Pápežovi Františkovi ani boľavé koleno nezabráni v stretnutiach s pútnikmi a skupinami na osobitných audienciách, pri ktorých využíva invalidný vozík. Len koncom minulého týždňa prijal vo Vatikáne osem skupín. Pápežovi Františkovi ani boľavé koleno nezabráni v stretnutiach s pútnikmi a skupinami na osobitných audienciách, pri ktorých využíva invalidný vozík. … […]

„Svedčil o obraze Cirkvi, ktorá nesvieti vlastným svetlom, ale svetlom odrazeným, pochádzajúcim od Pána“ – takto píše pápež František o ctihodnom Jánovi Pavlovi I., ktorého blahorečenie je už naplánované na 4. septembra 2022 vo Vatikáne „Svedčil o obraze Cirkvi, ktorá nesvieti vlastným svetlom, ale svetlom odrazeným, pochádzajúcim od Pána“. Aj […]

Príležitosťou cesty je 30. výročie nadviazania diplomatických vzťahov medzi Svätou stolicou a Ukrajinou. Sekretár pre vzťahy so štátmi navštívi Ľvov, Kyjev a ďalšie oblasti zasiahnuté vojnou ako prejav blízkosti pápeža a Svätej stolice i na zdôraznenie dôležitosti dialógu pre znovunastolenie pokoja. Vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi Mons. Paul Richard […]

Účastníci generálnej kapituly kamiliánov – Rádu služobníkov chorých – prišli v pondelok 16. mája do Vatikánu na osobitnú audienciu. Svätý Otec im zdôraznil nepostrádateľnosť ich charizmy pre Cirkev i svet: Účastníci generálnej kapituly kamiliánov – Rádu služobníkov chorých – prišli v pondelok 16. mája do Vatikánu na osobitnú audienciu. Svätý […]

Pápežské misijné diela v tomto roku slávia viacero okrúhlych výročí. Svoje tohtoročné stretnutie zorganizovali v kolíske organizácie, ktorou je francúzsky Lyon. Práve tam sa v nedeľu 22. mája bude sláviť blahorečenie ich prvotnej zakladateľky, ctihodnej Božej služobníčky Paulíny Jaricotovej Pápežské misijné diela v tomto roku slávia viacero okrúhlych výročí. Svoje […]

„Podporujme rodinu! Chráňme ju pred tým, čo narúša jej krásu. Pristupujme k tomuto tajomstvu lásky s rozvahou a nehou. A zaviažme sa chrániť jej vzácne a jemné putá, ktoré nám umožňujú žiť dobre a robiť ľudstvo bratskejším.“ Nedeľa 15. mája je Svetovým dňom rodiny, vyhláseným zo strany OSN. Pápež František […]