katolickesprávy.sk – práve sa deje v našej cirkvi

 • Pôst s Konferenciou biskupov Slovenska 🙏 ... Chápeš veľkosť hriechov, ktoré pribili Ježiša na kríž? (Krížová cesta malých duší)
  at 9:38 by TK KBS

  Pôst s Konferenciou biskupov Slovenska 🙏 ... Chápeš veľkosť hriechov, ktoré pribili Ježiša na kríž? (Krížová cesta malých duší)

 • Photos from Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho - GJZ's post
  at 7:48 by Prešovská archieparchia

  🇩🇪🇸🇰Erasmus + mobilita žiakov Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Nemecku🇸🇰🇩🇪 Morgen! Hallo! Guten Tag! Od 29.1. do 9.2.2024 študovalo vďaka programu Erasmus+ 5 žiakov Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho na nemeckej škole BBS Vulkaneifel v Gerolsteine, v spolkovej krajine Porýnie-Falcko, len kúsok od Luxemburska. Malé mestečko Gerolstein leží v srdci hornatého regiónu Eifel, a tak mali naši žiaci vždy pred očami nádhernú scenériu. Žiaci trávili doobedia v škole, porovnávali náš a nemecký vyučovací systém, zlepšovali sa v nemeckom jazyku. Hneď v prvých dňoch predstavili svojim nemeckým spolužiakom naše mesto a školu. Aby im dali ochutnať aj to najlepšie zo slovenskej kuchyne, navarili pre nich v ich školskej kuchyni bryndzové halušky a napiekli pirohy. Šikovní boli – do voza aj do koča. Čas po škole využívali na spoznávanie okolia, miestnej kultúry a zvykov, ale aj na prechádzky po kopcoch, v ktorých pramení prírodná minerálna voda Gerolsteiner Sprudel. Exkurzia do najstaršieho mesta Nemecka, Trieru, bola pekným zážitkom. Obdivovali Porta Nigra, rímsku bránu z 2. storočia n. l., Katedrálu sv. Petra a vedľa stojaci, najstarší gotický chrám v Nemecku, Kostol Panny Márie (Liebfrauenkirche). Niektoré hostiteľské rodiny vzali žiakov aj do Kolína, Düsseldorfu, Koblenzu či k slávnemu pretekárskemu okruhu Nürburgring. Zaujímavým spoločným kultúrnym programom bola účasť na karnevalovom pochode v Densborne. Karneval je v tejto časti Nemecka veľká udalosť. Ľudia chodia v kreatívnych kostýmoch, spievajú, tancujú, rozhadzujú sladkosti. (Naši si nachytali statočne 😊). Často sa karnevalu hovorí aj piate ročné obdobie. Všetko je akési iné, bláznivé. Opäť sa potvrdilo, že študijné Erasmus+ mobility sú jedinečnou, super obohacujúcou skúsenosťou pre mladého človeka. Ďakujeme BBS Vulkaneifel, žiakom, rodičom a učiteľom za spoluprácu a starostlivosť o našich žiakov. Ak všetko vyjde podľa plánu, my privítame žiakov z BBS Vulkaneifel na našej škole na študijnom pobyte už tento školský rok v júni. Tešíme sa. PhDr. Daniela Babíková Barbora: Mne osobne dal pobyt v Nemecku veľmi veľa. Mala som možnosť zlepšiť sa v angličtine a nemčine, no taktiež som sa naučila byť zas o čosi viac samostatnejšia. Veľmi ma prekvapil ich školský systém a čiastočne aj spôsob života, akým žijú. Bola to veľmi dobrá skúsenosť vyskúšať si individuálny pobyt v cudzine, kde som väčšinu vecí musela riešiť sama a nespoliehať sa na ostatných. Určite však tieto dva týždne budú patriť k najnezabudnuteľnejším týždňom môjho života a som rada, že som dostala príležitosť. Viktória: Život v Nemecku bol pre mňa pestrým zážitkom spojeným s miestami ako Trier a Kolín. Štúdium v nemeckej škole mi umožnilo ponoriť sa do miestnej kultúry a nemeckej kuchyne, ktorú som s radosťou ochutnala. Ďalšou významnou časťou môjho pobytu bolo žitie vo veľkej rodine, čo pridalo do môjho nemeckého dobrodružstva ďalší rozmer. Taktiež som v Nemecku stretla mnoho nových ľudí, zúčastnila som sa na tradičnom nemeckom karnevale, ktorý bol pre mňa jedinečným zážitkom. Na túto mobilitu len tak ľahko nezabudnem a teším sa, keď nás naši hostia prídu navštíviť na Slovensko. Jaroslav: Erasmus+ projekt v Nemecku mi dal do života veľa nových skúseností, za ktoré som vďačný. Naučil som sa, ako sa zorientovať v cudzej krajine, ako sa dohovoriť a ako sa adaptovať na život niekde inde ako doma. Tento školský pobyt mi dal veľa životných ponaučení o tom, čo robiť a čo nerobiť, ako sa v kritických situáciách zachovať a nezachovať. Cením si túto príležitosť. Alex: Počas pobytu v Nemecku som spoznal množstvo nových ľudí a vytvoril si nezabudnuteľné zážitky. Okrem toho som sa zlepšil ako v angličtine, tak aj v nemčine. Naučil som sa zvládať nové situácie a prispôsobiť sa novému prostrediu. Margaréta: Pobyt v Nemecku bol pre mňa nezabudnuteľným zážitkom. Spoznala som veľa skvelých ľudí a oboznámila sa s nemeckým školským systémom. Najkrajšie zážitky som si odniesla z miestneho karnevalu, vďaka ktorému som mohla nakuknúť do výnimočných tradícií Nemcov. Myslím, že som tu ochutnala všetky druhy párkov, ale samozrejme aj iné nemecké špeciality. Som veľmi vďačná, že som bola vybraná do tejto mobility, pretože ma to prinútilo viac začať používať cudzie jazyky v bežnej komunikácii. Zároveň predo mnou stojí ďalšia výzva - zlepšiť si svoju konverzáciu v cudzom jazyku. Už teraz sa teším na opätovné stretnutie s mojimi novými nemeckými rovesníkmi v júni.

 • Timeline photos
  at 7:00 by Redemptoristi

  Aj tento rok máme štyridsať dní na to, aby sme nahliadli hlboko do svojho srdca a zistili, kde a ke­dy sme odišli do „ďalekej kraji­ny“ hľadať niečo, čo nás nikdy nemôže skutočne uspokojiť. NEPOKOJNÉ SRDCE Pôstne obdobie bolo vždy časom vyhradeným na prípra­vu sŕdc veriacich na Veľkú noc. Aj tento rok máme štyridsať dní na to, aby sme nahliadli hlboko do svojho srdca a zistili, kde a ke­dy sme odišli do „ďalekej kraji­ny“ hľadať niečo, čo nás nikdy nemôže skutočne uspokojiť. Ak si uvedomíme, že veci, po kto­rých sme túžili, nemôžu nášmu srdcu priniesť život, no naopak, môžu mu priniesť smrť, budeme sa môcť vrátiť k svojmu nebeské­mu Otcovi. https://slovomedzinami.sk//kategoria/casopis-smn/ #slovomedzinami #wordamongus

 • ODPOVEĎ ČLOVEKA NA VERNOSŤ PÁNA BOHA JE STELESNENÁ V ZMLUVE LÁSKY A VZÁJOMNEJ DÔVERY Jednou z charakteristických znakov knihy J...
  at 6:59 by Bratislavská arcidiecéza

  ODPOVEĎ ČLOVEKA NA VERNOSŤ PÁNA BOHA JE STELESNENÁ V ZMLUVE LÁSKY A VZÁJOMNEJ DÔVERY Jednou z charakteristických znakov knihy Jozue je opakované poukazovanie na dielo záchrany a spásy, ktoré Boh vykonal v minulosti: z tohto hľadiska Pán Boh, Jahve, neprejavoval vernosť len v určitom okamihu, ale zostáva jedinečným spôsobom verným a nezlyhá počas celého trvania dejín spásy pri plnení prisľúbení daných patriarchom a vždy obnovovaných izraelskému ľudu. Odpoveď človeka na vernosť Pána Boha je stelesnená v zmluve, v zmluve lásky a vzájomnej dôvery, ktorá vyjadruje vzájomnú príslušnosť Boha k ľudu a ľudu k Bohu vo zväzku, ktorý svojou nerozlučiteľnou a osobnou povahou možno označiť za manželský. Mons. Stanislav Zvolenský #abuba #bratislavskaarcidieceza #zamyslenia

 • A post from Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov
 • Jonášovo znamenie (Lk 11, 29-32) - Zamyslenie k dnešnému evanjeliu - Farnosť Zvolen-Západ - Dominikáni Zvolen
  at 5:15 by Rehoľa dominikánov na Slovensku

  Jonášovo znamenie (Lk 11, 29-32) 21. február, 2024 | Zamyslenie k dnešnému evanjeliu „Rovnako ako prorok Jonáš, ktorému Boh prikázal ísť do Ninive, aj ja som v sebe zistil takmer neovládateľnú túžbu ísť opačným smerom. Boh ukázal jednu cestu a všetky moje ideály ukazovali na druhú. A stalo sa, že keď Jonáš utekal, ako len mohol, preč z Ninive k Taršišu, bol hodený cez palubu a pohltený veľrybou, ktorá ho dopravila tam, kde Boh chcel, aby šiel.“ Tieto slová napísal trapistický mních Thomas Merton, aby vyjadril svoju cestu za naplnením svojho životného povolania. Ježiš v Getsemani chcel tiež, aby ho minul kalich utrpenia. Ale z lásky sa vybral po ceste, ktorú mu predložil Otec a na ktorej ho posilňoval jeho Duch. Božia láska dokáže pohnúť magnetizmom nášho života, aby nám strelka nášho kompasu ukázala vždy tú lepšiu cestu, ktorou vykročiť. Pane, daj nám objaviť cestu do toho nášho Ninive. Fr. Damián, OP Lk 11, 29-32 „Rovnako ako prorok Jonáš, ktorému Boh prikázal ísť do Ninive, aj ja som v sebe zistil takmer neovládateľnú túžbu ísť opačným smerom. Boh ukázal jednu cestu a všetky moje ideály ukazovali na druhú. A stalo sa, že keď Jonáš utekal, ako len mohol, preč z Ninive k...

 • V Bratislave si prevzali ďalší laureáti cenu patróna umelcov Fra Angelico
  at 20:20 by TK KBS

  Noví laureáti prevzali ocenenie Fra Angelico ❤️ ... Osobnosti ocenila Rada KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru, ktorú vedie ordinár František Rábek. Cenu patróna umelcov si v Bratislave prevzali ďalší laureáti v oblasti slovesného, výtvarného a hudobného umenia a tí, ktorí sa vo svojej tvorbe i práci mimoriadne pričinili o rozvoj kresťanskej kultúry na Slovensku.

 • Photos from Farnosť Nitra - Horné mesto - Františkáni's post
  at 19:25 by Farnosť Nitra - Horné mesto - Františkáni

  Ďakujeme za krásne foto nášho kostola

 • A post from Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov
 • Arcibiskup Maxim urobil gesto odprosenia voči kňazom, veriacim i Cirkvi
  at 18:36 by TK KBS

  Netradičné gesto arcibiskupa Maxima ✝️ ... Metropolita Gréckokatolíckej cirkvi odprosil kňazov a veriacich za „príkoria, hriechy, zlo a nespravodlivosti“ zo strany Cirkvi, biskupov, kňazov i ľudí. Metropolita Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku počas liturgie odprosil kňazov a veriacich za „príkoria, hriechy, zlo a nespravodlivosti“ zo strany Cirkvi, biskupov, kňazov i ľudí.

 • Drahí mladí priatelia, ako Váš otec biskup a Pastier sa túžim s Vami stretnúť. Aj preto Vás pozývam na Diecézne stretnutie mláde...
  at 16:17 by Farnosť Tvrdošín

  Drahí mladí priatelia, ako Váš otec biskup a Pastier sa túžim s Vami stretnúť. Aj preto Vás pozývam na Diecézne stretnutie mládeže pod názvom 99+1. Teším sa na Vás v srdci našej diecézy, na Spišskej Kapitule, v sobotu 6. apríla 2024. Spolu s Komisiou pre mládež pripravujeme pre Vás program, v ktorom nájdete zaujímavé prednášky, diskusiu, aktivity a workshopy. Viac informácii nájdete na InstaGrame – mladispisskejdiecezy a kpmspis. Váš biskup František

 • Photos from Rímskokatolícka farnosť Poprad's post
  at 16:00 by Rímskokatolícka farnosť Poprad

  “Sedem statočných” miništrantov sa v pondelok 19.2. zúčastnilo na 1. miništrantskom stretku. Spolu s pánom kaplánom Marekom a animátorom Kristiánom prežili požehnaný čas naplnený modlitbou, hrou i budovaním nových kamarátstiev. Veríme, že každým ďalším stretnutím sa budú rady týchto Božích rytierov rozširovať. Najbližšie stretnutie bude 4.3. o 17.00 v pastoračnom centre.

 • V tomto týždni si pápež František a jeho spolupracovníci v Rímskej kúrii robia individuálne pôstne duchovné cvičenia. Pri tejto ...
  at 13:52 by Vatican News

  V tomto týždni si pápež František a jeho spolupracovníci v Rímskej kúrii robia individuálne pôstne duchovné cvičenia. Pri tejto príležitosti v dňoch od 19. do 24. februára Vatican News na svojich sociálnych kanáloch X, Facebook, Instagram a WhatsApp ponúka každý deň jedno zamyslenie od pápežského kazateľa kardinála Raniera Cantalamessu. V utorok 20. februára prinášame druhé video s názvom: „Potrebné je len jedno“.

 • Vyobrazenia známeho umelca, ktorý sa preslávil nástennými maľbami venovanými pápežovi v okolí Vatikánu, sprevádzajú tému posolst...
  at 12:34 by Vatican News

  Vyobrazenia známeho umelca, ktorý sa preslávil nástennými maľbami venovanými pápežovi v okolí Vatikánu, sprevádzajú tému posolstva pápeža Františka na Pôst, ktorá znie „Cez púšť nás Boh vedie k slobode“. Viac na našej stránke

 • Výzva predsedu KBS: Neustávajme v modlitbách, vzývajme Boha, aby daroval Ukrajine mier
  at 12:33 by TK KBS

  Zázrak mieru je možný 💟 ... „Neustávajme v modlitbách, vzývajme Boha, aby daroval Ukrajine mier,“ hovorí pred smutným druhým výročím vojny na Ukrajine košický arcibiskup a predseda KBS Mons. Bernard Bober. „Pápež František celému svetu neustále pripomína, že ,vojna je vždy porážkou ľudstva‘. Je to apel do sŕdc, ktoré potrebujú obrátenie. V tomto pôstnom čase, keď si pripomíname dva roky od vypuknutia hrozného konfliktu, ktorý ničí životy mnohých, pozývam všetkých ľudí dobrej vôle k spoločnej modlitbe za mier. Vzývajme Boha, aby daroval Ukrajine mier. Náš sused už dva roky trpí a ľudia sú čoraz viac unavení a vyčerpaní. Vzývajme Ježišovo meno a neprestaňme veriť, že zárak mieru je možný,“ uvádza vo vyhlásení predsedu KBS. „Neustávajme v modlitbách, vzývajme Boha, aby daroval Ukrajine mier,“ hovorí pred smutným druhým výročím vojny na Ukrajine košický arcibiskup a predseda KBS Mons. Bernard Bober.

 • Caritas Slovakia - Slovenská katolícka charita
  at 12:02 by Bratislavská arcidiecéza

  22. februára o 17:00 organizuje Slovenská Caritas Slovakia - Slovenská katolícka charita pietnu spomienku Srdcom za mier. Tá pripomína smutné druhé výročie vypuknutia vojny na Ukrajine. #abuba #bratislavskaarcidieceza Caritas Slovakia - Slovenská katolícka charita poskytuje pomoc ľuďom v núdzi bez ohľadu na vierovyzna

 • Prvé minútové pôstne zamyslenie kard. Cantalamessu pre Vatican News: Čo hľadáte? „Stvoril si nás pre seba, hovorí sv. Augustín ...
  at 11:05 by Vatican News

  Prvé minútové pôstne zamyslenie kard. Cantalamessu pre Vatican News: Čo hľadáte? „Stvoril si nás pre seba, hovorí sv. Augustín Bohu na začiatku svojich Vyznaní, „a naše srdce je nepokojné, kým nespočinie v tebe“. Skúmaj sám seba, brat alebo sestra, a pozri sa, či práve toto nie je vysvetlením toľkých tvojich trápení a nepokoja, teda to, že si hľadal vodu v popraskaných cisternách, a nie v prameni živej vody, ktorým je Boh (porov. Jer 2, 13)“. Viac z minútového zamyslenia kardinála Cantalamessu nájdete na našej stránke...

 • Pozývame na Ekumenickú pobožnosť Krížovej cesty na Kvetnú nedeľu v príjemnom prostredí Budatínskeho parku v spolupráci so združe...
  at 10:48 by Žilinská diecéza

  Pozývame na Ekumenickú pobožnosť Krížovej cesty na Kvetnú nedeľu v príjemnom prostredí Budatínskeho parku v spolupráci so združením EKUZA. 24. marca 2024 o 14.00 h Pobožnosť povedie rímskokatolícky kňaz Zdeno Pupík spolu so zástupcami Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Mariánom Kaňuchom a Gréckokatolíckej cirkvi Emilom Turiakom.

 • Posolstvo Pátra Generála
  at 9:01 by JEZUITI.sk

  Pri príležitosti Svetový deň sociálnej spravodlivosti (20. február) sa generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej P. Arturo Sosa prihovára krátku video správu. Pozrite si tieto zábery, ktoré upozorňujú na nespravodlivosť v našom svete. Tieto nespravodlivé situácie vyvolávajú rôzne druhy utrpenia: násilie, útoky na demokraciu, vyľudňovanie, podvýživu. Pri príležitosti Svetový deň sociálnej spravodlivosti (20. február) sa generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej P. Arturo Sosa prihovára krátku video správu. Pozrite si tieto zábery, ktoré upozorňujú na nespravodlivosť v našom svete. Tieto nespravodlivé situácie vyvolávajú...

 • Pápež František: Duchovná obnova sa veľmi líši od „wellness“ pobytu
  at 9:00 by TK KBS

  Rekolekcie nie sú „wellnessom“ ❤️ ... Kresťanské rekolekcie sa líšia od „wellness“ dovolenky. (...) Rekolekcie sú časom, keď Stvoriteľ hovorí priamo k svojim stvoreniam, rozpaľuje naše duše „svojou láskou a chválou“, Pápež František napísal predslov k najnovšej knihe Austena Ivereigha „Prvé patrí Bohu: Duchovné cvičenia s pápežom Františkom“. Vydalo ju v utorok vydavateľstvo Loyola Press. Prinášame plné znenie predslovu.

 • Sväté fatimské deti
  at 8:53 by Rehoľa dominikánov na Slovensku

  Dnes máme spomienku na sv. Hyacintu Martovú a sv. Františka Marto, dve z troch fatimských detí, ktorým sa zjavila Panna Mária. Sv. Hyacinta a sv. František, orodujte za nás! 👇👇🙏 V roku 1917 sa v portugalskom Cova da Iria neďaleko Fatimy zjavovala Panna Mária trom deťom, súrodencom Hyacinte, ktorá mala vtedy 7 rokov, Františkovi, ktorý mal 9 a ich 10-ročnej sesternici Lucii. Zjaveniam Panny Márie predchádzalo zjavenie anjela. Panna Mária sa prvýkrát deťom zjavi...

 • Počas Pôstneho obdobia vás pozývame k modlitbe pred Sviatosťou oltárnou v utorky po večernej svätej omši (ako to bývalo v Kostol...
  at 8:08 by Rímskokatolícka farnosť Poprad

  Počas Pôstneho obdobia vás pozývame k modlitbe pred Sviatosťou oltárnou v utorky po večernej svätej omši (ako to bývalo v Kostole sv. Egídia). Adorácia končí Eucharistickým požehnaním o 19.15h.

 • Pôst s Konferenciou biskupov Slovenska 🙏 ... Pán Ježiš nás učil nielen poznať Otca, ale Ho i milovať. (Denník Janka Havlíka)
  at 5:37 by TK KBS

  Pôst s Konferenciou biskupov Slovenska 🙏 ... Pán Ježiš nás učil nielen poznať Otca, ale Ho i milovať. (Denník Janka Havlíka)

 • Vložiť jeho slová do našich úst (Mt 6, 7-15) - Zamyslenie k dnešnému evanjeliu - Farnosť Zvolen-Západ - Dominikáni Zvolen
  at 4:58 by Rehoľa dominikánov na Slovensku

  Vložiť jeho slová do našich úst (Mt 6, 7-15) 20. február, 2024 | Zamyslenie k dnešnému evanjeliu Ak máme povedať niečo dôležité a máme na to len chvíľku času, je dobré si nechať poradiť odborníkom, ako si svoju reč pripraviť. Napríklad na súde, kde nám právnik poradí, čo povedať a čomu sa radšej vyhnúť. Svätý Cyprián používa tento príklad, aby ilustroval, prečo je vhodné nechať si do úst vložiť dnešné Kristove slová, keď sa obraciame v modlitbe k Otcovi. Svätý Tomáš Akvinský k Cypriánovmu komentáru dodáva, že modlitba Otče náš je vhodnou kvôli jej krátkosti, kvôli jej dokonalosti a kvôli jej účinnosti. Krátkosť modlitby znamená, že je ľahko dostupná všetkým bez rozdielu. Dokonalá je tým, že v sebe zahŕňa všetky naše potreby. A nech by sme sa modlili akýmikoľvek slovami a prosili o čokoľvek, nikdy by sme sa nemodlili o niečo, čo už nie je zahrnuté v tejto Ježišovej modlitbe. A účinná je preto, lebo nás učí nielen to, čo si máme navonok prosiť, ale aj to, po čom máme vnútorne túžiť. Pane, vkladaj správne slová do našich úst, keď sa obraciame k Otcovi. Fr. Damián, OP Mt 6, 7-15 Ak máme povedať niečo dôležité a máme na to len chvíľku času, je dobré si nechať poradiť odborníkom, ako si svoju reč pripraviť. Napríklad na súde, kde nám právnik poradí, čo povedať a čomu sa radšej vyhnúť. Svätý Cyprián používa tento príklad, aby ilustro...

 • Manželmi sú dlhé desaťročia: Nikdy sme si nelíhali do postele s hnevom
  at 21:32 by Trnavská arcidiecéza

  Národný týždeň manželstva odštartovali v Trnave oceňovaním najdlhšie trvajúcich manželstiev. Viceprimátorka Eva Nemčovská prijala na radnici manželské páry, ktoré kráčajú po spoločnej ceste životom už desiatky rokov. Čítajte tu: TRNAVA 18. februára 2024 - Národný týždeň manželstva odštartovali v Trnave oceňovaním najdlhšie trvajúcich manželstiev. Viceprimátorka Eva Nemčovská prijala na radnici manželské páry, ktoré kráčajú po spoločnej ceste životom už desiatky rokov.

 • Biskup Haľko pozýva v pôste opäť na diskusie Utorky pri studni
  at 19:50 by TK KBS

  Utorky pri studni 💟✝️ ... Bratislavský pomocný Biskup Jozef Haľko pozýva opäť na pôstne dialógy. Stretnete ho pri studni 😇 Bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko pozýva opäť na pôstne dialógy. Tento rok budú každý pôstny utorok 20. a 27. februára, 12., 19. a 26. marca, vždy od 15:00 do 16:00 pri studni na Primaciálnom námestí v Bratislave.

 • Umenie menom manželstvo - Predmanželská príprava v CNE Beckov 7.-9.6.2024 | Františkáni
  at 19:46 by Františkáni - Slovensko

  Nový termín pre snúbencov! 7.-9.jún 2024 Prihlasovanie spustené! Milí snúbenci ponúkame vám jarný termín predmanželskej prípravy, ktorý pripravuje brat Jozef spolu s manželskými pármi ( Mašlonkovci, Čiernikovci, Horniakovci)

 • A post from Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov
 • Photos from Rehoľa dominikánov na Slovensku's post
  at 17:07 by Rehoľa dominikánov na Slovensku

  DOMINIKÁNSKY KNIŽNÝ INŠTITÚT a KNIHA MESIACA Február (3): ŽIVOT BLAHOSLAVENÉHO ANTONA Je veľa kníh od svätcov a veľa kníh o svätcoch. No je pomerne málo kníh o svätcoch od svätcov. Do tejto skupiny patrí útla kniha s názvom "Život blahoslaveného Antona" od sv. Atanáza, na ktorú vás chceme upozorniť v tomto pôstom období. Sv. Atanáz († 373) , ktorý sa považuje za otca ortodoxie a stĺp Cirkvi, napísal knihu na spôsob biografie o sv. Antonovi Veľkom († 356), ktorý sa považuje za jedného zo zakladateľov pustovníckeho života. Sv. Atanáz prechovával úctu k sv. Antonovi a považoval ho za svojho učiteľa asketického života. Biografia kvetnato (a pritom jednoducho) opisuje viaceré podstatné udalosti zo života sv. Antona: jeho povolanie a zanechanie pohodlného života v bohatstve, rozhodnutie sa pre pustovnícky a asketický život, "jeho" zázraky, uzdravenia, ale aj mnohé boje s diablom, jeho činnosť počas Diokleciánovho presnasledovania kresťanov a mnohé iné. Ďaleko od akejsi suchej biografie je daná kniha popretkávaná mnohými duchovnými témami ako je napríklad rozlišovanie duchov, dôvera v Božiu prozreteľnosti, dôraz na prežívanie prítomnosti, primát lásky v porovnaní s konaním zázrakov. "Život blahoslaveného Antona" tak možno pokladať za akúsi rukoväť duchovného života, v ktorej aj kresťan 21. storočia nájde mnoho podnetov pre horlivé nasledovanie Ježiša Krista. Vďaka tejto útlej knihe sa tak sv. Anton môže stať aj naším učiteľom duchovného (asketického) života. A vedzte, že nám má mnoho čo povedať! Knihu (rok vydania 1950) si môžete zadarmo stiahnuť zo stránky Dominikánskeho knižného inštitútu: https://knihydominikani.sk/stiahnut/kniha/svaty-atanaz-zivot-blahoslaveneho-antona/ Zopár úryvkov z diela: "Kým Anton takto žil a priťahoval si lásku všetkých, zatiaľ nepriateľ kresťanského mena, diabol, ťažko niesol toľké čnosti na mladíkovi, i zaútočil naňho starými klamstvami. Ponajprv skusoval odtrhnúť ho od začatej cesty tým, že mu privádzal na myseľ spomienky na majetok, starosť o sestru, vznešenosť ich rodu, žiadosť po rozličných veciach a po míňajúcej sa sláve sveta, príjemnosť vyberaných jedál i rozličné pôžitky zanechaného sveta; a potom aj poukazovaním na drsnosť čnosti a veľkosť námahy, ktorú treba vynakladať na jej dosiahnutie, i krehkosť tela mu našepkával i dĺžku času. Slovom, rozbúril v ňom prevelikú krútňavu myšlienok, len aby ho odvrátil od správneho predsavzatia." "Mnohí z tých, čo prichodili za ním v túžbe uzrieť ho a byť s ním, nocúvali pri dverách jeho bývaniska a počuli hukot drsných hlasov proti Antonovi: Čo si sa osadil v našich sídlach? Čo ťa je po púšti? Odíď do iných končín, tu sa neudržíš, neznesieš naše útoky. Tí, čo boli vonku, sa nazdávali sprvu, že to nejakí ľudia vošli dnu po rebríkoch a tam s Antonom bojujú. Keď však nazreli cez otvory a nevideli nikoho, spoznali, že to čerti útočia naňho, i preľaknutí veľmi volali Antona na pomoc. Tu sa Anton priblížil k vchodu, povzbudzoval ich, aby sa nebáli, že to len diabol nahnal všetkým strachu: Prežehnajte sa, vravel, odíďte pokojne. Nechajte diablov, nech si robia bláznov sami zo seba." "Vôbec nie je ťažko rozoznať duchov dobrých od zlých... Tak Gabriel oslovil Zachariáša v chráme, i anjeli, zvestujúc pastierom božský pôrod Panny, i tí, čo sa zjavili pri Božom hrobe, prikázali nebáť sa ženám, ktoré ich videli. Tu vzniká bázeň nie tak zo strachu duše, ale skôr z pohľadu na veľké veci... Ak teda po strachu a nepokoji nastúpi radosť a dôvera v Boha a nevýslovná láska, poukazuje to na svätosť prítomného, lebo pokoj je dôkazom prítomnosti Božej v duši... Keď však strach v duši trvá naďalej, je to znak, že sa zjavil nepriateľ... Diabol totiž zvyšuje strach nakoľko len vládze."

 • V priestoroch Arcibiskupského úradu mali duchovnú obnovu pre ženy
  at 16:58 by Trnavská arcidiecéza

  V sobotu 17. februára 2024 sa konala v priestoroch Trnavského arcibiskupského úradu pôstna duchovná obnova pre ženy na tému „Duša ženy“ - podľa sv. Edith Stein. Obnovu pripravila a viedla sr. Noemi Ondreková, ŠSND. Viac čítajte tu: TRNAVA 19. februára 2024 - V sobotu 17. februára sa konala v priestoroch Trnavského arcibiskupského úradu pôstna duchovná obnova pre ženy na tému „Duša ženy“ - podľa sv. Edith Stein. Obnovu pripravila a viedla sr. Noemi Ondreková, ŠSND.

 • Diskusia: Martin Buber: Ja a ty - Goethe-Institut Slovensko
  at 16:15 by Rehoľa dominikánov na Slovensku

  Pozývame vás na diskusiu s br. Česlavom Petrom Šajdom v Goetheho inštitúte! Diskutovať sa bude o významnom diele Martina Bubera s názvom "Ja a Ty", ktoré brat Česlav preložil do slovenčiny. Už zajtra o 18:00. Viac info 👇👇👇 Ut , 20.02.2024

 • Arcibiskup Vasiľ: Ďakujem Svätému Otcovi za dôveru, prosím o modlitby
  at 16:00 by TK KBS

  Prosím o modlitby 🙏👏 ... „Ďakujem Svätému Otcovi za dôveru. (...) Menovaním mi určite pribudne práca, ale verím, že ju s pomocou Božou zvládnem,“ reaguje Arcibiskup Cyril Vasiľ na svoje menovanie do Dikastéria pre kauzy svätých. „Ďakujem Svätému Otcovi za dôveru. Vážim si to. Menovaním mi určite pribudne práca, ale verím, že ju s pomocou Božou zvládnem,“ reaguje arcibiskup Cyril Vasiľ na svoje menovanie do Dikastéria pre kauzy svätých.

 • Photos from Bratislavská arcidiecéza's post
  at 12:56 by Bratislavská arcidiecéza

  ✝️ KRÍŽOVÁ CESTA V KATEDRÁLE ✝️ V pôstnom období často rozjímame nad utrpením Ježiša Krista. Prinášame vám fotografie Veroniky Mihálovej zo spoločenstva Človek a viera z pobožnosti krízovej cesty s otcom arcibiskupom v Katedrále sv. Martina v Bratislave. #abuba #bratislavskaarcidieceza #postneobdobie

 • Pridajme sa k 🙏 Svätého Otca ... Všetky aktivity pápeža Františka budú počas tohto týždňa pozastavené. Tento týždeň strávi v ...
  at 12:21 by TK KBS

  Pridajme sa k 🙏 Svätého Otca ... Všetky aktivity pápeža Františka budú počas tohto týždňa pozastavené. Tento týždeň strávi v súkromnej modlitbe.

 • Photos from CNE Beckov's post
 • Anjel Pána s pápežom Františkom: V pôste sme pozvaní načúvať srdcu
  at 8:07 by TK KBS

  V pôste sme pozvaní načúvať ❤️ ... Nech nám na našej ceste pôstnym obdobím pomáha Svätá Panna Mária, ktorá zachovávala Slovo a nenechala sa zasiahnuť pokušeniami Zlého. „Pozdravujem neokatechumenátne spoločenstvá z rôznych farností Českej republiky, Slovenska a Španielska (...)“ Takto pozdravil Svätý Otec veriacich Slovákov, prítomných na Námestí sv. Petra.

 • This content isn't available right now
  at 7:26 by Redemptoristi

  Dnešnú svätú omšu, ktorú vysielalo Rádio Lumen z Katedrály sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici, celebroval P. Roman Janáč CSsR z komunity redemptoristov Banská Bystrica - Radvaň. When this happens, it's usually because the owner only shared it with a small group of people, changed who can see it or it's been deleted.

 • A post from Žilinská diecéza
 • Pôst s KBS a Jankom Havlíkom #6 „Každému sa snaž pomôcť!“ (Denník) #blahorecenie #post2024 #misijna #jankohavlik #spolocnost ...
  at 6:30 by Seminár Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul

  Pôst s KBS a Jankom Havlíkom #6 „Každému sa snaž pomôcť!“ (Denník) #blahorecenie #post2024 #misijna #jankohavlik #spolocnost #tkkbs #lent #janhavlik #post #kbs

 • A post from Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov
 • A post from Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov
 • Pôst s Konferenciou biskupov Slovenska 🙏 ... Každému sa snaž pomôcť! (Denník Janka Havlíka)
  at 5:57 by TK KBS

  Pôst s Konferenciou biskupov Slovenska 🙏 ... Každému sa snaž pomôcť! (Denník Janka Havlíka)

 • Ovce na súde (Mt 25, 31-46) - Zamyslenie k dnešnému evanjeliu - Farnosť Zvolen-Západ - Dominikáni Zvolen
  at 5:10 by Rehoľa dominikánov na Slovensku

  Ovce na súde (Mt 25, 31-46) 19. február, 2024 | Zamyslenie k dnešnému evanjeliu Prečo Ježiš na vykreslenie dobrých ľudí používa obraz oviec? Svätý Tomáš Akvinský hovorí, že zo štyroch dôvodov: 1. Kvôli ich nevinnosti. A cituje Dávidovu ľútosť, keď iní sú potrestaní za jeho hriech. „Ale tieto ovečky čože urobili?“ (2 Sam 24, 17). 2. Kvôli ich trpezlivosti, čo dokladá Izaiášovými citáciami o pokornom baránkovi, ktorého viedli na zabitie. 3. Kvôli ich poslušnosti, lebo ako hovorí Ježiš v Jánovom evanjeliu, jeho ovce počúvajú jeho hlas. 4. Kvôli množstvu využitia oviec pre dobro druhých, ako to spomína aj Ez 34, 3: „Mlieko ste pojedli, vlnou ste sa obliekli.“ Tak podobne aj dobrí ľudia prinášajú množstvo ovocia pre svoje okolie. Snažme sa teda byť nevinnými, trpezlivými, počúvať Pánov hlas a prinášať veľa ovocia, aby sme pri súde stáli na tej dobrej strane. Pane, pomôž nám žiť tak, aby sme sa na posledný súd tešili. Fr. Damián, OP Mt 25, 31-46 Prečo Ježiš na vykreslenie dobrých ľudí používa obraz oviec? Svätý Tomáš Akvinský hovorí, že zo štyroch dôvodov: 1. Kvôli ich nevinnosti. A cituje Dávidovu ľútosť, keď iní sú potrestaní za jeho hriech. „Ale tieto ovečky čože urobili?“ (2 Sam 24, 17). 2. ...

 • Brat, ktorý kázal maľbami
  at 21:38 by Rehoľa dominikánov na Slovensku

  Brat, ktorý kázal maľbami - Fra ANGELICO 👇👇👇 Fra Angelico, vlastným menom Guido di Pietro, bol dominikán 15. storočia. Preslávil sa svojím nevšedným maliarskym umením, ktoré radíme do skorej renesancie. Podľa životopisca Giorgia Vasariho mal „ojedinelý a vycibrený talent“. Reputáciu si získal najmä freskami v kláštore Sa...

 • Ako správne oslovovať a titulovať východných biskupov
  at 21:25 by Prešovská archieparchia

  AKO SPRÁVNE OSLOVOVAŤ VLADYKU JONÁŠA Text o. Andreja Škovieru vysvetľuje, ako by sme mali oslovovať a titulovať východných biskupov. Dobrá pomôcka pre všetkých. V súvislosti s chirotóniou vladyku Jonáša zarezonovala aj otázka správneho oslovovania a titulovania východných biskupov.

 • Dôvernosť s Ježišom
  at 20:32 by JEZUITI.sk

  Byť kresťanom znamená okrem iného predovšetkým objavovať Boha cez osobu Ježiša Krista. Mať s ním živý, osobný, dôverný vzťah. V Druhom týždni duchovných cvičení kladie sv. Ignác na začiatok každej evanjeliovej kontemplácie prosbu o dôverné, intímne poznanie Pána, ktorý sa pre mňa stal človekom, aby som ho viac miloval a nasledoval. Toto vnútorné poznanie Pána nie je výsledkom našej inteligencie, vzdelania, ale je milosťou, darom, po ktorom musíme túžiť a vyprosovať si ho. Byť kresťanom znamená okrem iného predovšetkým objavovať Boha cez osobu Ježiša Krista. Mať s ním živý, osobný, dôverný vzťah. V Druhom týždni duchovných cvičení kladie sv. Ignác na začiatok každej evanjeliovej kontemplácie prosbu o dôverné, intímne poznanie Pána, ktorý...

 • Bratislavská arcidiecézna charita's cover photo
  at 20:09 by Bratislavská arcidiecéza

  INFORMÁCIE O JARNÉJ ZBIERKE NAŠEJ CHARITY https://www.facebook.com/share/TUHTvLNAjmf4LsHL/?mibextid=WC7FNe

 • Pôst s Konferenciou biskupov Slovenska 🙏 ... Neboj sa, keď klesneš pod krížom! Vstaň, objím svoj kríž ako Ježiš, a nes ho odovz...
  at 19:40 by TK KBS

  Pôst s Konferenciou biskupov Slovenska 🙏 ... Neboj sa, keď klesneš pod krížom! Vstaň, objím svoj kríž ako Ježiš, a nes ho odovzdane naďalej. (Krížová cesta malých duší)

 • Farské oznamy na 1. pôstnu nedeľu:
  at 18:36 by Farnosť Zemianske Kostoľany

  Farské oznamy na 1. pôstnu nedeľu:

 • 💡PÔSTNE INŠPIRÁCIE Z DIELNE DIECÉZNEHO KATECHETICKÉHO ÚRADU Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy pripravil pôst...
  at 17:41 by Bratislavská arcidiecéza

  💡PÔSTNE INŠPIRÁCIE Z DIELNE DIECÉZNEHO KATECHETICKÉHO ÚRADU Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy pripravil pôstne inšpirácie. Tie sú vhodné pre prácu s deťmi v školách, ale i na katechézu detí i dospelých vo farnostiach a rodinách. Inšpirácie sú dostupné tu 👉 https://dku.abuba.sk/node/3226 #abuba #bratislavskaarcidieceza #postneobdobie

 • Photos from Seminár Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul's post
  at 16:25 by Seminár Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul

  Včera 17.2. 2024, 8️⃣ ôsmi naši spolubratia z 🇵🇱 Poľska zložili večné sľuby: čistoty, chudoby, poslušnosti a vytrvalosti v svojom povolaní v Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul pred Bohom. Za 3 mesiace budú svätení na diakonov, preto modlime sa 🙏 za nich, aby vytrvali vo svojom povolaní až do konca 🔚. Prosíme ťa🙏 , Veľkňaz Kriste 👑, daj nám nových, svätých 😇 kňazov, lebo len z Eucharistie ⚪ nové ľudstvo 👫 zbožne žije, lebo len z tvojej obety sa náš svet 🌍 znova posvätí. Amen.

 • Timeline photos
  at 16:00 by Redemptoristi

  Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch. Veď ma vo svojej pravde a uč ma, lebo ty si Boh, moja spása. Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov. Pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve veď si, Pane, dobrotivý. Pán je dobrý a spravodlivý: ukazuje cestu hriešnikom. Pokorných vedie k správnemu konaniu a tichých poúča o svojich cestách. (Žalm 25, 4-5b. 6+7bc. 8-9)

 • 17. 2. 2024: Pôstna procesia, Farnosť sv. Petra a Pavla, Nitra-Horné mesto
  at 14:19 by Farnosť Nitra - Horné mesto - Františkáni

  Foto pôstnej procesie 17. februára 2024. Ďakujeme za foto: p. Mária Švecová Kajúca pôstna procesia z Baziliky sv. Emeráma v Nitre do Kostola sv. Petra a Pavla, Nitra-Horné mesto, do ktorej sa zapojila asi stovka veriacich za latinského spevu litánií. V Kostole sv. Petra a Pavla nasledovali latinsko-slovenské vešpery 1. Pôstnej nedele, ktoré ukončilo požehnanie ...

 • Prešovský arcibiskup Jonáš Maxim / Počítal som aj s tým, že ma Rusi zastrelia
  at 13:28 by Prešovská archieparchia

  SVET KRESŤANSTVA PRINIESOL ROZHOVOR S METROPOLITOM JONÁŠOM O svojom menovaní za arcibiskupa, o vojne na Ukrajine, o jeho vzťahoch s ostatnými gréckokatolíckymi biskupmi či o svojom vnútornom nastavení počas pôstu porozpráva nový prešovský arcibiskup metropolita Jonáš. „Žijem v istom napätí. Mnohí akoby ešte nevedeli, ako sa ku mne majú správať,“ hovorí nový metropolita Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

 • Vladyka Jonáš Maxim odprosuje za hriechy našej cirkvi kňazov aj ľud. 18. február 2024
  at 12:46 by Prešovská archieparchia

  Vladyka Jonáš Maxim odprosuje za hriechy našej cirkvi kňazov aj ľud. 18. február 2024

 • Fara Skýcov - Farské oznamy - Strana 1 - Created with Publitas.com
  at 11:47 by Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov

  Aktuálne farské oznamy. Rímskokatolícka cirkev Hlavná 4/116, 95185 Skycov Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov skycov@ifara.sk 037/6346214, 0948155750 faraskycov 4. nedeľa v

 • Odrobina 38 – Ježiš, priateľ, ktorý vytvára spoločenstvo – otec Juraj Feník
  at 8:38 by Žilinská diecéza

  V 38. odrobine o. Juraj hovorí o konečných časoch, o novom stvorení. Rozpráva o harmónii rajskej záhrady, ktorá prichádza s Ježišovým príchodom medzi ľudí. Odrobiny - jedným Slovom V 38. odrobine o. Juraj hovorí o konečných časoch, o novom stvorení. Rozpráva o harmónii rajskej záhrady, ktorá prichádza s Ježišovým príchodom medzi ľudí.00...

 • A post from JEZUITI.sk
  at 8:35 by JEZUITI.sk
 • A post from Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov
 • Zamyslenie P. Viktora Mišutha na 1. pôstnu nedeľu: Ustanovujem svoju zmluvu s vami – Redemptoristi
  at 7:00 by Redemptoristi

  Od ostatných významných postáv, ktoré poznáme z Biblie, sa Noe výrazne odlišuje. Väčšina biblických postáv má svoju hlavu a veľa rečí. On mlčí. Za celý čas nepovie jediné slovo. Pán mu oznámi, že vyhubí všetko živé na zemi a Noe pokrčí ramenami. Boh mu prikáže postaviť archu a Noe sa nepýta, nevyjednáva, že postavenie obrovskej lode je veľa práce a ak má vydržať s loďou plnou zvierat nejaký čas na nedozernej hladine, potrebuje viac mužov, ako len troch. Nenavrhuje, že by mohol on, spravodlivý, presvedčiť ľudí, aby svoju zlobu oľutovali a priniesli Bohu obete, aby im mohol Boh odpustiť… Nič, ticho. V tomto všetkom nás Noe ako sprievodca prvej pôstnej nedele učí poslušnosti Pánovmu slovu. Nie je náhoda, že v prvom čítaní prvej pôstnej nedele sa až päťkrát opakuje slovo zmluva. Stojí za to objaviť toto kľúčové slovo na začiatku pôstneho obdobia pre pochopenie nášho miesta vo svete. Kniha Genezis spomína o nej v perspektíve príbehu o Noemovi. Ilustračný obrázo...

 • Pôst s KBS a Jankom Havlíkom #5 18.2. Prvá pôstna nedeľa „Neboj sa, keď klesneš pod krížom! Vstaň, objím svoj kríž ako Ježiš, ...
  at 6:56 by Seminár Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul

  Pôst s KBS a Jankom Havlíkom #5 18.2. Prvá pôstna nedeľa „Neboj sa, keď klesneš pod krížom! Vstaň, objím svoj kríž ako Ježiš, a nes ho odovzdane naďalej.“ (KC) #spolocnost #lent #blahorecenie #jankohavlik #kbs #janhavlik #misijna #post2024 #tkkbs #post

 • ZAMYSLENIE NA PRVÚ PÔSTNU NEDEĽU
  at 6:19 by Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov

  Dnes slávime Prvú pôstnu nedeľu. Evanjelium predstavuje Ježiša, ako odchádza na púšť, kde trávi štyridsať dní v modlitbe a pokání, kde je pokúšaný satanom. Ježiš v tejto skúške obstál. Evanjelista svätý Marek uzatvára túto udalosť slovami: „a anjeli mu posluhovali.“ ...

 • A post from Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov
 • Brat Rafael OP: Pôst ukazuje, čo sa nachádza vo vnútri človeka
  at 0:42 by Rehoľa dominikánov na Slovensku

  Popolcovou stredou sme vstúpili do obdobia Veľkého pôstu. Času pre ticho, modlitbu, službu v láske… Ako čo najvrúcnejšie darovať tento priestor Bohu a nepremárniť štyridsať dní, ktoré by mali slúžiť nášmu zblíženiu s Pánom a náprave pošramotených vzťahov? Rozprávame sa s bratom Rafaelom Tresom OP 👇👇👇 Popolcovou stredou sme vstúpili do obdobia Veľkého pôstu. Času pre ticho, modlitbu, službu v láske… Ako čo najvrúcnejšie darovať tento priestor Bohu a nepremárniť štyridsať dní, ktoré by mali slúžiť nášmu zblíženiu s Pánom a náprave pošramotených vzťahov? Rozprávame s...

 • Homília brata Alberta na 1. pôstnu nedeľu
  at 0:25 by Rehoľa dominikánov na Slovensku

  “Sme povolaní, aby sme sa odvážili vydať sa na cestu z otroctva do zasľúbenej zeme, bez toho, aby sme vedeli, ako dlho toto potrvá a kam nás to zavedie, ale s vedomím, že po tejto dlhej a ťažkej ceste plnej pokušenia na nás bude čakať zasľúbená zem” … prečítajte si nedelnú homíliu brata Alberta . 🙏👇👇 BaS: Popolcovou stredou sme vstúpili do nového cirkevného obdobia – do veľkého pôstu. V úmysle cirkvi to má byť doba intenzívnej prípravy na kresťanské prežitie Veľkej noci, najväčšieho sviatku a stredobodu dejín spásy. Pán Ježiš, Boží Syn, je najväčšou postavou pôstny...

 • Počas prvej pôstnej nedele bude v kostoloch zbierka na jednotlivé charity
  at 20:17 by TK KBS

  Pomôžme, keď môžme 🙏 ... Vďaka podpore podporíte ich služby, ktoré ponúkajú. Zároveň podporíte dobro a pomoc pre chudobných a núdznych, detí aj mládež či seniorov. Počas 1. pôstnej nedele 18. februára 2024 sa v chrámoch po celom Slovensku uskutoční tradičná zbierka na jednotlivé arci/diecézne a archi/eparchiálne charity.

 • Pápež: Kňazská formácia musí zahŕňať rast aj v ľudskej a citovej oblasti
  at 20:11 by TK KBS

  Pravda vás vyslobodí 💟 ... Základom je v pravde sa vložiť do hry bez toho, aby sme upadli do omylného „pocitu, že sme už dorazili do cieľa.“ „Buďte k dispozícii pôsobeniu Ducha Svätého bez toho, aby ste sa zatvrdili a bránili.“ To je výzva pápeža Františka seminaristom z Neapola, ktorých prijal v piatok 16. februára vo Vatikáne.

 • BLAHOREČENIE JANKA HAVLÍKA Bratislavská arcidieceza bude mať nového blahoslaveného. Krátko pred vianocami 🎄podpísal pápež 🇻🇦 Fra...
  at 19:42 by Seminár Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul

  BLAHOREČENIE JANKA HAVLÍKA Bratislavská arcidieceza bude mať nového blahoslaveného. Krátko pred vianocami 🎄podpísal pápež 🇻🇦 František dekrét o 🔴 mučeníctve Janka Havlíka 🔴, vincentína pochádzajúceho z dnešných Duboviec. O blahorečení 😇 sa dnes budeme rozprávať s provinciálom Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul na Slovensku Tomášom Brezánim.

 • This content isn't available right now
  at 19:09 by Prešovská archieparchia

  Už zajtra prinesie Postoj v sekcii Svet kresťanstva rozhovor s vladykom Jonášom. Nenechajte si ho ujsť…📰🎤 When this happens, it's usually because the owner only shared it with a small group of people, changed who can see it or it's been deleted.

 • A post from Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov
 • A post from Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov
 • 🔹 PATRÍ SÚČASNÉ UMENIE DO SAKRÁLNEHO PRIESTORU? 🔹 Vo farnosti Panny Márie Kráľovnej rodiny na Teplickej ulici v Bratislave, v n...
  at 17:05 by Bratislavská arcidiecéza

  🔹 PATRÍ SÚČASNÉ UMENIE DO SAKRÁLNEHO PRIESTORU? 🔹 Vo farnosti Panny Márie Kráľovnej rodiny na Teplickej ulici v Bratislave, v nadväznosti na synodálny dialóg, chystajú ďalšiu diskusiu. Už 7. pokračovanie bude na tému Umelec – prorok, blázon, alebo...? Stretnutie sa uskutoční v pondelok 19. februára 2024 o 19:00 v priestoroch pastoračného centra. #abuba #bratislavskaarcidieceza

 • Marana Tha Prešov pozýva na zajtrajší Večer chvál do Bardejova. Hosťom bude P. Peter Kvetan CSsR z komunity redemptoristov v Gab...
  at 16:00 by Redemptoristi

  Marana Tha Prešov pozýva na zajtrajší Večer chvál do Bardejova. Hosťom bude P. Peter Kvetan CSsR z komunity redemptoristov v Gaboltove.

 • Vypočujte si na našej stránke biblický podcast sr. Anny Mátikovej...o hadovi "Stvoriteľ neodoprel človekovi samotné poznanie dob...
  at 15:45 by Vatican News

  Vypočujte si na našej stránke biblický podcast sr. Anny Mátikovej...o hadovi "Stvoriteľ neodoprel človekovi samotné poznanie dobra a zla, ale zakázal mu jesť ovocie zo stromu poznania dobra a zla. ...Zlyhanie muža a ženy v biblickom príbehu tkvie v tom, že odmietli slobodne a zodpovedne rozlišovať dobro a zlo vo svetle Stvoriteľovej vôle, a nechali rozhodovanie o dobre a o zle napospas svojej impulzívnosti a pudovosti." https://www.vaticannews.va/sk/cirkev/news/2024-02/biblicke-postavy-10-had.html

 • Domov - Lectio divina
  at 15:41 by Žilinská diecéza

  Praktická metóda čítania Svätého písma Lectio Divina, je jednou zo základných ciest k Bohu, ktorú praktizovali kresťania už od prvých storočí.Lectio Divina je starobylá forma modlitby, ktorú odpradávna praktizovali tak rehoľné komunity, ako aj jednotlivci. Pozývame vás pripoji....

 • 13. Dýchej Slovo - "Zkoušky" (Mk 1,12-15)
  at 15:00 by JEZUITI.sk

  V evanjeliu tejto nedele vidíme Ježiša na púšti, ako prechádza skúškami pokušenia. Aj my sme pokúšaní: jednoducho preto, že aj my sme ľudia. Aké sú tie naše? Aký je náš postoj k nim? Modlitebné impulzy na tento týždeň pripravil Petr Hruška SJ. Body k meditaci k 1. neděli postníSlova svatého evangelia podle Marka.Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana, žil t...

 • Pápež menoval arcibiskupa Vasiľa za člena Dikastéria pre kauzy svätých
  at 13:42 by TK KBS

  Blahoželáme Arcibiskup Cyril Vasiľ 😉 ... Pápež František menoval košického eparchu Arcibiskup Cyril Vasiľ za člena Dikastéria pre kauzy svätých. Pápež František menoval košického eparchu Cyrila Vasiľa za nového člena Dikastéria pre kauzy svätých, informuje Tlačové stredisko Svätej stolice.

 • Ad multos, annos 💝 ... Všetko naj k narodeninám, biskup František Rábek. 📸 Dom Quo vadis
  at 13:40 by TK KBS

  Ad multos, annos 💝 ... Všetko naj k narodeninám, biskup František Rábek. 📸 Dom Quo vadis

 • Pôst s Konferenciou biskupov Slovenska 🙏 ... Prosíš bolestnú Matičku, aby ti uľahčila tvoj kríž? Prečo nehovoríš, ako Tvoj Ježi...
  at 13:37 by TK KBS

  Pôst s Konferenciou biskupov Slovenska 🙏 ... Prosíš bolestnú Matičku, aby ti uľahčila tvoj kríž? Prečo nehovoríš, ako Tvoj Ježiš v oddanosti do vôle Otcovej: "Staň sa vôľa Tvoja! (Krížová cesta malých duší)

 • Láska, s ktorou sa o nás Ježiš staral, milosrdenstvo, ktorým uzdravil naše rany, Duch Svätý, ktorým otvoril naše srdcia pre rado...
  at 12:30 by Vatican News

  Láska, s ktorou sa o nás Ježiš staral, milosrdenstvo, ktorým uzdravil naše rany, Duch Svätý, ktorým otvoril naše srdcia pre radosť, sú poklady, ktoré si nemôžeme nechať len pre seba alebo ich ukrývať: naplnení týmito darmi sme povolaní darovať ich. #pápežFrantišek

 • Vatican News's cover photo
  at 11:33 by Vatican News
 • Arcibiskup Cyril Vasiľ bol Svätým Otcom vymenovaný za člena Dikastéria pre kauzy svätých, blahoželáme.
  at 11:30 by Vatican News

  Arcibiskup Cyril Vasiľ bol Svätým Otcom vymenovaný za člena Dikastéria pre kauzy svätých, blahoželáme.

 • V dnešný deň sa v našej farnosti koná celodenná Eucharistická poklona, ktorá bude ukončená svätou omšou o 18 hod. Počas celého d...
  at 9:34 by Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov

  V dnešný deň sa v našej farnosti koná celodenná Eucharistická poklona, ktorá bude ukončená svätou omšou o 18 hod. Počas celého dňa môžete prichádzať a v tichosti sa pokloniť Pánovi prítomného v Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti. Je to čas, kedy môžeme Pánovi zveriť všetko to, čo nosíme v našom srdci a prosiť o potrebné milosti a jeho požehnanie.

 • Zmeňte zmýšľanie! (1. pôstna nedeľa) Cesta radosti - Zmeňte zmýšľanie! (1. pôstna nedeľa) Na Popolcovú stredu uplynul presne r...
  at 9:17 by Žilinská diecéza

  Zmeňte zmýšľanie! (1. pôstna nedeľa) Cesta radosti - Zmeňte zmýšľanie! (1. pôstna nedeľa) Na Popolcovú stredu uplynul presne rok, čo som sa dozvedel, že mám nevyliečiteľnú chorobu krvotvorby, na ktorú zrejme zomriem. Celý rok som sa potom dennodenne učil jednej veci – vďačnosti za každý deň, ktorý mi Pán pridal k životu (pozri Prís 10, 27). Keď sa teraz začalo ďalšie Pôstne obdobie, hľadal som, čím by som na toto prežívanie Božej starostlivosti nadviazal. A oslovili ma dve veci. Prvou bol žalm posvätného čítania na Popolcovú stredu. Začína sa slovami: „Dobroreč, duša moja, Pánovi a celé moje vnútro jeho menu svätému. Dobroreč, duša moja, Pánovi a nezabúdaj na jeho dobrodenia" (Ž 103, 1 – 2). Keď som sa ho začal modliť, hneď som vedel, že to je moja úloha. Dobrorečením Bohu a vďačnosťou za jeho dobrodenia premáhať negativistické postoje, posudzovanie a vyčítanie, ktoré v sebe často pozorujem. Druhou je invitatórium, ktoré nám Cirkev v Liturgii hodín ponúka na tieto dni pôstneho času. Znie takto: „Poďte, klaňajme sa Kristovi, nášmu Pánovi, pre nás pokúšanému a umučenému." Znamená to pre mňa zamerať celý deň na klaňanie sa Kristovi. Možno osobitne pri pohľade na kríž... Obe tieto duchovné cvičenia majú, samozrejme, aj svoju vonkajšiu stránku. Nazval by som ju zmluvnú stránku. Dobrý Izraelita vedel, že bude milovať Boha celým srdcom, celou mysľou a zo všetkých síl, ak bude verný zmluve z Horebu, ak bude zachovávať Božie prikázania. Tak aj moje úsilie dobrorečiť Bohu a klaňať sa Kristovi by bolo prázdne, len „duchovné", ak by som sa neusiloval svojím hovorením i konaním plniť Boží zákon. V tomto zmysle majú význam všetky vonkajšie sebazaprenia, obety, almužny... Ale bez tohto zmyslu sú len zameraním sa na výkon, čo je veľmi nebezpečné! Ďakujem Bohu za inšpirácie, ktoré mi na tento Pôst ponúkol. Nie sú pre mňa nijakým novým začiatkom, ako to neraz počúvame, že je čas začať odznova, ale plynulým nadviazaním na to, čo sa z Božej milosti usilujem žiť roky.

 • Co je modlitba (Postní promluvy 2024 ve farnosti Frýdek) - P. Tomáš Regeš CSsR
  at 9:15 by Redemptoristi

  Římskokatolická farnost Frýdek aj na tento rok pripravila pôstne príhovory pátrov redemptoristov. Ich témou je Modlitba. Prinášame vám včerajší príhovor P. Tomáša Regeša CSsR, rektora komunity redemptoristov v Gaboltove, ktorý sa zamýšľa na tým, čo je modlitba. Prinášame pôstný príhovor 2024 P. Tomáša Regeša CSsR vo farnosti Frýdek.Náš podcast nájdete aj tu:SOUNDTIER: https://www.soundtier.com/redemptoristiSPOTIFY: ...

 • Photos from Rehoľa dominikánov na Slovensku's post
 • Photos from Rehoľa dominikánov na Slovensku's post
 • Boží lekár (Lk 5,27-32) - Zamyslenie k dnešnému evanjeliu - Farnosť Zvolen-Západ - Dominikáni Zvolen
  at 7:25 by Rehoľa dominikánov na Slovensku

  Boží lekár (Lk 5,27-32) 17. február, 2024 | Zamyslenie k dnešnému evanjeliu Niekedy nám veľkosť hriechu v našich očiach bráni vidieť za ním človeka. Ježiš prišiel v prvom rade stretnúť sa s človekom, akokoľvek hriešny by mohol byť. Pretože vie, koľko výčitiek, pochybností a vnútorných zápasov znáša ten, kto vedome hreší. Ježiš vstupuje do špirály hriechu a viny a ponúka inú cestu. Cestu nasledovania Krista, kde sa ľudia aj s vedomím vlastných slabostí a pádov učia milovať a konať dobro. Na tejto ceste si čím ďalej, tým viac uvedomujú, že to nie je ich zásluha, ale Božia milosť v nich, ktorá uzdravuje. Takto Boží lekár lieči rozjatrené rany našej ľudskej prirodzenosti a vracia nás do spoločenstva s ním. Pane, privádzaj nás na chodník svojich príkazov. Fr. Irenej, OP Lk 5,27-32 Niekedy nám veľkosť hriechu v našich očiach bráni vidieť za ním človeka. Ježiš prišiel v prvom rade stretnúť sa s človekom, akokoľvek hriešny by mohol byť. Pretože vie, koľko výčitiek, pochybností a vnútorných zápasov znáša ten, kto vedome hreší. Ježiš vstu...

 • Ján Havlík, mučeník vernosti
  at 7:15 by Seminár Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul

  Ján Havlík * 12. február 1928, Dubovce † 27. december 1965 Skalica Seminarista Misijnej spoločnosti s

 • Hľa, Baránok Boží
  at 21:14 by Farnosť Nitra - Horné mesto - Františkáni

  Hľa, Baránok Boží

 • Spojme sa dnes večer v 🙏💗✝️
  at 20:07 by TK KBS

  Spojme sa dnes večer v 🙏💗✝️ Keď deň prežijeme v modlitbe, budú to iné dní, budú to dní naplnené Božou prítomnosťou, budú to dní naplnené účinným Božím pôsobením v nás a medzi nami.

 • Spoločná modlitba ruženca za mier na Ukrajine V piatok 23. februára, v predvečer smutného výročia začiatku vojny na Ukrajine spô...
  at 19:24 by Žilinská diecéza

  Spoločná modlitba ruženca za mier na Ukrajine V piatok 23. februára, v predvečer smutného výročia začiatku vojny na Ukrajine spôsobenej ruskou inváziou, Svetový apoštolát Fatimy organizuje o 12:00 (portugalské časové pásmo; t.j. 13:00 nášho času) online modlitbu ruženca, kedy sa budeme modliť za mier v tejto krajine a, samozrejme, na celom svete. Dva roky uplynuli od vypuknutia vojny 24. februára 2022. Odvtedy došlo k tisícom zranení a úmrtí vrátane mnohých detí a k masívnemu ničeniu domov a iných budov. Členovia Svetového apoštolátu Fatimy z Ukrajiny usporiadajú 23. februára tohto roku v Ľvove, vo farnosti Narodenia Matky Božej, modlitbové stretnutie. Je však otvorené pre všetkých, ktorí sa chcú zúčastniť aj prostredníctvom internetu. Ruženec sa bude recitovať v rôznych jazykoch s úmyslom za pokoj a obrátenie hriešnikov, ako to žiadala Panna Mária vo Fatime. Ak chcete získať odkaz na Zoom, aby ste sa mohli zúčastniť na modlitbe, pošlite e-mail na adresu: info@worldfatima.com

 • A post from Žilinská diecéza
  at 19:23 by Žilinská diecéza
 • BLAHOREČENIE JANKA HAVLÍKA Bratislavská arcidieceza bude mať nového blahoslaveného. Krátko pred vianocami podpísal pápež Franti...
  at 18:04 by Bratislavská arcidiecéza

  BLAHOREČENIE JANKA HAVLÍKA Bratislavská arcidieceza bude mať nového blahoslaveného. Krátko pred vianocami podpísal pápež František dekrét o mučeníctve Janka Havlíka, vincentína pochádzajúceho z dnešných Duboviec. O blahorečení sa dnes budeme rozprávať s provinciálom Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul na Slovensku Tomášom Brezánim. #abuba #bratislavskaarcidieceza #aktualneodnas

 • „Spoveď je sviatosť, ktorá nás pozdvihuje, ktorá nás nenecháva na zemi, plakať na tvrdej podlahe našich pádov. Je to sviatosť vz...
  at 17:10 by Vatican News

  „Spoveď je sviatosť, ktorá nás pozdvihuje, ktorá nás nenecháva na zemi, plakať na tvrdej podlahe našich pádov. Je to sviatosť vzkriesenia, je to čisté milosrdenstvo. A tí, ktorí vysluhujú spoveď, musia dať pocítiť sladkosť milosrdenstva." #Pôst #pápežFrantišek

 • Veľa Božích milostí prajeme ❤🙏 ... Pred 16 rokmi, 16. februára 2008, bol pre Bratislavskú eparchiu vysvätený jej prvý biskup Mon...
  at 16:00 by TK KBS

  Veľa Božích milostí prajeme ❤🙏 ... Pred 16 rokmi, 16. februára 2008, bol pre Bratislavskú eparchiu vysvätený jej prvý biskup Mons. Peter Rusnák. 📸 Peter Zimen

 • Pápež: Kňazská formácia musí zahŕňať rast aj v ľudskej a citovej oblasti Svätý Otec prijal seminaristov z Neapolu. Do formácie j...
  at 14:33 by Vatican News

  Pápež: Kňazská formácia musí zahŕňať rast aj v ľudskej a citovej oblasti Svätý Otec prijal seminaristov z Neapolu. Do formácie je v ich seminári zapojených viacero manželských párov, pretože kňazi „potrebujú aj príspevok tých, ktorí si vybrali cestu manželstva“. V rámci formácie sa "experimentuje s novými pastoračnými a misionárskymi skúsenosťami (...)“, „vytvárajú sa hypotézy o možnom čase prerušenia procesu, aby sa uprednostnilo individuálne dozrievanie“. #pápežFrantišek Viac u nás na nstránke... https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2024-02/papez-knazska-formacia-musi-zahrnat-ludksy-a-citovy-rast.html

 • Už je známa téma Svetového dňa starých rodičov a seniorov 2024
  at 12:59 by TK KBS

  Neopusť ma v starobe 😇 ... Tak znie téma Dňa starých rodičov a seniorov, ktorý sa bude sláviť v nedeľu 28. júla. Osamelosť je neredukovateľným stavom ľudskej existencie, musíme prekonať každú formu kultúry skartovania, píše v komentári k zverejneniu témy IV. ročníka sviatku seniorov prefekt Dikastéria pre laikov, rodinu a život.

 • Rodiny ohrozuje chudoba, pomôcť má tradičná pôstna akcia Podeľme sa
  at 12:53 by TK KBS

  Domov potrebuje každý, podeľme sa 💞 ... Nejde o to, len dávať almužnu, ale podeliť sa s tým, čo si odopriem. Každoročným cieľom podujatia Podeľme sa! je pomôcť blížnym v krízových životných situáciách, a tak prispieť k formovaniu povedomia ľudí na Slovensku k solidarite a vzájomnej pomoci.

 • Silná pápežova homília z Popolcovej stredy u nás už aj v podcaste... #pápežFrantišek https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/20...
  at 11:19 by Vatican News

  Silná pápežova homília z Popolcovej stredy u nás už aj v podcaste... #pápežFrantišek https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2024-02/homilia-z-popolcovej-stredy-vojdi-do-skrytosti-vrat-sa-k-srdcu.html

Bleskové správy