Pápež o boji proti obchodovaniu s ľuďmi: Zodpovednosť v sociálnych médiách

V boji proti modernému otroctvu je potrebný dôraz na zodpovedné využívanie sociálnych médií a obnovenie etickej vízie politiky a ekonomiky, aby ich cieľom nebol zisk, ale človek. Zdôraznil to pápež František vo štvrtok 19. mája účastníkom stretnutia skupiny Santa Marta, ktorá spája odborníkov a lídrov z rozličných sektorov v spoločnom boji proti obchodovaniu s ľuďmi a modernému otroctvu.

Trojdňová Medzinárodná konferencia skupiny Santa Marta sa konala od 17. mája na Pápežskej akadémii sociálnych vied. Vyvrcholila dnešnou audienciou u pápeža Františka. Členom skupiny, ktorá vznikla v roku 2014 a združuje vedúcich predstaviteľov rôznych orgánov činných v trestnom konaní, vládnych, občianskych a náboženských organizácií, pápež pripomenul doterajšiu prácu skupiny i výzvy, ktoré má pred sebou:

„V rokoch po svojom založení sa skupina Santa Marta venovala šíreniu hlbšieho chápania dosahu a povahy obchodovania s ľuďmi a posilňovaniu spolupráce na medzinárodnej, národnej a miestnej úrovni, aby sa našli účinné spôsoby na skoncovanie s touto pohromou a zaistila sa obetiam potrebná starostlivosť, a to tak na fyzickej, ako aj duchovnej úrovni.

Žiaľ moderné formy otroctva sa naďalej šíria, a to aj v najrozvinutejších oblastiach sveta. Dúfam, že boj proti obchodovaniu s ľuďmi bude viac zohľadňovať aj viaceré širšie skutočnosti, ako je zodpovedné využívanie technológií a sociálnych médií a potrebu obnovenej etickej vízie politického, ekonomického a spoločenského života, zameranej nie na zisk, ale na ľudí.“

Cieľom skupiny Santa Marta je výmena odborných znalostí, skúseností a osvedčených postupov v oblasti prevencie a boja proti obchodovaniu s ľuďmi a moderným formám otroctva. Pápež František pri dnešnom stretnutí zvlášť zdôraznil oblasť uzdravovania zranení:

„V tejto súvislosti by som tiež rád spomenul nevyhnutnú potrebu podporovať, sprevádzať a opätovne začleniť obete obchodovania s ľuďmi do našich komunít a pomáhať im v procese uzdravovania a znovuzískania sebavedomia.

Hoci je táto úloha skutočne náročná, povzbudzujem vás, aby ste vytrvali vo svojom úsilí o zachovanie dôstojnosti, ktorú dal Boh každému človeku, a o obranu základných ľudských práv tých, na ktorých sa príliš často zabúda a ktorí nemajú hlas.

Cirkev je vždy vďačná za každý prejav bratskej lásky a starostlivosti o všetkých zotročených a vykorisťovaných, pretože tak sa zviditeľňuje Božie milosrdenstvo a posilňuje a obnovuje sa štruktúra spoločnosti.“

Vatican News TK KBS


V boji proti modernému otroctvu je potrebný dôraz na zodpovedné využívanie sociálnych médií a obnovenie etickej vízie politiky a ekonomiky, aby ich cieľom nebol zisk, ale človek. Zdôraznil to pápež František vo štvrtok 19. mája účastníkom stretnutia skupiny Santa Marta, ktorá s…

Autor správy, foto a správu publikovala TK KBS on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

Pápež: Vojna je dôsledkom ľudskej deštruktívnosti neliečenej pri koreňoch

Št máj 19 , 2022
Dnešný svet prechádza hlbokou „krízou zmyslu, na ktorú má Cirkev povinnosť primerane a účinne reagovať“. Vy ste „v službe Cirkvi vychádzajúcej v ústrety existenčným perifériám mužov a žien dneška“, „aby mohli čeliť ťažkostiam a výzvam života“. Takto sa pápež obracia na členov Ústavu psychológie na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme, […]

Čitatelia, ktorí si prečítali tento článok si prečítali aj tieto