katolickesprávy.sk – práve sa deje v našej cirkvi

 • Dobrá správa o Božom hneve
  at 11:00 by Rehoľa dominikánov na Slovensku

  Boží hnev je dobrá správa. Evanjelium je predsa dobrá zvesť a evanjelium znovu a znovu hlása Boží hnev. Evanjelium podľa Matúša zaznamenáva päť dlhých Ježišových rečí a na konci každej z nich Ježiš hovorí o spravodlivých, ktorí si zaslúžia večnú odmenu, a o bezbožných odchádzajúcich do večného trestu 👇👇👇 Boží hnev je dobrá správa. Evanjelium je predsa dobrá zvesť a evanjelium znovu a znovu hlása Boží hnev. Evanjelium podľa Matúša zaznamenáva päť dlhých Ježišových rečí a na konci každej z nich Ježiš hovorí o spravodlivých, ktorí si zaslúžia večnú odmenu, a o bezbožnýc...

 • Slávnosť patróna kostola sv
  at 8:46 by Františkáni - Slovensko

  Pozývame prežiť spoločne slávnosť patróna nášho kostola sv. Jakuba cez slávenie sv. omše v nedeľu (28.7.) o 10:00. Hlavným celebrantom

 • V rodnej obci budúceho blahoslaveného Havlíka premietnu filmu o jeho živote
  at 7:52 by TK KBS

  V rodnej obci budúceho blahoslaveného Ján Havlík, mučeník vernosti premietnu filmu o jeho živote. Farnosť Radošovce s prípravným tímom blahorečenia Jána Havlíka Vás pozýva na premietanie filmu o jeho živote, ktoré sa uskutoční v piatok 26. júla 2024 v jeho rodnej obci Dubovce (Vlčkovany).

 • Pred 80 rokmi sovietske vojská oslobodili koncentračný tábor Majdanek
  at 7:51 by TK KBS

  Majdanek sa stal súčasťou „riešenia židovskej otázky“, čo bola terminológia pre program vyhladzovania Židov. Vo februári 1943 sa účel tábora zmenil a Majdanek sa stal súčasťou „konečného riešenia židovskej otázky“, čo bola nacistická terminológia pre program vyhladzovania Židov, ktorých tu zahynulo približne 80 000.

 • This content isn't available right now
  at 6:43 by Františkáni - Slovensko

  When this happens, it's usually because the owner only shared it with a small group of people, changed who can see it or it's been deleted.

 • A post from Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov
 • Pomazanie chorých - júlový úmysel Svätého Otca - Vatican News
  at 6:00 by Redemptoristi

  Svätý Otec nás v tomto mesiaci pozýva k modlitbe, aby sa sviatosť pomazania chorých „čoraz viac stávala viditeľným znakom súcitu a nádeje pre všetkých“. Pomazanie chorých je odpoveď na mentalitu falošného dobra, vyjadrenú heslom „nemysli na bolesť, nemysli na smrť“. Táto mentalita v skutočnosti vedie k vysúvaniu trpiaceho bokom, k vyraďovaniu nevyliečiteľne chorých a starých, až po koketovanie či súhlas s myšlienkou na umelé ukončenie ľudského života. Modlitbový úmysel Svätého Otca na mesiac júl sa zameriava na pastoračnú starostlivosť o chorých: „Modlime sa, aby sviatosť pomazania chorých ...

 • Priatelia,
  at 4:49 by Františkáni - Slovensko

  Priatelia, chceme sa s vami podeliť o vzácne momenty, ktoré sme prežili na európskom stretnutí mladých bratov s jednoduchými sľubmi v Assisi (14.-20.7. 2024). Jedným z takých momentov je aj táto skladba, ktorú spolu s bratom Áronom môžme spevom prehlásiť nad svojími životmi, že CHCEME PO CELÝ NÁŠ ŽIVOT CHVÁLIŤ MENO NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA za všetko čo nám dal a dáva. PAX🙌🏻😇 Skladba: Po celý svoj život - Piarmusic #EURÓPSKE #STRETNUTIE #V #ASSISI #CHCEME #PO #CELÝ #NÁŠ #ŽIVOT #TEBA #CHVÁLIŤ #JEŽIŠ

 • Photos from Františkáni - Slovensko's post
  at 21:37 by Františkáni - Slovensko

  Gifra 2024 “Z rán k životu: Modlitba” - deň tretí - putovný

 • Photos from Bratislavská arcidiecéza's post
  at 19:54 by Bratislavská arcidiecéza

  HRDI NA RODINU V sobotu sa v Bratislave uskutočnil Národný pochod Hrdí na rodinu. Zúčastneným sa na ňom prihovoril aj bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Foto: Veronika Gunárová, Človek a viera #abuba #bratislavskaarcidieceza

 • Kardinál Luis Tagle vyzval amerických katolíkov, aby sa delili o Božie dary
  at 19:24 by TK KBS

  „Ježiš je poslaný, aby ho Otec daroval druhým,“ povedal Luis Antonio G. Cardinal Tagle. Eucharistia tento dar vystihuje, keďže Ježiš ponúka svoje telo a krv za život sveta. V Indianapolise sa skončil Národný eucharistický kongres. Vrcholom bola svätá omša s homíliou kardinála Luisa Antonia Tagleho, ktorý vyzval na obnovenie angažovanosti v eucharistickom a misijnom obrátení.

 • Na Skalke počas púte oslávili 800
  at 19:23 by TK KBS

  Hlavná púť sa niesla v duchu 800. výročia založenia Benediktínskeho opátstva na Skalke. Tohtoročná hlavná púť na Skalke pri Trenčíne k sv. Andrejovi – Svoradovi a Beňadikovi, patrónom Nitrianskej diecézy, sa niesla aj v duchu osláv 800. výročia založenia Benediktínskeho opátstva na Skalke.

 • „Ježiš je buď dar, alebo problém“, poznamenal kardinál Tagle na Národnom eucharistickom kongrese v USA
  at 16:37 by Vatican News

  „Ježiš je buď dar, alebo problém“, poznamenal kardinál Tagle na Národnom eucharistickom kongrese v USA. „Nestrácajme srdce. Ježiš sa neunaví prichádzať k nám s darom seba samého, aj keď je zranený“. Kardinál ponúkol zamyslenie nad otázkami: „Je možné, že my, učeníci, prispievame k odvráteniu sa ľudí od Ježiša? Ponúkajú naše farské spoločenstvá blízkosť a starostlivosť? Sú naše rodiny stále hlavnými vychovávateľmi a odovzdávateľmi viery?“

 • Photos from Vatican News's post
  at 14:46 by Vatican News

  Kardinál Parolin sa stretol s ukrajinským prezidentom Zelenským.

 • MILOVAL VÝCHODNÝ OBRAD A FORMOVAL DESIATKY GRÉCKOKATOLÍCKYCH KŇAZOV
  at 14:24 by Prešovská archieparchia

  MILOVAL VÝCHODNÝ OBRAD A FORMOVAL DESIATKY GRÉCKOKATOLÍCKYCH KŇAZOV V pondelok 22. júla si Pán neba a zeme povolal k sebe do večnosti kňaza Leandra Tadeusza Pietrasa, OSPPE. Otec Leander sa narodil 5. januára 1936 v Piotrkove Tribunalskom, v Poľsku. Do rehole pavlínov vstúpil v roku 1951. V nasledujúcom roku zložil svoje prvé sľuby ako šestnásťročný. Kňazskú vysviacku prijal v Čenstochovej, na Jasnej Hore v roku 1958. 31. augusta 1990 prišiel na pozvanie vtedajšieho košického arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča do duchovnej služby na Slovensko, do farnosti Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou ako prvý pavlín po 204 rokoch. Od 1. septembra 1990 pôsobil vo farnosti ako kaplán, od júla 1992 roku 2002 bol o. Leander priorom vranovského kláštora pavlínov. Dlhé roky pôsobil ako pedagóg na Gréckokatolíckej bohosloveckej (neskôr teologickej) fakulte Prešovskej univerzity v odbore morálna teológia, kde bol aj vedúcim katedry. Za svoje pôsobenie mu bol udelený cirkevný titul Prešovskej eparchie – titulárny kanonik a neskôr mu bola udelená aj pamätná medaila Gréckokatolíckej teologickej fakulty, zlatá medaila blahoslaveného biskupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča a taktiež aj pamätná mediala Jubilejného roka Prešovskej archieparchie. Otec Leander mal veľmi rád východný obrad a často koncelebroval sväté liturgie vo vranovskom gréckokatolíckom chráme Najsvätejšej Eucharistie. Kým mu to zdravie dovoľovalo pravidelne prispieval odbornými článkami do gréckokatolíckej teologickej revue Theologos a intenzívne sa zapájal do diania gréckokatolíckej cirkvi. Pred niekoľkými týždňami ho v Liečebni sv. Filomény vo Vranove nad Topľou navštívil aj vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup v spoločnosti bratislavského pomocného biskupa vladyku Milana Lacha SJ. Obaja biskupi zažili otca Leandra ako profesora morálnej teológie na Gréckokatolíckej teologickej fakulte. V družnom rozhovore vtedy pospomínali na obdobie študentských čias a spoločné zážitky s otcom Leandrom. „Veľmi živo si spomínam na akademickú činnosť otca Leandra Pietrasa na našej teologickej fakulte. Otec Leander bol horlivým kňazom a rehoľníkom a ako pedagóg otváral dvere poznania morálnej teológie mnohým naším kňazom, ktorí tieto cenné skúsenosti dodnes využívajú pri svojej pastoračnej činnosti, katechézach a vysluhovaní sviatosti zmierenia,“ povedal o otcovi Pietrasovi vladyka Jonáš. „Otec Leander, dnes už stojíte pred Pánom, no vedzte, že zároveň ostávate v srdciach a modlitbách všetkých nás, ktorí na vás budeme v úcte vždy spomínať. So svjátymy úpokoj, Chríste, dušu raba Tvojeho svjaščenojereja Leandra. Blaženyj pokoj, vičnaja jemu pamjať!“

 • Blahorečeniu Jána Havlíka bude ako zástupca Svätého Otca predsedať taliansky kardinál Marcello Semeraro, prefekt vatikánskeho Di...
  at 12:59 by Vatican News

  Blahorečeniu Jána Havlíka bude ako zástupca Svätého Otca predsedať taliansky kardinál Marcello Semeraro, prefekt vatikánskeho Dikastéria pre kauzy svätých. Slávnosť sa uskutoční v sobotu 31. augusta 2024 v areáli Národnej svätyne Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.

 • V mene pápeža Františka príde na blahorečenie Jána Havlíka kardinál Semeraro
  at 11:27 by TK KBS

  Očakávame ho s radosťou a v modlitbách, hovorí provinciál slovenskej provincie vincentínov. Slávnostnej svätej omši spojenej s obradom blahorečenia bude predsedať taliansky kardinál Marcello Semeraro, prefekt Dikastéria pre kauzy svätých. Slávnosť sa uskutoční v sobotu 31. augusta v Šaštíne.

 • This content isn't available right now
  at 10:27 by Františkáni - Slovensko

  Priatelia, chceme sa s vami podeliť o vzácne momenty, ktoré sme prežili na európskom stretnutí mladých bratov s jednoduchými sľubmi v Assisi (14.-20.7. 2024). Brat Salko nás v tejto 2 časti prevedie v rýchlosti po Bazilike Svätého Františka. 😇 #EURÓPSKE #STRETNUTIE #V #ASSISI #BAZILIKA #SVÄTÉHO #FRANTIŠKA When this happens, it's usually because the owner only shared it with a small group of people, changed who can see it or it's been deleted.

 • Pápežský kazateľ kardinál Cantalamessa v pondelok 22
  at 9:02 by Vatican News

  Pápežský kazateľ kardinál Cantalamessa v pondelok 22. júla oslávil jubileum 90 rokov života Viac tu: https://www.vaticannews.va/sk/cirkev/news/2024-07/kard-cantalamessa-oslavil-90-rokov.html

 • V kalendári si pripomíname spolupatrónku Európy, sv
  at 7:58 by TK KBS

  Hoci svätá Brigita Švédska žila už pred viac ako 700 rokmi, o autenticite zápiskov jej zjavení niet pochýb. Vízie o narodení, živote a umučení Krista a o živote Panny Márie či o osobnom súde, v ktorých sa odráža jej oddanosť a dôvera Bohu, dodnes výrazne ovplyvňujú Cirkev a jej učenie.

 • Pápežský kazateľ, kardinál Raniero Cantalamessa sa dožíva 90 rokov
  at 7:58 by TK KBS

  Pápežský kazateľ, kardinál Raniero Cantalamessa, sa dožíva 90 rokov. Všetko najlepšie prajeme. Dňa 28. novembra 2020 ho pápež František vymenoval za kardinála s titulom kardinál-diakon Sant' Apollinare alle Terme Neroniane-Alessandrine.

 • This content isn't available right now
  at 6:50 by Františkáni - Slovensko

  When this happens, it's usually because the owner only shared it with a small group of people, changed who can see it or it's been deleted.

 • A post from Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov
 • Brigita zo severu (Jn 15, 1-8) - Zamyslenie k dnešnému evanjeliu - Farnosť Zvolen-Západ - Dominikáni Zvolen
  at 4:43 by Rehoľa dominikánov na Slovensku

  Brigita zo severu (Jn 15, 1-8) 23. júl, 2024 | Zamyslenie k dnešnému evanjeliu Na úvod synody o Európe v roku 1999 pápež svätý Ján Pavol II. vyhlásil svätú Brigitu za spolupatrónku Európy. Prečo? Podnet prišiel od troch reholí, ktoré založila, od Škandinávskej biskupskej konferencie a Luteránskej cirkvi vo Švédsku. Brigita bola uznaná za znamenie jednoty Škandinávie: národov i konfesií, ale naliehala aj na Klementa VI., aby sa vrátil do Ríma. Spája tých, ktorí sú rozdelení. A zjednocovať tých, ktorí sú rozdelení, je charakteristickým znakom Božej prítomnosti, výsadou tých, ktorí sa pripodobnili Kristovi. Svätá Brigita bola jedna z veľkých žien stredoveku, ktorá sa, vďaka Bohu, miešala do politiky, a to aj tej cirkevnej. Brigita v sebe zjednotila duchovný život so životom svojich verejných povinností a životom manželky a matky ôsmich detí. Bola modernou ženou, ktorá sa nebála pozdvihnúť svoj hlas, ak to bolo potrebné. Pane, daj, aby sme sa učili ozvať sa tam, kde byť ticho je hriechom. Fr. Damián, OP Jn 15, 1-8 Na úvod synody o Európe v roku 1999 pápež svätý Ján Pavol II. vyhlásil svätú Brigitu za spolupatrónku Európy. Prečo? Podnet prišiel od troch reholí, ktoré založila, od Škandinávskej biskupskej konferencie a Luteránskej cirkvi vo Švédsku. Brigita bola uznaná za zname...

 • Photos from Františkáni - Slovensko's post
  at 22:20 by Františkáni - Slovensko

  Gifra 2024 “Z rán k životu: Východiská” - deň druhý (Fiľakovo-Šomoška-Galamba)

 • Photos from TK KBS's post
  at 19:01 by TK KBS

  Pred 11 rokmi absolvoval pápež František na svoju prvú cestu. Cieľ boli Svetové dni mládeže v Rio de Janeiro. 📸 Vatican News

 • Tisícky pútnikov na najvýznamnejšom pútnickom mieste Košickej arcidiecézy
  at 15:00 by TK KBS

  Tradícia putovania je živá aj dnes a počas tohoročnej púte bol pre veriacich pripravený bohatý dvojdňový program. Gaboltov je najvýznamnejším pútnickým miestom Košickej arcidiecézy a je známe veriacim katolíkom na celom Slovensku. Už v roku 1706 jágerský arcibiskup Štefan Telekessy vyznačil toto pútnické miesto s milostivým obrazom Panny Márie Škapuliarskej.

 • O mesiac a pol je tu blahorečenie Ján Havlík, mučeník vernosti
  at 13:33 by TK KBS

  O mesiac a pol je tu blahorečenie Ján Havlík, mučeník vernosti. Pozývame vás do Šaštína.

 • Slávime sviatok sv
  at 13:29 by TK KBS

  Mária stelesňuje úsilie o premenu, ktoré na seba berie ľudská prirodzenosť, keď sa jej dotkne Božia láska. Od roku 2016 má tento deň štatút sviatku, predtým to bola spomienka. Zmena nastala na žiadosť pápeža Františka, ktorý chcel týmto spôsobom vyzdvihnúť nielen úlohu tejto svätej ženy.

 • Photos from Rehoľa dominikánov na Slovensku's post
 • Mária z Magdaly (Jn 20, 1-2.11-18) - Zamyslenie k dnešnému evanjeliu - Farnosť Zvolen-Západ - Dominikáni Zvolen
  at 11:40 by Rehoľa dominikánov na Slovensku

  Mária z Magdaly (Jn 20, 1-2.11-18) 22. júl, 2024 | Zamyslenie k dnešnému evanjeliu Hippolyt, autor z 3. storočia, v komentári k Piesni piesní stotožňuje Máriu z Magdaly s Máriou z Betánie, sestrou Marty a Lazára, a tiež so ženou, ktorá pomazala Ježišovi nohy. Mária Magdaléna a/alebo Mária z Betánie sú často označované za hriešnice. Pápež Gregor Veľký ju nazval peccatrix, „hriešnica“. Nakoniec ju začali nazývať meretrix, „prostitútka“. Možno vďaka názoru, že Mária Magdaléna bola ženou, ktorú Ježiš zachránil pred ukameňovaním po tom, ako ju pristihli pri cudzoložstve. Nemáme šancu definitívne dospieť k identite postavy Márie Magdalény. Je možné, že Mária Magdaléna nebola žiadnou z týchto žien. Držme sa teda toho, čo isto vieme. Písmo hovorí, že Mária Magdaléna, Salome a Mária, matka Jakuba, prišli k Ježišovmu hrobu, aby pomazali telo. Mária Magdaléna, prvá svedkyňa prázdneho hrobu, to išla povedať apoštolom. Preto sa nazýva „apoštolka apoštolov“. Mária najprv Ježiša nespoznala, ale keď vyslovil jej meno, spoznala, kto je, a snažila sa ho už nepustiť. Nech je v tom naším modelom. Pane, daj nám poznať tvoj hlas, keď vyslovuješ naše meno. Fr. Damián, OP Jn 20, 1-2.11-18 Hippolyt, autor z 3. storočia, v komentári k Piesni piesní stotožňuje Máriu z Magdaly s Máriou z Betánie, sestrou Marty a Lazára, a tiež so ženou, ktorá pomazala Ježišovi nohy. Mária Magdaléna a/alebo Mária z Betánie sú často označované za hriešnice. Pápež G...

 • BLAHOREČENIE, UŽ O MESIAC
  at 11:35 by Bratislavská arcidiecéza

  BLAHOREČENIE, UŽ O MESIAC

 • The Science of Theology (Aquinas 101)
  at 10:55 by Rehoľa dominikánov na Slovensku

  Prečo vlastne študovať teológiu? Je teológia vedou? 👇👇👇 ⭐️ Donate $5 to help keep these videos FREE for everyone!Pay it forward for the next viewer: https://go.thomisticinstitute.org/donate-youtube-a101 “He has gr...

 • Photos from Kláštor redemptoristov Podolínec's post
  at 10:00 by Redemptoristi

  Včerajšiu slávnosť Najsvätejšieho Vykupiteľa sme slávili aj spolu so Sestry redemptoristky v Kežmarku. V našej komunite v Podolínci sme si počas vešpier obnovili rehoľné sľuby.

 • This content isn't available right now
  at 8:32 by Františkáni - Slovensko

  Priatelia, chceme sa s vami podeliť o vzácne momenty, ktoré sme prežili na európskom stretnutí mladých bratov s jednoduchými sľubmi v Assisi (14.-20.7. 2024). Brat Salko nás v tejto prvej časti prevedie po kostolíku Chiesa di Santa Maria Maggiore, kde si sv. František vyziekol pred svojím otcom a biskupom šaty, a tak sa stal naplno Božím. Tu je teraz uložené aj telo blahoslaveného Carla Acutisa, ktorý nás povzbudzuje k väčšej úcte k Eucharistii. #EURÓPSKE #STRETNUTIE #V #ASSISI #BLAHOSLAVENÝ #CARLO #ACUTIS #ORODUJ #ZA #NÁS When this happens, it's usually because the owner only shared it with a small group of people, changed who can see it or it's been deleted.

 • Photos from JEZUITI.sk's post
  at 8:25 by JEZUITI.sk

  Nedeľu, 21. júla sa uskutočnila hodová slávnosť pri kaplnke sv. Márie Magdalény v Modre Piesok, ktorej predsedal otec biskup Jozef Haľko. Prítomní boli aj P. Matej Kasan a farár z Modry Jozef Duc. Jezuiti z Trnavy a Bratislavy tu už 23 rokov slávia sv. omše počas letných mesiacov júl a august.

 • Mária Magdaléna - patrónka dominikánskeho rádu
  at 7:57 by Rehoľa dominikánov na Slovensku

  Dnes máme sviatok sv. Márie Magdalény, patrónky našej rehole 👇👇👇 Mária Magdaléna bola poverená jedinečnou úlohou ohlásiť Ježišovo zmŕtvychvstanie apoštolom. Preto si ju bratia kazatelia vybrali za svoju patrónku. Magdaléna žila od svojich 11 rokov na hrade Magdala, ktorý jej patrill. Bola márnivá, roztopašná a pyšná. Rada sa zabávala a strie...

 • Slovensko navštívi biskup Mons
  at 6:47 by TK KBS

  Slovenskí darcovia podporili v Malawi prostredníctvom Pápežské misijné diela 23 projektov na pomoc deťom. V dňoch od 22. do 30. júla 2024 navštívi Slovensko pomocný biskup z Malawi, Mons. Vincent Mwakhwawa, ktorý predtým pôsobil vo funkcii národného riaditeľa PMD v Malawi.

 • A post from Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov
 • Pozývame aj na druhý turnus - workshop k archeologickému a antropologickému výskumu krypty pod Katedrálou Najsvätejšej Trojice v...
  at 6:18 by Žilinská diecéza

  Pozývame aj na druhý turnus - workshop k archeologickému a antropologickému výskumu krypty pod Katedrálou Najsvätejšej Trojice v Žiline. Tento sa uskutoční v nedeľu 28.7.2024 v čase od 13.30 do 16.30 hod.

 • Photos from Františkáni - Slovensko's post
  at 22:20 by Františkáni - Slovensko

  Gifra 2024 “Z rán k životu” - deň prvý (Fiľakovo)

 • A post from Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov
 • Farské oznamy na 16
  at 19:12 by Farnosť Zemianske Kostoľany

  Farské oznamy na 16. nedeľu v cezročnom období:

 • Ježišom navrhovaný odpočinok však nie je útekom zo sveta, utiahnutím sa do osobnej pohody; naopak, vidíme, že pociťuje súcit voč...
  at 14:09 by Vatican News

  Ježišom navrhovaný odpočinok však nie je útekom zo sveta, utiahnutím sa do osobnej pohody; naopak, vidíme, že pociťuje súcit voči strateným ľuďom. A tak sa z evanjelia dozvedáme, že tieto dve skutočnosti - odpočinok a súcit - sú prepojené: môžeme mať súcit, len ak sa naučíme odpočívať. V skutočnosti je možné mať súcitný pohľad, ktorý vie pochopiť potreby druhého, len ak naše srdce nie je pohltené úzkosťou z konania, ak sa vieme zastaviť a v tichu adorácie prijať Božiu milosť. #pápežFrantišek Celý text príhovoru nájdete na našej stránke.

 • Milí naši … tento dreamteam animátorov (pozor ešte stále nesmie všetci…) bude k dispozícii na ďalšom ročníku letného stretnutia ...
  at 12:08 by Františkáni - Slovensko

  Milí naši … tento dreamteam animátorov (pozor ešte stále nesmie všetci…) bude k dispozícii na ďalšom ročníku letného stretnutia Gifra 2024. Tešíme sa na našich mladých a vás prosíme o modlitbový “support”🙏😉

 • Photos from Rehoľa dominikánov na Slovensku's post
 • Fara Skýcov - Farské oznamy - Strana 1 - Created with Publitas.com
  at 9:53 by Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov

  Aktuálne farské oznamy. Rímskokatolícka cirkev Hlavná 4/116, 95185 Skycov Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov skycov@ifara.sk 037/6346214 faraskycov 11. nedeľa v Cezročnom období

 • 16. nedeľa v Cezročnom období Poprad 9:30h /21.7.24/
  at 7:21 by Rímskokatolícka farnosť Poprad

  16. nedeľa v Cezročnom období Poprad 9:30h /21.7.24/ Holy Mass in Slovak. Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie Poprad.

 • 21. júl: Sviatok Najsvätejšieho Vykupiteľa – Redemptoristi
  at 6:00 by Redemptoristi

  Všetci redemptoristi sú povolaní byť pokornými a odvážnymi služobníkmi evanjelia Krista Vykupiteľa a Pána medzi ľuďmi. Hlásajú posolstvo o hojnom vykúpení ohlasujúcom lásku Boha Otca, ktoré sa dotýka celého človeka a pretvára všetky ľudské hodnoty, aby všetko bolo zjednotené v Kristovi a privedené k svojmu cieľu, totiž k novej zemi a novému nebu. Redemptoristi každoročne slávia sviatok Najsvätejšieho Vykupiteľa v tretiu júlovú nedeľu už od roku 1749. Slávnosť má svoj veľký význam, ktorý súvisí so začiatkom pôsobenia rehole. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa, ktorú založil svätý Alfonz 9. novembra 1732, je mis...

 • Elity (Mk 6,30-34) - Zamyslenie k dnešnému evanjeliu - Farnosť Zvolen-Západ - Dominikáni Zvolen
  at 4:32 by Rehoľa dominikánov na Slovensku

  Elity (Mk 6,30-34) 21. júl, 2024 | Zamyslenie k dnešnému evanjeliu Čítania dnešnej nedele nás privádzajú k úvahe o predstavených, o elitách, o pastieroch. Jeremiáš v prvom čítaní hovorí o takých predstavených, ktorí nezjednocujú, ale rozdeľujú. V duchu jedného z pravidiel Rimanov: „Rozdeľuj a panuj.“ O týchto pastieroch však Písmo hovorí, že neplnia Božiu vôľu, ale svoju, že neslúžia, ale panujú svojou pýchou. Malo by preto spoločenstvo opustiť ideu hierarchie, prípadne zástupnej demokracie, teda voľby svojich reprezentantov? Nie. Ježiš sa vracia k starej dileme, ktorú riešil už prorok Samuel v Starom zákone, keď za ním prišli Izraeliti, aby im ustanovil kráľa, tak ako majú iné národy okolo nich. Vtedy Samuel namietal, že ich kráľom je Boh. Ak budú mať kráľa, môžu zabudnúť na Boha a prípadné negatívne vlastnosti kráľov skôr poslúžia ľuďom na ospravedlnenie si vlastných morálnych pokleskov. Vtedy sa vytratí snaha po osobnej svätosti kráľov i obyčajných ľudí. Keď prichádza Ježiš ako vzor dobrého pastiera, privádza ľudí naspäť k Bohu, aby od obyčajných ľudí až po elity nanovo zavanula túžba po dobrom morálnom živote, prameniacom z poznania a lásky k Bohu a blížnemu. Pane, obnovuj nás vo viere, v nádeji a láske. Fr. Irenej, OP Mk 6,30-34 Čítania dnešnej nedele nás privádzajú k úvahe o predstavených, o elitách, o pastieroch. Jeremiáš v prvom čítaní hovorí o takých predstavených, ktorí nezjednocujú, ale rozdeľujú. V duchu jedného z pravidiel Rimanov: „Rozdeľuj a panuj.“ O týchto pastieroch však ...

 • A post from Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov
 • A post from Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov
 • Posolstvo pápeža na 4
  at 20:27 by TK KBS

  O týždeň bude 4. svetový deň starých rodičov a seniorov. Prinášame posolstvo Svätého Otca v slovenčine. Konferencia biskupov Slovenska (KBS) zverejnila slovenský preklad Posolstva Svätého Otca Františka na 4. svetový deň starých rodičov a seniorov, ktorý bude 28. júla 2024.

 • Pápež František mladým v Paraguaji: Nech je vaša mladosť darom pre Ježiša
  at 19:56 by TK KBS

  Pozýva mladých, aby sa nechali premieňať Kristom a aby svoju mladosť prežívali ako „dar pre Ježiša“ a pre svet. Pápež František v posolstve koordinátorom pastorácie mládeže v Paraguaji pozýva mladých veriacich, aby sa nechali premieňať Kristom a aby svoju mladosť prežívali ako „dar pre Ježiša“ a pre svet.

 • 🔈3️⃣1️⃣⏺️8️⃣⏺️2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ V ŠAŠTÍNE
  at 19:39 by Bratislavská arcidiecéza

  🔈3️⃣1️⃣⏺️8️⃣⏺️2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ V ŠAŠTÍNE

 • Zverejnili harmonogram cesty Svätého Otca do Luxemburska a Belgicka
  at 19:38 by TK KBS

  Vatikán zverejnil program apoštolskej cesty pápeža Františka do Luxemburska a Belgicka. Tlačové stredisko Svätej stolice zverejnilo program apoštolskej cesty pápeža Františka do Luxemburska a Belgicka, ktorá sa uskutoční v dňoch 26. – 29. septembra 2024.

 • Vďaka za dar povolania
  at 18:48 by JEZUITI.sk

  V dňoch od 18. do 20. júla sa v Košiciach stretli štyria jezuiti, aby spoločne poďakovali Pánu Bohu za dar povolania. Tento rok, na sviatok sv. Košických mučeníkov, patrónov Slovenskej provincie, si pripomínajú 25 rokov od vstupu do Spoločnosti Ježišovej. V dňoch od 18. do 20. júla sa v Košiciach stretli štyria jezuiti, aby spoločne poďakovali Pánu Bohu za dar povolania. Tento rok, na sviatok sv. Košických mučeníkov, patrónov Slovenskej provincie, si pripomínajú 25 rokov od vstupu do Spoločnosti Ježišovej. Ján Burda SJ, donedávna p...

 • 36. Dýchej Slovo - "Celebrita a fanoušci" (Mk 6,30-34)
  at 14:00 by JEZUITI.sk

  Ježiš a jeho učeníci toho mali určite už dosť a chceli si odpočinúť. Keď však prišli zástupy, Ježiš im vyšiel v ústrety a urobil si na nich čas. Čo by sme urobili my? Dokážeme vyhovieť a nájsť si čas pre tých, ktorí to potrebujú? Impulzy na modlitbu pripravil Martin Šnorbert. Slova svatého evangelia podle Marka.Apoštolové se shromáždili u Ježíše a vypravovali mu všechno, co dělali a učili. Řekl jim: „Pojďte i vy někam na opuštěné ...

 • Brat Rafael v Červenom kláštore 👇👇👇
  at 12:01 by Rehoľa dominikánov na Slovensku

  Brat Rafael v Červenom kláštore 👇👇👇

 • Vznikol hymnický spev na počesť Jána Havlíka, autorom textu je Daniel Hevier
  at 7:02 by TK KBS

  Prinášanie relikvií Jána Havlíka bude sprevádzané hymnickým spevom, ktorý vytvoril Daniel Hevier. Autorom textu je známy slovenský básnik a autor literatúry pre deti a mládež Daniel Hevier. Autorom hudby je profesor Konzervatória v Bratislave, organista Marek Cepko.

 • MIVA Slovensko pozýva zapojiť sa do Národného týždňa sv
  at 6:47 by TK KBS

  Zmyslom Národného týždňa venovaného sv. Krištofovi je prinášať Krista na slovenské cesty. Zmyslom týždňa venovaného sv. Krištofovi – patrónovi šoférov, cestujúcich a pútnikov – je prinášať Krista na slovenské cesty a to tak, že sa vo farnostiach a spoločenstvách obnoví iniciatíva požehnania vozidiel.

 • Cesta radosti
  at 6:09 by Žilinská diecéza

  Cesta radosti Tmavá dolina (16. nedeľa v Cezročnom období) Pre každého môže byť tmavá dolina z dnešného žalmu niečo iné. Pre mňa v súčasnosti je to pesimistic-ký pohľad na situáciu vo svete i v Cirkvi. V mnohom je tento pohľad možno oprávnený, ale to ma neo-právňuje k tomu, aby som na všetko pozeral negativisticky. A tak s tým bojujem. Niekedy (a je to dosť často) sa len tak-tak držím nad hladinou. No práve verše o tom, že i pri kráčaní tmavou dolinou sa nebu-dem báť zlého, lebo Pán je so mnou, sa mi dennodenne opakujú v slovách Boha pri rannej modlitbe. Napríklad mnou toľkokrát spomínaný Žalm 100. Takmer každé ráno sa ho modlím v invitatóriu. Pri-pomína mi, že pred Pánovu tvár mám vstupovať s radosťou a plesaním. V mojom tmavom údolí na to ne-mám chuť, ale chcem poslúchať Božie slovo a tak sa o to pokúšam. Hneď je ráno krajšie. Dnes ráno som čítal biblický príbeh o tom, ako kráľ Jozafat, plný strachu z útočiacich nepriateľov, zvo-lal ľud a hľadal radu, čo robiť. A Pán vzbudil proroka, ktorý všetkých vyzval nebáť sa a dôverovať. A vieš, čo Jozafat nasledujúci deň, keď vojsko tiahlo do boja, urobil? Postavil na čelo vojska spevákov v posvätnom rúchu, aby jednohlasne spievali: „Oslavujte Pána, lebo jeho milosrdenstvo je večné“ (pozri 2 Krn 20). Keď čítam takéto Božie slovo, ako môžem nariekať? Tak sa radšej pripojím k chválospevu a vo svojom tmavom údolí spievam Pánovi tie isté slová. Alebo čítam v katechézach svätého Ambróza o tom, ako vysvetľuje novokrstencom podstatu Eucharis-tie. Hovorí, že manna ako chlieb z neba podliehala skaze, ak sa odložila do druhého dňa, ale Kristovo telo odoláva akémukoľvek porušeniu a ani ten, čo ho nábožne požíva, nemôže okúsiť porušenie (pozri Liturgia hodín III, s. 504 – 505). Aká to potecha v temnom údolí, keď viem, že budem žiť večne. Ak v tmavej doline ide Pán od rána so mnou, tak mám svetlo. Nemusím sa báť a vždy to do večera ne-jako zvládnem. A večer sa ukladám do Božieho náručia v dôverou, že ak mi pridá ďalší deň, opäť pôjde so mnou. Ako svetlo v tmách.

 • Photos from Rehoľa dominikánov na Slovensku's post
 • Vedieť, kedy odísť (Mt 12,14-21) - Zamyslenie k dnešnému evanjeliu - Farnosť Zvolen-Západ - Dominikáni Zvolen
  at 3:58 by Rehoľa dominikánov na Slovensku

  Vedieť, kedy odísť (Mt 12,14-21) 20. júl, 2024 | Zamyslenie k dnešnému evanjeliu Ježišovi sa určite nedá vyčítať, že by „utekal z boja“. Keby to tak bolo, tak by ho neukrižovali. Vedel si stáť za svojím a v dôležitých veciach necúvol. No taktiež nás učí rozlišovať. Spoznať, kedy ide iba o hádku o slová, o väčšiu autoritu, o ublíženie a nie o poučenie a budovanie. Preto Matúš uvádza dnešnú perikopu slovami: „Farizeji vyšli von a radili sa o Ježišovi, ako ho zahubiť.“ A pokračuje: „Ježiš to vedel, preto odtiaľ odišiel.“ Ježiš nebol politik, nepotreboval vyhrať každý zápas a nemusel sa tváriť ako vlastník pravdy. Skôr nám dáva príklad služobníka pravdy. Pravda nepotrebuje usvedčiť každé zlo. Veľa zla sa usvedčí samo, keď sa dostane zo skrytosti na povrch. Preto nás Ježiš na inom mieste učí múdrosti, aby sme v živote nezamerali pozornosť viac na kúkoľ zasiaty v poli spolu so pšenicou, ale na to, aby pšenica nezabudla priniesť svoju úrodu. Pane, pomáhaj nám prinášať úrodu skutkov milosrdenstva. Fr. Irenej, OP Mt 12,14-21 Ježišovi sa určite nedá vyčítať, že by „utekal z boja“. Keby to tak bolo, tak by ho neukrižovali. Vedel si stáť za svojím a v dôležitých veciach necúvol. No taktiež nás učí rozlišovať. Spoznať, kedy ide iba o hádku o slová, o väčšiu autoritu, o ublíženie...

 • DoKostola.sk - Apokryfy arcibiskupa Vasiľa: Gojdič – kompromitačné materiály, akcia Denník
  at 21:25 by Prešovská archieparchia

  Mnoho zaujímavostí o našom blaženom vladykovi Pavlovi, ktoré vzišli z jedného anonymu……inšpiratívne čítanie. 😉😇 Občas dostanem anonym. Zvyčajne ide o niečo urážlivé či o nejaké sťažovanie, alebo skôr ohováranie. Anonymy končia tam, kam patria – v koši. Tento však nezahodím, povedal som si po prečítaní toho posledného a najmä po nahliadnutí do prílohy. O čo išlo? Nepodpísaný autor ...

 • Rodina Nepoškvrnenej vo Vrícku začala s generálnou prestavbou svojho sídla
  at 19:03 by TK KBS

  Pomôžme pri prestavbe sídla Rodina Nepoškvrnenej s dostavbou Kaplnky Nepoškvrnenej. Pri tejto príležitosti sa Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok, ku ktorej je združenie Rodina Nepoškvrnenej pričlenené, rozhodla pristavať k sídlu aj kaplnku.

 • Photos from Vatican News's post
  at 17:12 by Vatican News

  Kard. Parolin na návšteve Ukrajiny v Ľvove.

 • Pápež František k Olympijským hrám v Paríži: Mier je vážne ohrozený
  at 11:00 by TK KBS

  „Nech sú príležitosťou na bratskú harmóniu, ktorá prekoná rozdiely a protivenstvá a posilní jednotu národa,“ píše. Svätý Otec František poslal v piatok 19. júla posolstvo arcibiskupovi Laurentovi Ulrichovi k olympijským hrám, ktoré sa budú konať vo francúzskej metropole od 26. júla do 11. augusta.

 • V sobotu 27
  at 9:15 by Žilinská diecéza

  V sobotu 27. júla o 18.00 hodine sa za účasti biskupa Vincenta z afrického Malawi uskutoční benefičný koncert na hore Butkov. V programe vystúpi skupina Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Koncert je organizovaný na podporu misijných diel v Afrike. Vstup je voľný. Pápežské misijné diela

 • Biskup Imrich ďakoval vo svojom rodisku za 50
  at 9:11 by TK KBS

  Za dar kňazstva biskupa Andreja Imricha ďakovali v jeho rodisku v Mníšku nad Popradom. V nedeľu 14. júla 2024 sa konala v jeho rodisku v Mníšku nad Popradom ďakovná svätá omša, kde spoločne za tento dar ďakovali. V homílii sa prihovoril rodák biskupa Mons. František Dlugoš.

 • Starobylému kostolu vo Vaďovciach daroval biskup Judák relikviu patrónov diecézy
  at 9:10 by TK KBS

  Biskup Biskupstvo Nitra Viliam Judák daroval relikvie patrónov Nitrianskej diecézy. Biskupa Viliama na obecnom úrade privítala starostka obce Alžbeta Tuková a v procesii s relikviami sv. Andreja-Svorada a Beňadika sa spolu s veriacimi presunuli do starobylého chrámu.

 • Photos from Rehoľa dominikánov na Slovensku's post
 • A post from Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov
 • Objavte Lectio Divina: Denný Kalendár pre Duchovný Rast a Požehnanie Každého Dňa
  at 6:15 by Žilinská diecéza

  Objavte Lectio Divina: Denný Kalendár pre Duchovný Rast a Požehnanie Každého Dňa Hľadáte spôsob, ako prehĺbiť svoju vieru a nájsť inšpiráciu v každodennom živote? Náš trhací denný kalendár Lectio Divina je pre vás tým pravým! Čo ponúka Lectio Divina? Denné Actio: Každý deň vás čaká krátka, ale hlboká biblická pasáž, ktorá vás pozýva k modlitbe, meditácii a zamysleniu. Meniny a sviatky svätých: Oslavujte meniny svojich blízkych a pripomínajte si sviatky svätých, ktorí sú nám príkladom viery a lásky. Praktický formát: Kalendár je navrhnutý tak, aby sa ľahko používal a zmestil sa na váš stôl, nočný stolík. Vhodný darček: Potešte svojich blízkych darčekom, ktorý ich bude sprevádzať po celý rok. Objednajte si Lectio Divina ešte dnes a začnite svoju duchovnú cestu! Cena: 7€ + poštovné Objednávky: Cez aplikáciu Lectio divina https://evizitka.eu/lectio-divina E-mail: info@lectiodivina.sk Lectio Divina - váš denný sprievodca na ceste viery.

 • Photos from Redemptoristi's post
  at 6:00 by Redemptoristi

  V Krakove pokračuje medziprovinciálny mesiac duchovnej obnovy pre bratov, ktorí sa pripravujú na doživotné sľuby. Medzi prednášajúcimi bol aj náš provinciál P. Jozef Mihok CSsR.

 • Milosrdenstvo a obeta (Mt 12,1-8) - Zamyslenie k dnešnému evanjeliu - Farnosť Zvolen-Západ - Dominikáni Zvolen
  at 3:57 by Rehoľa dominikánov na Slovensku

  Milosrdenstvo a obeta (Mt 12,1-8) 19. júl, 2024 | Zamyslenie k dnešnému evanjeliu Niekedy sú v nás pravidlá sprostredkované výchovou, tak rodinnou, ako aj náboženskou, tak hlboko vpísané, že máme sklon k predsudkom a posudzovaniu druhých ešte skôr, ako by sme sa dozvedeli pravdu. Dnešné evanjelium hovorí práve o tejto téme. Apoštoli boli hladní, a preto trhali klasy, aby zahnali hlad. No farizeji sa pohoršujú, že robia niečo, čo nie je dovolené robiť v sobotu. Je rozdiel medzi tým, či chce niekto provokovať, alebo robí veci z nevedomosti, alebo robí veci preto, že ho k tomu dohnal hlad či iné životné ťažkosti. Ježiš nás pozýva k trpezlivosti a skúmaniu motívov. Učí nás rešpektovať pravdu a neprenášať naše predsudky na iných. Na začiatku každého hľadania pravdy je potrebná pokora, ktorá je jednou z tvárí milosrdenstva. Tá pokora nás privádza k poznaniu pravdy, ktorá je dôležitejšia ako obetovanie druhých pre to, aby vynikla naša domnelá spravodlivosť. Pane, zaodej nás svojím milosrdenstvom. Fr. Irenej, OP Mt 12,1-8 Niekedy sú v nás pravidlá sprostredkované výchovou, tak rodinnou, ako aj náboženskou, tak hlboko vpísané, že máme sklon k predsudkom a posudzovaniu druhých ešte skôr, ako by sme sa dozvedeli pravdu. Dnešné evanjelium hovorí práve o tejto téme. Apoštoli boli hladní, a p...

 • Starobylému kostolu vo Vaďovciach daroval biskup Judák relikviu patrónov diecézy
  at 23:14 by Trnavská arcidiecéza

  Pri príležitosti 600. výročia postavenia chrámu vo Vaďovciach si miestni obyvatelia pripomenuli túto udalosť počas slávností, súčasťou ktorých bola aj slávnostná svätá omša v stredu 17. júla 2024. V Kostole sv. Michala archanjela ju ku cti sv. Andreja-Svorada a Beňadika celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák spolu s miestnym farárom Irenejom Ciuttim a ďalšími kňazmi. Viac čítaj tu: VAĎOVCE 18. júla 2024 - Pri príležitosti 600. výročia postavenia chrámu vo Vaďovciach si miestni obyvatelia pripomenuli túto udalosť počas slávností, súčasťou ktorých bola aj slávnostná svätá omša v stredu 17. júla 2024.

 • This content isn't available right now
  at 20:25 by Františkáni - Slovensko

  When this happens, it's usually because the owner only shared it with a small group of people, changed who can see it or it's been deleted.

 • This content isn't available right now
  at 20:06 by Františkáni - Slovensko

  When this happens, it's usually because the owner only shared it with a small group of people, changed who can see it or it's been deleted.

 • FILM O JANKOVI HAVLÍKOVI
  at 19:39 by Bratislavská arcidiecéza

  FILM O JANKOVI HAVLÍKOVI Život Janka Havlíka priblíži aj nový dokumentárny film. Režisérsku taktovku pri ňom uchopil Braňo Valko. #abuba #bratislavskaarcidieceza #aktualneodnas

 • Webstránka v 10 jazykoch poskytuje informácie o ubytovaní počas Jubilea
  at 19:00 by TK KBS

  Chystáte sa počas Jubilea do Ríma? Ubytujte sa v kláštoroch či v náboženských inštitúciách. Pútnici smerujúci do Ríma si môžu na stránke rezervovať ubytovanie v cirkevnej inštitúcii, stiahnuť aplikáciu Svätého roka, požiadať o pútnický pas alebo si pozrieť kalendár podujatí, ktoré Vatikán zatiaľ naplánoval.

 • V stredu 17
  at 15:56 by Vatican News

  V stredu 17. júla, veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej Stolici 🇸🇰 Juraj Priputen, odovzdal kópiu poverovacích listín Mons. Edgarovi Peñovi Parrovi, zástupcovi pre všeobecné záležitosti Svätej Stolice 🇻🇦. Slovenské veľvyslanectvo pri Svätej stolici

 • Pápež deťom v letnom centre vo Vatikáne: Zmierenie je tá najkrajšia vec
  at 15:00 by TK KBS

  „Ďakujem vám za vášho ducha radosti,“ povedal deťom Svätý Otec, ktorý tiež viedol dialóg s deťmi a mladými. „Ďakujem vám za vášho ducha radosti,“ povedal deťom Svätý Otec, ktorý tiež viedol krátky dialóg s deťmi a mladými o rodine, starých rodičoch, budovaní pokoja i o Jubilejnom roku 2025.

 • „Modlitba je hlavnou silou nádeje.“ #RokModlitby #pápežFrantišek
  at 13:47 by Vatican News

  „Modlitba je hlavnou silou nádeje.“ #RokModlitby #pápežFrantišek

 • Photos from Františkáni - Slovensko's post
  at 13:24 by Františkáni - Slovensko

  Prvé programy slávenia Porciunkuly v našich komunitách sú už známe....verím , že čoskoro zverejníme aj ďalšie …ste srdečne vítaní!

 • Beckov
  at 13:22 by Františkáni - Slovensko

  Beckov

 • https://fb.watch/toOaDFobDX/
  at 12:50 by Františkáni - Slovensko

  https://fb.watch/toOaDFobDX/

 • Prešov
  at 12:46 by Františkáni - Slovensko

  Prešov

 • Bratislava
  at 12:21 by Františkáni - Slovensko

  Bratislava

 • V rímskom Kostole Santa Maria in Campitelli v stredu 17
  at 11:21 by Vatican News

  V rímskom Kostole Santa Maria in Campitelli v stredu 17. júla slávili 1500. výročie uctievania milostivého mariánskeho obrazu Santa Maria in Portico. Svätý Otec v liste zaslanom pri tejto príležitosti pripomína udalosti zjavenia Panny Márie, ku ktorému došlo za prítomnosti pápeža sv. Jána I. pred 1500 rokmi. "Vyzývam vás, aby ste hľadali Máriu ako znamenie útechy a istej nádeje, materinskú tvár Boha a príbytok, v ktorom možno nájsť útočisko; ona nám totiž neustále dáva svojho Syna - jediný zdroj svornosti, nádej na spásu, cestu k pokoju, absolútny imperatív ľudského hľadania.“ #pápežFrantišek Viac u nás na stránke

 • Katedrála sv
  at 11:01 by TK KBS

  Katedrála svätého Martina v Bratislave oddnes ožije Katedrálnym organovým festivalom. V Katedrále sv. Martina v Bratislave bude 15. ročník Katedrálneho organového festivalu. Začne sa vo štvrtok 18. júla a potrvá do 12. septembra 2024.

 • Pesničkár Peter Janků vytvoril novú pieseň k blahorečeniu Jána Havlíka
  at 7:27 by TK KBS

  Za novou piesňou, ktorá dostala názov Misionár Božej Lásky, stojí pesničkár Peter Janků. Vznikla nová pieseň k blahorečeniu slovenského seminaristu Jána Havlíka, ktorý zomrel v roku 1965 vo veku 37 rokov na následky mučenia v komunistických väzniciach.

 • How Do You Read an Article of the Summa?
  at 6:36 by Rehoľa dominikánov na Slovensku

  Ako vlastne čítať diela sv. Tomáša Akvinského, prečo to niekedy nie je ľahké čítanie 😳 a ako chápať stavebné časti Sumy teologickej, ktoré sa nazývajú články? 🤔👇 ⭐️ Donate $5 to help keep these videos FREE for everyone!Pay it forward for the next viewer: https://go.thomisticinstitute.org/donate-youtube-a101 St. Thomas...

 • A post from Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov
 • Zbožnosť - jednota - láska
  at 6:20 by Rehoľa dominikánov na Slovensku

  Zbožnosť - jednota - láska. To všetko je spojené s Eucharistiou!

 • Photos from Rehoľa dominikánov na Slovensku's post
 • Božia sláva
  at 6:13 by Rehoľa dominikánov na Slovensku

  "Tieto slová sú prevzaté z knihy Svätého Ireneja Proti bludom: Slávou Božou je človek plne živý; okrem toho, život človeka je videním Boha. Človek, život, sláva, Boh – skutočne hlboké pojmy. Z tohto dôvodu mi jeho význam nebol hneď zrejmý. Po chvíli uvažovania som pochopil, že svätý Irenej zdôrazňuje silu svätého, kresťanského života. Hovoril, že človek vzdáva slávu Bohu tým, že žije svoj život dobre; že človek môže ľuďom zjavovať Boha tým, ako žije." 👇👇👇 Asi pred piatimi rokmi som narazil na citát vyvesený na chodbe môjho vysokoškolského internátu – určite nepravdepodobné miesto, kde by ste našli slová múdrosti. Ale toto bola františkánska univerzita v Steubenville, takže to možno nie je až také prekvapujúce. Tieto slová sú pre...

 • Ve frýdecké bazilice se rozbíhá oprava za 50 milionů Kč - Církev.cz | Zprávy
  at 6:00 by Redemptoristi

  Během oprav prokoukne nejen interiér mariánského chrámu, ale také celé městské panorama. Zmizí totiž tovární komín, který zacláněl při pohledu z Místku na mariánský kostel Římskokatolická farnost Frýdek. Zásluhu na plánované demolici komína má majitel Marlenky Gevorg Avetisjan. Ten před časem zakoupil areál bývalé Lembergerovy textilní továrny, kterou komunisté znárodnili, přejmenovali na Slezan a postavili v ní vysoký tovární komín. Ve svých plánech na přestavbu Lembergerovy továrny na muzeum a novou výrobní halu původně počítal i s komínem, kde chtěl vybudovat vyhlídkovou věž. Odborníci ale řekli, že komín je v dezolátním stavu. Rozhodl se tedy komín zbourat na své náklady. V úterý 16. července se naplno rozbíhá oprava interiéru frýdecké baziliky Navštívení Panny Marie. Rozsah prací předčí všechny ostatní aktuální opravy

 • Odpočinok pre dušu (Mt 11,28-30) - Nezaradené - Farnosť Zvolen-Západ - Dominikáni Zvolen
  at 3:50 by Rehoľa dominikánov na Slovensku

  Odpočinok pre dušu (Mt 11,28-30) 18. júl, 2024 | Zamyslenie k dnešnému evanjeliu Ježiš sa dnes prihovára ľuďom, ktorí poznajú námahu a únavu tela. No možno boli medzi nimi aj ukrytí Zachejovia (zbohatnutí mýtnici) či Márie Magdalény (ktoré poznali sex, ale nie lásku). Všetkým týmto a mnohým ďalším Ježiš hovorí, že hlas tela je silný a samozrejmý. No existuje aj iný hlas, tichý a nesamozrejmý – hlas duše. Aj duša sa vie unaviť a umoriť až do vyčerpania. Kde si dokáže duša odpočinúť? Tieňom pre dušu v rozhorúčenom svete je vedomie zmysluplnosti, poznanie pravdy, ktorá oslobodzuje, a najmä prijatie v láske, ktorá sa nevyčerpáva. Tieto kvality však vie zdieľať najmä ten, ktorý sám je Duch. Boh, ktorý miluje všetko, čo stvoril. Boh, ktorý pozná, čo nám prináša slobodu. Boh, ktorý odhaľuje zmysel života aj tvárou v tvár krížu a smrti. Tento Trojjediný a jeho blízkosť je tým veľkým darom Ducha, pri ktorom sa duša cíti obdarovaná, prijatá, slobodná a tak naplnená. Pane, daj posilu tým, ktorí sa namáhajú. Fr. Irenej, OP Mt 11,28-30 Ježiš sa dnes prihovára ľuďom, ktorí poznajú námahu a únavu tela. No možno boli medzi nimi aj ukrytí Zachejovia (zbohatnutí mýtnici) či Márie Magdalény (ktoré poznali sex, ale nie lásku). Všetkým týmto a mnohým ďalším Ježiš hovorí, že hlas tela je silný a sa...

 • A post from Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov