Photos from Prešovská archieparchia’s post

VLADYKA PETER RUSNÁK UDELIL NIŽŠIE SVÄTENIA ÔSMIM SEMINARISTOM

Prešovská archieparchia sa vo štvrtok 8. decembra rozrástla o osem nových čitateľov, ktorým v Katedrále sv. Jána Krstiteľa udelil nižšie svätenie vladyka Peter Rusnák, apoštolský administrátor archieparchie. Nižšie svätenia (postriženije na čteca, pivca a sviščenosca) prijali títo seminaristi 4. ročníka – Marián Baran, Samuel Malik, Michal Onderko nml., Kamil Oravec, Timotej Paločko, Dávid Siroka, Jakub Šimko, Štefan Závacký. Podstatnou časťou nižších svätení je postrihnutie vlasov na hlave, čím svätenec dáva najavo svoje zasvätenie sa službe Bohu, je prijatý do duchovného (klerického) stavu a koná službu nižších posvätných rádov v chráme – číta Božie Slovo, spieva žalmy a nosí sviecu.

Po sväteniach nasledovala archijerejská svätá liturgia, ktorú spoločne s vladykom koncelebrovalo takmer 20 kňazov. V homílii sa vladyka prihovoril svätencom a pozval ich, aby boli príkladom pre veriacich v čítaní Božieho slova, v modlitbe a službe celej Cirkvi. „Boh sa chce realizovať v živote, každého jedného človeka, je len na nás ako mu to dovolíme. Koľko miesta mu človek nechá vo svojom srdci. A to, koľko miesta máme pre Krista vieme určiť podľa toho, koľkých ľudí vieme obsiahnuť v svojom srdci. Má tam miesto aj tvoj nepriateľ? Či niekto, koho si ty označil za nesympatického? Je dosť miesta v tvojom srdci pre Boha? Alebo len na hodinu v nedeľu, keď prídeš do chrámu, splniť si svoju „kresťanskú povinnosť“. Dovoľme Bohu usídliť sa v nás natrvalo, do konca života,“ povedal v homílii vladyka Peter.

Na konci svätej liturgie poďakoval vladykovi Petrovi, predstaveným kňazského seminára, kňazom-principálom z farností a rodinným príslušníkom svätenec Dávid Siroka. Vyjadril za všetkých svätencov túžbu byť svieconosičom nielen pri liturgickom slávení, ale aj vo svojom živote. Aby tak mohli svojím svedectvom a svojimi postojmi prinášať svetlo do života tých ľudí, ktorí zažívajú temnotu hriechu.

Autor foto: Štefan Keruľ-Kmec

http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3773


Autor správy, foto a správu publikoval Prešovská archieparchia on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

Začína sa proces blahorečenia kapucína, ktorý zomrel v povesti svätostiKláštor kapucínov Bratislava on Facebook

Pi dec 9 , 2022
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.tkkbs.sk%2Fview.php%3Fcisloclanku%3D20221201008%26fbclid%3DIwAR1sNKPEJDQ9XQwfVGtzXmJlNtkG46lay_w0vCbFfNI_XPJlqfNnW9WLUPg&h=AT1Y5ucBQ4p4Et9i8EQKRv8fOoNyIWafKRd293CYOVggsk7jSySAyqnEwyu4Ag3ZAHt7_uOM_Hu7Vuphto32zyHvT5KV6nOV_U8MdLazIOg71AJnd_49rBUarOuJZmw&s=1 Kapucín, ktorý zomrel v roku 2013 v chýre svätosti, takmer počas celého svojho rehoľného života pracoval ako stolár. Pri svojej práci dokazoval konštrukčný talent a spájal svoju pracovnú rolu s vytrvalou modlitbou.

Čitatelia, ktorí si prečítali tento článok si prečítali aj tieto

Bleskové správy