Motu proprio: Pápež František preniesol na biskupov niektoré kompetencie

Úpravou kánonického práva formou listu „motu proprio“ pridelil pápež František niektoré právomoci, vyhradené doteraz úradom Svätej stolice, priamo ordinárom miestnych cirkví, biskupským konferenciám a predstaveným reholí. Pre zásahy vo veci medzidiecéznych seminárov, kňazskej formácie, vydávania katechizmov a v ďalších stanovených oblastiach nebudú musieť žiadať Svätú stolicu o „schválenie“, ale len o „potvrdenie“ rozhodnutia.

Apoštolským listom motu proprio s talianskym názvom Assegnare alcune competenze, (Pridelenie niektorých kompetencií) sa od 15. februára 2022 menia niektoré normy Kódexu kánonického práva (CIC) i Kódexu kánonov východných cirkví (CCEO). Napr. pri zriaďovaní medzidiecéznych seminárov, vydávaní ich štatútov a programov (ordo) formácie kňazov nebudú musieť miestni ordinári resp. biskupské konferencie najprv čakať na súhlas z Ríma, ale budú žiadať len o potvrdenie rozhodnutí.

Ako sa uvádza v úvode, nové motu proprio „korešponduje s cirkevnou dynamikou spoločenstva (komúnio) a valorizuje blízkosť (proximitu)“. „Zdrava decentralizácia“ podporí túto dynamiku v Cirkvi „bez spochybnenia jej hierarchického rozmeru“.

„Zámerom je teda predovšetkým podporiť zmysel pre kolegialitu a pastoračnú zodpovednosť biskupov, diecéznych resp. eparchiálnych alebo združených v biskupských konferenciách či podľa východných hierarchických štruktúr, ako aj vyšších predstavených, a tiež podporiť zásady racionality, efektívnosti a účinnosti.

V týchto normatívnych zmenách sa ešte viac odráža spoločná a pluralitná univerzalita Cirkvi, ktorá zahŕňa rozdiely bez homogenizovania, zaručená čo sa týka jednoty službou rímskeho biskupa. Zároveň to povzbudzuje k rýchlejšej účinnosti v riadiacej pastoračnej činnosti miestnej autority, ktorú uľahčuje aj samotná jej blízkosť k ľuďom a situáciám, ktoré si ju vyžadujú.“

Decentralizácia sa prejaví v tom, že biskupi budú môcť kňazskú formáciu prispôsobiť „pastoračným potrebám každého regiónu alebo provincie“. V prípade rehoľných predstavených pôjde o predĺženie obdobia „exklaustrácie“, teda možnosti, ktorá rehoľníkovi umožňuje žiť z vážnych dôvodov mimo vlastného inštitútu, z 3 na 5 rokov. Motu proprio hovorí aj o ďalších konkrétnych otázkach kompetencie, napr. vydávať katechizmy zo strany biskupských konferencií alebo rozhodovať v rámci miestnych cirkví o počte svätých omší, ktoré sa majú sláviť s ohľadom na prijaté úmysly.

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20220216021


Úpravou kánonického práva formou listu „motu proprio“ pridelil pápež František niektoré právomoci, vyhradené doteraz úradom Svätej stolice, priamo ordinárom miestnych cirkví, biskupským konferenciám a predstaveným reholí. Pre zásahy vo veci medzidiecéznych seminárov, kňazsk…

Autor správy, foto a správu publikovala TK KBS on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

❗️ PREDSTAVITELIA CIRKVI VYZÝVAJÚ VLÁDU ❗️ “Bratislava 16. februára (TK KBS) Predstavitelia cirkví na Slovensku opäť vyzvali pr...

St feb 16 , 2022
❗️ PREDSTAVITELIA CIRKVI VYZÝVAJÚ VLÁDU ❗️ “Bratislava 16. februára (TK KBS) Predstavitelia cirkví na Slovensku opäť vyzvali premiéra Eduarda Hegera, aby jeho vláda umožnila účasť na bohoslužbách aj ľuďom, ktorí nie sú zaočkovaní proti koronavírusu. Vyjadruje to stanovisko, ktoré v utorok večer počas konferencie prijali členovia a pozorovatelia Ekumenickej rady […]

Čitatelia, ktorí si prečítali tento článok si prečítali aj tieto