Tento starobylý spev ofícia (Liturgie hodín) sa praktizuje len tri dni počas roka. V štvrtok, piatok a v sobotu Veľkého týždňa, pričom sa môže modliť už v predvečer, v tieto dni sa nazýva Temnými hodinkami – Tenebræ. Modlitba matutína je tvorená žalmami, čítaniami zo Svätého písma a cirkevných otcov, pretkávaná […]

Aj u nás v Bratislave na Kalvárii – vypočujte si 👇 Pred Veľkou nocou sa v našich seriáloch inšpirujeme biblickými udalosťami a tento týždeň si povieme o zaujímavých zobrazeniach ukrižovania. Lebo ak aj nie sme veriaci, biblickú tému ukrižovania ná … Autor správy, foto a správu publikoval Farnosť Bratislava-Kalvária on […]

„Si quaeris miracula…“….“Ak hľadáš zázraky,… “ Prvé slová starobylého hymnu ku cti sv. Antona jasne hovoria, aký veľký a vzácny je príhovor tohto svätca. Každý utorok už od toho najbližšieho pozývame na záver večernej sv. omše k Františkánom na pobožnosť k sv. Antonovi Paduánskemu, milovanému nasledovníkovi sv. Františka. Pri jeho […]

Drahí priatelia, na priloženom linku nájdete krátke video ukazujúce demontáž násho organu. Posviacka nového organu z dielne Orglarstvo Močnik (Slovinsko) je naplánovaná na 26.11.2023. Časozber rozoberania starého organu Kemper & Sohn v Kostole Panny Márie Snežnej umiestneného od roku 1995 do 2022.Posviacka nového organu z dielne Orglarstvo… Autor správy, foto […]

Bleskové správy