IDE O POSLUŠNOSŤ TOHO, KTO SA NECHAL ZÍSKAŤ PRESVEDČIVOU REČOU A POTOM „NASLEDUJE“ POČUTÉ SLOVO🙏 Poslušnosť nie je primárne odvodená od uznania platných štruktúr nadriadenosti a podriadenosti, skôr ide o poslušnosť toho, kto sa nechal získať presvedčivou rečou a potom „nasleduje“ počuté slovo. Mons. Stanislav Zvolenský #abuba #bratislavskaarcidieceza #zamyslenie Autor […]

V STREDU V KATEDRÁLE MODLITBA LECTIO DIVINA🙏 V stredu 7. júna 2023 o 20:00 sa bude v Katedrále svätého Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Uháňam za tým, čo je predo mnou (Flp 3,13); Formovať sa v spoločnom […]

Máš čas a chuť robiť dobro? Domka – Združenie saleziánskej mládeže hľadá šikovných animátorov na tábory pre ukrajinské deti a mladých. Ak ťa takáto ponuka zaujala, klikni a zisti viac. 👇 — Domkárky! Domkári!😊 Stále hľadáme ochotných dobrovoľníkov, ktorí chcú pomôcť na táboroch pre Ukrajincov. 🇺🇦 Vďaka tvojej pomoci a […]

V akademickom roku 2023/2024 otvára Pedagogická fakulta KU v Ružomberku rozširujúce štúdium pre učiteľov materskej školy. Ak máte záujem rozšíriť si svoju kvalifikáciu, neváhajte a prihláste sa k nám. Nové rozšírujúce štúdium Učiteľ MŠ 👶 V akademickom roku 2023/2024 otvárame rozširujúce štúdium pre učiteľov materskej školy. Ak máte záujem rozšíriť […]

Medzinárodný projekt Aktívne bezbariérové vzdelávanie pre seniorov (ASEB) sa naplnil a v tomto kalendárnom roku končí. Poznačila ho pandémia koronavírusu, ktorá spôsobila jeho polročné predĺženie, no napriek tomu môžeme konštatovať, že bol úspešný a naplnil všetky svoje ciele a aktivity. Hlavní riešitelia projektu – reprezentanti Ostravskej univerzity v spolupráci so […]

V rámci programu Erasmus+ KA107 realizovala svoju mobilitu výučba na fakulte humanitných vied Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (Gruzínsko) pani PhDr. Drahomíra Sabolová, PhD. (PF KU, Katedra cudzích jazykov). Autor správy, foto a správu publikoval Katolícka univerzita v Ružomberku on Facebook Zdroj Read More

Katolícka univerzita v Ružomberku neustále posilňuje spoluprácu so zahraničím, čoho dôkazom je účasť rektora Jaroslava Demka na oslavách pri príležitosti Dňa republiky Talianska (2. jún), kde sa opätovne stretol s pani veľvyslankyňou Catherine Flumiani. Pani veľvyslankyňa otvorila na KU výstavu o Leonardovi Da Vincim, ktorá je neustále dostupná v priestoroch […]