GRANTOVÝ PROGRAM CREOCARITAS👐 Bratislavská arcidiecézna charita opäť spustila grantový program CreoCaritas, ktorým chce finančne podporiť kreatívnu charitnú činnosť realizovanú dobrovoľníkmi a organizáciami v prospech osôb, či spoločenstiev priamo vo farnostiach. Podávanie žiadostí o grant je možné do 30. júna 2022. Všetky ďalšie informácie nájdete tu: charitaba.sk/grant-creocaritas/ Bratislavská arcidiecézna charita #abuba […]

VYSVIACKA DVOCH NAŠICH SALEZIÁNOV UŽ TÚTO SOBOTU ⏰ Pamätáte si video, v ktorom náš spolubrat Dano Holúbek opisuje svoju cestu k Don Boscovi? 👣 Nuž, rok sa s rokom stretol a… Dano spolu s naším ďalším spolubratom Jankom Butkovským už počas najbližšej soboty prijme kňazskú vysviacku. 🌿😮 Veru tak. 📍 […]

V Ríme sú už od utorka večera členovia slovenskej delegácie, ktorá sa v stredu 22. júna zúčastní na otvorení 10. svetového stretnutia rodín za účasti Svätého Otca. V delegácii sú aj Richard a Mária Kucharčíkoví s rodinou z Košickej arcidiecézy. 🙏❤️ https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20220622019&fbclid=IwAR0lHzr1R0RoCfrWMqIJnDS6WjfSNwcegV8HRnNoofurh-lsoajXefF3hmE Autor správy, foto a správu publikoval Košická arcidiecéza […]

PREDSYNODÁLNE ZHROMAŽDENIE🙏 Srdečne Vás pozývame na Predsynodálne arcidiecézne zhromaždenie. Pozvaní sú najmä kňazi, koordinátori, moderátori, účastníci konzultácií, ale aj každý, kto sa zaujíma o synodálne procesy v našej arcidiecéze a záleží mu na tom, aby sme boli synodálnejšou a misijnejšou Cirkvou. Prosíme, aby ste sa v prípade záujmu zaregistrovali prostredníctvom […]

NA SIGORDE SA KONAL KURZ PRÍPRAVY NA MANŽELSTVO V gréckokatolíckom Centre pre rodinu na Sigorde sa v dňoch 16. – 19. júna uskutočnil kurz prípravy na manželstvo. Zúčastnilo sa ho 20 snúbeneckých párov. Kurz viedol Peter Jakub, riaditeľ Centra pre rodinu na Sigorde spolu s tímom lektorov a manželských animátorských […]

POZVÁNKA NA STRETNUTIE RODÍN👨‍👩‍👧‍👦 Aj športovec Ján Volko pozýva na Svetové stretnutie Rodín v našej arcidiecéze. Program a všetky potrebné informácie nájdete tu: svetovestretnutierodin.sk/v-diecezach/ #abuba #bratislavskaarcidieceza Autor správy, foto a správu publikoval Bratislavská arcidiecéza on Facebook Zdroj Read More