Photos from Žilinská diecéza’s post

V deň spomienky na svätého Tomáša Akvínskeho udelil v Katedrále Najsvätejšej Trojice biskup Tomáš Galis ministérium akolytátu šesťdesiatim mužom z rôznych farností celej Žilinskej diecézy a jednej žene, rehoľnej sestre z Kongregácie dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul. Títo noví akolyti sa stali služobníkmi Eucharistie a okrem toho, že budú pomáhať kňazom pri Pánovom oltári, budú sväté prijímanie nosiť aj chorým a nevládnym k ich lôžku. Biskup ich povzbudil k vernej službe a najmä k autentickému svedectvu kresťanského života. Pozornosť upriamil na tajomstvo Eucharistie, ktorá je mimoriadnym pokrmom, ktorý nás celkom premieňa. Vyzdvihol príklady svätcov a to najmä Panny Márie, ktorá ako prvá „akolytka“ priniesla Ježiša spolu s jeho požehnaním do Alžbetinho domu. V ťažkých časoch prenasledovania Cirkvi to bol zasa svätý mučeník Tarzícius, ktorý prinášal eucharistického Krista rímskym kresťanom. Napokon biskup vyslovil prianie, aby akolytom ich novoprijatá služba pomáhala každým dňom rásť v láske k Ježišovi, aby sa mu stále viac pripodobňovali a prinášali ho tak druhým. Slávnosti sa zúčastnili v hojnom počte domáci farári novoustanovených akolytov, manželky, deti a blízki príbuzní.

Andrej Krekáč

Foto Jozef Škultéty

Autor správy, foto a správu publikovala Žilinská diecéza on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

MYŠLIENKA NA DEŇ - BOH MILOVAL 📝 Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna; každý, kto v neho verí, má večný život....

So jan 28 , 2023
MYŠLIENKA NA DEŇ – BOH MILOVAL 📝 Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna; každý, kto v neho verí, má večný život. (Mk 4, 35 – 41) Autor správy, foto a správu publikovala TK KBS on Facebook Zdroj Read More

Čitatelia, ktorí si prečítali tento článok si prečítali aj tieto