Pápež František kázal pri 400-ročnici kanonizácie piatich svätcov

V Ríme sa v sobotu za účasti pápeža Františka konala slávnosť pri 400. výročí historickej kanonizácie piatich veľkých svätcov, medzi ktorými sú zakladateľ jezuitov sv. Ignác z Loyoly, patrón misií sv. František Xaverský, karmelitánska mystička sv. Terézia z Avily, apoštol Ríma a zakladateľ oratoriánov sv. Filip Neri a sv. Izidor zo Sevilly, nazývaný aj Roľník.

V rímskom kostole jezuitov zasvätenom Najsvätejšiemu menu Ježiš boli prítomní zástupcovia rehole založenej sv. Ignácom i predstavitelia duchovných rodín ostatných svätcov. Z dôvodu zdravotných potiaží s kolenom pápež František pri svätej omši prenechal predsedanie generálnemu predstavenému Spoločnosti Ježišovej P. Arturovi Sosovi. Sám sa zhostil úlohy slávnostného kazateľa a na slávení sa zúčastnil v bielom pápežskom odeve bez liturgického rúcha.

Vo svojej homílii Svätý Otec vychádzal z evanjelia 2. pôstnej nedele o premenení Pána na hore Tábor. Zamyslel sa nad štyrmi momentmi Ježišovho konania vo vzťahu k apoštolom, ktoré predstavil ako ukazovatele cesty nasledovania Krista pre dnešného kresťana: „Ježiš vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa“ (Lk 9,28). … A kým hlas doznel, ostalJežiš sám” (v. 36).

Pápež František v homílii poukázal aj na odkaz jednotlivých osobností svätorečených pred 400 rokmi pápežom Gregorom XV.:

„Nech nám svätá Terézia pomôže vyjsť zo seba a vystúpiť s Ježišom na horu, aby sme si uvedomili, že on sa zjavuje aj cez rany našich bratov a sestier, cez námahy ľudstva, cez znamenia čias“.

Charizmu apoštola Ríma a zakladateľa oratoriánov sv. Filipa Neriho sprítomnil pápež zároveň so sv. Izidorom zo Sevilly:

„Pýtajme sa sami seba: ako vkladáme do modlitby pretrvávajúcu situáciu vojny? Spomeňme si na modlitbu svätého Filipa Neriho, ktorá rozšírila jeho srdce a prinútila ho otvoriť dvere deťom z ulice. Alebo na sv. Izidora, ktorý sa modlieval na poliach a roľnícku prácu prežíval v modlitbe.“

Zakladateľa jezuitov pripomenul pápež František s dôrazom na jeho dar rozlišovania duchov:

„Drahí bratia a sestry, nech nám Svätý Otec Ignác pomáha, aby sme si vážili rozlišovanie, naše vzácne dedičstvo, stále aktuálny poklad, ktorý sa má rozlievať na Cirkev a svet. Umožňuje nám „vidieť všetky veci nové v Kristovi“. Je to nevyhnutné pre nás a pre Cirkev, aby sme, ako napísal Peter Favre, „všetko dobré, čo sa dá dosiahnuť, vymyslieť alebo zorganizovať, robili v dobrom, a nie v zlom duchu“.

Vatican News TK KBS


V Ríme sa v sobotu 12. marca za účasti pápeža Františka konala slávnosť pri 400. výročí historickej kanonizácie piatich veľkých svätcov, medzi ktorými sú zakladateľ jezuitov sv. Ignác z Loyoly, patrón misií sv. František Xaverský, karmelitánska mystička sv. Terézia z Avily,…

Autor správy, foto a správu publikovala TK KBS on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

"S bolesťou v srdci pripájam svoj hlas k hlasu obyčajných ľudí, ktorý úpenlivo prosí o ukončenie vojny. V mene Boha, nech sa nač...

Po mar 14 , 2022
„S bolesťou v srdci pripájam svoj hlas k hlasu obyčajných ľudí, ktorý úpenlivo prosí o ukončenie vojny. V mene Boha, nech sa načúva volaniu trpiacich a urobí sa koniec bombardovaniam a útokom! Nech sa naozaj a s rozhodnosťou stavia na rokovaní a nech sú humanitárne koridory účinné a bezpečné.“ pápež […]

Čitatelia, ktorí si prečítali tento článok si prečítali aj tieto