Diecézna fáza Synody o synodalite Cirkvi bola predĺžená do 15. augusta 2022

Generálny sekretariát Synody biskupov v piatok 29. októbra 2021 oznámil, že predlžuje prvú fázu synodálneho procesu, ktorá sa mala pôvodne skončiť v apríli. Diecézna fáza práve prebiehajúcej Synody na tému: „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia“, ktorá sa na Slovensku začala 17. októbra, tak potrvá až do 15. augusta 2022. Viac tu:


VATIKÁN 29. októbra 2021 – Generálny sekretariát Synody biskupov v piatok 29. októbra oznámil, že predlžuje prvú fázu synodálneho procesu, ktorá sa mala pôvodne skončiť v apríli. Diecézna fáza práve prebiehajúcej Synody na tému: „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúča…

Autor správy, foto a správu publikovala Trnavská arcidiecéza on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

Join conversation

So okt 30 , 2021
Milí priatelia, “Medzinárodná vedecká konferencia: SVATÁ LUDMILA VE SLOVANSKÉ A STŘEDOEVROPSKÉ KULTUŘE” bude prístupná aj online! 🧑‍💻🖥📱 Tu je link na pripojenie: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjAxYWE2MDgtNmQ2OS00N2NjLWE5ZDAtMDZlYTFmMGQ4MDU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220cd103af-62fc-4208-a029-de5818de1d80%22%2c%22Oid%22%3a%22cbfccfcf-74b7-449d-97b3-ecefe2164fd1%22%7d Autor správy, foto a správu publikoval Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove on Facebook Zdroj Read More

Čitatelia, ktorí si prečítali tento článok si prečítali aj tieto