Photos from Prešovská archieparchia’s post

VLADYKA PETER POSVÄTIL NOVÚ FARSKÚ BUDOVU V STROPKOVE-BOKŠI

V nedeľu 16. apríla navštívil vladyka Peter Rusnák, apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie veriacich v gréckokatolíckej farnosti sv. apoštolov Petra a Pavla v Stropkove-Bokši. Slávnosť bola spojená s posviackou novej farskej budovy, ktorú postavili spoločným úsilím a zbierkami po farnostiach veriaci tunajšej farnosti. Na úvod privítal vladyku Petra primátor mesta Stropkov Ondrej Brendza. Po tradičnom privítaní starodávnym zvykom chlebom a soľou, privítal vladyku aj farár farnosti Ján Maďoran a odovzdal mu naprestolný kríž, ktorí darovali dobrodinci rod. Juhasová a Motyková.

Nasledovalo posvätenie farskej budovy, kedy vladyka posvätil budovu svätenou vodou a posväteným olejom. Sprievod sa presunul do Chrámu sv. Petra a Pavla, kde sa konala svätá božská liturgia sv. Jána Zlatoústeho, za účasti prítomných kňazov zo stropkovského protopresbyterátu a ďalších pozvaných hostí a veriacich farnosti.

Po malom vchode vladyka Peter prečítal menovací dekrét o udelení titulu právo nosiť nábederník otcovi Jánovi Maďoranovi a počas trojnásobného spevu gréckeho Axios (Je hodný) mu ho odovzdal. V homílii sa vladyka zameral na vieru človeka poukazujúc na Tomášovu vieru. Zdôraznil tiež, že často pozeráme kto nám čo hovorí, a nato sa zameriavame, ale zabúdame sa pozrieť nato čo nám hovorí posolstvo, lebo posolstvo je dôležité, ako ho prijmeme. Uviedol príklad Márie a archanjela „Nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Nebuďme neveriaci, ale veriaci, veď: „Blažení sú tí čo nevideli a uverili.“ hovorí Kristus, Tomášovi. Pred koncom slávností odznelo mnoho poďakovaní, za nové dielo a možnosť prežívať túto slávnosť.

Prešovské gréckokatolícke arcibiskupstvo ocenilo pamätnou medailou dobrodincov, Juraja Juhasa – in memoriam a Slavomíra Petranina, ktorí nezištne pomáhali od začiatku budovania farskej budovy. Poďakovanie vo farnosti získali aj veriaci, za obetavú prácu pri budovaní fary a upravovaní okolia fary a chrámu. Vladyka svojím podpisom do kroniky potvrdil výnimočnosť prežitej udalosti. Na záver slávnostnej svätej liturgie zaznela pápežská hymna a mnoholitstvie, ako výraz vďaky za duchovné dary, ktoré veriaci farnosti mohli v tento požehnaný deň prežiť.

Gréckokatolícka farnosť Sv. Petra a Pavla v Bokši

http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3824

Foto: Patrik Halaj


Autor správy, foto a správu publikoval Prešovská archieparchia on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

This content isn't available right now

St apr 19 , 2023
Srdečne Vás pozývame na zaujímavú prednášku nášho brata Gabriela o stredoveku v Dome Quo vadis 🙂👇👇👇 When this happens, it’s usually because the owner only shared it with a small group of people, changed who can see it or it’s been deleted. Autor správy, foto a správu publikoval Farnosť Bratislava-Kalvária […]

Čitatelia, ktorí si prečítali tento článok si prečítali aj tieto

Bleskové správy