Ponuka štúdia na GTF PU Dovoľujeme si Vás informovať, že Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, v akademickom roku 2023/2024 ponúka štúdium v týchto študijných programoch: Bakalárske programy: Animácia voľnočasových aktivít Európske štúdiá Magisterské programy: Katolícka teológia Probačná a mediačná práca Európske štúdiá Uchádzači si podávajú prihlášku na vybraný […]

Vladyka Stepan Sus, zastupoval v sobotu na slávnosti 15. výročia zriadenia Prešovskej gréckokatolíckej metropolie sui iuris hlavu Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi väčšieho arcibiskupa Sviatoslava Ševčuka. Vladyka Stepan vedie pastoračné a migračné oddelenie Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi. Vladykovi Petrovi Rusnákovi odovzdal pozdravné slová vladyku Sviatoslava, ktoré vám prinášame v plnom znení: Ukrajinská gréckokatolícka […]

DETSKÝ PLES V STAKČÍNE V sobotu 21. januára sa v Stakčíne uskutočnil 5. ročník detského plesu. Deti a mládež sa o 15:00 hod. zišli v miestnom kultúrnom dome. Všetkých privítal otec Peter Demjanovič, spoločne sa pomodlili a požehnanie prítomným udelil rímskokatolícky kaplán otec Matej Futej. Pozdravné slovo zaznelo z úst […]

V pondelok 30. januára, v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, slávil svätú liturgiu v gréckom jazyku vladyka Manuel Nin OSB, apoštolský exarcha z Grécka, spolu s vladykom Dimitriom Salachasom a vladykom Petrom Rusnákom. Svätej liturgie sa zúčastnil aj slovenský kňaz Peter Fučo, ktorý sa stal protosynkelom Gréckeho apoštolského exarchát. Autor správy, […]

V pondelok 30.1.2023 sme v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove slávili svätú Božskú liturgiu Jána Zlatoústeho v gréckom jazyku 🇬🇷 ktorej predsedal vladyka Manuel Nin OSBN, apoštolský exarcha Grécka🏛️ Doprevádzana bola našim zborom sv. Romana Sládkopevca ☺️ Autor správy, foto a správu publikoval Gréckokatolícky kňazský seminár v Prešove […]

Nedeľu 29.01.2023 sme boli poctení vskutku vzácnou návštevou. Na Veľkú večiereň v našom seminári k nám zavítali vladyka Manuel Nin OSB, exarcha Gréckeho apoštolského exarchátu a vladyka Dimitrios Salachas, emeritného Gréckeho apoštolského exarchu. Na Slovensko obidvaja prišli v rámci 15. výročia povýšenia našej cirkvi na metropoliu sui iuris. V rámci […]

Vystúpenie zboru našej fakulty Náš miešaný spevácky zbor zložený najmä zo študentov a absolventov Pravoslávnej bohosloveckej fakulty a Pravoslávneho kňazského seminára sa 28. januára 2023 zúčastnil XXVI. ročníka Medzinárodného festivalu východoslovanských kolied, ktorý sa konal v meste Terespol, Poľsko. Vystúpenie nášho zboru začína približne od 03:42:00, no za vypočutie isto […]

Naše koprodukční docudrama s VistaFilm JAKO LETNÍ SNÍH o živote J.A.Komenského je nominován na ceny Movie Guide Awards v Hollywoodu L.A. v kategoriích Best Movie for Mature Audience a Most Inspiration Independent Television. Máme velkou radost a tvůrcům, zejména manželům Hlavsovým, moc gratulujeme! https://www.ceskatelevize.cz/porady/13220002066-jako-letni-snih-zivot-j-a-komenskeho/ Autor správy, foto a správu publikoval […]

Ponuka štúdia na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho v Humennom Riaditeľ Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom oznamuje, že školskom roku 2023/2024 ponúka uchádzačom o štúdium v prijímacom konaní štvorročný študijný odbor a bilingválny (slovensko – anglický) študijný odbor, na ktorý sa môžu hlásiť aj uchádzači z ôsmeho ročníka. Prihlášky sa […]

Bleskové správy