katolickesprávy.sk – práve sa deje v našej cirkvi

 • Na Kostol obrátenia svätého Pavla v Žiline vrátili jezuitský monogram IHS
  at 15:15 by TK KBS

  Mariánske námestie v Žiline lemujú historické budovy. Jednou z nich je kláštorný Kostol Obrátenia sv. Pavla, tzv. Sirotár, ktorý postavili jezuiti, no od roku 1990 ho spravujú bratia kapucíni. Na čelných fasádach kostola a kláštora od roku 2021 prebieha komplexné reštaurovanie. V rámci prebiehajúcej obnovy sa dňa 12. mája 2022 konalo po 170 rokoch prinavrátenie monogramu IHS na zreštaurovaný barokový štít medzi vežami.

 • Timeline photos
  at 15:00 by Redemptoristi

  Vo farnosti Dolný Moštenec sa dnešnou večernou sv. omšou vo farskom kostole sv. Gorazda začína obnova misií, ktorú vedie tím P. Ivana Flimela. Zajtra pôjdu pátri redemptoristi spovedať chorých a v piatok im pri sv. omši udelia pomazanie chorých. Na večernej sv. omši v sobotu si manželia obnovia svoje sľuby. Obnova misií sa ukončí nedeľnou sv. omšou. Prosíme o vaše modlitby!

 • Photos from Prešovská archieparchia's post
  at 13:57 by Prešovská archieparchia

  MLADÍ VÝTVARNÍCI SA STRETLI S VLADYKOM PETROM RUSNÁKOM DKÚ PA – Dnes, 18. mája 2022 sa na Gréckokatolíckom arcibiskupskom a metropolitnom úrade v Prešove uskutočnilo stretnutie vladyku Petra Rusnáka, s mladými výtvarníkmi. Stretnutia sa zúčastnili žiaci a študenti materských, základných, stredných a špeciálnych škôl, ktorí sa zapojili do výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže a projektu Východní svätí pre súčasnosť a ich práce sa umiestnili na prvých troch miestach v protopresbyterskom kole. Každého súťažiaceho sprevádzal rodič alebo učiteľ výtvarnej výchovy. Stretnutie sa začalo v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove, kde seminarista Richard Fučko predstavil históriu a súčasnosť katedrálneho chrámu a jeho poklady – kópiu Turínskeho plátna i relikvie blahoslavených biskupov – mučeníkov P. P. Gojdiča, V. Hopka a iných svätých. Stretnutie pokračovalo v priestoroch arcibiskupského úradu, kde v Epxozícií stálej výstavy bola priblížená história i súčasnosť Prešovskej archieparchie. Stretnutie vyvrcholilo, keď všetkých zúčastnených prijal v Sále biskupov vladyka Peter Rusnák, apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie. Po úvodnom príhovore odovzdal súťažiacim diplomy a vecné ceny. Samozrejme na záver nemohla chýbať spoločná fotografia a s arcipastierskym požehnaním sa milé stretnutie ukončilo. Projekt Východní svätí pre súčasnosť je zameraný na spoznávanie života východných svätých a blahoslavených. V každom školskom roku je zameraný na jedného východného svätca alebo blahoslaveného, ktorého život a dielo si súťažiaci naštudujú a zrealizujú v jednom z uvedených stvárnení/techník v rámci vekovej kategórie. Súťažiaci sa môžu zamerať na životopis, dielo, či posolstvo daného svätca. Cieľom projektu je bližšie sa oboznámiť so svätými a blahoslavenými východného obradu; prehĺbiť východnú spiritualitu a posilniť povedomie gréckokatolíka, ale aj prijať nové vzory do svojho života a prostredníctvom nich formovať morálne čnosti; rozvíjať tvorivosť a zručnosť pri spracovaní informácií. Projekt je rozdelený do 7. kategórií. Do projektu sa môžu zapojiť žiaci či študenti, ktorí reprezentujú svoju školu, alebo farnosť. V tomto školskom roku bola ako predmet projektu vybraná minuloročná návšteva Svätého otca Františka na Slovensku, ktorá bola stvárnená v 78 prácach. Celoslovenská súťaž Biblia očami detí a mládeže, ktorú v spolupráci s Diecéznymi katechetickými úradmi každoročne organizuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o., je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva. Zámerom je nápaditosť a originálnosť vnímania Biblie, nie kopírovanie výjavov z ilustrovaných Biblií. Cieľom súťaže je zaangažovať do vnímania a prežívania biblických dejín čo najviac detí a mládeže, aj tie, ktoré sa priamo nezapojili do vedomostnej súťaže Biblická olympiáda. Privádzať ich k poznávaniu Biblie a k záujmu o túto Knihu kníh. Predmetom súťaže Biblia očami detí a mládeže sú biblické knihy, ktoré sú predmetom aj biblickej olympiády. V tomto školskom roku to bola kniha Skutky apoštolov. Do súťaže prišlo 55 prác.

 • Generálna audiencia: Jób nás učí premieňať sklamania
  at 13:15 by TK KBS

  Pri generálnej audiencii v stredu 18. mája zameral pápež František pozornosť Cirkvi na postavu biblického Jóba. Desiatej katechéze z cyklu O starobe dal názov: „Jób - skúška viery, požehnanie čakania“. Na Námestí sv. Petra ani tentoraz nechýbali pútnici zo Slovenska. Bola medzi nimi aj skupina z Farnosti Nanebovzatia Panny Márie zo Spišskej Novej Vsi. Aby sme porozumeli knihe Jób, je potrebné čítať ju dôkladne, bez predsudkov a klišé, zdôraznil pápež František. Jóbovi sa od Boha dostáva chvála, „pretože pochopil tajomstvo Božej nehy skrytej za jeho mlčaním“. Naopak Boh karhá Jóbových priateľov, „ktorí sa domnievali, že vedia všetko o Bohu i o bolesti, a keď prišli Jóba utešovať, nakoniec ho odsúdili podľa svojich predpojatých schém“. Jób nás tak učí prekonať „pokušenie moralizovania“ zoči-voči človeku, na ktorého sa sypú životné údery, vysvetlil Svätý Otec: „Všetci poznáme takýchto ľudí. Urobilo na nás dojem ich volanie, ale často sme aj zostali v úžase nad nezlomnosťou ich viery a lásky. Mám na mysli rodičov detí s ťažkým postihnutím, alebo tých, ktorí prežívajú trvalé zdravotné problémy, sami alebo u blízkeho člena rodiny... Sú to situácie často sťažené nedostatkom finančných zdrojov. V určitých okamihoch dejín sa zdá, akoby sa tieto hromady bremien zgrupovali. Tak ako sa to dialo v týchto rokoch pri pandémii Covid-19 a teraz sa to deje pri vojne na Ukrajine.“ Aj Jóbov protest je formou modlitby, pripomenul pápež František pri komentovaní jeho vzdoru: „Boh ťa počúva, on sa nezľakne našej modlitby protestu! Boh chápe. Nuž buď slobodný, slobodná, neuväzňuj svoju modlitbu do predpojatých schém!“ Jóbov príbeh predstavil Svätý Otec aj ako životnú skúsenosť nejedného človeka dnešnej doby: „Koľko ľudí, koľkí z nás po nejakej zlej, temnej skúsenosti urobí krok a spoznajú Boha lepšie ako predtým! A môžeme povedať ako Jób, poznal som ťa trochu z počutia alebo z rozprávania, ale teraz som ťa videl, lebo som ťa stretol. Toto svedectvo je obzvlášť vierohodné, ak si ho osvojí staroba vo svojej postupujúcej krehkosti a ubúdaní. Starí ľudia toho v živote videli veľa! A videli aj nedôslednosť sľubov ľudí. Ľudí práva, ľudí vedy, dokonca ľudí náboženstva, ktorí si zamieňajú prenasledovateľa s obeťou a prisudzujú jej plnú zodpovednosť za vlastnú bolesť.“ Tí starí ľudia, ktorí vydávajú svedectvo o „premieňaní sklamania zo strát na vytrvalosť v očakávaní Božieho prísľubu, sú nenahraditeľnými pre spoločenstvo pri čelení presile zla,“ zdôraznil pápež: „Títo starí ľudia sa podobajú pokoju Božieho Syna na kríži, ktorý sa odovzdáva Otcovi“. Vatican News TK KBS Pri generálnej audiencii v stredu 18. mája zameral pápež František pozornosť Cirkvi na postavu biblického Jóba. Desiatej katechéze z cyklu O starobe dal názov: „Jób - skúška viery, požehnanie čakania“. Na Námestí sv. Petra ani tentoraz nechýbali pútnici zo Slovenska. Bola medz...

 • MODLITBA ✋ Pane, keď prežívame rozličné životné skúšky a obraciame sa k Tebe, pripomíname si Tvoju lásku a jej istotu vyjadruje...
  at 12:37 by Bratislavská arcidiecéza

  MODLITBA ✋ Pane, keď prežívame rozličné životné skúšky a obraciame sa k Tebe, pripomíname si Tvoju lásku a jej istotu vyjadrujeme skúsenosťou láskavých rúk 🤲🏻Hovoríme o Tvojich rukách, ktoré nás držia, objímajú. A keď sme v Pánových rukách, znamená to, že máme veľkú hodnotu, že sme v Božích očiach vzácni. Človek má jedinečnú hodnotu, lebo Boh ho drží vo svojich rukách ako niečo hodnotné 👑 Mons. Stanislav Zvolenský #abuba #bratislavskaarcidieceza

 • Ján Pavol I. vo svetle archívov - list pápeža účastníkom konferencie
  at 12:21 by TK KBS

  „Svedčil o obraze Cirkvi, ktorá nesvieti vlastným svetlom, ale svetlom odrazeným, pochádzajúcim od Pána“. Aj takto píše pápež František v krátkom liste účastníkom konferencie o ctihodnom Jánovi Pavlovi I., ktorého blahorečenie je už naplánované na 4. september 2022 vo Vatikáne. Albino Luciani (1912-1978) bol pápežom len 33 dní. Vatikánska nadácia Jána Pavla I. v spolupráci s Katedrou dogmatickej teológie Pápežskej Gregorovej univerzity zorganizovala v piatok 13. mája konferenciu o jeho magistériu „vo svetle archívnych dokumentov“. Pápež František v spomenutom liste o kandidátovi blahorečenia píše: „Počas svojho života neustále vyhľadával a ukazoval podstatu Evanjelia ako jedinečnú a večnú pravdu, ktorá presahuje akúkoľvek historickú chvíľkovosť alebo módu. Múdry a pokorný muž, obdarený dobrou kultúrou, vedel hovoriť o Bohu s evanjeliovou jednoduchosťou a svedčiť o obraze Cirkvi, ktorá nesvieti vlastným svetlom, ale svetlom odrazeným, ktoré nepochádza od ľudí, ale od Pána.“ V liste historikom a ďalším účastníkom akademického podujatia Svätý Otec František poukazuje aj na ďalšie odkazy ctihodného Božieho služobníka Jána Pavla I. pre dnešnú dobu, najmä jeho úsilie komunikovať podstatu misie Cirkvi a snahu o dialóg: „V nadväznosti na túto perspektívu, hoci krátku, sa pontifikát Jána Pavla I. vyznačoval úsilím o zrozumiteľné podávanie niektorých prvkov, ktoré sú pre misiu zásadné: stáť po boku trpiacich bratov a sestier, vôľa k dialógu so svetom, úsilie o mier, jednota kresťanov, biskupská kolegialita. Tieto témy predstavujú spoľahlivý referenčný bod pre hľadanie konkrétnych riešení mnohých ťažkostí a výziev, ktorým dnes Cirkev čelí.“ Vatican News TK KBS „Svedčil o obraze Cirkvi, ktorá nesvieti vlastným svetlom, ale svetlom odrazeným, pochádzajúcim od Pána“. Aj takto píše pápež František v krátkom liste účastníkom konferencie o ctihodnom Jánovi Pavlovi I., ktorého blahorečenie je už naplánované na 4. september 2022 vo Vatik...

 • Svätý Otec prijíma skupiny pútnikov napriek ťažkosti s chodením
  at 8:57 by TK KBS

  Pápežovi Františkovi ani boľavé koleno nezabráni v stretnutiach s pútnikmi a skupinami na audienciách, pri ktorých využíva vozík. Vatican News TK KBS Pápežovi Františkovi ani boľavé koleno nezabráni v stretnutiach s pútnikmi a skupinami na osobitných audienciách, pri ktorých využíva invalidný vozík. Len koncom minulého týždňa prijal vo Vatikáne osem skupín.

 • „To, čo hovorí Evanjelium cez slovo, ikona zvestuje farbami, ktorými je napísaná." Táto myšlienka sprevádza výstavu svätých ikon...
  at 7:19 by TK KBS

  „To, čo hovorí Evanjelium cez slovo, ikona zvestuje farbami, ktorými je napísaná." Táto myšlienka sprevádza výstavu svätých ikon, ktorá predstavuje tvorbu umelkyne Margity Karnerovej. Aktuálne si ju môžete pozrieť v bratislavskom Dome Quo Vadis. Dom Quo vadis TV LUX TK KBS

 • Na Generálnej kapitule vo Vrícku si Satmárky zvolili nové generálne vedenie
  at 6:17 by TK KBS

  Generálnou predstavenou Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok sa stala sestra Irena Kopanicová. Radkyňami sa stali sestry Belarmína Ivančáková, Timotea Mordelová, Dobroslava Lakatošová a Bronislava Kráľová. Satmárky TK KBS Vo Vrícku sa konala generálna kapitula Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok. Na tomto zhromaždení bolo zvolené aj nové generálne vedenie. Generálnou predstavenou sa stala sestra Irena Kopanicová. Radkyňami sa stali sestry Belarmína Ivančáková, Timotea Mordelová...

 • Snažme sa byť stále „napojení" na Krista. V stredu po 5. veľkonočnej nedeli sa nad evanjeliom zamýšľa P. David Horáček CSsR, rek...
  at 6:00 by Redemptoristi

  Snažme sa byť stále „napojení" na Krista. V stredu po 5. veľkonočnej nedeli sa nad evanjeliom zamýšľa P. David Horáček CSsR, rektor komunity a správca pútnického miesta na Svatá Hora v Příbrami.

 • Pravý vinič (Jn 15, 1-8) - Zamyslenie k dnešnému evanjeliu - Farnosť Zvolen-Západ - Dominikáni Zvolen
  at 5:23 by Rehoľa dominikánov na Slovensku

  Jn 15, 1-8 Víno symbolizuje nápoj bohov. V židovskej tradícii verili, že vínny štep bol vynesený z rajskej záhrady Eden a mal byť znakom a predpoveďou návratu človeka do raja. Pre ľudstvo bol taký cenný, že počas potopy sa Noe špeciálne staral o semienka tohto plodu, aby ich po s...

 • Sv. Ján I. pápež sa narodil v Toskánsku. Roku 523 ho zvolili za rímskeho biskupa. Vybral sa do Carihradu k cisárovi Justínovi ak...
  at 5:00 by Seminár Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul

  Sv. Ján I. pápež sa narodil v Toskánsku. Roku 523 ho zvolili za rímskeho biskupa. Vybral sa do Carihradu k cisárovi Justínovi ako vyslanec kráľa Teodorika. Po návrate ho kráľ, nespokojný s výsledkom vyjednávania, zajal a uvrhol do väzenia v Ravenne, kde roku 526 zomrel.

 • ✝️ #čítamebreviár Bože, ty miluješ nevinnosť a navraciaš ju kajúcim hriešnikom; prosíme ťa, pripútaj k sebe naše srdcia, aby sme...
  at 4:56 by TK KBS

  ✝️ #čítamebreviár Bože, ty miluješ nevinnosť a navraciaš ju kajúcim hriešnikom; prosíme ťa, pripútaj k sebe naše srdcia, aby sme sa nikdy neodvrátili od svetla tvojej pravdy, ku ktorej si nás priviedol z temnôt nevery. (Úryvok z modlitby ranných chvál breviára)

 • Photos from Diecézna charita Žilina's post
 • Photos from Rehoľa dominikánov na Slovensku's post
  at 4:00 by Rehoľa dominikánov na Slovensku

  zamyslenie na 18. máj 2022

 • V Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade sa vždy druhý štvrtok v mesiaci pokračuje v modlitebnej iniciatíve Slovensko...
  at 19:33 by TK KBS

  V Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade sa vždy druhý štvrtok v mesiaci pokračuje v modlitebnej iniciatíve Slovensko na kolenách. Prostredníctvom internetového vysielania sa ku kňazom, hudobníkom a popradským farníkom môžu pripojiť veriaci z celého Slovenska. Modlitbová aktivita je pod záštitou spišského diecézneho administrátora Mons. Jána Kuboša. TK KBS

 • Photos from Moravské zemské muzeum's post
  at 19:04 by víra.živě

  Do listopadu v nově zrekonstruovanem etnografickem muzeu v Brně 😊

 • A post from Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov
 • ARCIDIECÉZNA PÚŤ DETÍ V MARIANKE 🤍 V sobotu 28. mája 2022 sa uskutoční púť s témou Panna Mária - Kráľovná pokoja. Hlavná myšlie...
  at 17:15 by Bratislavská arcidiecéza

  ARCIDIECÉZNA PÚŤ DETÍ V MARIANKE 🤍 V sobotu 28. mája 2022 sa uskutoční púť s témou Panna Mária - Kráľovná pokoja. Hlavná myšlienka púte bude objavovanie Panny Márie ako služobnice pokoja, jednoty a úcty medzi ľudmi. Púť organizuje eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí a Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy. Registrovať sa môžete do 25. mája 2022 na webovej stránke. Formu, program a ďalšie dôležité informácie nájdete na ich webovej stránke. ➡️ registrácia https://erko.sk/putdeti/ ➡️ viac informácii https://erko.sk/putdeti/#1493383663726-8fe27738-f80f #abuba #bratislavskaarcidieceza

 • Mons. Gallagher odchádza na návštevu Ukrajiny
  at 17:15 by TK KBS

  Vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi Mons. Paul Richard Gallagher začne v zajtrajšiu stredu 18. mája trojdňovú návštevu Ukrajiny, ktorá bola plánovaná ešte pred vypuknutím vojny. Príležitosťou cesty je 30. výročie nadviazania diplomatických vzťahov medzi Svätou stolicou a Ukrajinou. Prítomnosť Mons. Gallaghera bude zároveň prejavom blízkosti pápeža a Svätej stolice vojnou sužovanej krajne. Sekretár pre vzťahy so štátmi navštívi Ľvov, Kyjev a ďalšie oblasti zasiahnuté vojnou ako prejav blízkosti pápeža a Svätej stolice i na zdôraznenie dôležitosti dialógu pre znovunastolenie pokoja. Mons. Gallagher navštívi centrá pre utečencov, stretne sa s viacerými cirkevnými i občianskymi predstaviteľmi Ľvova, s hlavou Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi Kyjevsko-Haličským vyšším arcibiskupom Svjatoslavom Ševčukom i predsedom Konferencie biskupov Poľska Mons. Stanisławom Gądeckim. V záverečný deň, v piatok 20. mája, je na programe stretnutie s ukrajinským ministrom zahraničných vecí Dmytrom Kulebom a návšteva miest zasiahnutých vojnou. Vatican News TK KBS Vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi Mons. Paul Richard Gallagher začne v zajtrajšiu stredu 18. mája trojdňovú návštevu Ukrajiny, ktorá bola plánovaná ešte pred vypuknutím vojny. Príležitosťou cesty je 30. výročie nadviazania diplomatických vzťahov medzi Svätou stolicou ...

 • Ján Pavol I. vo svetle archívov - list pápeža účastníkom konferencie - Vatican News
  at 15:30 by Vatican News

  „Svedčil o obraze Cirkvi, ktorá nesvieti vlastným svetlom, ale svetlom odrazeným, pochádzajúcim od Pána“ - takto píše pápež František o ctihodnom Jánovi Pavlovi I., ktorého blahorečenie je už naplánované na 4. septembra 2022 vo Vatikáne „Svedčil o obraze Cirkvi, ktorá nesvieti vlastným svetlom, ale svetlom odrazeným, pochádzajúcim od Pána“. Aj takto píše pápež František v krátkom ...

 • Svätý Otec prijíma skupiny pútnikov napriek ťažkosti s chodením - Vatican News
  at 15:28 by Vatican News

  Pápežovi Františkovi ani boľavé koleno nezabráni v stretnutiach s pútnikmi a skupinami na osobitných audienciách, pri ktorých využíva invalidný vozík. Len koncom minulého týždňa prijal vo Vatikáne osem skupín. Pápežovi Františkovi ani boľavé koleno nezabráni v stretnutiach s pútnikmi a skupinami na osobitných audienciách, pri ktorých využíva invalidný vozík. ...

 • Timeline photos
  at 15:00 by Redemptoristi

  Pred 70 rokmi zomrel blahoslavený redemptorista Ivan Zjatyk. Vo fingovanom súdnom procese vo februári 1950 bol obvinený zo zbierania protisovietskej literatúry. Počas vyšetrovania musel podstúpiť mnoho brutálnych výsluchov. V novembri 1951 bol prevezený do väzenia KGB v Kyjeve a odsúdený na 10 rokov väzenia. Na Veľký piatok 1952 ho brutálne zbili, poliali ľadovou vodou a znova zbili. Na následky tohto zaobchádzania zomrel o tri dni neskôr, 17. mája 1952 vo väzení v meste Bratsk v Irkutskej oblasti.

 • Pápežské misijné diela sa zišli v Lyone na blahorečení Paulíny Jaricotovej
  at 14:30 by TK KBS

  Pápežské misijné diela v tomto roku slávia viacero okrúhlych výročí. Svoje tohtoročné stretnutie zorganizovali v kolíske organizácie, ktorou je francúzsky Lyon. Práve tam sa v nedeľu 22. mája bude sláviť blahorečenie ich prvotnej zakladateľky, ctihodnej Božej služobníčky Paulíny Jaricotovej. Pápež František na diaľku pozdravil zídených delegátov formou posolstva, z ktorého prinášame niekoľko myšlienok. „V tomto výnimočnom roku ste sa zišli v Lyone, v meste, kde vznikli Pápežské misijné diela a kde sa bude sláviť blahorečenie Paulíny Jaricotovej, zakladateľky Diela šírenia viery. Ide o 200. výročie jeho vzniku, ako aj 100. výročie jeho povýšenia na „pápežské“, spolu s Misijným dielom detí a Dielom sv. Petra apoštola. Neskôr sa k nim pripojila, opäť uznaná Piom XII., Pápežská misijná únia, ktorá si pripomína 150. výročie narodenia svojho zakladateľa, bl. Paola Mannu.“ Ako ďalej píše Svätý Otec vo svojom posolstve, tieto výročia sa začleňujú do osláv 400. výročia založenia Kongregácie De Propaganda Fide, v súčasnosti nazývanej Kongregácia pre evanjelizáciu národov. Práve v tomto čase upravil pápež František aj organizáciu tejto inštitúcie novou apoštolskou konštitúciou o Rímskej kúrii, ktorá vstúpi do platnosti na Turíce, 5. júna. „Chcel som, aby v obnovenej Rímskej kúrii prevzalo aj Dikastérium evanjelizácie osobitnú úlohu s cieľom podporovať misionárske obrátenie Cirkvi (Praedicate Evangelium, 2-3), ktoré nie je prozelytizmom, ale svedectvom: vychádzať zo seba, aby sme svojím životom ohlasovali nezištnú a spásonosnú lásku Boha k nám, ktorí sme všetci povolaní byť bratmi a sestrami.“ „Dali ste si teda stretnutie v Lyone, pretože práve tam pred 200 rokmi mladá 23-ročná žena Paulína Mária Jaricotová našla odvahu založiť dielo na podporu misijnej činnosti Cirkvi; a o niekoľko rokov neskôr založila „Živý ruženec“. „Paulína Jaricotová rada hovorievala, že Cirkev je svojou prirodzenosťou misionárska (porov. Ad gentes, 2), a preto každý pokrstený má poslanie, ba dokonca sám je poslaním. Pomáhať uživotňovať toto vedomie je hlavnou službou Pápežských misijných diel, služby, ktorú vykonávajú s pápežom a v jeho mene. [...] Zároveň je vašou úlohou, podľa koncilu (porov. Ad gentes, 38), pomáhať biskupom otvárať každú partikulárnu cirkev v horizonte univerzálnej Cirkvi.“ Svätý Otec v posolstve kladie dôraz predovšetkým na misijné obrátenie: „Dobro misie závisí od cesty vychádzania zo seba samého, od túžby nesústrediť svoj život na seba samých, ale na Ježiša, na Ježiša, ktorý prišiel slúžiť, a nie nechať si slúžiť (porov. Mk 10,45). V tomto zmysle Paulína Jaricotová vnímala svoj život ako odpoveď na súcitné a nežné milosrdenstvo Boha: od mladosti sa snažila stotožniť so svojím Pánom, a to aj cez utrpenie, ktorým prechádzala, s cieľom zapáliť plameň jeho lásky v každom človeku.“ Vatican News TK KBS Pápežské misijné diela v tomto roku slávia viacero okrúhlych výročí. Svoje tohtoročné stretnutie zorganizovali v kolíske organizácie, ktorou je francúzsky Lyon. Práve tam sa v nedeľu 22. mája bude sláviť blahorečenie ich prvotnej zakladateľky, ctihodnej Božej služobníčky Pau...

 • Pápež: Bojovať proti detskej práci odstraňovaním chudoby - Vatican News
  at 14:21 by Vatican News

  Žiaľ, príliš veľa malých rúk je zaneprázdnených oraním polí, prácou v baniach, cestovaním na veľké vzdialenosti za vodou a prácou, čo im bráni navštevovať školu, nehovoriac o zločine detskej prostitúcie, ktorý pripravil milióny detí o radosť z mladosti a o Bohom darovanú dôstojnosť.“ „Svätá stolica sa bude naďalej usilovať o to, aby medzinárodné spoločenstvo vytrvalo v úsilí o razantný, spoločný a rozhodný boj proti vykorisťovaniu ...

 • Mons. Gallagher odchádza na návštevu Ukrajiny - Vatican News
  at 14:20 by Vatican News

  Príležitosťou cesty je 30. výročie nadviazania diplomatických vzťahov medzi Svätou stolicou a Ukrajinou. Sekretár pre vzťahy so štátmi navštívi Ľvov, Kyjev a ďalšie oblasti zasiahnuté vojnou ako prejav blízkosti pápeža a Svätej stolice i na zdôraznenie dôležitosti dialógu pre znovunastolenie pokoja. Vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi Mons. Paul Richard Gallagher začne v zajtrajšiu stredu 18. mája trojdňovú návštevu Ukrajiny, ktorá bola ...

 • A post from Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov
 • Synodálny proces na Slovensku sa približuje k záveru
  at 11:44 by TK KBS

  Synodálny proces na Slovensku sa vo všetkých diecézach a eparchách približuje k svojmu záveru. Ako povedal pre TK KBS národný koordinátor synodálneho procesu Ivan Ružička, to znamená, že sa končia konzultácie v spoločenstvách. „Postupne sa zberajú výsledky týchto konzultácií. Ide o spracované syntézy za jednotlivé komunity. V diecézach a eparchiách sa pripravuje predsynodálne stretnutie. Na nich sa stretnú v jeden deň spoločenstvá, ktoré spoločene rozlišovali na synodálnej ceste jednotlivé témy. Diecézy a eparchie majú syntézy odovzdať na generálny sekretariát Konferencie biskupov Slovenska do 15. júla,” uviedol. TK KBS Synodálny proces na Slovensku sa vo všetkých diecézach a eparchách približuje k svojmu záveru. Ako povedal pre TK KBS národný koordinátor synodálneho procesu Ivan Ružička, to znamená, že sa končia konzultácie v spoločenstvách.

 • Timeline photos
  at 11:00 by Redemptoristi

  Dnes v modlitbách myslíme aj na 17. výročie príchodu Sestry redemptoristky do Kežmarku. Dnes uplynulo 17 rokov od nášho príchodu na Slovensko. Komunita slovenských redemptoristiek sa začala tvoriť v roku 1993, keď do poľského kláštora v Bielsku-Bialej vstúpili prvé slovenské dievčatá, a spolu s ich príchodom sa zrodila nádej na budúce vytvorenie rehoľného domu na Slovensku. VIAC: http://redemptoristky.sk/index.php/historia/v-kezmarku

 • Izrael: Kresťania odsúdili bezohľadný zásah polície pri pohrebe novinárky
  at 9:15 by TK KBS

  Latinský patriarcha Jeruzalema Pierbattista Pizzaballa, grécko-pravoslávny patriarcha Teofilos III. a ďalší biskupi spolu s veriacimi kresťanských komunít vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom odsudzujú brutálny zásah izraelskej polície proti pohrebnému sprievodu s telesnými pozostatkami zabitej novinárky Shireen Abu Aklehovej a poukazujú na poručovanie základných ľudských práv. K bezcitnému činu došlo v piatok 13. mája pri prenášaní rakvy z nemocnice sv. Jozefa do grécko-melchitského katedrálneho chrámu. Vyhlásenie cirkví Svätej zeme jednoznačne zavrhuje postoj izraelskej polície, ktorá „vtrhla do nemocnice bez úcty k Cirkvi, k zdravotníckemu zariadeniu i k pamiatke zosnulej a prinútila nosičov rakvy takmer ju zhodiť na zem“. Odsúdenie nadväzuje na reakciu, ktorú vyjadril generálny sekretár OSN Antonio Guterres v súvislosti so správou o smrti novinárky. Shireen Abu Aklehová pracovala pre televíznu sieť Al-Džazíra a bola zasiahnutá do hlavy počas operácie izraelských bezpečnostných síl v meste Dženín na Západnom brehu Jordánu, o ktorej informovala. Antonio Guterres vyzval na nezaujaté vyšetrovanie s cieľom objasniť skutočnosti. Hrubé porušenie ľudských práv Ako ďalej čítame vo vyhlásení cirkví Svätej zeme, „vtrhnutie izraelskej polície a neprimerané použitie sily, útoky na smútiacich, údery obuškami, použitie dymovníc, streľba gumovými projektilmi a zastrašovanie pacientov nemocnice sú vážnym porušením medzinárodných noriem a predpisov vrátane základného ľudského práva na slobodu vierovyznania, ktoré sa musí dodržiavať aj na verejnom priestranstve“. Signatári vyhlásenia uvádzajú, že Nemocnica sv. Jozefa bola vždy vzorovým miestom stretnutia a uzdravenia pre všetkých, bez ohľadu na náboženskú či kultúrnu príslušnosť. „To, čo sa stalo minulý piatok, hlboko zranilo nielen kresťanskú komunitu, rehoľné sestry sv. Jozefa, ktorým nemocnica patrí a celý nemocničný personál, ale aj všetkých ľudí, ktorí na tomto mieste našli a stále nachádzajú pokoj a pohostinnosť.“ Tragický incident z uplynulého piatka ešte viac potvrdil dôležitosť angažovanosti nemocnice v jej poslaní, uzatvára vyhlásenie. Vatican News TK KBS Latinský patriarcha Jeruzalema Pierbattista Pizzaballa, grécko-pravoslávny patriarcha Teofilos III. a ďalší biskupi spolu s veriacimi kresťanských komunít vydali v pondelok 16. mája spoločné vyhlásenie, v ktorom odsudzujú brutálny zásah izraelskej polície proti pohrebnému sprievodu...

 • „Ja som dostal akúsi milosť, ktorá má byť na mne vidieť aj teraz v bežnom živote. Že to nemá byť len niečo, čo si prežijem tam, ...
  at 8:06 by TK KBS

  „Ja som dostal akúsi milosť, ktorá má byť na mne vidieť aj teraz v bežnom živote. Že to nemá byť len niečo, čo si prežijem tam, vtedy, na tom mieste, ale stopy toho, že som mohol byť blízko pri Svätom Otcovi ako pri Pánu Ježišovi. Skutočne som to práve takto prežíval. Práve táto skúsenosť má byť na mne viditeľná teraz, má byť na mne viditeľná v mojej službe, vo všetkom, čo robím, vo všetkom, čo konám. Chcem to posolstvo, ktoré Svätý Otec dal mne, chcem ho prinášať do slovenskej Cirkvi. A myslím si, že takto by to mal vnímať, aj keď nemôžem hovoriť za pútnikov ostatných, ktorí tam boli, takto by to mal asi vnímať každý jeden z nás. My sme dostali, ale my to nemáme pre seba, to, čo sme dostali. My to, čo sme dostali, máme dávať, a má to byť na nás vidieť." (Juraj Zlocha, účastník Ďakovnej púte Slovákov do Ríma) CELÉ VIDEO: https://www.tvlux.sk/archiv/play/_28299 TV LUX TK KBS

 • Vincentky v Nitre oslávili 100. výročie založenia slovenskej provincie
  at 8:02 by TK KBS

  Sté výročie založenia Slovenskej provincie Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul si rehoľné sestry Vincentky dodatočne a opätovne pripomenuli vo svojom provinciálnom dome v Nitre na najvyššej úrovni v dňoch 13.-14. mája 2022. Súčasťou dvojdňového programu osláv za osobnej účasti generálnej matky, Sr. Françoise Petit, provinciálneho direktora P. Jozefa Mroceka, CM, ako aj sestier z celého Slovenska boli spoločné modlitby, videoprojekcie zo života provincie, agapé, prezentácia knihy „V ruke Prozreteľnosti“, divadelné predstavenie, adorácia, animovaný ruženec a Eucharistické požehnanie. Akýmsi vrcholným bodom programu bola slávnostná svätá omša ku cti Panny Márii Fatimskej 13. mája 2022, ktorú v podvečerných hodinách v kaplnke provinciálneho domu v Nitre na Šindolke celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák spolu s trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom, viacerými kňazmi, diakonmi a bratmi Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Mons. Judák vo svojom príhovore priblížil históriu slovenskej provincie Dcér kresťanskej lásky od jej začiatkov, cez jej rozvoj aj utrpenie sestier počas komunizmu a vyzdvihol ich službu lásky chudobným, chorým a trpiacim, ktorá je veľkým svedectvom aj pre dnešnú dobu, za čo im vyjadril veľkú vďaku aj za ich službu v Nitrianskej diecéze. V závere sestrám Vincentkám a celej provincii poprial do ďalšej storočnice veľa Božieho požehnania a vyprosoval im Božiu blízkosť na príhovor pokornej služobnice Panny Márie. V závere liturgickej slávnosti sa prítomným prihovoril aj trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, ktorý si zaspomínal na svoje pôsobenie v spoločenstve Vincentínskej rodiny. Na slávnosti v provinciálnom dome v Nitre na Šindolke boli v hojnom počte prítomní aj veriaci z nitrianskych farností, čo len umocnilo význam celého slávenia a potvrdilo živé prepojenie sestier Vincentiek v Nitre so spoločenstvom veriacich Nitrianskej diecézy. Toto významné jubileum si rehoľné sestry Vincentky pripomenuli už 14. januára 2022 spolu s nitrianskym pomocným biskupom Mons. Petrom Beňom. Práve vtedy provinciálny direktor P. Jozef Mrocek, CM prečítal Dekrét Apoštolskej penitenciárie z Ríma, ktorá na základe právomocí udelila Dcéram kresťanskej lásky plnomocné odpustky na tento rok, najmä v 14. deň v každom mesiaci, ktoré možno získať za obvyklých podmienok. Odpustky sa vzťahujú aj na všetkých veriacich, ktorí navštívia kaplnky dcér kresťanskej lásky, s možnosťou obetovať ich aj za duše v očistci. Biskupstvo Nitra TK KBS Súčasťou osláv za osobnej účasti generálnej matky, Sr. Françoise Petit, provinciálneho direktora P. Jozefa Mroceka, CM, ako aj sestier z celého Slovenska boli spoločné modlitby, videoprojekcie zo života provincie, agapé, prezentácia knihy „V ruke Prozreteľnosti“, divadelné preds...

 • Photos from Rehoľa dominikánov na Slovensku's post
  at 7:43 by Rehoľa dominikánov na Slovensku

  zamyslenie na 17. máj 2022

 • ✝️ #čítamebreviár Bože, zmŕtvychvstaním svojho Syna znova si nám otvoril cestu do večného života; prosíme ťa, daj nám pevnú vier...
  at 7:41 by TK KBS

  ✝️ #čítamebreviár Bože, zmŕtvychvstaním svojho Syna znova si nám otvoril cestu do večného života; prosíme ťa, daj nám pevnú vieru a nádej, aby sme nikdy nepochybovali, že sa splnia tvoje prisľúbenia. (Úryvok z modlitby ranných chvál breviára)

 • VOCE MAGNA 2022 ZAČÍNA. Milé dámy, vážení páni, všetci priatelia krásnej zborovej hudby, dnes začíname. Prvý koncert tohtoročnéh...
  at 6:56 by Žilinská diecéza

  VOCE MAGNA 2022 ZAČÍNA. Milé dámy, vážení páni, všetci priatelia krásnej zborovej hudby, dnes začíname. Prvý koncert tohtoročného festivalu Žilina Voce Magna 2022 začne o 19:30 v Kostole Sedembolestnej Panny Márie, v Martine na Severe. Program hudobného večera nájdete nižšie.

 • Jeho pokoj (Jn 14, 27-31) - Zamyslenie k dnešnému evanjeliu - Farnosť Zvolen-Západ - Dominikáni Zvolen
  at 6:50 by Rehoľa dominikánov na Slovensku

  Jn 14, 27-31 „Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje.“ Nenechajte sa znechutiť, nebuďte pesimisti, ani porazenými, hovorí Ježiš. V našom srdci má byť miesto jedine na jeho pokoj. Odchádza, ale vráti sa. Pokoj je posledné slovo Ježiša pred svojou smrťou, ale aj prvé slovo po...

 • Photos from Redemptoristi's post
  at 6:00 by Redemptoristi

  Tento týždeň vedie tím pátra Michala Zamkovského farské misie v Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja - Ružomberok.Pozývame a naďalej prosíme o vaše modlitby! 🙏 🕊️

 • Arcibiskup Ján Orosch požehnal novoosadenú sochu sv. Jána Nepomuckého
  at 21:52 by Trnavská arcidiecéza

  Dnes (16. mája 2022), na liturgickú spomienku sv. Jána Nepomuckého, požehnal trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch novoosadenú sochu tohto svätca na nádvorí budovy Marianum, medzi Arcibiskupským úradom a dvomi školami, ktorých zriaďovateľom je Trnavská arcidiecéza. Viac o udalosti čítajte tu: TRNAVA 16. mája 2022 - Dnes, na liturgickú spomienku sv. Jána Nepomuckého, požehnal trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch novoosadenú sochu tohto svätca na nádvorí budovy Marianum, medzi Arcibiskupským úradom a dvomi školami, ktorých zriaďovateľom je Trnavská arcidiecéza.

 • Trnavčania sa už po 17. krát stretnú na akcii Pocta sv. Jánovi Pavlovi II.
  at 21:38 by Trnavská arcidiecéza

  Pocta svätému Jánovi Pavlovi je názov tradičného stretnutia občanov, ktorí sa 17. krát stretnú pri soche sv. Jána Pavla II. na Univerzitnom námestí pred Katedrálou sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Mottom tohtoročného stretnutia budú slová svätého Pápeža „Už nikdy vojnu!“. Návšteva Svätého Otca v Trnave je nezabudnuteľná. Trnavčania prejavujú trvalú úctu slovanskému pápežovi, ktorý pri návšteve Slovenska, napriek vážnej chorobe, navštívil trnavskú katedrálu. Stretnutie bude v stredu 18. mája o 16.30 h. Stretnutie organizačne pripravujú členovia Kresťanskodemokratického hnutia v Trnave, informoval Bohumil Chmelík. Viac tu: TRNAVA 16. mája 2022 - Pocta svätému Jánovi Pavlovi je názov tradičného stretnutia občanov, ktorí sa 17. krát stretnú pri soche sv. Jána Pavla II. na Univerzitnom námestí pred Katedrálou sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Mottom tohtoročného stretnutia budú slová svätého Pápeža .....

 • Na Kopánke bude konsekrácia obnoveného kostola
  at 21:37 by Trnavská arcidiecéza

  Obyvateľov trnavskej časti Kopánka čaká predposledný májový víkend (20. - 22. 5.) udalosť, aká sa stane raz za život. Je ňou posviacka farského Kostola Panny Márie Pomocnice kresťanov na Kopánke, ktorý v uplynulých rokoch prešiel kompletnou rekonštrukciou. Kostol slávnostne posvätí trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Viac tu: TRNAVA 16. mája 2022 - Obyvateľov trnavskej časti Kopánka čaká predposledný májový víkend (20. - 22. 5.) udalosť, aká sa stane raz za život. Je ňou posviacka farského Kostola Panny Márie Pomocnice kresťanov na Kopánke, ktorý v uplynulých rokoch prešiel kompletnou rekonštrukciou...

 • Pápež: Kresťan si do politiky prináša pamäť, nádej a schopnosť žasnúť
  at 20:03 by TK KBS

  Politika je „predovšetkým umením stretnutia“, ktoré „sa žije prijatím druhého a prijatím jeho odlišnosti v úctivom dialógu“, uviedol pápež František pri stretnutí s členmi Politickej fraternity Chemin Neuf, ktorých prijal na audiencii vo Vatikáne. Komunita Chemin Neuf (Nová cesta) má svoje počiatky v roku 1972 vo francúzskom Lyone a je spojená s katolíckou charizmatickou obnovou. Členov jej Politickej fraternity pápež František povzbudil k prežívaniu politickej angažovanosti v duchu bratstva. Pripomenul im slová Pia XI., že „politika je najvyššou formou lásky“: „Ako kresťania však musíme urobiť viac: keďže evanjelium od nás žiada, aby sme milovali svojich nepriateľov, nemôžem sa uspokojiť s povrchným a formálnym dialógom, akým sú neraz agresívne rokovania medzi politickými stranami.“ Podľa slov Svätého Otca sa všetko začína „zmenou pohľadu na druhého“, „bezpodmienečným prijatím a rešpektovaním jeho osoby“: „Ak k tejto zmene nedôjde, hrozí, že politika sa zmení na často násilnú konfrontáciu s cieľom presadiť vlastné predstavy, na hľadanie partikulárnych záujmov namiesto spoločného dobra, proti zásade, že „jednota prevyšuje konflikt“.“ Nezabúdajme tiež, že realita je dôležitejšia než idea, pripomenul pápež František mladým členom Politickej fraternity Chemin Neuf ďalšiu zo svojich zásad rozlišovania. Takto sa kresťan vyhne sklzu do ideológie a budovaniu politiky na piesku, poznamenal Svätý Otec. Svojich hostí tiež povzbudil angažovať sa v prospech migrantov a dbať o ekológiu. Ďalšou orientačnou zásadou rozlišovania pre kresťana v politike je to, že „celok je viac ako časť“, pokračoval pápež. Ako tri kľúčové slová pre kresťana v politike napokon vymenoval „pamäť“, „nádej“ a „žasnutie“. „Kresťanský život nie je možný bez tohto žasnutia,“ zdôraznil Svätý Otec: „Žasnutie je to, čo mi dáva vnímať, že som v Ježišovi, s Ježišom. Úžas z toho, že vidíme veľkosť Pána, veľkosť jeho osoby, veľkosť jeho programu, že cítime veľkosť blahoslavenstiev ako programu života.“ Vatican News TK KBS Politika je „predovšetkým umením stretnutia“, ktoré „sa žije prijatím druhého a prijatím jeho odlišnosti v úctivom dialógu“, uviedol pápež František pri stretnutí s členmi Politickej fraternity Chemin Neuf, ktorých prijal v pondelok 16. mája na audiencii vo Vatikáne.

 • Arcibiskup Graubner je pripravený slúžiť ako pražský arcibiskup niekoľko rokov
  at 20:02 by TK KBS

  Jan Graubner, ktorého pápež František vymenoval za nového pražského arcibiskupa, je pripravený pôsobiť v tejto funkcii niekoľko rokov. Povedal to na tlačovej konferencii v Prahe, pričom sa odvolával na svoj rozhovor s kardinálom Marcom Ouelletom, ktorý ho informoval o rozhodnutí pápeža a zároveň súhlasil s Graubnerovým niekoľkoročným mandátom. „Ak to bude menej, nebudem sa hnevať, ak budú sily, som ochotný pracovať tak dlho, ako to pôjde,“ povedal Graubner. Nový pražský arcibiskup sa tento rok dožíva 74 rokov a budúci rok bude vekom, kedy cirkevní predstavitelia opúšťajú svoje funkcie. Graubner, súčasný olomoucký arcibiskup, dnes povedal, že vymenovanie bolo pre neho veľkým prekvapením. Na otázku, či sa po jeho vymenovaní dajú očakávať zmeny v domácej cirkvi, spomenul ďalšie očakávané zmeny na postoch niektorých biskupov, vrátane nového olomouckého arcibiskupa. „Vidíme, že v Ríme je dnes akýsi trend, že sa netreba ponáhľať, že sú to zmeny, ktoré skôr či neskôr prídu,“ povedal. Nástupca kardinála Duku sa hľadal niekoľko rokov, pričom Duka v roku 2018 podal abdikáciu. Graubner tiež uviedol, že minulý pondelok s ním viedol prvý rozhovor vatikánsky kardinál Marc Ouellet o tom, že by sa mohol stať pražským arcibiskupom. Oullet je prefektom Kongregácie pre biskupov, ktorá je zodpovedná za výber kandidátov na biskupský úrad, ktorých mená sa potom predkladajú pápežovi. Graubner vraj vtedy dostal čas na rozjímanie a modlitbu, počas ktorej si spomenul na svoju chorobu Covid-19. Vtedy sa zaprisahal, že ak zostane nažive, neurobí pre seba už nič. „Teraz si spomínam, ako som sa naladil a ako som to sľúbil,“ povedal dnes. O dva dni neskôr sa dozvedel, že pápež František súhlasil s jeho nomináciou. „Ak je to vôľa pápeža, hovorím áno,“ odpovedal Graubner v inom rozhovore s vatikánskym úradníkom. Nový pražský arcibiskup v odpovedi na otázky novinárov uviedol, že z funkcie, ktorú zastával, neodchádza ľahko. „Žil som tam celý život, je to môj domov, poznám ho a prirástol mi k srdcu,“ povedal. Dodal však, že tí, ktorí budovali svoje dielo, ťažko odchádzajú, ale tí, ktorí sa snažili budovať Božie dielo, môžu v tom pokračovať kdekoľvek. „Zamestnancom som povedal: vy ste si nevybrali mňa, ja som si nevybral vás, ale dostali sme spoločnú úlohu budovať spoločne spoločenstvo Cirkvi,“ povedal o svojom príchode do Prahy. „Verím, že rozhodnutie pápeža je veľmi racionálne,“ povedal kardinál Duka. „Arcibiskup Ján je poslom Cyrila a Metoda, ale aj arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, ktorý dokázal zvládať napätie lepšie ako niektorí jeho predchodcovia. Dúfam, že aj on dokáže niektoré napätia zvládnuť lepšie ako ja,“ povedal s odkazom na jedného z Graubnerových predchodcov vo funkcii olomouckého arcibiskupa. Stojan, ktorý bol v úrade začiatkom 20. rokov 20. storočia, je aj dnes na Morave veľmi uctievaný pre svoje národné cítenie a prebieha proces jeho blahorečenia. Pokiaľ ide o to, čo čaká samotného Duku, povedal, že od piateho roku svojho pôsobenia na Jánskom stolci si zaslúži oddych a "určitú retrospektívu". Dodal, že Graubner nastupuje do funkcie v zložitej situácii. „Potrebuje postavu moravskej mentality, aby sa zjednotila,“ povedal. Graubner sa stáva olomouckým diecéznym administrátorom, kým neprevezme vedenie Pražskej arcidiecézy. Pokračuje aj vo funkcii predsedu Českej biskupskej konferencie. Jeho inštaláciou na Svätojánsky stolec, ako sa nazýva aj funkcia pražského arcibiskupa, sa 2. júla stane 37. pražským arcibiskupom a 25. prímasom českým. Kardinál Duka sa stáva emeritným pražským arcibiskupom a zostáva kardinálom, takže môže voliť pápeža. Toto právo si zachováva až do veku 80 rokov TK KBS Jan Graubner, ktorého pápež František vymenoval za nového pražského arcibiskupa, je pripravený pôsobiť v tejto funkcii niekoľko rokov. Povedal to na tlačovej konferencii v Prahe, pričom sa odvolával na svoj rozhovor s kardinálom Marcom Ouelletom, ktorý ho informoval o rozhodnutí pá...

 • Photos from Prešovská archieparchia's post
  at 19:56 by Prešovská archieparchia

  V HRABSKOM SI PRIPOMENULI 75. VÝROČIE BISKUPSKEJ VYSVIACKY VASIĽA HOPKA V rodisku blahoslaveného biskupa mučeníka Vasiľa Hopka v Hrabskom sa v nedeľu 15. mája uskutočnila archieparchiálna odpustová slávnosť Prešovskej archieparchie. Tohtoročná slávnosť sa uskutočnila pri príležitosti 75. výročia biskupskej vysviacky blahoslaveného vladyku Hopka, ktorú prijal 11. mája 1947 z rúk vtedajšieho sídelného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove. Archijerejskú svätú liturgiu slávil a homíliu ohlásil vladyka Peter Rusnák, apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie. Spolu s ním sa na slávnosti zúčastnil aj emeritný arcibiskup Ján Babjak a kňazi z blízkeho aj ďalekého okolia. Vladyka Peter v homílii pozval ľudí, aby svoj kresťanský život každý deň prežívali v snahe dosiahnuť svätosť, ktorej prameňom má byť Ježiš Kristus. Slávnostnú svätú liturgiu spevom doprevádzal Zbor sv. Romana Sladkopevca a tiež mládežnícky zbor. Pri slávnosti posluhovali aj skauti zo zboru bl. biskupa Hopka z Prešova, ktorí si prišli uctiť svojho patróna. Svätej liturgii predchádzal bohatý liturgický program a veriaci mali počas celej slávnosti možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Odpustovej slávnosti predchádzal aj nultý ročník pešej púte z Ľutiny do Hrabského, ktorú zorganizovali bohoslovci z gréckokatolíckeho kňazského seminára z Prešova. http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3685

 • Photos from Bratislavská arcidiecéza's post
  at 18:30 by Bratislavská arcidiecéza

  OCENENIE STEPHANUS 🏆 „Ocenenie si veľmi vážim. Predstavuje ocenenie za teologické knihy, ktoré vyšli v slovenskom a neskôr aj v maďarskom jazyku. Stali sa mostom našich vzťahov, i mostami na ceste k Bohu a k človeku,“ - biskup Mons. Jozef Haľko Dnes 16. mája 2022 si biskup Mons. Jozef Haľko prevzal od Spolku svätého Štefana ocenenie Stephanus. Ocenenie získal za prínos v teológii a odovzdal mu ju primas Maďarska a arcibiskup Ostrihomu-Budapešti, kardinál Péter Erdő. Biskup Jozef Haľko #abuba #bratislavskaarcidiec

 • Pápežské misijné diela sa zišli v Lyone na blahorečení Paulíny Jaricotovej - Vatican News
  at 16:40 by Vatican News

  Pápežské misijné diela v tomto roku slávia viacero okrúhlych výročí. Svoje tohtoročné stretnutie zorganizovali v kolíske organizácie, ktorou je francúzsky Lyon. Práve tam sa v nedeľu 22. mája bude sláviť blahorečenie ich prvotnej zakladateľky, ctihodnej Božej služobníčky Paulíny Jaricotovej Pápežské misijné diela v tomto roku slávia viacero okrúhlych výročí. Svoje tohtoročné stretnutie zorganizovali v kolíske organizácie, ktorou je ...

 • Pápež František kamiliánom: Buďte poľnou nemocnicou pre ľudí - Vatican News
  at 16:26 by Vatican News

  Účastníci generálnej kapituly kamiliánov - Rádu služobníkov chorých - prišli v pondelok 16. mája do Vatikánu na osobitnú audienciu. Svätý Otec im zdôraznil nepostrádateľnosť ich charizmy pre Cirkev i svet: Účastníci generálnej kapituly kamiliánov - Rádu služobníkov chorých - prišli v pondelok 16. mája do Vatikánu na osobitnú audienciu. Svätý Otec im ...

 • Biskup Stolárik pozýva k 40 dňovej pobožnosti „Nazaretského domu“
  at 15:15 by TK KBS

  Rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik pozýva k 40 dňovej pobožnosti „Nazaretského domu“. Ohlásil ju v novom slove pastiera, ktoré dostalo názov „V rodine je stále sila a budúcnosť človeka i sveta". - V júni (2022) je záver Roka rodiny, ktorý sme slávili v celej Cirkvi. Najskôr ho ukončí Svätý Otec František 25. júna v Ríme a na druhý deň – 26. júna bude ukončený v každej diecéze. V tento deň v našej diecéze uzavrieme Rok rodiny slávnostnou svätou omšou v Poltári o 10:30. Pozývam na ňu zvlášť jubilujúcich manželov z našej diecézy. Bezprostredne približujúci sa čas ukončenia Roka rodiny sprevádzajú zaujímavé zastavenia, ktoré hovoria o rodine ako takej. 8. mája Deň matiek, 15. mája Deň rodiny, 1. júna to bude Deň detí, 19. júna Deň otcov a po uzavretí Roka rodiny nás 24. júla čaká Deň starých rodičov s už zverejnenou témou: „Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie“ (Žalm 92,15). Každý z týchto dní nech je sviatkom rodiny a pripomenutím, že v rodine podľa Božieho plánu má každý svoje miesto, úlohu i poslanie. Situácia na Ukrajine nám v plnosti bolesti ukazuje utrpenie množstva rodín, ktoré nie sú spolu, sú roztrúsení v rôznych kútoch prinajmenej celej Európy... a tak deti, otcovia a mamy i starí rodičia nie sú spolu, aby spoločne prežívali radosti i starosti všedných i sviatočných dní. Ak aj doteraz boli takí, ktorí nepriali kompletnej rodine, prebiehajúca vojna ukázala v plnosti silu zloby voči ľudskej rodine a životu v jeho podstate. To ešte viac ukazuje, aké je dôležité volanie o pomoc pre každú rodinu. Dôsledky vojnového sporu sa vlastne dotýkajú už všetkých rodín. Zdražovanie základných ľudských potrieb bude asi naďalej rásť. Preto o to viac treba oceniť veľkodušnosť vás všetkých - rodín, ktoré ste otvorili svoje srdcia i domy najmä pre ženy s deťmi, ktoré utiekli pred vojnou. Na takýto šľachetný krok vyzývame aj našu vládu, aby hrozivú materiálnu situáciu našich rodín riešila tak, aby nebol ohrozený život rodín, aby sa nedostali na prah alebo až za prah chudoby a núdze. Nech v týchto sťažených podmienkach nikomu nechýbajú základné potreby pre dôstojný život. Tu už cítime, ako veľmi patríme do jednej veľkej rodiny Božích detí, v ktorej tiež máme všetci svoje miesto, úlohu i poslanie nie preto, aby sme si ubližovali a navzájom sa ničili, ale aby sme boli jeden pre druhého darom a pomáhali si. Všetky tieto úmysly vkladáme do nám už známej 40 dňovej pobožnosti „Nazaretského domu“ vo veľkej dôvere: 1) Aby sme si vyprosili posilnenie ochrany Nazaretskej rodiny nad každou našou rodinou, i nad rodinami, ktoré trpia vojnou. 2) Aby sa všetci členovia „rozbitých“ rodín (z akýchkoľvek dôvodov) vrátili domov. 3) Aby sa všetci rozutekaní po svete, mohli znova vrátiť do pokoja Nazaretského domu vo svojej krajine. V mariánskom mesiaci máji o to v plnej dôvere prosíme Máriu, našu Mamu všetkých rodín. V júni sa zvlášť utiekajme k Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu, ktoré s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie ponúkli veľké prisľúbenia pre všetky dôverujúce rodiny, pre každého ctiteľa týchto Sŕdc. A samozrejme pamätajme na obrovskú pomoc sv. Jozefa, ktorý sa podľa Božieho plánu postaral nielen o bezpečný útek do Egypta, ale aj o bezpečný návrat Ježiša a Márie do pokoja skromného, ale požehnaného domu v Nazarete. Dom v Nazarete najskôr navštívil archanjel Gabriel. Potom na prítomnosť Boha v tomto dome silne poukazovali Ježiš, Mária a Jozef. Nech je Svätá rodina odteraz ešte viac vzorom, pomocou i ochranou pre všetky naše rodiny i všetky rodiny, ktoré sú pre vojny v celom svete rozutekané a žijú v náročných situáciách a podmienkach života. Začnime 17. májom 2022 40 dňovú pobožnosť „Nazaretského domu“ a dôverujme, lebo Božia milosť daná nám všetkým cez Svätú rodinu je neohraničená. Začnime 17. mája (2022) pobožnosť Nazaretského domu všetci spoločne a Boh ochráni a požehná nás i všetky naše rodiny. V rámci pobožnosti sa v máji modlievajme Loretánske litánie; v júni k Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu a k sv. Jozefovi sa môžeme modliť každú stredu a 19. dňa v mesiaci. Túto pobožnosť si môžete stiahnuť aj z našej webovej stránky burv.sk. Prosme: „Svätá rodina - Ježiš, Mária a Jozef ochraňujte všetky rodiny, ktoré sú ničené nielen vojnou, ale aj inak. Svätá rodina daj nám porozumieť, že budúcnosť a požehnanie celého sveta je v rodine podľa Božieho plánu.“ Hoci končí Rok rodiny Amoris laetitia slávený v celej Cirkvi, my v našej diecéze budeme v rámci Roka manželstva a rodiny, ktorý som vyhlásil špeciálne v našej diecéze na rok 2022, v rámci prípravy na slávenie 250. výročia vzniku diecézy (v r. 2026), naďalej pamätať a modliť sa za naše rodiny, za manželov i snúbencov, pripravujúcich sa na prijatie sviatosti manželstva. V dennej modlitbe za vás všetkých vám žehnám a opäť pozývam k modlitbe aj za celú rodinu našej diecézy, lebo v rodine je stále sila i budúcnosť človeka i sveta. Mons. Stanislav Stolárik rožňavský biskup Biskupstvo Rožňava TK KBS Rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik pozýva k 40 dňovej pobožnosti „Nazaretského domu“. Ohlásil ju v novom slove pastiera, ktoré dostalo názov „V rodine je stále sila a budúcnosť človeka i sveta

 • Photos from Redemptoristi's post
  at 15:00 by Redemptoristi

  Vo farnosti Dobrá Niva sa v minulom týždni uskutočnila obnova farských misí pod vedením P. Ivana Flimela CSsR. Nech ohlásené hojné vykúpenie povzbudzuje všetkých, ktorí sa na misiách zúčastnili!

 • Za prínos v teológii ocenili v Budapešti slovenského biskupa Jozefa Haľka
  at 13:20 by TK KBS

  Bratislavský pomocný Biskup Jozef Haľko si dnes v Budapešti prevzal od Spolku sv. Štefana ocenenie Stephanus. Za prínos v teológii mu cenu odovzdal primas Maďarska a arcibiskup Ostrihomu-Budapešti, kardinál Péter Erdő. Urobil tak na slávnostnom zhromaždení, ktoré sa konalo v budove spolku na Katolíckej univerzite Petra Pázmaya v Budapešti. „Ocenenie si veľmi vážim. Predstavuje ocenenie za teologické knihy, ktoré vyšli v slovenskom a neskôr aj v maďarskom jazyku. Stali sa mostom našich vzťahov, i mostami na ceste k Bohu a k človeku,“ vysvetlil Mons. Jozef Haľko. Laudátio k ocenenému biskupovi predniesol prof. Štefan Käfer, zakladateľ Katedry slovakistiky na Katolíckej univerzite Petra Pázmaya v Budapešti. Na slávnosti sa zúčastnili viacerí biskupi a členovia akademického a spoločenského života. Okrem biskupa Haľka si prevzal cenu aj Dr. Kornel Szovák za prínos v literatúre. TK KBS Bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko si v Budapešti prevzal od Spolku sv. Štefana ocenenie Stephanus. Za prínos v teológii mu cenu odovzdal primas Maďarska a arcibiskup Ostrihomu-Budapešti, kardinál Péter Erdő. Urobil tak na slávnostnom zhromaždení, ktoré sa konalo na Katol....

 • Nový svätec Titus Brandsma - vzor pre novinárov v temných časoch
  at 11:37 by TK KBS

  Karmelitánsky kňaz, teológ, novinár a spisovateľ Titus Brandsma sa pred Druhou svetovou vojnou dôrazne postavil proti nacistickým rasovým zákonom namiereným proti Židom, čo hrdinsky zaplatil vlastným životom. Už v roku 1985 ho ako mučeníka blahorečil sv. Ján Pavol II. Po vyše 36 rokoch, v nedeľu 15. mája 2022, mu Cirkev priznala titul svätosti kanonizačným výrokom pápeža Františka. Páter Titus Brandsma bol zatknutý v januári 1942, po napadnutí Holandska Nemeckom. Nacisti mu prisľúbili pokojný život v kláštore, ak sa verejne vyjadrí, že katolícka tlač by mala uverejňovať nacistickú propagandu. Karmelitánsky kňaz to odmietol, za čo bol vystavený útrapám a hladovaniu v koncentračnom tábore Dachau. Zomrel po injekcii kyseliny karbolovej 26. júla toho istého roku. Mal 61 rokov. Odvaha vzoprieť sa propagande Holandské veľvyslanectvo pri Svätej stolici v týchto dňoch vzdalo hold svojmu krajanovi aj formou sympózia. Aké miesto má dnes sv. Titus Brandsma v sekularizovanej holandskej spoločnosti? Veľvyslankyňa Holandska pri Svätej stolici Caroline Weijers v rozhovore pre Vatican News odpovedá: „Titus Brandsma je človek mnohých talentov. Ako kňaz sa inšpiroval karmelitánkou sv. Teréziou z Avily. Mal mimoriadne pozitívny postoj k životu. Ako mysliteľ, filozof a mystik intelektuálne prispel do spoločenskej diskusie. Ako profesor a rektor Katolíckej univerzity v Nijmegene, ktorá bola založená v roku 1923, prispel ku katolíckej emancipácii v Holandsku. Ako novinár bol aktívny slovom a bezpochyby aj činom, keď vystupoval proti národnosocialistickej ideológii a norimberským rasovým zákonom, obhajoval slobodu tlače a počas okupácie Holandska navštevoval redakcie rozličných katolíckych periodík, aby ich podnecoval nepublikovať propagandu. Keď sa pozrieme späť, všetky tieto aspekty z neho určite urobili osobitného hrdinu odboja. Jeho odvaha a vytrvalosť sú inšpirujúce pre mnohých na celom svete a určite aj v Holandsku. Viera, nádej a láska, vlastnosti, ktoré Titus stelesňoval, sú dôležité nielen pre katolíkov, kresťanov či veriacich, ale pre všetkých ľudí dobrej vôle.“ Sympózium s názvom „Titus Brandsma: Výzvy pre žurnalistiku v temných časoch“ zorganizovalo Holandské veľvyslanectvo pri Svätej stolici v spolupráci so Združením novinárov akreditovaných pri Vatikáne. Dejiskom podujatia bolo 10. mája Medzinárodné centrum sv. Alberta sídliace v dome, kde sv. Titus žil počas svojich štúdií v Ríme. Kandidát na patróna žurnalistov Na spomenutom sympóziu zaznel aj návrh vyhlásiť sv. Titusa Brandsmu za patróna novinárov. Vicepostulátor kauzy svätorečenia P. Fernando Millán Romeral, ktorý je autorom knihy o tomto svätcovi s názvom „Odvaha pravdy“ a v súčasnosti pracuje na ešte rozsiahlejšom životopise, to komentuje takto: „Pre niektorých to bolo prekvapenie, pretože si mysleli, že už je spolupatrónom novinárov spolu so svätým Františkom Saleským. Sám Ján Pavol II. ho nazval „mučeníkom slobody tlače“. Je pekné, že novinári túto požiadavku predkladajú. Spomínam si, že ako mladík som prišiel do Ríma na blahorečenie a zarazilo ma, že správa v novinách začínala slovami: „Dnes jeden z našich kolegov vystúpil na slávu oltárov“. Je to zdravá hrdosť byť novinárom. Dúfam, že táto žiadosť bude úspešná.“ Toľko slová životopisca svätého Holanďana Titusa Brandsmu, Fernanda Millána Romerala, ktorý pre vatikánske médiá pripomenul viacero aspektov jeho svätosti a jeho životného odkazu: oddanosť karmelitánskej mystike, podporovanie ľudských práv a sociálnej spravodlivosti, úsilie o posilnenie mieru s varovným hlasom na predídenie vojne, pedagogická a akademická služba ako rektor na katolíckej univerzite v Nijmegene, pastoračná starostlivosť o talianskych imigrantov v Holandsku, ekumenizmus, ale aj propagovanie jazyka esperanto na vytváranie mostov medzi kultúrami. Pre zaujímavosť možno spomenúť, že záľuba pre esperanto charakterizovala aj ďalšiu veľkú osobnosť podobného formátu, poľského mučeníka sv. Maximiliána Kolbeho z rehole minoritov, ktorý rovnako spečatil svoje svedectvo smrťou v nacistickom koncentračnom tábore. Vatican News TK KBS Karmelitánsky kňaz, teológ, novinár a spisovateľ Titus Brandsma sa pred Druhou svetovou vojnou dôrazne postavil proti nacistickým rasovým zákonom namiereným proti Židom, čo hrdinsky zaplatil vlastným životom. Už v roku 1985 ho ako mučeníka blahorečil sv. Ján Pavol II. Po vyše 36 ...

 • Nový svätec Titus Brandsma - vzor pre novinárov v temných časoch - Vatican News
  at 9:55 by Vatican News

  Páter Titus Brandsma bol zatknutý v januári 1942, po napadnutí Holandska Nemeckom. Nacisti mu prisľúbili pokojný život v kláštore, ak sa verejne vyjadrí, že katolícka tlač by mala uverejňovať nacistickú propagandu. Karmelitánsky kňaz to odmietol, za čo bol vystavený útrapám a hladovaniu v koncentračnom tábore Dachau. Zomrel po injekcii kyseliny karbolovej 26. júla toho istého roku. Mal 61 rokov. Karmelitánsky kňaz, teológ, novinár a spisovateľ Titus Brandsma sa pred Druhou svetovou vojnou dôrazne postavil proti nacistickým rasovým zákonom ...

 • Tisícky detí sa zišli na misijných pútiach na troch pútnických miestach
  at 9:35 by TK KBS

  Na troch pútnických miestach stretli tisícky detí. eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí spoluorganizovalo s podporou diecéz Misijné púte detí v Rajeckej Lesnej, Levoči a aj Arcidiecéznu púť detí v Obišovciach. TK KBS V sobotu 14. mája sa stretli tisícky detí. eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí ich organizovalo s podporou diecéz Misijné púte detí v Rajeckej Lesnej, Levoči a aj Arcidiecéznu púť detí v Obišovciach.

 • „Svätosť netvorí len niekoľko hrdinských gest, ale veľa každodennej lásky“ – povedal pápež František v nedeľu v homílii pri svät...
  at 8:52 by TK KBS

  „Svätosť netvorí len niekoľko hrdinských gest, ale veľa každodennej lásky“ – povedal pápež František v nedeľu v homílii pri svätej omši na Námestí sv. Petra vo Vatikáne spojenej so svätorečením. Svedkom bolo približne 50-tisíc veriacich z rôznych kontinentov. Do zoznamu svätých bolo zapísaných desať svedkov viery – šiesti muži a štyri ženy: holandský karmelitánsky kňaz a novinár umučený v Dachau Titus Brandsma; indický laik a mučeník Lazár Devasahayam; francúzski kňazi: César de Bus a Charles de Foucauld a talianski kňazi: Luigi Maria Palazzolo a Giustino Maria Russolillo. Ďalej je to francúzska rehoľná sestra Mária Rivierová a tri talianske rehoľné sestry: Mária od Ježiša (vlastným menom Carolina Santocanale), Mária Dominika Mantovaniová a napokon Mária Františka od Ježiša (vlastným menom Anna Maria Rubatto), ktorá pôsobila v Uruguaji. Zväčša ide o zakladateľov a zakladateľky rehoľných kongregácií. Na pódiu pri oltári sa dnes okrem sochy Panny Márie vynímal aj okrúhly stojan s relikviármi desiatich nových svätých. VIAC: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20220516018 Vatican News TK KBS

 • Zjaviť svetu Ježiša (Jn 14, 21-26) - Zamyslenie k dnešnému evanjeliu - Farnosť Zvolen-Západ - Dominikáni Zvolen
  at 8:19 by Rehoľa dominikánov na Slovensku

  Jn 14, 21-26 Júda, nie ten Iškariotský, sa spýtal Ježiša: „Pane, ako to, že seba chceš zjaviť nám, a svetu nie?“ To je otázka, ktorá trápila kresťanov okolo roku sto a je aktuálna aj v dnešnej dobe. Prečo Ježiš svoju moc nezjavuje svetu výraznejším spôsobom, aby nik nepoch...

 • ✝️ #čítamebreviár Milosrdný Bože, ty si vyvolil kňaza a mučeníka Jána za obrancu práv Cirkvi a za strážcu spovedného tajomstva; ...
  at 8:01 by TK KBS

  ✝️ #čítamebreviár Milosrdný Bože, ty si vyvolil kňaza a mučeníka Jána za obrancu práv Cirkvi a za strážcu spovedného tajomstva; prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme si vzali príklad z jeho statočnosti a verne konali službu, do ktorej si nás povolal. (Úryvok z modlitby ranných chvál breviára)

 • 08:30 PRIAMY PRENOS SV. OMŠE
  at 6:28 by Redemptoristi

  Dnešnú svätú omšu, ktorú vysiela Rádio Lumen z Katedrály sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici, celebruje P. Jozef Mihok CSsR, správca farnosti Banská Bystrica - Radvaň a misionár milosrdenstva.

 • Sv. Ján Nepomucky sa narodil sa v Čechách v Nepomuku okolo polovice 14. storočia. Bol verejným notárom a sudcom pražského arcibi...
  at 5:00 by Seminár Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul

  Sv. Ján Nepomucky sa narodil sa v Čechách v Nepomuku okolo polovice 14. storočia. Bol verejným notárom a sudcom pražského arcibiskupa a od roku 1389 jeho generálnym vikárom. Statočne bránil práva Cirkvi proti kráľovi Václavovi IV. Na kráľov príkaz a za jeho prítomnosti Jána mučili a dňa 20. marca 1393 vo večerných hodinách ho hodili do rieky Vltavy. Už v nasledujúcich desaťročiach vládlo presvedčenie, že hlavným dôvodom jeho zavraždenia bolo spovedné tajomstvo, ktoré Ján dôsledne chránil pred neústupčivou kráľovou žiadosťou. Jeho telo je uložené v pražskom metropolitnom chráme a je vo veľkej úcte.

 • Photos from Rehoľa dominikánov na Slovensku's post
  at 4:00 by Rehoľa dominikánov na Slovensku

  zamyslenie na 16. máj 2022

 • A post from Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov
 • Výzva pápeža Františka na Svetový deň rodiny
  at 19:16 by TK KBS

  Nedeľa 15. mája je Svetovým dňom rodiny, vyhláseným zo strany OSN. Pápež František v tento deň cez sociálnu sieť rozoslal cez Twitter výzvu podporovať a chrániť rodinné vzťahy, ktoré nám umožňujú „žiť dobre a robiť ľudstvo bratskejším“. „Podporujme rodinu! Chráňme ju pred tým, čo narúša jej krásu. Pristupujme k tomuto tajomstvu lásky s rozvahou a nehou. A zaviažme sa chrániť jej vzácne a jemné putá, ktoré nám umožňujú žiť dobre a robiť ľudstvo bratskejším.“ Vatican News TK KBS Nedeľa 15. mája je Svetovým dňom rodiny, vyhláseným zo strany OSN. Pápež František v tento deň cez sociálnu sieť rozoslal cez Twitter výzvu podporovať a chrániť rodinné vzťahy, ktoré nám umožňujú „žiť dobre a robiť ľudstvo bratskejším“.

 • „Svätosť netvorí len niekoľko hrdinských gest, ale veľa každodennej lásky“ – povedal pápež František v nedeľu 15. mája v homílii...
  at 19:14 by TK KBS

  „Svätosť netvorí len niekoľko hrdinských gest, ale veľa každodennej lásky“ – povedal pápež František v nedeľu 15. mája v homílii pri svätej omši na Vatikánskom námestí spojenej so svätorečením. Pri poludňajšej mariánskej modlitbe na konci slávenia vyslovil pápež želanie, aby vo svete plnom vojen noví svätci inšpirovali k spoločným riešeniam a k ceste dialógu. Vatikán dnes zažil skutočnú oslavu viery s tvárou univerzálnej Cirkvi. Približne 50-tisíc veriacich z rôznych kontinentov sa zišlo na Námestí sv. Petra, aby boli svedkami dnešnej kanonizácie. Do zoznamu svätých bolo zapísaných desať svedkov viery – šiesti muži a štyri ženy: holandský karmelitánsky kňaz a novinár umučený v Dachau Titus Brandsma; indický laik a mučeník Lazár Devasahayam; francúzski kňazi: César de Bus a Charles de Foucauld a talianski kňazi: Luigi Maria Palazzolo a Giustino Maria Russolillo. Ďalej je to francúzska rehoľná sestra Mária Rivierová a tri talianske rehoľné sestry: Mária od Ježiša (vlastným menom Carolina Santocanale), Mária Dominika Mantovaniová a napokon Mária Františka od Ježiša (vlastným menom Anna Maria Rubatto), ktorá pôsobila v Uruguaji. Zväčša ide o zakladateľov a zakladateľky rehoľných kongregácií. Na Vatikánskom námestí dnes nechýbali ani štátne a cirkevné delegácie z krajín spomínaných svätcov. Prítomný bol aj taliansky prezident Sergio Mattarella, z Indie prišiel tamojší minister pre menšiny. Na pódiu pri oltári sa dnes okrem sochy Panny Márie vynímal aj okrúhly stojan s relikviármi desiatich nových svätých. Obrad svätorečenia pretkávaný aplauzom veriacich Rítus svätorečenia mal svoje miesto hneď v úvode svätej omše. Po liturgickom pozdrave Svätého Otca zhromaždenie vzývalo Ducha Svätého spevom Veni creator Spiritus. Po ňom prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál Marcello Semeraro v sprievode postulátorov predniesol Svätému Otcovi Petitio, čiže žiadosť o kanonizáciu blahoslavených a krátko predstavil životopisy desiatich osobností. Nasledoval spev litánií k svätým, po ktorom pápež vyslovil latinskú formulu svätorečenia, pretkávanú radostným aplauzom skupín veriacich. Spoločenstvo veriacich poďakovalo Bohu za dar nových svätých spevom Tibi laus Domine (Teba, Pane, chválime). V priebehu svätej omše zazneli okrem svetových jazykov aj indická tamilčina a holandština. Homília: Svätec je žiarivým odrzrkadlením Pána v dejinách Svätý Otec v homílii reagoval na evanjelium 5. veľkonočnej nedele obsahujúce Ježišovo prikázanie lásky. Vysvetlil, že milovať znamená slúžiť a darovať život. „Slúžiť evanjeliu a svojim bratom a sestrám, obetovať vlastný život bez vypočítavosti – toto je tajomstvo: dávať ho bez nároku na oplátku – , bez hľadania svetskej slávy: k tomuto sme povolaní aj my. Naši spolupútnici, ktorí sú dnes kanonizovaní, zakúsili svätosť takto: nadšeným prijatím svojho povolania – kňaza, zasvätenej osoby, laika – vynaložili seba samých pre evanjelium, objavili radosť, ktorá nemá obdoby, a stali sa žiarivými odzrkadleniami Pána v dejinách. Toto je svätý(á): žiarivý odraz Pána v dejinách.“ „Svätosť je vždy originálna, ako hovorieval blahoslavený Carlo Acutis: neexistuje svätosť typu fotokópia, svätosť je originálna pre mňa i pre teba, pre každého. Je jedinečná a neopakovateľná. Áno, Pán má plán lásky pre každého, má sen pre tvoj život, (...) pre život každého z nás. (...) Neste ho vpred s radosťou.“ Odkaz svätých pre dobro celej ľudskej rodiny Pred záverečným požehnaním pápež František poďakoval za prítomnosť kardinálom, biskupom, kňazom, rehoľníkom a rehoľníčkam z duchovných rodín nových svätých a celému Božiemu ľudu, ktorý sa zhromaždil z mnohých častí sveta. Medzi delegáciami jednotlivých krajín osobitne pozdravil talianskeho prezidenta. Na príklade nových svätých pápež pripomenul prínos evanjelia pre celú ľudskú spoločnosť: „Je dobré vidieť, že títo svätí svojím evanjeliovým svedectvom napomáhali duchovnému a sociálnemu rastu svojich národov a tiež celej ľudskej rodiny. Zatiaľ čo sa vo svete, žiaľ, zväčšujú vzdialenosti a narastá napätie a vojny, nech noví svätí inšpirujú k celostným riešeniam, k dialógu, najmä v srdciach a mysliach tých, ktorí zastávajú veľmi zodpovedné pozície a sú povolaní byť protagonistami mieru, a nie vojny.“ Pápež František po svätej omši zdravil početných pútnikov na námestí i na priľahlej ceste Via della Concilliazione, prechádzajúc pomedzi nich na otvorenom džípe. Slová prefekta Kongregácie pre kauzy svätých Na margo nových svätých, z ktorých väčšinu tvoria zakladatelia a zakladateľky rozličných rehoľných kongregácií, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál Marcello Semeraro pre vatikánske médiá uviedol: „Sú to všetko duchovné matky a otcovia. ... Prežívame krízu otcovstva a materstva. Najmä mladí ľudia dnes trpia krízami v rodine, krízou identity a hľadaním istoty, čo spôsobuje rôzne závislosti. ... Svätí zakladatelia sú odrazom Božieho otcovstva a materstva: znovu predstavujú Matku, ktorá objíma a doceňuje, Otca, ktorý obmedzuje excesy a oslobodzuje jedinečnosť každého človeka.“ Ďalšie myšlienky z kanonizačnej homílie Vo svojej homílii sa Svätý Otec obrátil na veriacich aj s ďalšími podnetmi: „Toto je naša sila: sme milovaní Bohom. Táto pravda si vyžaduje konverziu ohľadom predstavy, akú máme neraz o svätosti. Niekedy sme si v prílišnom nástojení na našom úsilí konať dobré skutky vytvorili ideál svätosti, ktorý si príliš zakladá na nás, na osobnom hrdinstve, na schopnosti odriekania, na obetovaní sa, aby sme získali cenu. Je to niekedy až príliš pelagiánska vízia života, svätosti. Takto sme zo svätosti urobili nedostupný cieľ, oddelili sme ju od každodenného života namiesto toho, aby sme ju hľadali a prijímali v každodennosti, v prachu ulice, v súženiach konkrétneho života a, ako hovorievala svätá Terézia z Avily svojim sestrám, „medzi hrncami v kuchyni“. Byť Ježišovými učeníkmi a kráčať cestou svätosti znamená predovšetkým nechať sa premeniť mocou Božej lásky.“ „Milovať znamená toto: slúžiť a darovať život. Slúžiť, čiže neuprednostňovať vlastné záujmy; detoxikovať sa od jedov chamtivosti a konkurencie; bojovať proti rakovine ľahostajnosti a proti červu sebectva; deliť sa o charizmy a dary, ktoré nám Boh dal. Konkrétne, spýtajme sa: „Čo robím pre druhých?“ - toto znamená milovať - a prežívajme každodenné veci v duchu služby, s láskou a bez roztrubovania, bez nárokovania si čohokoľvek.“ Svätosť pre každého „Svätosť netvorí niekoľko hrdinských gest, ale veľa každodennej lásky. «Si zasvätená alebo zasvätený? – dnes ich je tu veľa – Buď svätý(á) tak, že s radosťou prežívaš tvoje zasvätenie. Žiješ v manželstve? Buď svätý(á) tak, že miluješ a staráš sa o svojho manžela a o svoju manželku, ako Kristus o Cirkev. Si pracujúci človek? Buď svätý tak, že poctivo a kompetentne konáš svoju prácu v službe bratom, bojujúc za spravodlivosť pre tvojich spoločníkov, aby nezostali bez práce, aby mali vždy spravodlivú mzdu. Si rodič alebo starý rodič? Buď svätý tak, že trpezlivo učíš deti nasledovať Ježiša. Povedz mi, máš autoritu? A tu je veľa osôb s autoritou! Pýtam sa vás: Máš autoritu? Buď svätý tak, že sa zasadzuješ za spoločné dobro a vzdávaš sa osobných záujmov» (Apoštolská exhortácia Gaudete et exsultate, 14). Toto je cesta ku svätosti, tak jednoduchá! Vždy hľadieť na Ježiša prítomného v druhých.“ Vatican News TK KBS

 • Jeptiška postavila vodní elektrárnu. Chce vyřešit výpadky elektřiny v konžském městě
  at 19:09 by víra.živě

  Sestra Alphonsine Ciza tráví většinu dne v holínkách a bílém závoji zastrčeným pod ochrannou přilbou. Obsluhuje vodní elektrárnu, která dodává elektřinu klášteru, kostelu, dvěma školám a klinice. Pro město Miti v Demokratické republice Kongo je životně důležitá.

 • Cirkev dnes dostala desať nových svätých, vrátane Charlesa de Foucaulda - Vatican News
  at 18:15 by Vatican News

  "Skúsme to aj my, pretože každý z nás je povolaný k svätosti, k jedinečnej a neopakovateľnej svätosti. ... Áno, Pán má plán lásky pre každého, má sen pre tvoj život, pre život každého z nás. Neste ho vpred s radosťou.“ „Svätosť netvorí len niekoľko hrdinských gest, ale veľa každodennej lásky“ – povedal pápež František v nedeľu 15. mája v homílii pri svätej omši na ...

 • Farské oznamy na 5. veľkonočnú nedeľu:
  at 17:40 by Farnosť Zemianske Kostoľany

  Farské oznamy na 5. veľkonočnú nedeľu:

 • LIEČIVÉ SLOVO 💬 Svätý Otec nám pri návšteve na Slovensku hovoril, aby sme sa usilovali o integráciu našich rómskych bratov a se...
  at 17:15 by Bratislavská arcidiecéza

  LIEČIVÉ SLOVO 💬 Svätý Otec nám pri návšteve na Slovensku hovoril, aby sme sa usilovali o integráciu našich rómskych bratov a sestier. Deti sú pre integráciu najdôležitejšie, pretože práve oni formujú budúcnosť. #abuba #bratislavskaarcidieceza

 • Photos from Rehoľa dominikánov na Slovensku's post
  at 15:52 by Rehoľa dominikánov na Slovensku

  zamyslenie na 15. máj 2022

 • Mons. Anton Adamkovič bol posmrtne ocenený Pamätnou medailou Trnavskej arcidiecézy
  at 15:16 by Trnavská arcidiecéza

  V tomto roku si pripomíname 5. výročie odchodu Mons. Antona Adamkoviča do večnosti. Tento kňaz, v rokoch 1990 - 1991 riaditeľ významnej katolíckej kultúrnej a vydavateľskej inštitúcie - Spolku sv. Vojtecha v Trnave, zomrel 24. mája 2017. Pochovaný je na cintoríne v Červeníku. V sobotu 14. mája 2022 mu trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch udelil Pamätnú medailu Trnavskej arcidiecézy „in memoriam“ počas svojej pastoračnej návštevy vo farnosti Červeník. Viac o udalosti sa dozviete tu: ČERVENÍK 15. mája 2022 - V tomto roku si pripomíname 5. výročie odchodu Mons. Antona Adamkoviča do večnosti. Tento kňaz, v rokoch 1990 - 1991 riaditeľ významnej katolíckej kultúrnej a vydavateľskej inštitúcie - Spolku sv. Vojtecha v Trnave - zomrel 24. mája 2017. Pochovaný je na ci...

 • Homília pápeža zo slávnosti svätorečenia 15. mája 2022 - Vatican News
  at 11:55 by Vatican News

  "Svätosť netvorí niekoľko hrdinských gest, ale veľa každodennej lásky." Prinášame plné znenie homílie pápeža Františka, ktorú vyslovil v nedeľu 15. mája pri svätej omši na Vatikánskom námestí spojenej so svätorečením ...

 • Fara Skýcov - Farské oznamy - Strana 1 - Created with Publitas.com
  at 9:54 by Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov

  Aktuálne farské oznamy. Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov ──────────────────────────────────────────────── Farské oznamy 3. Veľkonočná Nedeľa Pondelok 2/5 Sv. Atanáza, biskupa a

 • A post from Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov
 • Podľa čoho možno spoznať kresťana? Nad dnešným evanjeliom sa zamýšľa P. Peter Slobodník CSsR, rektor komunity redemptoristov v P...
  at 9:33 by Redemptoristi

  Podľa čoho možno spoznať kresťana? Nad dnešným evanjeliom sa zamýšľa P. Peter Slobodník CSsR, rektor komunity redemptoristov v Podolínci.

 • Výzva pápeža Františka na Svetový deň rodiny - Vatican News
  at 8:12 by Vatican News

  „Podporujme rodinu! Chráňme ju pred tým, čo narúša jej krásu. Pristupujme k tomuto tajomstvu lásky s rozvahou a nehou. A zaviažme sa chrániť jej vzácne a jemné putá, ktoré nám umožňujú žiť dobre a robiť ľudstvo bratskejším.“ Nedeľa 15. mája je Svetovým dňom rodiny, vyhláseným zo strany OSN. Pápež František v tento deň cez sociálnu sieť rozoslal cez Twitter výzvu podporovať ...

 • 15.5.2022 10:00
  at 7:52 by Františkáni - Slovensko

  15.5.2022 10:00 CNE Beckov

 • Biblický komentár na 5. veľkonočnú nedeľu (Jn 13, 31-33a. 34-35)
 • 15.5.2022 8:00
  at 5:46 by Františkáni - Slovensko

  15.5.2022 8:00 CNE Beckov

 • Nové prikázanie (Jn 13, 31-33a.34-35) - Zamyslenie k dnešnému evanjeliu - Farnosť Zvolen-Západ - Dominikáni Zvolen
  at 4:59 by Rehoľa dominikánov na Slovensku

  Jn 13, 31-33a.34-35 V Starom prikázaní bol mierou správania človek: „Milujte blížneho ako seba samého.“ Správajte sa k iným tak, ako chcete, aby sa oni správali k vám. Typická v medziľudských kritériách je vonkajškovosť. Zháňanie sa za novými vecami, zážitkami, novými em....

 • Trnavský arcibiskup si pripomenul storočnicu založenia sestier Vincentiek
  at 22:17 by Trnavská arcidiecéza

  100. výročie založenia Slovenskej provincie Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul si rehoľné sestry Vincentky dodatočne a opätovne pripomenuli vo svojom provinciálnom dome v Nitre na najvyššej úrovni v dňoch 13. - 14. mája 2022. V závere liturgickej slávnosti sa prítomným prihovoril aj trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, ktorý si zaspomínal na svoje pôsobenie v spoločenstve Vincentínskej rodiny. Na slávnosti v provinciálnom dome v Nitre na Šindolke boli v hojnom počte prítomní aj veriaci z nitrianskych farností, čo len umocnilo význam celého slávenia a potvrdilo živé prepojenie sestier Vincentiek v Nitre so spoločenstvom veriacich Nitrianskej diecézy. Viac čítajte tu: NITRA 14. mája 2022 - 100. výročie založenia Slovenskej provincie Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul si rehoľné sestry Vincentky dodatočne a opätovne pripomenuli vo svojom provinciálnom dome v Nitre na najvyššej úrovni v dňoch 13. - 14. mája 2022.

 • Photos from Rehoľa dominikánov na Slovensku's post
  at 20:08 by Rehoľa dominikánov na Slovensku

  zamyslenie na 14. máj 2022

 • Photos from Farnosť Frivald's post
  at 17:46 by Žilinská diecéza
 • ADAM KDE SI? 🗣 Vo pondelok 30. mája 2022 sa o 20:00 hod. uskutoční U Františkánov v Teatro Colorato talkshow s názvom “Adam, kd...
  at 17:16 by Bratislavská arcidiecéza

  ADAM KDE SI? 🗣 Vo pondelok 30. mája 2022 sa o 20:00 hod. uskutoční U Františkánov v Teatro Colorato talkshow s názvom “Adam, kde si?”. Diskusné stretnutie bude moderovať Pavol Smolík. Tentokrát budú hosťami Ľubica Čekovská a Mons. Jozef Haľko. Všetci ste srdečne pozvaní k účasti či už priamo v Teatro Colorato alebo prostredníctvom priameho prenosu na FB profile Bratislavskej arcidiecézy. ➡️ rezervácie miest prostredníctvom mailu teatro.colorato@gmail.com #abuba #bratislavskaarcidieceza #talkshow #adamkdesi

 • V Nigérii na smrť ukameňovali študentku: náboženskí lídri čin odsudzujú - Vatican News
  at 16:17 by Vatican News

  V Nigérijskom štáte Sokoto na severovýchode krajiny v piatok 13. mája na smrť ukameňovali kresťanskú študentku. V Nigérijskom štáte Sokoto na severovýchode krajiny v piatok 13. mája na smrť ukameňovali kresťanskú študentku. Moslimskí i kresťanskí náboženskí ...

 • 14.5.2022
  at 15:48 by Františkáni - Slovensko

  14.5.2022 CNE Beckov

 • Pápež zajtra svätorečí 10 osobností z Talianska, Francúzska, Holandska, Indie a Uruguaja - Vatican News
  at 15:01 by Vatican News

  Okrem známeho francúzskeho kňaza Charlesa de Foucaulda bude svätorečený aj holandský karmelitánsky kňaz Titus Brandsma, profesiou novinár, ktorý bol zabitý v roku 1942 v koncentračnom tábore Dachau. Ján Pavol II. ho nazval „mučeníkom slobody tlače“. Medzi svätých sa zapíše aj vôbec prvý Indický laik - mučeník Lazár Devasahayam, ktorý ako konvertita z hinduizmu položil život za vieru na juhu Indie v 18. storočí. Na Vatikánskej bazilike už odvčera visia gobelíny s podobizňou 10 osobností, šiestich mužov a štyroch žien, ktoré bude v zajtrajšiu nedeľu 15. mája o ...

 • Sväté misie
  at 15:00 by Redemptoristi

  Dnešným dňom sa v Ružomberku začínajú farské misie. Prosíme vás o modlitby! 14.5. začnú v Ružomberku sväté misie a trvať budú osem dní. Stane sa tak po dlhej, desaťročia trvajúcej pauze. Podujatie je určené nielen pre veriacich.

 • Pápež mladým odporučil tri zásady spirituality Charlesa de Foucaulda - Vatican News
  at 13:47 by Vatican News

  «Otče môj, odovzdávam sa ti, urob so mnou, čo sa ti zapáči. Nech už so mnou urobíš čokoľvek, ďakujem ti. Som pripravený na všetko, prijímam všetko. Len nech sa tvoja vôľa plní vo mne a vo všetkých tvojich stvoreniach. Po ničom inom netúžim, môj Bože...». „Máte dedičstvo svätosti, ktoré treba rozvíjať.“ Aj týmito slovami sa prihovoril pápež František mladým ľuďom z francúzskej diecézy Viviers, ktorá je ...

 • Kard. Parolin vyjadril blízkosť kard. Zenovi - Vatican News
  at 13:47 by Vatican News

  Nedávne zatknutie kardinála Josepha Zena v Hongkongu, otázka posielania zbraní na Ukrajinu, snahy Svätej stolice o mier a evakuáciu civilistov v Mariupole i vzťahy s moskovským patriarchátom - štátny sekretár kardinál Pietro Parolin komentoval aktuálne udalosti v Cirkvi i vo svete. Urobil tak v rozhovore s novinármi. Nedávne zatknutie kardinála Josepha Zena v Hongkongu, otázka posielania zbraní na Ukrajinu, snahy Svätej stolice o mier a evakuáciu civilistov v ...

 • Kard. Parolin navštívil Chorvátsko pri 30. výročí uznania nezávislosti Svätou stolicou - Vatican News
  at 13:46 by Vatican News

  V Záhrebe v stredu 11. mája slávil svätú omšu, stretol sa s biskupským zborom a vo štvrtok vystúpil v Chorvátskom parlamente. Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin tento týždeň absolvoval dvojdňovú návštevu Chorvátska pri príležitosti 30. výročia uznania ...

 • 29. Dýchej Slovo - "Tři pozmánky k lásce" (Jan 13,31-35)
  at 12:16 by JEZUITI.sk

  Impulzy na meditáciu z liturgických čítaní na nasledujúcu nedeľu https://youtu.be/AJaDeO90mNs Body k meditaci k 5. neděli velikonočníSlova svatého evangelia podle Jana.Když (Jidáš) odešel, Ježíš řekl: „Nyní je oslaven Syn člověka a Bůh je oslaven v ně...

 • A post from Žilinská diecéza
  at 11:22 by Žilinská diecéza
 • Photos from Bratislavská arcidiecéza's post
  at 10:05 by Bratislavská arcidiecéza

  SVÄTÁ OMŠA V DÚBRAVKE ⛪️ V piatok 13. mája 2022 sa konala svätá omša v Kostole Ducha svätého v Dúbravke, ktorú slávil otec biskup Jozef Haľko. Na svätej omši sa rozoberala téma “O čom sa to cestou zhovárate?” - diskrétna zóna. Prinášame Vám zopár fotografií. Biskup Jozef Haľko Kostol Ducha Svateho - Dubravka #abuba #bratislavskaarcidieceza

 • Milosť musí zostupovať (Jn 15, 9-17) - Zamyslenie k dnešnému evanjeliu - Farnosť Zvolen-Západ - Dominikáni Zvolen
  at 8:06 by Rehoľa dominikánov na Slovensku

  Jn 15, 9-17 „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás.“ Kvôli čomu si nás Boh vybral? Aby v nás bola Božia radosť a aby táto radosť bola úplná. Ježiš nám sľubuje skúsenosť Otcovej lásky. Božia láska sa nedáva po kúskoch, ale celá. V skutočnej láske to ani i...

 • Ponuka letného tábora aj pre našu farnosť.
  at 7:56 by Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov

  Ponuka letného tábora aj pre našu farnosť.

 • Timeline photos
  at 6:00 by Redemptoristi

  Keď sa modlíme na úmysly sv. Otca, v tomto mesiaci prosíme: za mladých ľudí, ktorí sú pozvaní žiť naplno, aby si od Panny Márie osvojili umenie počúvať, dôkladne rozlišovať, odvahu veriť a odhodlane slúžiť. Mládež BA

 • Záujem o ľudí (5. veľkonočná nedeľa) Spoločne kráčať (Syn odos) Na webe postoj.sk (svetkrestanstva.postoj.sk/105593/netusil-som-...
  at 5:36 by Žilinská diecéza

  Záujem o ľudí (5. veľkonočná nedeľa) Spoločne kráčať (Syn odos) Na webe postoj.sk (svetkrestanstva.postoj.sk/105593/netusil-som-ze-bohatstvo-nas-tak-zmeni-uz-aj-ja-sa-spravam-inac) je rozhovor s Petrom Gombitom, kňazom, ktorý založil a vedie zariadenie Oáza pre bezdomovcov v Bernátovciach neďaleko Košíc. Odporúčam ho na prečítanie každému práve v spojitosti s liturgickými textami dnešnej nedele. Prečo? Lebo Ježiš hovorí: „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať" (Jn 13, 34 – 35). V rozhovore je mnoho podnetov na túto tému. Naše synodálne kráčanie sa pomaly blíži k záveru prvej etapy, diecéznej fázy. Pri pohľade do zápisov zo stretnutí v našej farnosti sa čoraz viac vynára základný problém život v našej Cirkvi – individualizmus. „Mám svoj život s Ježišom a na viac nemám čas, nemám záujem." No keď nás dnes Ježiš volá milovať sa navzájom, tak to sa nedá bez skutočného záujmu o iných. A nielen v tom, či majú všetko potrebné pre život (to sa ešte ako-tak zvláda), ale či majú aj všetko potrebné pre večný život. Vynára sa však aj iný problém – spôsob pastorácie. Akoby sa veľká časť kňazov uspokojila so základným servisom a rezignovala na úsilie pozývať veriacich k výšinám. Z Cirkvi sa stáva servisná organizácia, do ktorej mnohí z farnosti prichádzajú len po „služby" – pokrstiť, pochovať, zosobášiť, pripraviť na birmovku, vyspovedať... Nemáme však štruktúru, ktorá by tým istým ľuďom ponúkala biblické školy, formáciu v modlitbe, systematickú katechizáciu dospelých, rast vo viere... Prečo to je tak? Je jasné, že kňaz, ani ten najlepší a najhorlivejší, nemôže sám ponúkať všetko bohatstvo Cirkvi. Sú potrební laici. Každý pokrstený má v sebe bohatstvo, ktoré môže a má dávať iným. Má v sebe Boží život. Ak sa každý pokrstený nezobudí a nepreberie časť svojej zodpovednosti za bratov a sestry okolo seba, tak... Všimni si v dnešnom čítaní zo Skutkov apoštolov (14, 21b – 27) aktivitu Pavla a ľudí okolo neho. Aké veľké veci urobil skrze nich Pán! Prečo to dokázali? Lebo mali záujem o ľudí. Lebo vedeli, že posolstvo, ktoré hlásajú, je pre každého človeka, pre jeho večný život jedinečné a nenahraditeľné ničím iným. Podobá sa naše zmýšľanie o ľuďoch Pavlovmu? Poslúchame Ježišov príkaz? Zoberme si za svoje slová responzóriového verša: „Oslavovať ťa chcem naveky, Bože, môj kráľ." Je jasné, že nejde len o oslavné slová, lebo: „Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať."

 • Apoštoli ho dosadili na Judášovo miesto, aby sa stal svedkom Pánovho zmŕtvychvstania. A pripočítali ho k Dvanástim, ako čítame v...
  at 5:00 by Seminár Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul

  Apoštoli ho dosadili na Judášovo miesto, aby sa stal svedkom Pánovho zmŕtvychvstania. A pripočítali ho k Dvanástim, ako čítame v Skutkoch apoštolov (1, 15-26).

 • OZNÁMENIE NAŠICH BUDÚCICH DIAKONOV S radosťou Vám oznamujeme, že vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou otca biskupa Mons. Andr...
  at 3:50 by Farnosť Tvrdošín

  OZNÁMENIE NAŠICH BUDÚCICH DIAKONOV S radosťou Vám oznamujeme, že vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou otca biskupa Mons. Andreja Imricha prijmeme 17. júna 2022 o 15:00 hod. v katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule diakonské svätenie. Srdečne Vás pozývame! 🙂

 • Veriaci z farnosti Komárno putovali na horu Butkov
  at 21:08 by Trnavská arcidiecéza

  V sobotu 7. mája 2022 veriaci z farnosti Komárno na južnom konci Trnavskej arcidiecézy, spolu s tamojším kaplánom Štefanom Gagom, putovali na najmladšie pútnické miesto na Slovensku - na horu Butkov, do skalného Sanktuária Božieho milosrdenstva. Viac tu: LADCE 13. mája 2022 - V sobotu 7. mája veriaci z farnosti Komárno na južnom konci Trnavskej arcidiecézy, spolu s tamojším kaplánom Štefanom Gagom, putovali na najmladšie pútnické miesto na Slovensku - na horu Butkov, do skalného Sanktuária Božieho milosrdenstva.

 • Presne pred rokom sme vás prosili o modlitby pre malého Jonáška a jeho rodičov. Jonáško bol v kritickom stave od pôrodu… a hľaB...
  at 19:07 by Františkáni - Slovensko

  Presne pred rokom sme vás prosili o modlitby pre malého Jonáška a jeho rodičov. Jonáško bol v kritickom stave od pôrodu… a hľaBožia milosť robí zázraky!!!! Nech sa dobrý Otec ešte viac oslávi v jeho živote!!!! (Uverejňujeme s dovolením rodičov!)

 • Photos from Rehoľa dominikánov na Slovensku's post
  at 18:57 by Rehoľa dominikánov na Slovensku

  zamyslenie na 13. máj 2022

 • A post from Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov