Photos from Prešovská archieparchia’s post

V ĽUBOTICIACH USTANOVIL VLADYKA PETER RUSNÁK NOVÉHO PODDIAKONA

V nedeľu 19. marca navštívil vladyka Peter Rusnák Chrám sv. proroka Izaiáša vo farnosti Ľubotice pri príležitosti udelenia poddiakonátu kandidátovi Valentínovi Ribovičovi. Na úvod slávnosti miestny farár Igor Zimovčák privítal vladyku Petra so slovami o tom, akou veľkou radosťou je táto návšteva pre toto malé spoločenstvo.

Pred začiatkom svätej liturgie prebiehalo samotné svätenie na poddiakona, pri ktorom biskup kladie ruky na hlavu svätenca a modlí sa modlitbu. V závere svätenia umýva svätenec ruky biskupovi, pri čom hovorí: „Jelícy virniji.“ Následne sa začína svätá liturgia, zatiaľ čo nový poddiakon ešte nevchádza do svätyne, ale čaká až na skončenie anafory.

V homílii sa vladyka Peter prihovoril spoločenstvu a pripomenul veriacim, že nasledovať Krista, neznamená len prežehnávať sa pred Krížom alebo chrámom a myslieť si o sebe aký som svätý, ale nasledovať Krista, teda klaňať sa krížu, znamená pre pohanov bláznovstvo, ale pre nás múdrosť.

V závere slávnosti vladyka Peter poprial svätencovi, všetko dobré do jeho služby a veľa síl. Taktiež svätenec vyjadril vďaku za to, že ho vladyka ustanovil do tejto služby. Nakoniec zaznelo mnoholistvije svätencovi, ale aj všetkým prítomným veriacim.

Tento slávnostný deň zavŕšilo farské spoločenstvo v chráme modlitbou Veľkopôstneho molebenu a krátkym duchovným pásmom s katechézou v podaní kňazského zboru svätého Jána Damaského. Katechézu predniesol Tomáš Pecuch, dirigent zboru a správca farnosti Drienov.

Gréckokatolícka farnosť sv. proroka Izaiáša Ľubotice

http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3805

Foto: Igor Hanigovský

Autor správy, foto a správu publikoval Prešovská archieparchia on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

Slepec teraz uzdravený, sa už týchto pohŕdavých postojov nebojí, pretože Ježiš mu dal plnú dôstojnosť. A to je jasné, to sa deje...

Po mar 20 , 2023
Slepec teraz uzdravený, sa už týchto pohŕdavých postojov nebojí, pretože Ježiš mu dal plnú dôstojnosť. A to je jasné, to sa deje vždy: keď nás Ježiš uzdravuje, navracia nám dôstojnosť, dôstojnosť Ježišovho uzdravenia, plnú, dôstojnosť, ktorá vychádza z hĺbky srdca, ktorá obsiahne celý život; a On, v sobotu ho pred […]

Čitatelia, ktorí si prečítali tento článok si prečítali aj tieto