Na Mariánsku horu prišli státisíce návštevníkov. Bol to požehnaný čas. Z homílie nášho otca arcibiskupa Bernarda Bobera: Drahí bratia a sestry, tak málo stačí, aby sa aj husté chvíle zriedili odpustením, väčšou pokorou a prajnosťou, jednoducho manželskou láskou. Odpúšťanie nás učí empatii, a to nielen voči našej rodine, ale aj […]

V STROPKOVE SI UCTILI SLOVANSKÝCH VIEROZVESTCOV SV. CYRILA A METODA Počas víkendu 2. a 3. júla sa v kláštornom chráme redemptoristov v Stropkove uskutočnila odpustová slávnosť ku cti sv. Cyrilovi a Metodovi a Matke Ustavičnej Pomoci. Odpustová slávnosť sa začala v sobotu modlitbou radostného svätého ruženca, ktorý sa pomodlili veriaci […]

LIEČIVÉ SLOVO 💬 Svätý Otec pri návšteve Slovenska v Katedrále Svätého Martina, rozprával o dialógu a o tom, že v dialógu je veľmi dôležitá vzájomná úcta a odpúšťanie. Použil pri tom slovenské príslovie „Kto do teba kameňom ty doňho chlebom“. #abuba #bratislavskaarcidieceza Autor správy, foto a správu publikoval Bratislavská arcidiecéza […]

NOVÝ APOŠTOLSKÝ NUNCIUS NA SLOVENSKU #abuba #bratislavskaarcidieceza Pápež František vymenoval nového apoštolského nuncia na Slovensku. Stal sa ním doterajší apoštolský nuncius v Peru Mons. Nicola Girasoli, informovala Apoštolská nunciatúra na Slovensku. Menovanie zároveň oznámilo Tlačové stredisko Svätej stolice. Autor správy, foto a správu publikoval Bratislavská arcidiecéza on Facebook Zdroj Read […]

V dňoch 24.-25. júna 2022 sa v Grand hoteli Jasná uskutočnila vedecko-odborná konferencia s názvom Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu s participáciou študentov Fakulty zdravotníctva, Katolíckej univerzity v Ružomberku. 24. – 25. jún 2022 Katolícka univerzita v Ružomberku je verejnou vysokou školou. Je členom Európskej asociácie univerzít. Realizuje celoživotné […]

VYUŽITE PRÁZDNINY AKO PRÍPRAVU NA VÝZVY BUDÚCNOSTI Pápež František odkazuje mladým, aby prázdniny využívali dobre a zodpovedne, lebo tak človek rastie a pripravuje sa na prevzatie náročnejších úloh. https://tinyurl.com/2srhvhms #abuba #bratislavskaarcidieceza #papez Autor správy, foto a správu publikoval Bratislavská arcidiecéza on Facebook Zdroj Read More

SKUTOČNÝ SPRAVODLIVÝ V TOMTO SVETE MUSÍ BYŤ ZAZNÁVANÝ A PRENASLEDOVANÝ✝️ V gréckej filozofii je zvláštna predtucha tejto súvislosti: Platónov obraz ukrižovaného spravodlivého. Veľký filozof sa pýta vo svojom diele o štáte, akého zaobchádzania by sa asi na tomto svete dostalo úplne spravodlivému človeku. Prišiel k záveru, že spravodlivosť nejakého človeka […]

Odpustová slávnosť v Ruských Pekľanoch Srdečne pozývame na archieparchiálnu odpustovú slávnosť do rodiska blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča, ktorá sa uskutoční v sobotu 16. júla. Archijerejskú svätú liturgiu bude sláviť vladyka Peter Rusnák, apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie. Autor správy, foto a správu publikoval Prešovská archieparchia on Facebook Zdroj […]

PREDSYNODÁLNE ZHROMAŽDENIE V KOCKE 25. júna 2022 prebehlo Predsynodálne arcidiecézne zhromaždenie. Diecézna syntéza bude pripravená do 15. júla. Následne do 15. augusta sa bude pripravovať celoslovenská syntéza. Fotografie z udalosti nájdete na nasledovných linkoch: 25. 6. 2022: Predsynodálne zhromaždenie Bratislavskej arcidiecézy https://www.clovekaviera.sk/detail-galerie/493d5d68-a8b2-47f9-8d75-fa928c29c247?fbclid=IwAR09xhSvTFTPH3zwahSr-AWRw_9NGG0oclWSENfJmdkLQNxX_qrrbcVCKxY 25. 6. 2022: Svätá omša za synodu, Katedrála […]