Po ďakovnej bohoslužbe sa v Aule Jána Pavla Druhého uskutočnilo slávnostné zasadnutie akademickej obce spojené s hosťovskou prednáškou. Vystúpil emeritný prezident Európskej spoločnosti pre katolícku teológiu prof. ThLic. Miloš Lichner, SJ, D.Th. s témou ,,Impulzy pre katolícku teológiu v súčasných európskych súvislostiach“. Súčasťou zasadnutia bolo aj oceňovanie študentov a zamestnancov […]

MODLITBA ✋ Pane, keď prežívame rozličné životné skúšky a obraciame sa k Tebe, pripomíname si Tvoju lásku a jej istotu vyjadrujeme skúsenosťou láskavých rúk 🤲🏻Hovoríme o Tvojich rukách, ktoré nás držia, objímajú. A keď sme v Pánových rukách, znamená to, že máme veľkú hodnotu, že sme v Božích očiach vzácni. […]

MLADÍ VÝTVARNÍCI SA STRETLI S VLADYKOM PETROM RUSNÁKOM DKÚ PA – Dnes, 18. mája 2022 sa na Gréckokatolíckom arcibiskupskom a metropolitnom úrade v Prešove uskutočnilo stretnutie vladyku Petra Rusnáka, s mladými výtvarníkmi. Stretnutia sa zúčastnili žiaci a študenti materských, základných, stredných a špeciálnych škôl, ktorí sa zapojili do výtvarnej súťaže […]

ARCIDIECÉZNA PÚŤ DETÍ V MARIANKE 🤍 V sobotu 28. mája 2022 sa uskutoční púť s témou Panna Mária – Kráľovná pokoja. Hlavná myšlienka púte bude objavovanie Panny Márie ako služobnice pokoja, jednoty a úcty medzi ľudmi. Púť organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí a Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy. […]

POMÁHA, KTO MÔŽE! 🤝 ĎALŠIE DVE DODÁVKY 🚚🚚 HUMANITÁRNEJ POMOCI SMERUJÚ NA UKRAJINU 🇺🇦 Tieto časy sú bohaté na zázraky! Svoje by o tom vedeli hovoriť naši dobrovoľníci, ktorí majú plné ruky práce s prekladaním pomoci, ktorá prúdi z rôznych krajín a vo veľkej miere aj zo Slovenska. Pozrite sa: […]

4. deň – 18. 5. 2022 DEVIATNIK K MÁRII POMOCNICI „Všetko robte z lásky, nič nasilu“ Svätá Mária, útecha migrantov počúvaj ich beznádej Komentár hlavného predstaveného saleziánov So svedectvami saleziánov spolupracovníkov Autor správy, foto a správu publikoval saleziani.sk on Facebook Zdroj Read More

Listy otcovi, bratovi a synovi Jany Chantalovej: Gianni Ghiglione, San Francesco di Sales. Padre, maestro e amico. La spiritualitá salesiana nelle lettere 1593-1610 Autor správy, foto a správu publikoval saleziani.sk on Facebook Zdroj Read More

Listy otcovi, bratovi a synovi Jany Chantalovej: Gianni Ghiglione, San Francesco di Sales. Padre, maestro e amico. La spiritualitá salesiana nelle lettere 1593-1610 Autor správy, foto a správu publikoval saleziani.sk on Facebook Zdroj Read More