Pápež: „Metafora orchestra môže dobre objasniť synodálny charakter Cirkvi. … Ak by niekto počúval len sám seba, nech by bol jeho zvuk akokoľvek vznešený, symfónii by to neprospelo; a to isté by sa stalo, keby jedna časť orchestra nepočúvala ostatných, ale hrala by, akoby bola sama, akoby bola celá. A […]

Óktóbrový úmysel Apoštolátu modlitby: „Modlime sa za Cirkev, aby si osvojila počúvanie a dialóg ako štýl života na všetkých úrovniach a nechala sa viesť mocou Ducha Svätého do všetkých končín sveta.“ https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2023-09/papezov-umysel-na-oktober-modlime-sa-za-synodu-aby-duch-svaty.html Autor správy, foto a správu publikoval Vatican News on Facebook Zdroj Read More

Pápež počas generálnej audiencie: „Stredomorie musí byť posolstvom nádeje. (…) Je kolískou civilizácie a kolíska je pre život! Nie je prípustné, aby sa stalo hrobkou alebo miestom konfliktov.“ https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2023-09/generalna-audiencia-papez-zhrnul-apostolsku-cestu-do-marseille.html Autor správy, foto a správu publikoval Vatican News on Facebook Zdroj Read More

„Otvorme dvere kostolov a farností, ale predovšetkým dvere srdca, aby sme svojou jemnosťou, láskavosťou a pohostinnosťou ukázali tvár nášho Pána. Ktokoľvek sa k vám priblíži, nech u vás nenájde odstup a odsudzovanie, ale svedectvo pokornej radosti,“ vyzval pápež František v piatok 22. septembra pri mariánskej pobožnosti v bazilike Notre Dame […]

Pápež v Marseille: „Pri zrode troch stredomorských monoteistických náboženstiev je pohostinnosť, láska k cudzincovi v mene Boha. A to je nevyhnutné, ak podobne ako náš otec Abrahám snívame o prosperujúcej budúcnosti. Nezabúdajme na biblický refrén: „sirota, vdova a migrant, cudzinec“. Sirota, vdova a cudzinec: to sú tí, o ktorých nám […]

Pápež: „Skutočným sociálnym zlom nie je ani tak nárast problémov, ale úpadok starostlivosti. Kto sa dnes stará o mladých ľudí, ktorí sú ponechaní sami na seba a ľahko sa stávajú obeťami zločinu a prostitúcie? Kto je nablízku ľuďom zotročeným prácou, ktorá by ich mala urobiť slobodnejšími? Kto sa stará o […]

Aj my, kňazi a zasvätené osoby, diakoni, sme v skutočnosti povolaní, aby sme ľuďom dali pocítiť Ježišov pohľad a zároveň aby sme k Ježišovi priviedli pohľad našich bratov a sestier. Výmena pohľadov. V prvom prípade sme nástrojmi milosrdenstva, v druhom nástrojmi príhovoru. #PápežFrantišek v Marseille Autor správy, foto a správu […]