Milí priatelia, 13. februára 2024, na prahu pôstneho obdobia, začala v našom kostole dlho očakávaná montáž nového organa od firmy Orglarstvo Močnik. Na vykládku prvého kamióna zo Slovinska prišlo vyše 20 našich brigádnikov💪, za čo im srdečne ďakujeme.❤️ V nasledujúcich dňoch budeme môcť v kostole sledovať, ako organ na chóre […]

„Keď prišiel deň, kedy sa veriacim dáva popolec (…), rozhodli sme sa aj my spoločne dať na cestu pokánia, totiž splniť sľub daný Pánovi. Ostatní z našich spolubývajúcich spoločníkov však o tom ešte nevedeli. Preto, keď brat Henrich odchádzal z útulku, jeden spoločník sa … Autor správy, foto a správu […]

Dátum sviatosti birmovania v našej farnosti Trstená bude tohto roku 19.5.2024. Bude to tretia svätá omša doobeda. Je to slávnosť Turíc. Oznam podľa oficiálnych údajov biskupského úradu v Spišskej Kapitule. 🙂 Autor správy, foto a správu publikoval Rímskokatolícka farnosť Trstená on Facebook Zdroj Read More

Mons. Viktor Trstenský 50. výročie jeho odchodu zo Starej Ľubovne Pred 50- rokmi Okresný národný výbor, odbor kultúry v Starej Ľubovni odňal Mons. Viktorovi Trstenskému, správcovi farnosti v Starej Ľubovni štátny súhlas k duchovnej činnosti. Rozhodnutie o odňatí štátneho súhlasu zo dňa 30. januára 1974 mu bolo doručené 1. februára […]

Bleskové správy