ZAPOJME SA DO PRVÝCH PIATKOV V MESIACI

S kňazom Anton Ziolkovský pozývame prehĺbili úctu k Ježišovmu Srdcu. „Vykonajme si deväť prvých piatkov v mesiaci. Pristúpme ku sviatosti zmierenia a príjmime Oltárnu sviatosť,“ píše.


ZAPOJME SA DO PRVÝCH PIATKOV V MESIACI

Chceme prežiť pokojný a šťastný život. Môže byť taký, ak ho prežijeme v priateľstve s Bohom, ak s ním budeme mať vrúcny vzťah.

Sme slabí, nie je ľahké vytrvať na ceste dobra, preto nám Cirkev ponúka duchovné prostriedky, aby sa nám kráčalo životom ľahšie.

Takým prostriedkom je úcta k Ježišovmu Srdcu a pravidelné prijatie sviatosti zmierenia a Eucharistie.

Francúzska mystička a rehoľníčka sv. Margita Mária Alacoque, ktorá žila v 17. storočí, mala súkromné zjavenie, v ktorom videla samého Ježiša. On ju požiadal, aby deväť prvých piatkov po sebe prijala Eucharistiu a osobitne uctievala Jeho Srdce.

Margita si robila zápisky z duchovného života, ktoré majú veľkú cenu, lebo v nich opisuje prisľúbenia, ktorá dáva Boh tým, čo si budú uctievať Ježišovo Najsvätejšie Srdce.

V dvanástom prisľúbení sa píše: „Všetkým, ktorí pristúpia k sv. prijímaniu na prvý piatok počas deviatich mesiacov nepretržite po sebe, sľubujem milosť pokánia pri zomieraní – nezomrú v nemilosti, ani bez sviatostí. Moje Srdce im bude bezpečným útočišťom v posledných chvíľach života.“

Cirkev tieto súkromné zjavenia uznala za pravé a úcta k Ježišovmu Srdcu sa veľmi rozšírila.

Všetci, ktorým záleží na šťastnom a požehnanom živote a na večnej spáse, sme pozvaní, aby sme prehĺbili úctu k Ježišovmu Srdcu.

Vykonajme si deväť prvých piatkov v mesiaci. Pristúpme ku sviatosti zmierenia a príjmime Oltárnu Sviatosť.

Nech sa toto veľké prisľúbenie, ktoré dostala sv. Margita Mária, naplní aj v našom živote.

Autor správy, foto a správu publikovala TK KBS on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Next Post

Rodinkovo ponúka nový cyklus motivačných prednášok Amoris pre manželov

Št sep 30 , 2021
AMORIS PRE MANŽELOV V DESIATKACH MIEST SLOVENSKA Amoris pre manželov – je názov nového cyklu prednášok, na ktoré pozýva Miesto prijatia pre rodiny Rodinkovo. Odporúčame. https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210929039 Program Amoris pre manželov vznikol ako odpoveď na požiadavky mnohých manželov, ktorí sa po absolvovaní programu pre manželov v Rodinkove počas uplynulých rokov pýtali, […]

Čitatelia, ktorí si prečítali tento článok si prečítali aj tieto