VSTUPUJEME DO CIEĽOVEJ ROVINKY 🏁 POSLEDNÉ DNI NA PREDPLATENIE KNIHY SEN, KTORÝ TRVÁ 🙌 Sen o knihe, ktorá mapuje sto rokov saleziánskej rehole na Slovensku, sme začali snívať pred necelým rokom. Vďaka množstvu šikovných rúk a odvážnych sŕdc sa prázdne stránky rýchlo zaplnili hlbokými príbehmi, historickými faktami aj krásnymi fotografiami. […]

Konfederácia politických väzňov Slovenska dnes v priestoroch Katolíckej univerzity v Ružomberku odhalia nový pamätník. Bude sa nachádzať pred budovou rektorátu a je venovaný všetkým obetiam komunistického režimu, ktoré pochádzajú z Liptova. Autor správy, foto a správu publikoval Katolícka univerzita v Ružomberku on Facebook Zdroj Read More

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ CIRKEVNÉHO KONZERVATÓRIA🎶😇 V utorok 21. novembra sa na Cirkevnom konzervatóriu na Beňadickej ulici v Petržalke konal deň otvorených dverí. Pre účastníkov bol pripravený zaujímavý program, ktorý predstavil celé konzervatórium, ako aj jeho rôzne aktivity. Cirkevné konzervatórium ponúka štúdium v študijných odboroch HUDBA, SPEV A HUDOBNO-DRAMATICKÉ UMENIE. ℹ️Viac […]

Zapojte sa do prieskumu duševného zdravia vysokoškolákov! Pandémia, vojna na Ukrajine, nenávisť na sociálnych sieťach, inflácia a zvyšujúce sa náklady na bežný život. To všetko a mnoho iného si vybralo vysokú daň na duševnom zdraví študentov. Chceme preto pozvať všetkých vysokoškolákov vyplniť krátky, anonymný prieskum mapujúci stav ich duševného zdravia. […]

Vladyka Peter Rusnák sa zúčastnil slávnostného odovzdávania Pamätných medailí ministra obrany Slovenskej Republiky bývalým príslušníkom PTP z Prešovského kraja. Medzi desiatimi ocenenými boli aj štyria kňazi: o. Imrich Marinčák, o. František Ivanko, o. Pavel Kompér a o. Vincent Ďordík. Odovzdávanie sa konalo pri pamätnej tabuli PTP na Hlavnej 2 v […]

PÁN BOH, JAHVE, NEPREJAVOVAL VERNOSŤ LEN V URČITOM OKAMIHU, ALE ZOSTÁVA JEDINEČNÝM SPÔSOBOM VERNÝM A NEZLYHÁ POČAS CELÉHO TRVANIA DEJÍN SPÁSY😇 Jednou z charakteristických znakov knihy Jozue je opakované poukazovanie na dielo záchrany a spásy, ktoré Boh vykonal v minulosti: z tohto hľadiska Pán Boh, Jahve, neprejavoval vernosť len v […]

PRIJMITE POZVANIE NA VZDELÁVACÍ SEMINÁR RÓMSKY KATECHETIZMUS V PRAXI🙏📚 Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy pozýva všetkých učiteľov a kňazov z našej arcidiecézy na vzdelávací seminár s názvom Rómsky katechetizmus v praxi, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 23.11 na farskom úrade v Spišskej novej Vsi. Spišská diecéza #abuba #bratislavskaarcidieceza Autor správy, […]

Osvetové podujatie v rámci Európskeho týždňa testovania HIV a žltačky 🧪💊 V rámci Európskeho týždňa testovania na pohlavne prenosné ochorenia sa v pondelok 20. 11. 2023 na Pedagogickej fakulte KU uskutočnilo podujatie „Bezpečnosť (nielen) na internete“. Hlavnými organizátormi boli prodekanka pre výchovu a vzdelávanie Angela Almašiová a Filip Gerec, doktorand […]

Bleskové správy