Photos from Prešovská archieparchia’s post

V PREŠOVE ROKOVALI BISKUPI NA 35. PLENÁRNOM ZASADANÍ RADY HIERARCHOV

Gréckokatolícki biskupi sa v utorok 19. marca zišli na arcibiskupskom úrade v Prešove na 35. plenárnom zasadaní Rady hierarchov. Zasadanie tohto zákonodarneho zboru sa uskutočnilo po dvoch rokoch, nakoľko po zrieknutí sa úradu prešovského arcibiskupa metropolitu zo strany vladyku Jána Babjaka SJ, nemohla byť Rada hierarchov zvolaná. Plenárne zasadanie otvoril nový prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim privítaním prítomnych vladykov a spoločnou modlitbou. Vladyka Jonáš sa stal biskupskou chirotóniou a uvedením do úradu metropolitu, 27. januára tohto roka, hlavou Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku.

Na zasadaní boli prítomní všetci riadni členovia Rady hierarchov, teda okrem metropolitu Jonáša aj vladyka Cyril Vasiľ SJ z Košickej eparchie, vladyka Peter Rusnák z Bratislavskej eparchie, jeho pomocný biskup a nový sekretár Rady hierarchov vladyka Milan Lach SJ a emeritní vladykovia Ján Babjak SJ a Milan Chautur CSsR.

Počas pracovného programu sa vladykovia zaoberali nadchádzajúcimi sviatkami Paschy a prijali spoločný program liturgického slávenia v jednotlivých katedrálach v Prešove, Košiciach a Bratislave. Zároveň oficiálne schválili Úpravy pre slávenie svätej liturgie v Prešovskej, Košickej a Bratislavskej eparchii – dokument, ktorý bol prijatý na jeseň v roku 2022 vladykom Petrom Rusnákom a vladykom Cyrilom Vasiľom.

Spoločne diskutovali o liste, ktorý adresovalo posvätné Dikastérium pre východné cirkvi všetkým východným hierarchom. O doterajších prípravných prácach na novom katechizme pre slovenských gréckokatolíkov informoval vladyka Marián Andrej Pacák CSsR, ktorý bol už skôr ustanovený Radou hierarchov za predsedu pracovnej katechetickej komisie.

Riaditelia katechetických úradov z Prešova a Košíc, otcovia Peter Cap a Milan Diheneščík, informovali biskupov o postupe prác na prípravách nových učebníc náboženskej výchovy pre žiakov základných škôl, nakoľko v školskom roku 2026/2027 začne platiť nová reforma výučby náboženstva.

Biskupi si vypočuli aj rektora seminára Vladimíra Sekeru Mikluša spoločne s vicerektorom Petrom Milenkym, ktorí vladykov informovali o doterajších skúsenostiach so zavedením propedeutického a pastoračného ročníka vo formácii seminaristov, a taktiež aj o možnostiach uvedenia do praxe diakonskej služby kandidátov na kňazstvo.

O mediálnych možnostiach a prezentácii Gréckokatolíckej cirkvi rozprával Michal Lašanda a o pripravovanom metropolitnom stretnutí, ktoré nadväzuje na synodálne procesy v jednotlivých eparchiách informoval biskupov otec Marcel Mojzeš.

Vladykovia na zasadaní rozprávali aj o septembrovom Pochode za život, ktorý sa uskutoční v Košiciach.

V závere biskupi odhlasovali termín 36. riadneho zasadania Rady hierarchov, ktoré sa uskutoční 1. júla v Bratislave. Stretnutie vladykovia ukončili spoločnou modlitbou.

https://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3949

Gréckokatolícka eparchia Košice Bratislavská eparchia


Autor správy, foto a správu publikoval Prešovská archieparchia on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

Biskup Stanislav Stolárik oslávi v stredu 20. výročie biskupskej vysviacky

St mar 20 , 2024
V deň výročia vysviacky sa biskup poďakuje za plnosť kňazstva s pracovníkmi úradu, kňazov a zasvätených. Vo štvrtok 21. marca si v diecéze pripomenú deväť rokov (21. marca 2015), od jeho vymenovania Svätým Otcom Františkom za diecézneho biskupa Rožňavskej diecézy. Autor správy, foto a správu publikovala TK KBS on Facebook […]

Čitatelia, ktorí si prečítali tento článok si prečítali aj tieto