Po ďakovnej bohoslužbe sa v Aule Jána Pavla Druhého uskutočnilo slávnostné zasadnutie akademickej obce spojené s hosťovskou prednáškou. Vystúpil emeritný prezident Európskej spoločnosti pre katolícku teológiu prof. ThLic. Miloš Lichner, SJ, D.Th. s témou ,,Impulzy pre katolícku teológiu v súčasných európskych súvislostiach“. Súčasťou zasadnutia bolo aj oceňovanie študentov a zamestnancov […]

Snažme sa byť stále „napojení“ na Krista. V stredu po 5. veľkonočnej nedeli sa nad evanjeliom zamýšľa P. David Horáček CSsR, rektor komunity a správca pútnického miesta na Svatá Hora v Příbrami. Autor správy, foto a správu publikoval Redemptoristi on Facebook Zdroj Read More

Pred 70 rokmi zomrel blahoslavený redemptorista Ivan Zjatyk. Vo fingovanom súdnom procese vo februári 1950 bol obvinený zo zbierania protisovietskej literatúry. Počas vyšetrovania musel podstúpiť mnoho brutálnych výsluchov. V novembri 1951 bol prevezený do väzenia KGB v Kyjeve a odsúdený na 10 rokov väzenia. Na Veľký piatok 1952 ho brutálne […]

Dar vladyku Petra – Nový kivot a nový sedemramenný svietnik Máme veľkú radosť, že od utorka 17.5.2022 tvoria súčasť kaplnky Gréckokatolíckeho kňazského seminára blaženého biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove nový kivot a nový sedemramenný svietnik. Viac na: http://gojdic.zoe.sk/aktuality/novy-kivot-a-sedemramenny-svietnik/ Autor správy, foto a správu publikoval Gréckokatolícky kňazský seminár v Prešove […]

Katedra telesnej výchovy a športu, Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku 27. mája 2022 (čas: 9,00 hod, miest. A244) privíta medzinárodne uznávanú fyzioterapeutku PhDr. Ingrid Palaščákovú Špringrovú, Ph.D., ktorá je zakladateľkou známej ACT metódy. Prednáška a workshop Katolícka univerzita v Ružomberku je verejnou vysokou školou. Je členom Európskej asociácie univerzít. Realizuje […]

Dnes v modlitbách myslíme aj na 17. výročie príchodu Sestry redemptoristky do Kežmarku. Dnes uplynulo 17 rokov od nášho príchodu na Slovensko. Komunita slovenských redemptoristiek sa začala tvoriť v roku 1993, keď do poľského kláštora v Bielsku-Bialej vstúpili prvé slovenské dievčatá, a spolu s ich príchodom sa zrodila nádej na […]