa Prevosta, augustiniána, doterajšieho ...

 • Photos from Prešovská archieparchia's post
  at 9:42 by Prešovská archieparchia

  DETSKÝ PLES V STAKČÍNE V sobotu 21. januára sa v Stakčíne uskutočnil 5. ročník detského plesu. Deti a mládež sa o 15:00 hod. zišli v miestnom kultúrnom dome. Všetkých privítal otec Peter Demjanovič, spoločne sa pomodlili a požehnanie prítomným udelil rímskokatolícky kaplán otec Matej Futej. Pozdravné slovo zaznelo z úst starostu obce Ing. Dušana Kolcuna. Deti mali možnosť nielen zatancovať si, ale aj zasúťažiť a získať rôzne ceny. O hry a súťaže sa postarala animátorka Sofia so svojím tímom. Účastníci detského plesu, ktorých tento rok bolo viac ako 100 detí a mladých, sa taktiež mohli tešiť na bohatú tombolu. Viac než 80 cien potešilo mnohých výhercov. Deti a mládež troch vierovyznaní v Stakčíne sa nielen výborne zabavili, ale aj vytvorili príjemnú rodinnú atmosféru spoločenstva a aj týmto spôsobom oslávili nášho Pána. Gréckokatolícka farnosť Stakčín

 • A post from Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov
 • A post from Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov
 • Pápež František sa modlil pred cestou do Afriky
  at 9:06 by TK KBS

  APOŠTOLSKÁ CESTA SVÄTÉHO OTCA ✈️ Svätý Otec František zveril Božej Matke svoju nadchádzajúcu apoštolskú cestu do Afriky. Pápež František sa v Bazilike Santa Maria Maggiore pomodlil pred ikonou Panny Márie Salus Populi Romani a zveril Božej Matke svoju nadchádzajúcu cestu do Konžskej demokratickej republiky a Južného Sudánu.

 • 🙏🙏🙏 Stretnutie Svätého Otca s utečencami v Dome sv. Marty pred odletom 🇻🇦🇨🇩🇸🇸🛫 🙏🙏🙏 Prečítajte si celú správu: https://bit.ly/ap...
  at 8:47 by Vatican News

  🙏🙏🙏 Stretnutie Svätého Otca s utečencami v Dome sv. Marty pred odletom 🇻🇦🇨🇩🇸🇸🛫 🙏🙏🙏 Prečítajte si celú správu: https://bit.ly/apostolskacesta #PápežFrantišek #ApoštolskáCesta

 • Photos from Prešovská archieparchia's post
  at 8:29 by Prešovská archieparchia

  V pondelok 30. januára, v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, slávil svätú liturgiu v gréckom jazyku vladyka Manuel Nin OSB, apoštolský exarcha z Grécka, spolu s vladykom Dimitriom Salachasom a vladykom Petrom Rusnákom. Svätej liturgie sa zúčastnil aj slovenský kňaz Peter Fučo, ktorý sa stal protosynkelom Gréckeho apoštolského exarchát.

 • V Košiciach oslávili 15. výročie povýšenia exarchátu na eparchiu
  at 8:28 by TK KBS

  OSLAVA 1️⃣5️⃣. VÝROČIA EPARCHIE 🔥 Eparchia Košice poďakovala v Košiciach za 15. výročie povýšenia exarchátu na eparchiu. Počas posledného januárového víkendu si gréckokatolícka cirkev pripomenula 15. výročie povýšenia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku na metropolitný stupeň. Súčasťou týchto zmien bolo aj povýšenie Košického apoštolského exarchátu na eparchiu, za ktoré veriaci Košickej ep...

 • Photos from Prešovská archieparchia's post
  at 8:22 by Prešovská archieparchia

  Zopár fotografií z konferencie k 15. výročiu zriadenia Gréckokatolíckej metropolie na Gréckokatolíckej teologickej fakulte v Prešove z dňa 27.01.2023

 • MYŠLIENKA NA DEŇ - NIESOL CHOROBY 📝 On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby.
  at 8:22 by TK KBS

  MYŠLIENKA NA DEŇ - NIESOL CHOROBY 📝 On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby.

 • Modlíme sa 🙏🙏 za Svätého Otca Františka, za požehnanie jeho 40. apoštolskej a ekumenickej cesty pokoja do Konžskej demokratickej...
  at 7:32 by Vatican News

  Modlíme sa 🙏🙏 za Svätého Otca Františka, za požehnanie jeho 40. apoštolskej a ekumenickej cesty pokoja do Konžskej demokratickej republiky a Južného Sudánu 🇸🇸🇨🇩🇻🇦 🛫

 • Tlačová konferencia a minikonferencia
  at 7:30 by Žilinská diecéza

  V rokoch 2020-2022 sme realizovali pamiatkovú obnovu exteriéru Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline. Jej výsledkom bola obnova exteriéru hodinovej veže, oprava krytiny a krovu na veži, obnova fasády kostola a výmena strešnej krytiny. Záznam z konferencie, ktorá sa uskutočnila 12.1.2023 - 1. etapa obnovy Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline nájdete tu: Žilinská diecéza realizovala v rokoch 2020-2022 pamiatkovú obnovu exteriéru Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline.Jej výsledkom bola obnova exteriéru hodin...

 • Willem Van Rossum CSsR: redemptorista v dejinách misií – Redemptoristi
  at 7:00 by Redemptoristi

  Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa si s veľkou radosťou pripomína jedného zo synov svätého Alfonza na čele Posvätnej kongregácie pre šírenie viery (Propaganda fide): kardinál Willem Marinus van Rossum CSsR (1854 - 1932) bol jej prefektom od 12. marca 1918 do 30. augusta 1932. Prednedávnom sa v Ríme oslavovalo štvrté storočie Propaganda Fide. Z hľadiska dejín Cirkvi, a najmä misií, bolo zriadenie Posvätnej kongregácie pre šírenie viery, známejšej pod názvom Propaganda Fide alebo jednoducho Propaganda, historickou udalosťou veľkého významu. Kongregácia...

 • Bohoslužby v Katedrále sv. Jána Krstiteľa
  at 1:13 by Trnavská arcidiecéza

  Pozrite si časy svätých omší a oznamy katedrálneho Chrámu sv. Jána Krstiteľa na 4. týždeň v Cezročnom období (od 30. januára do 5. februára 2023): Pondelok 30. januára - Pondelok 4. týždňa v Cezročnom období (féria) - sv. omša o 7:30 h Utorok 31. januára - Sv. Jána Bosca, kňaza (spomienka) - sv. omša o 7:30 h Streda 1. februára - Streda 4. týždňa v Cezročnom období (féria) - sv. omša o 7:30 h Štvrtok 2. februára - OBETOVANIE PÁNA (sviatok) - sv. omša o 7:30 h - sv. omša o 17:30 h Piatok 3. februára - Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka (ľubovoľná spomienka) - sv. omša o 7:30 h Sobota 4. februára - Panny Márie v sobotu (ľubovoľná spomienka) - fatimská pobožnosť o 6:40 h - sv. omša o 7:30 h Nedeľa 5. februára - PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (slávnosť) - sv. omša o 9:30 h - sv. omša o 11:30 h KATEDRÁLNE OZNAMY: 1. SLÁVNOSŤ OBETOVANIA PÁNA - 27. SVETOVÝ DEŇ ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA: Vo štvrtok 2. februára budeme sláviť sviatok obetovania Pána a zároveň 27. svetový deň zasväteného života. Sväté omše budú v katedrálnom chráme o 7:30 h a 17:30 h. Pri obidvoch svätých omšiach budeme požehnávať hromničné sviece. Svätá omša o 17:30 h bude slávená zo zasvätenými osobami. Srdečne vás pozývame. 2. SVÄTOBLAŽEJSKÉ POŽEHNANIE NA SPOMIENKU SV. BLAŽEJA: V piatok budeme sláviť spomienku na sv. Blažeja. Pri svätej omši budeme udeľovať požehnanie hrdla. 3. FATIMSKÁ POBOŽNOSŤ: Budúca sobota je prvou v mesiaci. Budeme sláviť Fatimskú pobožnosť pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. Pobožnosť sa začína o 6:40 h a po nej bude svätá omša. 4. PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ: Vstupujeme do prvopiatkového týždňa. Spovedať budeme pol hodinu pred svätou omšou, v prípade potreby aj po nej. 5. KONCERT ŽIAKOV GYMNÁZIA SV. ANGELY MERICI: Pri príležitosti sviatku sv. Angely Merici žiaci Gymnázia Angely Merici vás pozývajú na benefičný koncert, ktorý sa uskutoční v Katedrále sv. Jána Krstiteľa dnes (29. 01. 2023) o 16:30 h. Stretnete sa aj s hovoreným slovom s myšlienkami sv. Angely Merici, zároveň prepojené aj s básňami, spevmi a skladbami žiakov a doplnené o výstavu umeleckých diel. Trnavská arcidiecéza | Oficiálna stránka | Rímskokatolícka Cirkev

 • Ako byť synodálnou Cirkvou? Odpovede hľadali a ponúkli v Nimnici
  at 23:45 by Trnavská arcidiecéza

  Ako byť synodálnou Cirkvou? To je téma, o ktorej hovorili vo štvrtok a v piatok 26. a 27. januára 2023 biskupi, predstavitelia diecéz a inštitúcii, spoločenstiev a hnutí, zasvätené osoby, kňazi a aktívni laici v Nimnici. Podujatie bolo súčasťou synodálneho procesu Katolíckej cirkvi na Slovensku. „Toto stretnutie ukázalo, že rozumieme slovám pápeža Františka a jasne vieme, že synodalita a atmosféra synody musí žiť v Cirkvi stále," zhrnul podujatie košický arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Bernard Bober. Zúčastnilo sa na ňom približne 160 účastníkov. Nechýbali medzi nimi diecézni korodinátori synody a aktivisti synodálneho procesu na Slovensku. Viac tu: NIMNICA 28. januára 2023 - Ako byť synodálnou Cirkvou? To je téma, o ktorej hovorili vo štvrtok a v piatok 26. a 27. januára 2023 biskupi, predstavitelia diecéz a inštitúcii, spoločenstiev a hnutí, zasvätené osoby, kňazi a aktívni laici v Nimnici. Podujatie bolo súčasťou synodál...

 • Apoštolský nuncius Nicola Girasoli predstavil knihu o Jánovi XXIII.
  at 23:24 by Trnavská arcidiecéza

  Apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli uviedol 24. januára 2023 do života knihu Skromný a pokorný Ján XXIII. od belgického autora Gunnara Riebsa. Z radov biskupov sa na prezentácii knihy zúčastnili bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský, trnavský arcibiskup Ján Orosch, bratislavský eparcha Peter Rusnák a bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Viac tu: BRATISLAVA 25. januára 2023 - Apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli uviedol 24. januára 2023 do života knihu Skromný a pokorný Ján XXIII. od belgického autora Gunnara Riebsa. Z radov biskupov sa na prezentácii knihy zúčastnili bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský, tr...

 • Po pandémii sa zasvätení znova osobne stretnú so svojimi biskupmi
  at 23:07 by Trnavská arcidiecéza

  Vo štvrtok 2. februára 2023 sa v Katolíckej cirkvi slávi sviatok Obetovania Pána. Keďže tento sviatok je zároveň Dňom zasväteného života, diecézni biskupi sa v katedrálach už tradične stretávajú s rehoľnými a zasväteným osobami svojich diecéz. Pastier Trnavskej arcidiecézy Ján Orosch pozval listom všetkých rehoľníkov pôsobiacich na území Trnavskej arcidiecézy na spoločné slávenie svätej omše do Katedrály sv. Jána Krstiteľa. Toto slávenie sa uskutoční vo štvrtok 2. februára 2023 o 17:30 h. V homílii sa zasväteným prihovorí br. František Xaver Vladimír Olbert OFM, ktorý je predstaveným trnavskej komunity františkánov. Viac tu: TRNAVA 29. januára 2023 - Vo štvrtok 2. februára sa v Katolíckej cirkvi slávi sviatok Obetovania Pána. Keďže tento sviatok je zároveň Dňom zasväteného života, diecézni biskupi sa v katedrálach už tradične stretávajú s rehoľnými a zasväteným osobami svojich diecéz.

 • Bohoslovci v Nitre prijali kandidatúry na diakonát a kňazstvo
  at 22:28 by Trnavská arcidiecéza

  V sobotu 28. januára 2023 prijalo 21 bohoslovcov z tretieho, štvrtého a piateho ročníka Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre kandidatúru na diakonát a kňazstvo. Medzi nimi i bohoslovec Dávid Kimmerling, ktorý v Nitre absolvuje formáciu pre kňazskú službu v Trnavskej arcidiecéze. Viac tu: NITRA 29. januára 2023 - V sobotu 28. januára prijalo 21 bohoslovcov z tretieho, štvrtého a piateho ročníka Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre kandidatúru na diakonát a kňazstvo. Medzi nimi i bohoslovec Dávid Kimmerling, ktorý v Nitre absolvuje formáciu pre kňazskú službu v ...

 • Photos from Biskupstvo Nitra's post
 • Prinášame vám zoznam udeľovania sviatosti birmovania a iných liturgických slávností, ktoré sa budú sláviť v Trnavskej arcidiecéz...
  at 21:04 by Trnavská arcidiecéza

  Prinášame vám zoznam udeľovania sviatosti birmovania a iných liturgických slávností, ktoré sa budú sláviť v Trnavskej arcidiecéze, naplánovaných na 1. polrok 2023. Či sa v zozname nachádza i vaša farnosť, si môžete pozrieť, ak kliknete tu: https://www.abu.sk/arcidieceza/kalendar-podujati/

 • Univerzitné pastoračné centrum v Mlynskej doline oslávilo 25. narodeniny
  at 20:35 by TK KBS

  25 ROKOV UPECE 👏 Už dvadsaťpäť rokov slúži univerzitným študentom a nielen im. Poďakovali za to. Za toto dielo prišli poďakovať slávnostnou svätou omšou, ktorej predsedal bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský spolu s ďalšími troma biskupmi a viacerými kňazmi mnohí študenti.

 • Predstavitelia EÚ a COMECE diskutujú o dôsledkoch vojny na Ukrajine
  at 20:29 by TK KBS

  DÔSLEDKY VOJNY NA UKRAJINE 🇺🇦 Európskych biskupov zastupoval v Bruseli košický eparcha Arcibiskup Cyril Vasiľ. Zástupcovia Komisie biskupských konferencií Európy (COMECE) sa zúčastnili na stretnutí na vysokej úrovni, ktoré organizovala Európska komisia na tému, ako riešiť rozsiahle dôsledky vojny na Ukrajine v Európskej únii.

 • A post from Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov
 • SVIATOK OBETOVANIA PÁNA A SVETOVÝ DEŇ ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA🙏 Vo štvrtok 2.2.2023, v deň sviatku Obetovania Pána a Svetového dňa za...
  at 18:30 by Bratislavská arcidiecéza

  SVIATOK OBETOVANIA PÁNA A SVETOVÝ DEŇ ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA🙏 Vo štvrtok 2.2.2023, v deň sviatku Obetovania Pána a Svetového dňa zasväteného života, bude o 17:00 v Katedrále svätého Martina sláviť otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský slávnostnú svätú omšu. Všetkých vás srdečne pozývame. #abuba #bratislavskaarcidieceza

 • Vyzývam vás, aby ste zostali verní Kristovi, svojmu Majstrovi a Pánovi, aby ste išli ďalej a niesli do celého sveta jeho posolst...
  at 18:03 by Vatican News

  Vyzývam vás, aby ste zostali verní Kristovi, svojmu Majstrovi a Pánovi, aby ste išli ďalej a niesli do celého sveta jeho posolstvo o uzdravení chorých a úteche trpiacich. pápež František členom Maltézskeho rádu Viac čítajte tu: https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2023-01/papez-maltezkemu-radu-priblizit-sa-so-sucitom-a-nehou.html

 • Pápež František sa v Bazilike Santa Maria Maggiore pomodlil pred ikonou Panny Márie Salus Populi Romani a zveril jej svoju nadch...
  at 16:15 by Vatican News

  Pápež František sa v Bazilike Santa Maria Maggiore pomodlil pred ikonou Panny Márie Salus Populi Romani a zveril jej svoju nadchádzajúcu cestu do Konžskej demokratickej republiky a Južného Sudánu. Pridajme sa k Svätému Otcovi 🙏🙏🙏 🇻🇦🇨🇩🇸🇸 https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2023-01/papez-frantisek-sa-modlil-pred-cestou-do-afriky.html

 • Timeline photos
  at 16:00 by Redemptoristi

  V Rowach pri Baltskom mori v týchto dňoch prebieha kapitula Varšavskej provincie redemptoristov. V pondelok predsedal svätej omši kapitulárov náš provinciál P. Jozef Mihok. Druhý zľava stojí nový poľský provinciál P. Dariusz Paszyński.

 • „Mnohí mladí vás sledujú a fandia vám: ste pre nich vzorom, nesklamte ich! Prajem vám, aby ste hrali dobre a zároveň sa zabávali...
  at 15:50 by Vatican News

  „Mnohí mladí vás sledujú a fandia vám: ste pre nich vzorom, nesklamte ich! Prajem vám, aby ste hrali dobre a zároveň sa zabávali, šírili hodnoty priateľstva, solidarity a pokoja na ihrisku aj mimo neho.“ pápež František volejbalistom Prečítajte si celý článok: https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2023-01/papez-volejbalistom-sport-sluzi-cloveku-a-nie-biznisu-alebo-moc.html

 • Photos from Diecézna charita Žilina's post
  at 15:14 by Žilinská diecéza
 • Photos from Bratislavská arcidiecéza's post
  at 15:00 by Bratislavská arcidiecéza

  OSLAVY 25. VÝROČIA ZALOŽENIA UPECE🥳📸 V nedeľu 29.1.2023, na sviatok svätého Jozefa Freinademetza, sa v bratislavskom UPeCe konali oslavy 25. výročia jeho založenia. Oslavy začali svätou omšou, ktorú celebroval otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Po nej nasledoval pripravený program, ako beseda so zakladateľom UPeCe, otcom Milanom Bubákom, divadelné predstavenie divadla Christoffer a iné. Záznam nájdete tu: 💿https://youtu.be/PkJYo9DsrTk 📸Za fotografie ďakujeme Aničke Guthrie z Človek a Viera - Slovensko UPeCe Bratislava #abuba #bratislavskaarcidieceza #oslava25 #upece

 • Photos from víra.živě's post
  at 14:45 by víra.živě

  Naše koprodukční docudrama s VistaFilm JAKO LETNÍ SNÍH o živote J.A.Komenského je nominován na ceny Movie Guide Awards v Hollywoodu L.A. v kategoriích Best Movie for Mature Audience a Most Inspiration Independent Television. Máme velkou radost a tvůrcům, zejména manželům Hlavsovým, moc gratulujeme! https://www.ceskatelevize.cz/porady/13220002066-jako-letni-snih-zivot-j-a-komenskeho/

 • Aktuálne srdečné pozvanie pre mladých mužov, ktorí sa snažia rozpoznať svoje životné povolanie v tomto svete... bratia františká...
  at 14:19 by Františkáni - Slovensko

  Aktuálne srdečné pozvanie pre mladých mužov, ktorí sa snažia rozpoznať svoje životné povolanie v tomto svete... bratia františkáni http://www.frantiskani.sk/spravy/677/rozlisovanie-zivotneho-povolania-pre-muzov--februar-2023

 • Ponuka štúdia na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho v Humennom Riaditeľ Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom oznamuje, že školsk...
  at 13:07 by Prešovská archieparchia

  Ponuka štúdia na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho v Humennom Riaditeľ Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom oznamuje, že školskom roku 2023/2024 ponúka uchádzačom o štúdium v prijímacom konaní štvorročný študijný odbor a bilingválny (slovensko - anglický) študijný odbor, na ktorý sa môžu hlásiť aj uchádzači z ôsmeho ročníka. Prihlášky sa podávajú do 20.3.2023. Pripomíname, že žiak deviateho ročníka si môže podať prihlášku na štvorročné štúdium ako aj na bilingválne štúdium. Ponúkané študijné odbory sú postavené na 24-ročných skúsenostiach gymnaziálneho vzdelávania, v príjemnom prostredí a na princípoch kresťanskej viery. Bližšie informácie k prijímaciemu konaniu nájdete na webe gjzhe.edupage.org alebo facebooku školy Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho - GJZ

 • HROMNICE: SVIATOK OČISŤOVANIA PANNY MÁRIE Srdečne pozývame na svätú omšu 2.2.2022 vo štvrtok o 16:30 do kostola sv. Michala, ar...
  at 13:01 by Farnosť Nitra - Horné mesto - Františkáni

  HROMNICE: SVIATOK OČISŤOVANIA PANNY MÁRIE Srdečne pozývame na svätú omšu 2.2.2022 vo štvrtok o 16:30 do kostola sv. Michala, archanjela na Vŕšku. Pred sv. omšou bude požehnanie hromničných sviec a následná procesia. Zároveň bude možné si po sv. omši odniesť hromničnú sviecu do vašich príbytkov. "Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov; svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu." (z evanjelia sviatku)

 • Pripomíname si 21. výročie smrti brata Jordána, žilinského dekana
  at 11:26 by Rehoľa dominikánov na Slovensku

  Vedeli ste, že Jozef Noga, známy žilinský dekan, bol dominikánom? 👇👇👇 Pátra Jozefa Nogu má väčšina Žilinčanov v živej pamäti, napriek tomu, že si v týchto dňoch pripomíname už 21. výročie jeho odchodu k Otcovi. Dodnes však len zlomok veriacich, ktorí ho poznali, vie, že bol aj členom Rehole kazateľov. Jozef Noga pochádzal z obce Varín. Narodil s...

 • Photos from Prešovská archieparchia's post
  at 10:25 by Prešovská archieparchia

  APOŠTOLSKÝ NUNCIUS NA SLOVENSKU SA ZÚČASTNIL OSLÁV 15. VÝROČIA ZRIADENIA GRÉCKOKATOLÍCKEJ METROPOLIE NA SLOVENSKU V sobotu 28. januára si duchovenstvo a veriaci Gréckokatolíckej cirkvi pripomenuli v katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove 15. výročie od reorganizácie tejto cirkvi a jej povýšenia na metropolitný stupeň. Slávnostnej archijerejskej svätej liturgii predsedal vladyka Peter Rusnák, apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie, spolu sním koncelebroval a homíliu ohlásil Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku a približne dve desiatky biskupov zo Slovenska a zahraničia. V úvode svätej liturgie privítal Mons. Ľubomír Petrík, delegát ad omnia Prešovskej archieparchie, všetkých prítomných biskupov, kňazov, rehoľníkov a rehoľníčky, predstaviteľov štátnej správy, samosprávy zo Slovenska a z Maďarska, predstaviteľov akademickej obce a všetkých veriacich prítomných či už priamo v katedrále, ale aj pri televíznych obrazovkách a rádioprijímačoch. Priamy prenos zo slávnosti vysielala štátna televízia RTVS a Rádio Lumen. V homílii apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Nicola Girasoli, vyjadril veľkú radosť z toho, že môže ako zástupca Svätého Otca Františka byť prítomný na slávnosti. Povýšenie Gréckokatolíckej cirkvi na metropolitný stupeň pred pätnástimi rokmi, označil za veľkú métu, ale aj nový začiatok pre miestnu cirkev. Pripomenul aj dlhú cestu utrpenia Gréckokatolíckej cirkvi a gréckokatolíckeho spoločenstva na Slovensku, ktoré vždy zachovalo vernosť, a to obzvlášť počas dlhého obdobia náboženskej neslobody, kedy mnohí veriaci znášali veľké utrpenia a tvrdé prenasledovanie až po mučeníctvo. V homílii vyzdvihol aj viac ako 14 ročné pastoračné vedenie metropolitnej cirkvi a Prešovskej archieparchie emeritným arcibiskupom Jánom Babjakom SJ. Celej cirkvi adresoval aj tieto slová vďačnosti: „V mene Svätého Otca Františka, ktorého pokorne zastupujem na Slovensku, vám znovu opakujem: ďakujem. Pápež František je hrdý na vás všetkých, na spôsob, akým si zachovávate, žijete a ohlasujete vieru. Ďakujem a pokračujte v tom s rovnakým nadšením.“ V závere slávnosti prečítal Ľubomír Petrík pozdravný list, ktorý bol zo slávnosti adresovaný Svätému Otcovi Františkovi a následne zaznelo viacero ďakovných príhovorov. Apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Nicola Girasoli odovzdal vladykovi Petrovi medailu od Svätého Otca Františka so slovami, že všetci veriaci si zaslúžia rovnakú medailu a obdiv a vďaku za to, s akou vernosťou a oduševnením zachovávajú a odovzdávajú vieru ďalším generáciám. Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska vyzdvihol vytrvalosť, vernosť a ohromnú regeneračnú Božiu silu, ktorou Gréckokatolícka cirkev oplýva. „Ani ostré sekery komunizmu ju nerozsekali, a verím, že ani ľahostajnosť liberálneho relativizmu neudusí túto našu, opakujem – našu cirkev byzantského obradu, ktorá celú Katolícku cirkev na Slovensku zobúdza a ťahá k väčšej angažovanosti a obetavosti.“ Povzbudzujúce slová predsedu KBS vyvrcholili pozvaním k jednote a vzájomnej inšpirácii medzi našimi cirkvami a farskými spoločenstvami, lebo „keď bratia dobre žijú pospolu motivujú aj neveriacich.“ Biskup východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Peter Mihoč poukazujúc na evanjeliovú stať o Kristovom premenení na hore Tábor, zdôraznil, že v každej cirkvi by mali byť prítomné tri stánky. Prvým je stánok litugie, ktorá je akýmsi charakteristickým obradovým znakom cirkvi, druhý stánok martýrie – svedectva a tretí stánok diakonie – služby. Biskup Mihoč povedal, že za 15 rokov metropolitného zriadenia vníma Gréckokatolícku cirkev ako veľmi sa posunula a rozvíja sa vo všetkých troch spomínaných smeroch. Nakoniec sa prihovoril vladyka Peter Rusnák, ktorý prirovnal život Gréckokatolíckej cirkvi k životu Ježiša Krista. Rozmer Ducha, vody a krvi bol prítomný v Ježišovom živote a rovnako bol a je prítomný v Gréckokatolíckej cirkvi, ktorá si prešla svojou smrťou aj zmŕtvychvstaním. Kristu ako vinič jej dával vzrast a rozmach, s Kristom spoločne trpela a krvácala, zomrela a vstala z mŕtvych. Vladyka ďalej zacitoval žalm 128, ktorý môže byť charakteristickým vyjadrením života našej cirkvi. Svätú liturgiu spevom doprevádzal kňazský zbor sv. Jána Damaského, ktorý bol doplnený bohoslovcami zo Zboru sv. Romana Sladkopevca. Sprievodný program osláv 15. výročia reorganizácie Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku začal už v piatok 27. januára medzinárodnou vedeckou konferenciou, ktorá sa uskutočnila na pôde Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity a zakončený bol slávením svätej liturgie v gréckom jazyku, ktorej v pondelok 30. januára v Katedrále sv. Jána Krstiteľa predsedal vladyka Manuel Nin OSB, apoštolský exarcha z Grécka. FOTO: Dávid Kováč http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3788 TK KBS Bratislavská eparchia Eparchia Košice

 • Arcibiskup Bernard Bober oslávil tridsiate výročie biskupskej vysviacky
  at 10:07 by Košická arcidiecéza

  🙂 🙏 Košický arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Bernard Bober si pripomína 30. výročie biskupskej vysviacky. Za biskupa ho vysvätil dnes už zosnulý kardinál Jozef Tomko.

 • 🎧 Srdečne Vás pozývame dnes o 16.00 hod. vypočuť si rozhovor s br. Filipom na tému povolania na Radio Maria. ➡️ Link pre pripoj...
  at 9:45 by Františkáni - Slovensko

  🎧 Srdečne Vás pozývame dnes o 16.00 hod. vypočuť si rozhovor s br. Filipom na tému povolania na Radio Maria. ➡️ Link pre pripojenie: https://www.radiomaria.sk

 • 08:30 PRIAMY PRENOS SV. OMŠE
  at 7:33 by Redemptoristi

  Dnešnú svätú omšu, ktorú vysiela Rádio Lumen z Katedrály sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici, celebruje P. Marcel Kovaľ, redemptorista pôsobiaci vo farnosti Banská Bystrica - Radvaň.

 • Ako sa voláš? (Mk 5, 1-20) - Zamyslenie k dnešnému evanjeliu - Farnosť Zvolen-Západ - Dominikáni Zvolen
  at 6:14 by Rehoľa dominikánov na Slovensku

  Ako sa voláš? (Mk 5, 1-20) 30. január, 2023 | Zamyslenie k dnešnému evanjeliu „Pluk, lebo je nás mnoho.“ Diablom posadnutý človek mal šťastie, že stretol Ježiša a vyslovil svoje meno, čiže pravdu o sebe. Pravda o tomto človeku bola taká, že bol plný diablov. Evanjelista Marek tohto človeka predstavil aj ako zosobnenie postavenia celého ľudstva pred príchodom Ježiša. Perspektíva hrobu, ale túžba celého bytia po slobode. Marek trikrát spomína hroby (verše 2, 3, 5), kráľovstvo mŕtvych, ktorí prežívajú celú ťažobu svojej situácie a chcú sa z nej vyslobodiť, ale nie sú toho schopní, lebo ten, kto ich na tomto mieste drží, je silnejší od nich. Šeol – ríša mŕtvych v židovskej tradícii, nie je zničením bytia, ale skôr jeho zredukovaním do podoby tieňa, ktorý už nemá prístup do príjemnosti života. Ježiš prichádza na druhý breh, na územie hriechu a smrti. Namáha sa a bojuje na strane človeka, aby ho oslobodil. „Už dosť!“ – hovorí Ježiš diablovi. Nadišiel čas, v ktorom už človek nemusí podliehať temným silám, nemusí byť do ničoho nútený. Rodičia dávajú meno dieťaťu, lebo je v ich moci. Ako sa dnes volám, nie čo mám zapísané v rodnom liste, ale v koho moci je môj život? Ako sa voláš? Kresťan, lebo patrím Ježišovi. Fr. Šimon OP „Pluk, lebo je nás mnoho.“ Diablom posadnutý človek mal šťastie, že stretol Ježiša a vyslovil svoje meno, čiže pravdu o sebe. Pravda o tomto človeku bola taká, že bol plný diablov. Evanjelista Marek tohto človeka predstavil aj ako zosobnenie postavenia celého ľudstva pred prích...

 • #maléduchovnécvičenia
  at 5:00 by JEZUITI.sk

  #maléduchovnécvičenia

 • Photos from Františkáni - Slovensko's post
  at 20:34 by Františkáni - Slovensko

  Radostný záver ľudových misií v Slovenskej Vsi a Výbornej…Veľké ďakujem všetkým domácim a do skoreho videnia- pozvania na návštevu platia!!! a pozdravujeme všetci už zo svojich kláštorov … ❤️

 • V nedeľu, 29. januára 2023, sme v Dóme svätej Alžbety ďakovali za požehnaných 30 rokov biskupskej služby nášho otca arcibiskupa ...
  at 17:08 by Košická arcidiecéza

  V nedeľu, 29. januára 2023, sme v Dóme svätej Alžbety ďakovali za požehnaných 30 rokov biskupskej služby nášho otca arcibiskupa Bernarda Bobera. Vzácnu chvíľu obohatil svojou veľkolepou hudbou Zbor sv. Cecílie, pri Dóme sv. Alžbety s orchestrom. Ako v homílii povedal: "...v každej službe je potrebná odovzdanosť a vernosť. Vnímajme jednoduché a prirodzené prejavy lásky, ochoty a služby v každom povolaní. Každé povolanie je vzácne a výnimočné. ...znovu objavujme svoju cestu k svätosti, najmä u tých, ktorých nám dobrý Boh posiela do cesty. A tú cestu nám ukazujú aj dnešné blahoslavenstvá. Cez nich sa dostaneme k večnému šťastiu. ...nech svieti pred nami svetlo tých, ktorí žili pred nami sväto a bohumilo." O. arcibiskupovi Bernardovi ďakujeme za obetu, službu a prijímajúce ruky. Vyprosujeme hojnosť Božích milostí a darov potrebných k službe i ku spáse. 🙏 Rímskokatolícka farnosť Košice-Dóm TK KBS

 • Photos from Vatican News's post
  at 15:38 by Vatican News

  Pri pravidelnej nedeľnej modlitbe Anjel Pána nás pápež František vyzýva, aby sme sa učili od chudobných v duchu, ktorí poznajú dobro, ktoré prichádza od Boha, a vážia si to, čo dostávajú. Pozýva nás k tomu, aby sme si vážili hodnotu seba samých, iných ľudí aj vecí: princíp - poznamenáva pápež František - ktorý sa často zanedbáva, najmä v bohatších spoločnostiach. Každý človek má byť považovaný za posvätný a jedinečný dar. Celý príhovor si môžete prečítať tu: https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2023-01/anjel-pana-nepremarnit-dar-ktorym-sme.html

 • A post from Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov
 • Fara Skýcov - Farské oznamy - Strana 1 - Created with Publitas.com
  at 14:21 by Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov

  Aktuálne farské oznamy. Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov FARSKÉ OZNAMY Nedeľa 15. január 2023 Liturgický prehľad: Utorok: spomienka sv. Antona, opáta

 • Timeline photos
  at 13:30 by Redemptoristi

  V piatej epizóde historickej série nášho podcastu hovoríme s P. Martinom Mackom na pozadí dejín redemptoristov na Slovensku v 20. storočí o živote P. Jozefa Chochulu, o jeho pôsobení počas vojnového slovenského štátu a v povojnovom období. https://www.soundtier.com/redemptoristi/dejiny-redemptoristov-na-slovensku-5-cast alebo vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii.

 • Nový Mojžiš (Mt 5, 1-12) - Zamyslenie k dnešnému evanjeliu - Farnosť Zvolen-Západ - Dominikáni Zvolen
  at 8:37 by Rehoľa dominikánov na Slovensku

  Nový Mojžiš (Mt 5, 1-12) 29. január, 2023 | Zamyslenie k dnešnému evanjeliu „Vystúpil na vrch.“ Okolo Ježiša sa zhromaždil veľký zástup ľudí zo všetkých kútov zeme. Nový Boží ľud, ktorý v Ježišovi nachádza nového Mojžiša. To isté cíti aj On, že musí ohlásiť Zákon, ktorý zaručí všetkým, Židom aj iným národom, šťastné vkročenie do Božieho kráľovstva. Cez prvého Mojžiša Boh tento prísľub uskutočnil vyslobodením z egyptského otroctva. Vtedy s nimi uzavrel zmluvu, ktorej znakom je Tóra, čiže doslovne Božie poučenie ľudu, alebo mapa života. Obsahuje najdôležitejšie zásady, aby sa Izraeliti opäť nestali otrokmi. „Otvoril ústa a učil.“ Evanjelista Matúš predstavuje Ježiša na vrchu, ako vysvetľuje Tóru. Ježiš odkrýva jej najhlbší obsah. Nejedná sa o iný zákon, ale ten istý, ale už bez záclony. „Blahoslavení chudobní v duchu.“ To sú tí, ktorí úplne zverili svoj život Bohu, aby vládol ako opravdivý kráľ v ich srdci. Prvé blahoslavenstvo je definíciou spoločenstva Ježišových učeníkov. Sú to tí, ktorí dovoľujú Božiemu kráľovstvu, aby sa šírilo v nich i okolo nich. Ježiš potvrdzuje, že im už patrí Božie kráľovstvo. Alebo, inak povedané, oni umožňujú Božiemu kráľovstvu, aby sa v nich uskutočnilo. Fr. Šimon OP Mt 5, 1-12 „Vystúpil na vrch.“ Okolo Ježiša sa zhromaždil veľký zástup ľudí zo všetkých kútov zeme. Nový Boží ľud, ktorý v Ježišovi nachádza nového Mojžiša. To isté cíti aj On, že musí ohlásiť Zákon, ktorý zaručí všetkým, Židom aj iným národom, šťastné vk...

Bleskové správy