PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE Pravoslávna bohoslovecká fakulta Vás pozýva na prednáškový seminár na tému PERSPEKTÍVY PRAVOSLÁ…

PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE
Pravoslávna bohoslovecká fakulta

Vás pozýva na prednáškový seminár na tému

PERSPEKTÍVY PRAVOSLÁVNEJ CIRKEVNEJ MISIE (aj online 😉🖥)

ktorý sa uskutoční 10. 11. 2021 o 14:00 (do 18:00) v aule Pravoslávnej bohosloveckej fakulty

Link na pripojenie: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODM3N2VjMzAtYjU3Ni00NTdhLTk3YTctNGY1ZmUxNThjOTg4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220cd103af-62fc-4208-a029-de5818de1d80%22%2c%22Oid%22%3a%226b817116-4d28-4bb8-b4d1-623c9085186f%22%7d

Autor správy, foto a správu publikoval Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

🔴 Prinášame vám 7. katechézu: o. Michal Hospodár: Otec – hlava a kňaz rodiny, zo série 12 katechéz, ktoré vznikli na pôde Grécko...

St nov 3 , 2021
🔴 Prinášame vám 7. katechézu: o. Michal Hospodár: Otec – hlava a kňaz rodiny, zo série 12 katechéz, ktoré vznikli na pôde Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v rámci Roka sv. Jozefa. ▶ Ďalšie katechézy na: https://www.unipo.sk/greckokatolicka-teologicka-fakulta/duchovne-okienko/Jozef/ Autor správy, foto a správu publikoval Prešovská archieparchia on Facebook Zdroj Read More

Čitatelia, ktorí si prečítali tento článok si prečítali aj tieto