Photos from Prešovská archieparchia’s post

Vladyka Stepan Sus, zastupoval v sobotu na slávnosti 15. výročia zriadenia Prešovskej gréckokatolíckej metropolie sui iuris hlavu Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi väčšieho arcibiskupa Sviatoslava Ševčuka. Vladyka Stepan vedie pastoračné a migračné oddelenie Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi. Vladykovi Petrovi Rusnákovi odovzdal pozdravné slová vladyku Sviatoslava, ktoré vám prinášame v plnom znení:

Ukrajinská gréckokatolícka cirkev
Vyšší arcibiskup kyjevsko-haličský

Kyjev 17. januára 2023
Preosvietenému vladykovi Petrovi Rusnákovi, apoštolskému administrátorovi sede vacante Prešovskej archieparchie

Vaše Preosvietenstvo,
v tomto liste chcem Vás aj všetkých veriacich Prešovskej archieparchie v mene celej Synody biskupov Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi pozdraviť pri príležitosti 15. výročia povýšenia Prešovskej eparchie na metropolitný stupeň, ktoré vykonal v blaženej pamiatke pápež Benedikt XVI. Vyprosiac u milosrdného Pána štedré dary, aby sa dôstojne oslávila táto udalosť, Vám posielam všetkým srdečné blahoželanie z kopcov šedivého Dnipra, na ktorom bol ako symbol neodlúčiteľnej jednoty našej Cirkvi postavený chrám Kristovho vzkriesenia, v čase, keď sa naša rodná zem otriasa od bombardovania, keď plač a smútok cez ťažké straty zapríčinené neľudským agresorom napĺňa naše srdcia. Nehľadiac na tieto ťažké skúšky sa Ukrajina modlí, bojuje a víťazí!
Jubileum, ktoré slávite v týchto dňoch, je jedinečná udalosť, za ktorú vzdávame vďačnosť milosrdnému Bohu, že počas tohto času z Vás urobil toľkých dobrodincov. Vaše spoločné modlitby, stretnutie aj konferencia sú príležitosťami porozmýšľať, akú by ste chceli vidieť Prešovskú metropoliu, kedy budete sláviť budúce jubileum, a taktiež si spomenúť na neľahkú cestu Vašich predchodcov, ktorí sa tešia zo slávy pri nebeskom prestole nášho Pána.

„A modlím sa za to, aby vaša láska čoraz viac rástla v pravom poznaní a vo všestrannom chápaní, aby ste vedeli rozoznať, čo je lepšie, a aby ste boli čistí a bez hany pre Kristov deň…“ (Flp 1, 9 – 10) Prajem Vám, aby Vás tieto slová apoštola Pavla sprevádzali počas osláv a v každodennom slúžení na Božiu slávu.

V tento sviatočný deň Vám, vladyka Peter, a veriacim Vami spravovanej archieparchie vzdávam srdečnú vďaku za pomoc, modlitebnú aj sociálnu, akú dávate tým, ktorí prišli k ujme skrz vojenské udalosti na Ukrajine. To je znak Vašej zrelosti ako cirkevného spoločenstva, hlboko zakoreneného v Kristovi, i toho, čo tvoríme spolu, vyznajúc historický odkaz Rusínov – Ukrajincov, osobitne našich blažených hieromučeníkov Pavla Gojdiča a Vasiľa Hopka. Nech Vás Pán za to odmení stonásobne!

Modlím sa, aby ste v budúcnosti správne využívali Božie dary, ktoré Pán posiela na jemu milú Prešovskú metropoliu. Modlite sa a pracujte, zrastajte v láske, aby tieto dary prinášali najkrajšie plody Vám aj Vašim budúcim pokoleniam.

Vyprosujem všetkým Vám Božie požehnanie, ktoré chorých uzdravuje a núdznym pomáha. Nech Vás milosrdný Boh upevňuje duchovne aj fyzicky, darujúc Vám radosť, mier a lásku.

S bratskou láskou v Kristu Bohu
Mons. Sviatoslav Ševčuk

Українська Греко-Католицька Церква Київська Архиєпархія УГКЦ


Autor správy, foto a správu publikoval Prešovská archieparchia on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

Prijímaj kamene, vracaj ďatle ako palma: pápež obetiam násilia

St feb 1 , 2023
APOŠTOLSKÁ CESTA SVÄTÉHO OTCA ✈️ Prijímaj kamene, vracaj ďatle ako palma, povedal Svätý Otec. Príhovor prináša Vatican News. Prinášame plné znenie príhovoru Svätého Otca obetiam násila v Konžskej demokratickej republike. Autor správy, foto a správu publikovala TK KBS on Facebook Zdroj Read More

Čitatelia, ktorí si prečítali tento článok si prečítali aj tieto

Bleskové správy