Pápežovi Františkovi ani boľavé koleno nezabráni v stretnutiach s pútnikmi a skupinami na audienciách, pri ktorých využíva vozík. Vatican News TK KBS Pápežovi Františkovi ani boľavé koleno nezabráni v stretnutiach s pútnikmi a skupinami na osobitných audienciách, pri ktorých využíva invalidný vozík. Len koncom minulého týždňa prijal vo Vatikáne osem […]

Pri generálnej audiencii v stredu 18. mája zameral pápež František pozornosť Cirkvi na postavu biblického Jóba. Desiatej katechéze z cyklu O starobe dal názov: „Jób – skúška viery, požehnanie čakania“. Na Námestí sv. Petra ani tentoraz nechýbali pútnici zo Slovenska. Bola medzi nimi aj skupina z Farnosti Nanebovzatia Panny Márie […]

„Svedčil o obraze Cirkvi, ktorá nesvieti vlastným svetlom, ale svetlom odrazeným, pochádzajúcim od Pána“. Aj takto píše pápež František v krátkom liste účastníkom konferencie o ctihodnom Jánovi Pavlovi I., ktorého blahorečenie je už naplánované na 4. september 2022 vo Vatikáne. Albino Luciani (1912-1978) bol pápežom len 33 dní. Vatikánska nadácia […]

Pápežovi Františkovi ani boľavé koleno nezabráni v stretnutiach s pútnikmi a skupinami na audienciách, pri ktorých využíva vozík. Vatican News TK KBS Pápežovi Františkovi ani boľavé koleno nezabráni v stretnutiach s pútnikmi a skupinami na osobitných audienciách, pri ktorých využíva invalidný vozík. Len koncom minulého týždňa prijal vo Vatikáne osem […]

„To, čo hovorí Evanjelium cez slovo, ikona zvestuje farbami, ktorými je napísaná.“ Táto myšlienka sprevádza výstavu svätých ikon, ktorá predstavuje tvorbu umelkyne Margity Karnerovej. Aktuálne si ju môžete pozrieť v bratislavskom Dome Quo Vadis. Dom Quo vadis TV LUX TK KBS Autor správy, foto a správu publikovala TK KBS on […]

Generálnou predstavenou Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok sa stala sestra Irena Kopanicová. Radkyňami sa stali sestry Belarmína Ivančáková, Timotea Mordelová, Dobroslava Lakatošová a Bronislava Kráľová. Satmárky TK KBS Vo Vrícku sa konala generálna kapitula Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok. Na tomto zhromaždení bolo zvolené aj nové […]

✝️ #čítamebreviár Bože, ty miluješ nevinnosť a navraciaš ju kajúcim hriešnikom; prosíme ťa, pripútaj k sebe naše srdcia, aby sme sa nikdy neodvrátili od svetla tvojej pravdy, ku ktorej si nás priviedol z temnôt nevery. (Úryvok z modlitby ranných chvál breviára) Autor správy, foto a správu publikovala TK KBS on […]

Vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi Mons. Paul Richard Gallagher začne v zajtrajšiu stredu 18. mája trojdňovú návštevu Ukrajiny, ktorá bola plánovaná ešte pred vypuknutím vojny. Príležitosťou cesty je 30. výročie nadviazania diplomatických vzťahov medzi Svätou stolicou a Ukrajinou. Prítomnosť Mons. Gallaghera bude zároveň prejavom blízkosti pápeža a Svätej stolice […]